Hayvonlar haqida topishmoqlar

Hayvonlar haqida topishmoqlar

Uy hayvonlari haqida topishmoqlar. Yovvoyi hayvonlar haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

1. Shildir-shildir suv kechar,
Oyog‘i suvga tegmas.

Topishmoqning javobi

(Tug‘ilmagan qulun)

2. Suvday chopadi,
Manzilga yetadi.

Topishmoqning javobi

(Ot)

3. To‘rt oyoqli,
Temir tuyoqli.

Topishmoqning javobi

(Ot)

4. To‘rt oy, yigirma to‘rt yulduz.

Topishmoqning javobi

(Otning taqasi, mixi)

5. Suvga tushsa mingta,
Suvdan chiqsa bitta.

Topishmoqning javobi

(Otning dumi)

6. Quyon emas,
Uzun quloq,
Ot emas,
To‘rtta tuyoq.

Topishmoqning javobi

(Eshak)

7. Katta takam besoqol.

Topishmoqning javobi

(Eshak)

8. Tapir-tupir to‘rtovlon,
Hangragani birovlon.

Topishmoqning javobi

(Eshak)

9. Oyog‘i popik,
Og‘zi ko‘pik.

Topishmoqning javobi

(Tuya)

10. Og‘zi qulqulum,
Uzun oyog‘u kalta dum.

Topishmoqning javobi

(Tuya)

11. Bu yoqqa o‘tdi lop-lop,
U yoqqa o‘tdi lop-lop.
«Sho‘ra» dedi, qo‘ymadi,
Yutaverdi soplab.

Topishmoqning javobi

(Tuya)

12. O‘zi katta,
Dumi kalta.

Topishmoqning javobi

(Tuya)

13. Momom ketib borayotir,
Kulchasi qolib borayotir.

Topishmoqning javobi

(Tuya oyog‘ining izi)

14. Boraveradi, boraveradi,
Bo‘yraday yerni olib yotadi.

Topishmoqning javobi

(Sigir)

15. Ikki tortar,
Bir yirtar.

Topishmoqning javobi

(Ho‘kiz, omoch)

16. Yamog‘i boru
Yirtig‘i yo‘q.

Topishmoqning javobi

(Sigirning olasi)

17. Ko‘prik tagida to‘rtta qoziq.

Topishmoqning javobi

(Sigir yelini)

18. To‘shak osti to‘rt bo‘g‘irsoq.

Topishmoqning javobi

(Sigir yelini)

19. To‘rt mergan
Bir quduqqa o‘q otar.

Topishmoqning javobi

(Sigir sog‘ish)

20. Tomga tayoq suyovli.

Topishmoqning javobi

(Mol dumi)

21. Bo‘pon-bo‘pon,    
Yangi yamoq,
Eski chopon.    
Dardi tomoq.

Topishmoqning javobi

(Tuya)

22. Kichkintoygina bo‘yi bor,
Aylantirgan to‘ni bor.

Topishmoqning javobi

(Quy)

23. Buyuk tog‘ning boshida
Bukri qo‘chqor o‘ynaydi.

Topishmoqning javobi

(Olqor)

24. Soqoli bor,
Mo‘ylovi yo‘q.

Topishmoqning javobi

(Echki)

25. Soqoli bor,
Aqli yo‘q.

Topishmoqning javobi

(Echki)

26. Chorva ichida shayton,
Soqoli uzun sulton.

Topishmoqning javobi

(Taka)

27. Hamma yotsa ham
Hasan-Avaz yotmaydi.

Topishmoqning javobi

(Echki shoxi)

28. Olis yerdan chang chiqar.

Topishmoqning javobi

(Ko‘pkari)

29. Erda yuradi,
Osmonni ko‘rmaydi.

Topishmoqning javobi

(Cho‘chqa)

30. Ketaveradi, ketaveradi,
Savatdek yerni oladi.

Topishmoqning javobi

(It)

31. Soyada yotar,
Ming qo‘y boqar.

Topishmoqning javobi

(It)

32. El yotsa ham,
Shalpangquloq yotmaydi.

Topishmoqning javobi

(It)

33. Kichkinagina qumg‘on,
O‘tirib ko‘zini yumg‘on.

Topishmoqning javobi

(Mushuk)

34. Mo‘ylovi bor,
Soqoli yo‘q.

Topishmoqning javobi

(Mushuk)

35. Uyday joyni olar,
Sichqondan qo‘rqar.

Topishmoqning javobi

(Fil)

36. Tuya desam, kattakon,
Usti keng, bir makon.

Topishmoqning javobi

(Fil)

37. Yo‘l-yo‘l to‘ni bor,
Odam qo‘rqar turqi bor.

Topishmoqning javobi

(Yo‘lbars)

38. Kelganda to‘rt oyoq,
Ketganda ikki oyoq.

Topishmoqning javobi

(Ayiq)

39. Dalama-dala qidiradi,
Qo‘y bilan echki oh uradi.

Topishmoqning javobi

(Bo‘ri)

40. Go‘ng tepada o‘t yonar.

Topishmoqning javobi

(Buri)

41. Qashqir mingan,
Eshak o‘ngargan,
Echki haydagan,
Tuya yetaklagan.

Topishmoqning javobi

(Tulki)

42. Kechasi ovda,
Kunduzi uyda.

Topishmoqning javobi

(Tulki)

43. Shoxlari bor, qo‘chqordek,
Bo‘yi misli daraxtdek.

Topishmoqning javobi

(Kiyik)

44. O‘zi yo‘rtiq,
Labi tirtiq.

Topishmoqning javobi

(Quyon)

45. Soy ichida sariq echki.

Topishmoqning javobi

(Quyon)

46. Jar bo‘yida jar qilich.

Topishmoqning javobi

(Jayra)

47. Er tagida qubba igna.

Topishmoqning javobi

(Tipratikan)

48. Erdan chiqadi qoziq,
Isi juda sassiq.

Topishmoqning javobi

(Yumronqozsh)

49. Tokchama-tokcha,
Azamat xo‘ja.

Topishmoqning javobi

(Sichqon)

50. Er tagida yeznam oti kishnaydi.

Topishmoqning javobi

(Sichqon)

51. Bir kulrang buzog‘im bor,
Uydagilar undan bezor,
Bozorga olib borsam,
Topilmaydi xaridor.

Topishmoqning javobi

(Sichqon)

52. Xuddiboy cho‘loq go‘r qazir,
Go‘r qazisa ham yo‘l qazir.

Topishmoqning javobi

(Sichqon)

53. Tirik kelib, o‘likdan osh so‘radi,
O‘lik turib, tirikni bo‘g‘ib oldi.

Topishmoqning javobi

(Sichqon, qopqon)

54. Qanotli, sut beradi.

Topishmoqning javobi

(Ko‘rshapalak)

55. Suvda tug‘di,
Erda o‘ldi.

Topishmoqning javobi

(Baliq)

56. Qanoti bor uchmaydi,
Quruqlikda yurmaydi.

Topishmoqning javobi

(Baliq)

57. Qishda bir joyda,
Yozda ming joyda.

Topishmoqning javobi

(Baliq)

58. Suv tagida oltin baldoq.

Topishmoqning javobi

(Baliq)

59. Qamish tagi qaltirar.

Topishmoqning javobi

(Baliq)

60. Joni bor jondan,
Suv ichar qo‘ldan.
Ko‘zlari nurdan,
Terisi puldan.

Topishmoqning javobi

(Baliq)

61. Boshi boru sochi yo‘q,
Ko‘zi boru qoshi yo‘q.    
Tangasi bor, puli yo‘q,
Qanoti bor, uchuvi yo‘q.

Topishmoqning javobi

(Baliq)

62. Sassiq ko‘lda it hurar.

Topishmoqning javobi

(Baqa)

63. Uzoq soyda it hurar.

Topishmoqning javobi

(Baqa)

64. Hovuz yonida Sultonboyvachcha o‘tiradi.

Topishmoqning javobi

(Baqa)

65. Suv bo‘yida pochcham oti kishnaydi.

Topishmoqning javobi

(Baqa)

66. Qiya-qiya yerlarda,
Qiyma sulton o‘tirar.
Tirnoqlari kumushdan,
Hofiz juvon o‘tirar.

Topishmoqning javobi

(Baqa)

67. Osti tosh, usti tosh,
O‘rtasida chandir bosh.

Topishmoqning javobi

(Toshbaqa)

68. Tog‘u toshlarda toshtovoq,
Ichi to‘la go‘shtu yog‘.

Topishmoqning javobi

(Toshbaqa)

69. Ikki toboq,
Orasida qashqaldoq.

Topishmoqning javobi

(Toshbaqa)

70. Janzak bobo tuyasi,
Jar yoqalab o‘tlaydi.

Topishmoqning javobi

(Toshbaqa)

71. Emaklagan toshni ko‘rdim,
Toshdan chiqqan boshni ko‘rdim:

Topishmoqning javobi

(Toshbaqa)

72. Er ustida o‘rmalar,
Chopay desa chopolmas.

Topishmoqning javobi

(Toshbaqa)

73. Er tagida ho‘l gavron.

Topishmoqning javobi

(Ilon)

74. Er tagida yog‘li qamchi.

Topishmoqning javobi

(Ilon)

75. Ko‘prik ostida yog‘li hasip.

Topishmoqning javobi

(Ilon)

76. Uzun ichak,
Uchi tugunchak.
Tanasi chipor,
O‘rmondan chiqar.

Topishmoqning javobi

(Ilon)

77. Ola qamchi uradi,
Chumchuqlarni suvradi.

Topishmoqning javobi

(Ilon)

78. Uzun-uzun iz qolgan,
Zar kokilli qiz borgan.
Boshi qaltiroq,
Ko‘zi g‘ilayroq.

Topishmoqning javobi

(Ilon)

79. Qoragina popish,
Devolga yopish.

Topishmoqning javobi

(Kaltakesak)

80. Er tagida qizil ximich.

Topishmoqning javobi

(Chuvolchang)


Загадки о домашних животных. Загадки про диких животных. Все загадки с ответами. Лучший сборник загадок.

1. Вода просачивается,
Его ноги не касаются воды.

Ответ на загадку

(Нерожденный раб)
[/спойлер]

2. Бежит как вода,
Приходит по адресу.

Ответ на загадку

(лошадь)
[/спойлер]

3. Четвероногий,
Железные копыта.

Ответ на загадку

(лошадь)
[/спойлер]

4. Четыре месяца, двадцать четыре звезды.

Ответ на загадку

(Подкова, гвоздь)
[/спойлер]

5. Если тысяча упадет в воду,
Один, если он выйдет из воды.

Ответ на загадку

(конский хвост)
[/спойлер]

6. Не кролик,
длинные уши,
не лошадь
Четыре копыта.

Ответ на загадку

(осел)
[/спойлер]

7. Большой член лысый.

Ответ на загадку

(осел)
[/спойлер]

8. Тапир-тупир тортовлон,
Тот, кто голоден.

Ответ на загадку

(осел)
[/спойлер]

9. У него кривая нога,
Пена изо рта.

Ответ на загадку

(верблюд)
[/спойлер]

10. Мой рот полон,
Длинные ноги короткий хвост.

Ответ на загадку

(верблюд)
[/спойлер]

11. Лоп-лоп пошел сюда,
Он двинулся в сторону люк-лоп.
Сказал «Шура» и не поставил.
— сказал Ютаверди.

Ответ на загадку

(верблюд)
[/спойлер]

12. Он большой,
Хвост короткий.

Ответ на загадку

(Верблюд)
[/спойлер]

13. Мама уходит,
Его улыбка исчезает.

Ответ на загадку

(Верблюжий след)
[/спойлер]

14. Это продолжается, это продолжается,
Он покрывает землю, как коврик.

Ответ на загадку

(корова)
[/спойлер]

15. Два татарина,
Слеза.

Ответ на загадку

(бык, плуг)
[/спойлер]

16. Патч-труба
Слезы нет.

Ответ на загадку

(Коровье молоко)
[/спойлер]

17. Четыре сваи под мостом.

Ответ на загадку

(коровье вымя)
[/спойлер]

18. Четыре горла под кроватью.

Ответ на загадку

(коровье вымя)
[/спойлер]

19. Четыре снайпера
Он хорошо стреляет.

Ответ на загадку

(доить корову)
[/спойлер]

20. Придерживайтесь крыши.

Ответ на загадку

(бычий хвост)
[/спойлер]

21. Один за другим,
новый патч,
Старое пальто.
Больное горло.

Ответ на загадку

(Верблюд)
[/спойлер]

22. У него маленький рост,
Имеет искривленный тон.

Ответ на загадку

(вниз)
[/спойлер]

23. На вершине великой горы
Букри играет барана.

Ответ на загадку

(Алгор)
[/спойлер]

24. У него борода,
У него нет усов.

Ответ на загадку

(козел)
[/спойлер]

25. У него борода,
У него нет ума.

Ответ на загадку

(козел)
[/спойлер]

26. Чёрт в скотине,
Султан с длинной бородой.

Ответ на загадку

(Така)
[/спойлер]

27. Даже если все спят
Гасан-Аваз не ложится.

Ответ на загадку

(козий рог)
[/спойлер]

28. Пыль из далекой страны.

Ответ на загадку

(Более)
[/спойлер]

29. Ходит по земле,
Он не видит неба.

Ответ на загадку

(свинья)
[/спойлер]

30.Это продолжается, это продолжается,
Берет землю, как корзину.

Ответ на загадку

(Собака)
[/спойлер]

31. Он лежит в тени,
Накорми тысячу овец.

Ответ на загадку

(Собака)
[/спойлер]

32. Даже если рука ляжет,
Шлапанглук не ложится.

Ответ на загадку

(Собака)
[/спойлер]

33. Немного песка,
Сядьте и закройте глаза.

Ответ на загадку

(кошка)
[/спойлер]

34. У него есть усы,
Без бороды.

Ответ на загадку

(кошка)
[/спойлер]

35. Занимает домашнее место,
Боится мышей.

Ответ на загадку

(Слон)
[/спойлер]

36. Когда я говорю верблюд, я имею в виду большой,
Он широкий, одно пространство.

Ответ на загадку

(Слон)
[/спойлер]

37. Есть полосатое платье,
Есть своего рода страх.

Ответ на загадку

(Тигр)
[/спойлер]

38. Когда появятся четыре ноги,
Две ноги при ходьбе.

Ответ на загадку

(медведь)
[/спойлер]

39. Он ищет поля,
Овца и коза вздыхают.

Ответ на загадку

(волк)
[/спойлер]

40. Поверх навоза горит костер.

Ответ на загадку

(Хоронить)
[/спойлер]

41. Кашкир скакал,
дрессированный осел,
погнал козла,
Во главе с верблюдом.

Ответ на загадку

(лиса)
[/спойлер]

42. Охота ночью,
Днём дома.

Ответ на загадку

(лиса)
[/спойлер]

43. У него рога, как у барана,
Высокий, как дерево.

Ответ на загадку

(олень)
[/спойлер]

44. Он одет,
Иссеченная губа.

Ответ на загадку

(Кролик)
[/спойлер]

45. Желтая коза в ручье.

Ответ на загадку

(Кролик)
[/спойлер]

46. ​​Меч у скалы.

Ответ на загадку

(Джайра)
[/спойлер]

47. Купольная игла под землей.

Ответ на загадку

(еж)
[/спойлер]

48. Кол выходит из земли,
Запах очень плохой.

Ответ на загадку

(Юмронкозш)
[/спойлер]

49. Полки
Азамат Ходжа.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

50. Лошадь Эзнама ржет под землей.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

51. У меня есть серый теленок,
Дома люди от него устали,
Если я возьму его на рынок,
Покупатель не найден.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

52. Подобно хромому и слепому,
Даже если он роет могилу, он роет путь.

Ответ на загадку

(мышь)
[/спойлер]

53. Он ожил и просил еды у мертвых,
Стоя мертвым, он душил живых.

Ответ на загадку

(мышь, ловушка)
[/спойлер]

54. Крылатый, дает молоко.

Ответ на загадку

(летучая мышь)
[/спойлер]

55. Он родил в воде,
Он умер на земле.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

56. Имеет крылья и не летает,
Не ходит по земле.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

57. Где-то зимой,
Летом тысяча мест.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

58. Золотая трость под водой.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

59. Дно камыша дрожит.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

60. От души, имеющей жизнь,
Пейте воду из рук.Глаза света,
Его кожа сделана из денег.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

61. На голове нет волос,
Нет бровей.
У него есть монета, у него нет денег,
У него есть крылья, у него нет полета.

Ответ на загадку

(рыбы)
[/спойлер]

62. В вонючем озере лает собака.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

63. В дальнем ручье лает собака.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

64. Султанбойвачча сидит у бассейна.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

65. Мой пони ржет у воды.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

66. На наклонной земле,
Сидит Фарш Султан.
Его ногти из серебра,
Хафиз сидит молодой.

Ответ на загадку

(лягушка)
[/спойлер]

67. Под камнем, над камнем,
Голова посередине.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

68. Скала в горах,
Наполнены жиром.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

69. Две тарелки,
Это беспорядок.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

70. Верблюд дедушки Янзака,
Джар пасет.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

71. Я увидел ползающий камень,
Я увидел голову из камня:

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

72. Ползунки на земле,
Если вы говорите, что не можете бежать, вы не можете бежать.

Ответ на загадку

(черепаха)
[/спойлер]

73. Мокрая трава под землей.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

74. Жирный кнут под землей.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

75. Жирная лошадь под мостом.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

76. Длинная кишка,
Кончик завязан узлом.
Тело тонкое,
Выйти из леса.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

77. Ола плети,
Он поливал воробьев.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

78. Остался длинный след,
Девушка с костями пошла.
Трясущаяся голова,
Его глаза темнее.

Ответ на загадку

(Змея)
[/спойлер]

79. Черный попиш,
Близко к стене.

Ответ на загадку

(ящерица)
[/спойлер]

80. Красный химич под землей.

Ответ на загадку

(червь)
[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz