Hayvonlar haqida topishmoqlar

Hayvonlar haqida topishmoqlar

Uy hayvonlari haqida topishmoqlar. Yovvoyi hayvonlar haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

1. Shildir-shildir suv kechar,
Oyog‘i suvga tegmas.

Topishmoqning javobi»]
(Tug‘ilmagan qulun)

2. Suvday chopadi,
Manzilga yetadi.

Topishmoqning javobi»]
(Ot)

3. To‘rt oyoqli,
Temir tuyoqli.

Topishmoqning javobi»]
(Ot)

4. To‘rt oy, yigirma to‘rt yulduz.

Topishmoqning javobi»]
(Otning taqasi, mixi)

5. Suvga tushsa mingta,
Suvdan chiqsa bitta.

Topishmoqning javobi»]
(Otning dumi)

6. Quyon emas,
Uzun quloq,
Ot emas,
To‘rtta tuyoq.

Topishmoqning javobi»]
(Eshak)

7. Katta takam besoqol.

Topishmoqning javobi»]
(Eshak)

8. Tapir-tupir to‘rtovlon,
Hangragani birovlon.

Topishmoqning javobi»]
(Eshak)

9. Oyog‘i popik,
Og‘zi ko‘pik.

Topishmoqning javobi»]
(Tuya)

10. Og‘zi qulqulum,
Uzun oyog‘u kalta dum.

Topishmoqning javobi»]
(Tuya)

11. Bu yoqqa o‘tdi lop-lop,
U yoqqa o‘tdi lop-lop.
«Sho‘ra» dedi, qo‘ymadi,
Yutaverdi soplab.

Topishmoqning javobi»]
(Tuya)

12. O‘zi katta,
Dumi kalta.

Topishmoqning javobi»]
(Tuya)

13. Momom ketib borayotir,
Kulchasi qolib borayotir.

Topishmoqning javobi»]
(Tuya oyog‘ining izi)

14. Boraveradi, boraveradi,
Bo‘yraday yerni olib yotadi.

Topishmoqning javobi»]
(Sigir)

15. Ikki tortar,
Bir yirtar.

Topishmoqning javobi»]
(Ho‘kiz, omoch)

16. Yamog‘i boru
Yirtig‘i yo‘q.

Topishmoqning javobi»]
(Sigirning olasi)

17. Ko‘prik tagida to‘rtta qoziq.

Topishmoqning javobi»]
(Sigir yelini)

18. To‘shak osti to‘rt bo‘g‘irsoq.

Topishmoqning javobi»]
(Sigir yelini)

19. To‘rt mergan
Bir quduqqa o‘q otar.

Topishmoqning javobi»]
(Sigir sog‘ish)

20. Tomga tayoq suyovli.

Topishmoqning javobi»]
(Mol dumi)

21. Bo‘pon-bo‘pon,    
Yangi yamoq,
Eski chopon.    
Dardi tomoq.

Topishmoqning javobi»]
(Tuya)

22. Kichkintoygina bo‘yi bor,
Aylantirgan to‘ni bor.

Topishmoqning javobi»]
(Quy)

23. Buyuk tog‘ning boshida
Bukri qo‘chqor o‘ynaydi.

Topishmoqning javobi»]
(Olqor)

24. Soqoli bor,
Mo‘ylovi yo‘q.

Topishmoqning javobi»]
(Echki)

25. Soqoli bor,
Aqli yo‘q.

Topishmoqning javobi»]
(Echki)

26. Chorva ichida shayton,
Soqoli uzun sulton.

Topishmoqning javobi»]
(Taka)

27. Hamma yotsa ham
Hasan-Avaz yotmaydi.

Topishmoqning javobi»]
(Echki shoxi)

28. Olis yerdan chang chiqar.

Topishmoqning javobi»]
(Ko‘pkari)

29. Erda yuradi,
Osmonni ko‘rmaydi.

Topishmoqning javobi»]
(Cho‘chqa)

30. Ketaveradi, ketaveradi,
Savatdek yerni oladi.

Topishmoqning javobi»]
(It)

31. Soyada yotar,
Ming qo‘y boqar.

Topishmoqning javobi»]
(It)

32. El yotsa ham,
Shalpangquloq yotmaydi.

Topishmoqning javobi»]
(It)

33. Kichkinagina qumg‘on,
O‘tirib ko‘zini yumg‘on.

Topishmoqning javobi»]
(Mushuk)

34. Mo‘ylovi bor,
Soqoli yo‘q.

Topishmoqning javobi»]
(Mushuk)

35. Uyday joyni olar,
Sichqondan qo‘rqar.

Topishmoqning javobi»]
(Fil)

36. Tuya desam, kattakon,
Usti keng, bir makon.

Topishmoqning javobi»]
(Fil)

37. Yo‘l-yo‘l to‘ni bor,
Odam qo‘rqar turqi bor.

Topishmoqning javobi»]
(Yo‘lbars)

38. Kelganda to‘rt oyoq,
Ketganda ikki oyoq.

Topishmoqning javobi»]
(Ayiq)

39. Dalama-dala qidiradi,
Qo‘y bilan echki oh uradi.

Topishmoqning javobi»]
(Bo‘ri)

40. Go‘ng tepada o‘t yonar.

Topishmoqning javobi»]
(Buri)

41. Qashqir mingan,
Eshak o‘ngargan,
Echki haydagan,
Tuya yetaklagan.

Topishmoqning javobi»]
(Tulki)

42. Kechasi ovda,
Kunduzi uyda.

Topishmoqning javobi»]
(Tulki)

43. Shoxlari bor, qo‘chqordek,
Bo‘yi misli daraxtdek.

Topishmoqning javobi»]
(Kiyik)

44. O‘zi yo‘rtiq,
Labi tirtiq.

Topishmoqning javobi»]
(Quyon)

45. Soy ichida sariq echki.

Topishmoqning javobi»]
(Quyon)

46. Jar bo‘yida jar qilich.

Topishmoqning javobi»]
(Jayra)

47. Er tagida qubba igna.

Topishmoqning javobi»]
(Tipratikan)

48. Erdan chiqadi qoziq,
Isi juda sassiq.

Topishmoqning javobi»]
(Yumronqozsh)

49. Tokchama-tokcha,
Azamat xo‘ja.

Topishmoqning javobi»]
(Sichqon)

50. Er tagida yeznam oti kishnaydi.

Topishmoqning javobi»]
(Sichqon)

51. Bir kulrang buzog‘im bor,
Uydagilar undan bezor,
Bozorga olib borsam,
Topilmaydi xaridor.

Topishmoqning javobi»]
(Sichqon)

52. Xuddiboy cho‘loq go‘r qazir,
Go‘r qazisa ham yo‘l qazir.

Topishmoqning javobi»]
(Sichqon)

53. Tirik kelib, o‘likdan osh so‘radi,
O‘lik turib, tirikni bo‘g‘ib oldi.

Topishmoqning javobi»]
(Sichqon, qopqon)

54. Qanotli, sut beradi.

Topishmoqning javobi»]
(Ko‘rshapalak)

55. Suvda tug‘di,
Erda o‘ldi.

Topishmoqning javobi»]
(Baliq)

56. Qanoti bor uchmaydi,
Quruqlikda yurmaydi.

Topishmoqning javobi»]
(Baliq)

57. Qishda bir joyda,
Yozda ming joyda.

Topishmoqning javobi»]
(Baliq)

58. Suv tagida oltin baldoq.

Topishmoqning javobi»]
(Baliq)

59. Qamish tagi qaltirar.

Topishmoqning javobi»]
(Baliq)

60. Joni bor jondan,
Suv ichar qo‘ldan.
Ko‘zlari nurdan,
Terisi puldan.

Topishmoqning javobi»]
(Baliq)

61. Boshi boru sochi yo‘q,
Ko‘zi boru qoshi yo‘q.    
Tangasi bor, puli yo‘q,
Qanoti bor, uchuvi yo‘q.

Topishmoqning javobi»]
(Baliq)

62. Sassiq ko‘lda it hurar.

Topishmoqning javobi»]
(Baqa)

63. Uzoq soyda it hurar.

Topishmoqning javobi»]
(Baqa)

64. Hovuz yonida Sultonboyvachcha o‘tiradi.

Topishmoqning javobi»]
(Baqa)

65. Suv bo‘yida pochcham oti kishnaydi.

Topishmoqning javobi»]
(Baqa)

66. Qiya-qiya yerlarda,
Qiyma sulton o‘tirar.
Tirnoqlari kumushdan,
Hofiz juvon o‘tirar.

Topishmoqning javobi»]
(Baqa)

67. Osti tosh, usti tosh,
O‘rtasida chandir bosh.

Topishmoqning javobi»]
(Toshbaqa)

68. Tog‘u toshlarda toshtovoq,
Ichi to‘la go‘shtu yog‘.

Topishmoqning javobi»]
(Toshbaqa)

69. Ikki toboq,
Orasida qashqaldoq.

Topishmoqning javobi»]
(Toshbaqa)

70. Janzak bobo tuyasi,
Jar yoqalab o‘tlaydi.

Topishmoqning javobi»]
(Toshbaqa)

71. Emaklagan toshni ko‘rdim,
Toshdan chiqqan boshni ko‘rdim:

Topishmoqning javobi»]
(Toshbaqa)

72. Er ustida o‘rmalar,
Chopay desa chopolmas.

Topishmoqning javobi»]
(Toshbaqa)

73. Er tagida ho‘l gavron.

Topishmoqning javobi»]
(Ilon)

74. Er tagida yog‘li qamchi.

Topishmoqning javobi»]
(Ilon)

75. Ko‘prik ostida yog‘li hasip.

Topishmoqning javobi»]
(Ilon)

76. Uzun ichak,
Uchi tugunchak.
Tanasi chipor,
O‘rmondan chiqar.

Topishmoqning javobi»]
(Ilon)

77. Ola qamchi uradi,
Chumchuqlarni suvradi.

Topishmoqning javobi»]
(Ilon)

78. Uzun-uzun iz qolgan,
Zar kokilli qiz borgan.
Boshi qaltiroq,
Ko‘zi g‘ilayroq.

Topishmoqning javobi»]
(Ilon)

79. Qoragina popish,
Devolga yopish.

Topishmoqning javobi»]
(Kaltakesak)

80. Er tagida qizil ximich.

Topishmoqning javobi»]
(Chuvolchang)


Загадки о домашних животных. Загадки про диких животных. Все загадки с ответами. Лучший сборник загадок.

1. Вода просачивается,
Его ноги не касаются воды.

Ответ на загадку»]
(Нерожденный раб)
[/спойлер]

2. Бежит как вода,
Приходит по адресу.

Ответ на загадку»]
(лошадь)
[/спойлер]

3. Четвероногий,
Железные копыта.

Ответ на загадку»]
(лошадь)
[/спойлер]

4. Четыре месяца, двадцать четыре звезды.

Ответ на загадку»]
(Подкова, гвоздь)
[/спойлер]

5. Если тысяча упадет в воду,
Один, если он выйдет из воды.

Ответ на загадку»]
(конский хвост)
[/спойлер]

6. Не кролик,
длинные уши,
не лошадь
Четыре копыта.

Ответ на загадку»]
(осел)
[/спойлер]

7. Большой член лысый.

Ответ на загадку»]
(осел)
[/спойлер]

8. Тапир-тупир тортовлон,
Тот, кто голоден.

Ответ на загадку»]
(осел)
[/спойлер]

9. У него кривая нога,
Пена изо рта.

Ответ на загадку»]
(верблюд)
[/спойлер]

10. Мой рот полон,
Длинные ноги короткий хвост.

Ответ на загадку»]
(верблюд)
[/спойлер]

11. Лоп-лоп пошел сюда,
Он двинулся в сторону люк-лоп.
Сказал «Шура» и не поставил.
— сказал Ютаверди.

Ответ на загадку»]
(верблюд)
[/спойлер]

12. Он большой,
Хвост короткий.

Ответ на загадку»]
(Верблюд)
[/спойлер]

13. Мама уходит,
Его улыбка исчезает.

Ответ на загадку»]
(Верблюжий след)
[/спойлер]

14. Это продолжается, это продолжается,
Он покрывает землю, как коврик.

Ответ на загадку»]
(корова)
[/спойлер]

15. Два татарина,
Слеза.

Ответ на загадку»]
(бык, плуг)
[/спойлер]

16. Патч-труба
Слезы нет.

Ответ на загадку»]
(Коровье молоко)
[/спойлер]

17. Четыре сваи под мостом.

Ответ на загадку»]
(коровье вымя)
[/спойлер]

18. Четыре горла под кроватью.

Ответ на загадку»]
(коровье вымя)
[/спойлер]

19. Четыре снайпера
Он хорошо стреляет.

Ответ на загадку»]
(доить корову)
[/спойлер]

20. Придерживайтесь крыши.

Ответ на загадку»]
(бычий хвост)
[/спойлер]

21. Один за другим,
новый патч,
Старое пальто.
Больное горло.

Ответ на загадку»]
(Верблюд)
[/спойлер]

22. У него маленький рост,
Имеет искривленный тон.

Ответ на загадку»]
(вниз)
[/спойлер]

23. На вершине великой горы
Букри играет барана.

Ответ на загадку»]
(Алгор)
[/спойлер]

24. У него борода,
У него нет усов.

Ответ на загадку»]
(козел)
[/спойлер]

25. У него борода,
У него нет ума.

Ответ на загадку»]
(козел)
[/спойлер]

26. Чёрт в скотине,
Султан с длинной бородой.

Ответ на загадку»]
(Така)
[/спойлер]

27. Даже если все спят
Гасан-Аваз не ложится.

Ответ на загадку»]
(козий рог)
[/спойлер]

28. Пыль из далекой страны.

Ответ на загадку»]
(Более)
[/спойлер]

29. Ходит по земле,
Он не видит неба.

Ответ на загадку»]
(свинья)
[/спойлер]

30.Это продолжается, это продолжается,
Берет землю, как корзину.

Ответ на загадку»]
(Собака)
[/спойлер]

31. Он лежит в тени,
Накорми тысячу овец.

Ответ на загадку»]
(Собака)
[/спойлер]

32. Даже если рука ляжет,
Шлапанглук не ложится.

Ответ на загадку»]
(Собака)
[/спойлер]

33. Немного песка,
Сядьте и закройте глаза.

Ответ на загадку»]
(кошка)
[/спойлер]

34. У него есть усы,
Без бороды.

Ответ на загадку»]
(кошка)
[/спойлер]

35. Занимает домашнее место,
Боится мышей.

Ответ на загадку»]
(Слон)
[/спойлер]

36. Когда я говорю верблюд, я имею в виду большой,
Он широкий, одно пространство.

Ответ на загадку»]
(Слон)
[/спойлер]

37. Есть полосатое платье,
Есть своего рода страх.

Ответ на загадку»]
(Тигр)
[/спойлер]

38. Когда появятся четыре ноги,
Две ноги при ходьбе.

Ответ на загадку»]
(медведь)
[/спойлер]

39. Он ищет поля,
Овца и коза вздыхают.

Ответ на загадку»]
(волк)
[/спойлер]

40. Поверх навоза горит костер.

Ответ на загадку»]
(Хоронить)
[/спойлер]

41. Кашкир скакал,
дрессированный осел,
погнал козла,
Во главе с верблюдом.

Ответ на загадку»]
(лиса)
[/спойлер]

42. Охота ночью,
Днём дома.

Ответ на загадку»]
(лиса)
[/спойлер]

43. У него рога, как у барана,
Высокий, как дерево.

Ответ на загадку»]
(олень)
[/спойлер]

44. Он одет,
Иссеченная губа.

Ответ на загадку»]
(Кролик)
[/спойлер]

45. Желтая коза в ручье.

Ответ на загадку»]
(Кролик)
[/спойлер]

46. ​​Меч у скалы.

Ответ на загадку»]
(Джайра)
[/спойлер]

47. Купольная игла под землей.

Ответ на загадку»]
(еж)
[/спойлер]

48. Кол выходит из земли,
Запах очень плохой.

Ответ на загадку»]
(Юмронкозш)
[/спойлер]

49. Полки
Азамат Ходжа.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

50. Лошадь Эзнама ржет под землей.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

51. У меня есть серый теленок,
Дома люди от него устали,
Если я возьму его на рынок,
Покупатель не найден.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

52. Подобно хромому и слепому,
Даже если он роет могилу, он роет путь.

Ответ на загадку»]
(мышь)
[/спойлер]

53. Он ожил и просил еды у мертвых,
Стоя мертвым, он душил живых.

Ответ на загадку»]
(мышь, ловушка)
[/спойлер]

54. Крылатый, дает молоко.

Ответ на загадку»]
(летучая мышь)
[/спойлер]

55. Он родил в воде,
Он умер на земле.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

56. Имеет крылья и не летает,
Не ходит по земле.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

57. Где-то зимой,
Летом тысяча мест.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

58. Золотая трость под водой.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

59. Дно камыша дрожит.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

60. От души, имеющей жизнь,
Пейте воду из рук.Глаза света,
Его кожа сделана из денег.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

61. На голове нет волос,
Нет бровей.
У него есть монета, у него нет денег,
У него есть крылья, у него нет полета.

Ответ на загадку»]
(рыбы)
[/спойлер]

62. В вонючем озере лает собака.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

63. В дальнем ручье лает собака.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

64. Султанбойвачча сидит у бассейна.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

65. Мой пони ржет у воды.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

66. На наклонной земле,
Сидит Фарш Султан.
Его ногти из серебра,
Хафиз сидит молодой.

Ответ на загадку»]
(лягушка)
[/спойлер]

67. Под камнем, над камнем,
Голова посередине.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

68. Скала в горах,
Наполнены жиром.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

69. Две тарелки,
Это беспорядок.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

70. Верблюд дедушки Янзака,
Джар пасет.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

71. Я увидел ползающий камень,
Я увидел голову из камня:

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

72. Ползунки на земле,
Если вы говорите, что не можете бежать, вы не можете бежать.

Ответ на загадку»]
(черепаха)
[/спойлер]

73. Мокрая трава под землей.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

74. Жирный кнут под землей.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

75. Жирная лошадь под мостом.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

76. Длинная кишка,
Кончик завязан узлом.
Тело тонкое,
Выйти из леса.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

77. Ола плети,
Он поливал воробьев.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

78. Остался длинный след,
Девушка с костями пошла.
Трясущаяся голова,
Его глаза темнее.

Ответ на загадку»]
(Змея)
[/спойлер]

79. Черный попиш,
Близко к стене.

Ответ на загадку»]
(ящерица)
[/спойлер]

80. Красный химич под землей.

Ответ на загадку»]
(червь)
[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz