Ekin va o’simliklar haqida topishmoqlar

Ekin va o’simliklar haqida topishmoqlar

Ekin haqida topishmoqlar. O’simliklar haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

Paxta haqida topishmoqlar

1. Abdal buva ariqdir,
Og‘zi, burni murriqdir.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(G‘o‘za)
[/spoiler]

2. Chopsang kular,
Chopmasang o‘lar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Paxta)
[/spoiler]

3. Og‘zini ochib yerga qaraydi,
Og‘zidan oq ko‘pik sochadi.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Paxta)
[/spoiler]

4. Qorday oppoq,
Yungday yumshoq.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Paxta)
[/spoiler]

5. Ildizi yerda,
Yulduzi ko‘kda.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Paxta)
[/spoiler]

6. Kichkina xurmacha,
Og‘izlari burmacha.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Ko‘sak)
[/spoiler]

7. Erdan ko‘karib chiqar,
Bag‘ridan oltin oqar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Paxta)
[/spoiler]

8. Momiqqina onasi,
Yog‘liqqina bolasi.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Paxta, chigit)
[/spoiler]

Bug’doy haqida topishmoqlar

9. Hamma yog‘i qiltik,
Hamma unga intiq.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Bugdoy)
[/spoiler]

10. Solaman qizil,
Chiqaraman oq.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Bug‘doy, un)
[/spoiler]

11. O‘zi ariq,
Rangi sariq,
Yuzi qizil,
Boshi qiltiq.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Bug‘doy)
[/spoiler]

12. Qizilini o‘zim yedim,
Sarig‘ini molga berdim.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Bug‘doy, somon)
[/spoiler]

13. Dik-dik etar, buti yo‘q,
O‘tiray desa o‘rni yo‘q,
Arig‘i boru suvi yo‘q.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Bug‘doy)
[/spoiler]

Sholi haqida topishmoqlar

14. Kichkina qiz,
Qo‘lida bigiz.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Sholi)
[/spoiler]

15. Bizning uyda bir qiz,
Boshida bir tol qil yolg‘iz.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Sholi)
[/spoiler]

16. Kich-kichkina to‘ni bor,
Uchida qili bor.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Shodi)
[/spoiler]

17. O‘zi yosh,
Mo‘ylovi uzun.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Shodi)
[/spoiler]

18. Taram sochli qiz to‘dasi,
Suvda yotar kun-kechasi.
Suvda yotib suvga tegmay
Oltmishida u sarg‘aygay,
Sakson kunda saboqdadir,
To‘qson kunda tovoqdadir.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Guruch)
[/spoiler]

Makkajo’xori haqida topishmoqlar

19. Yerdan chiqar taranib,
Zarrin dastor o‘ranib.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Makkajo‘xori)
[/spoiler]

20. Bo‘yi bir qarich,
Soqoli ikki qarich.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Makkajo‘xori)
[/spoiler]

21. Sariboy bobom ichkari,
Soqollari tashqari.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Jo‘xori)
[/spoiler]

22. Bir uya ustida ming ari.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Jo‘xori)
[/spoiler]

23. Mingta alp og‘adir,
Ming o‘raga sig‘adir.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Jo‘xori)
[/spoiler]

24. Ko‘k ko‘ylakli xotin,
Sarig‘ bola ko‘targan.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Jo‘xori)
[/spoiler]

25. Ko‘k kiyimni kiymayman,
O‘sha yerda turmayman.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Jo‘xori)
[/spoiler]

26. Qiya-qiya yerlarda
Qiyma juvon o‘tirar.
Dakanasin dol qo‘yib,
Tolma juvon o‘tirar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Oq jo‘xori)
[/spoiler]

27. Amakim egnida ko‘k chopon,
Boshida oq dastor.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Oq jo‘xori)
[/spoiler]

28. O‘tirishlari eshonday,
Ko‘zlari mohparonday.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Oq jo‘xori)
[/spoiler]

Loviya haqida topishmoqlar

29. Uzun-uzun ko‘chalar,
Ichi to‘la bachchalar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Loviya)
[/spoiler]

30. Biznikiga mehmon keldi,
Hammasining qoshi qora.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Loviya)
[/spoiler]

Mosh haqida topishmoqlar

31. O‘zi pishiq,
Burni qiyshiq.
(No‘xat)
Malla mushuk,
Bo‘yni qiyshiq.
(No‘xat)
Qora-qora qoramuq.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Mosh)
[/spoiler]

32. Qora-qora qo‘g‘irmoch.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Mosh)
[/spoiler]

Tariq haqida topishmoqlar

33. Oltin sochdim tojidor,
Bunga hamma xaridor.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Tariq)
[/spoiler]

34. Bir tub chikor, bir tub chinorda
Qirq butoq, qirq butoqda qirq uya,
Qirq uyada qirq tuxum.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Tariq)
[/spoiler]

35. Ernazar bobom enkayadi,
Kallasi qinqayadi.
Tevaragi to‘p-to‘p,
O‘rtasi qip-qizil.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Tariq)
[/spoiler]

Ayrim ekin mahsulotlari haqida topishmoqlar

36. Kunga qarab tolmaydi,
Kundan ko‘zni olmaydi.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Kungaboqar)
[/spoiler]

37. Bir qarichcha bo‘yi bor,
Ola-chipor to‘ni bor.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Zig‘ir)
[/spoiler]

38. Bir tanada
Ming dona.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Kunjut)
[/spoiler]

39. Terak uchida xum,
Ichida qum.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Ko‘knori)
[/spoiler]

Isiriq haqida topishmoqlar

40. Kichkina, kichkina kelinchak,
Boshlarida tugunchak.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Isiriq)
[/spoiler]

41. Boyning qizi tog‘da kelinchak.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Isiriq)
[/spoiler]

Qizg’aldoq haqida topishmoqlar

42. Madad akamning boshida baxmal taqiyasi bor.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qizg‘aldoq)
[/spoiler]

43. Qizlarjonning boshida
Qizil baxmal taqiya.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qizg‘aldoq)
[/spoiler]

Rayhon haqida topishmoqlar

44. Eksang bitar,
Isi hamma yoqni tutar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Rayhon)
[/spoiler]

45. Ko‘m-ko‘k tusi,
Xushbo‘y isi.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Rayhon)
[/spoiler]

46. Ariq bo‘yida to‘shak.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Maysa)
[/spoiler]

Qamish haqida topishmoqlar

47. Uzun terak,
Ichi kovak.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qamish)
[/spoiler]

48. Zil terak,
Zilmon terak.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qamish)
[/spoiler]

49. Soqoli bir qarich,
O‘zi ming qarich.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qamish)
[/spoiler]

50. Daryo,
O‘rtasida bo‘yro.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qamish)
[/spoiler]

51. Biz, biz edik,
Ming qiz edik,
Bizni o‘rdilar,
Ipga tizdilar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qamish)
[/spoiler]

52. O‘z elimda el edim,
Tulki tumoq bek edim.
Qiyildim, quchoqqa tushdim,
O‘ttiz ikki tuzoqqa tushdim.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qamish)
[/spoiler]

53. Qator-qator turganlar,
Tulki tumoq kiyganlar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Qamish)
[/spoiler]

54. Yer tagida qizil yulg‘un.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Ro‘yan)
[/spoiler]

Tikan haqida topishmoqlar

55. Chir-chir qushlar,
Chirmashiq qushlar.
O‘zining joni yo‘q.
Odam kelsa, tishlar.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Tikan)
[/spoiler]

56. Lip etadi, kirib ketadi,
Chiqazolmay esing ketadi.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Tikan)
[/spoiler]

57. Yo‘l ustida voyvoyak.
!Ma’lumotlar rus tilida:Topishmoqning javobi»]
(Tikan)
[/spoiler]
!Ma’lumotlar rus tilida:
Загадки про урожай. Загадки о растениях. Все загадки с ответами. Лучший сборник загадок.

Загадки про хлопок

1. Бабка Абдал — канава,
Его рот и нос красные.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

2. Вы будете смеяться, если будете прыгать,
Если вы не напечатаете, он умрет.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

3. Он открывает рот и смотрит в землю,
Белая пена изо рта.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

4. Белый как снег,
Мягкий как шерсть.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

5. Укоренившийся в земле,
Звезда находится в голубом.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

6. Небольшое свидание,
Их рты сморщены.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Петух)
[/спойлер]

7. Прорастает из земли,
Золото течет из его сердца.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

8. Мать Момиккиной,
Толстый мальчик.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Хлопок, семена)
[/спойлер]

Загадки про пшеницу

9. Мы сделали все масло,
Все с нетерпением ждут этого.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Пшеница)
[/спойлер]

10. Соламан красный,
Я ухожу белым.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Пшеничная мука)
[/спойлер]

11. Он канава,
Цвет желтый,
Лицо красное,
Это головная боль.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Пшеница)
[/спойлер]

12. Я был красным,
Я отдал желток мастерку.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Пшеница, солома)
[/спойлер]

13. Дик-дик хватит, кумира нет,
Нет места, чтобы сидеть
Водопровода нет.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Пшеница)
[/спойлер]

Загадки про рис

14. Маленькая девочка,
Мы в руках.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(рис)
[/спойлер]

15. Девушка в нашем доме,
В начале сделайте вербу в одиночку.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(рис)
[/спойлер]

16. Есть небольшая тонна,
На кончике есть волосы.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Счастливый)
[/спойлер]

17. Он молод,
Его усы длинные.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Счастливый)
[/спойлер]

18. Куча кудрявых девиц,
Он лежит в воде день и ночь.
Лежать в воде, не касаясь воды
В шестьдесят она блондинка,
Восемьдесят дней в классе,
Он лежит на тарелке девяносто дней.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Рис)
[/спойлер]

Загадки про кукурузу

19. Выползая из-под земли,
Золотой стол накрыт.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Кукуруза)
[/спойлер]

20. Один дюйм высотой,
Он два дюйма ростом с бородой.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Кукуруза)
[/спойлер]

21. Внутри мой дед Сарыбой,
Кроме бороды.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

22. Тысяча пчел в улье.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

23. Тысяча гор ага,
В него может поместиться тысяча.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

24. Женщина в голубом платье,
Воспитывается желтым мальчиком.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

25. Я не ношу синюю одежду,
Я не буду стоять там.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

26. На наклонной земле
Сидит молодой человек.
Магазин закрыт,
Толма Джуван сидит.!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(белый овес)
[/спойлер]

27. Мой дядя в синем пальто,
Белый стол в начале.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(белый овес)
[/спойлер]

28. Пока они сидят,
Его глаза как самогон.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(белый овес)
[/спойлер]

Загадки про фасоль

29. Длинные-длинные улицы,
Полно младенцев.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(бобы)
[/спойлер]

30. К нам пришел гость,
У всех черные брови.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(бобы)
[/спойлер]

Загадки про мош

31. Он созрел,
Его нос искривлен.
(Горох)
малла кошка,
Шея кривая.
(Горох)
Черный-черный черный.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Мош)
[/спойлер]

32. Черный-черный кирпич.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Мош)
[/спойлер]

Загадки про Тарика

33. Я рассыпал золотой венец,
Каждый является покупателем.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Просо)
[/спойлер]

34. Корень кукурузы, корень клена
Сорок ветвей, сорок гнезд в сорока ветвях,
Сорок яиц в сорока гнездах.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Просо)
[/спойлер]

35. Мой дедушка Эрназар наклоняется,
Его голова трясется.
Шары вокруг,
Середина малиновая.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Просо)
[/спойлер]

Загадки про некоторые культуры

36. Не могу смотреть на солнце,
Он не сводит глаз с солнца.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Подсолнух)
[/спойлер]

37. Он ростом около дюйма,
У него пальто из ола-чипора.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(шерсть)
[/спойлер]

38. В одном теле
Тысяча штук.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Кунжут)
[/спойлер]

39. Гул на верхушке тополя,
Песок внутри.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Мак)
[/спойлер]

Загадки про ладан

40. Маленькая, маленькая невеста,
Узел на голове.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(ладан)
[/спойлер]

41. Дочь богача — невеста на горе.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(ладан)
[/спойлер]

Загадки про девушку

42. У моего брата Мадада на голове бархатная повязка.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(красный)
[/спойлер]

43. В начале жизни девушки
Красный бархатный шарф.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(красный)
[/спойлер]

загадки про базилик

44. Сеять и сеять,
Иси везде.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Бэзил)
[/спойлер]

45. Синий цвет,
Хорошо пахнет.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Бэзил)
[/спойлер]

46. ​​Кровать у ручья.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(лужайка)
[/спойлер]

Загадки про камыши

47. Тополь длинный,
Полый внутри.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

48. Зил тополь,
Тополь Зильмон.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

49. Бородатый старик,
Ему тысяча лет.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

50. Река,
Ковер посередине.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

51. Мы, мы были,
Мы были тысячей девушек
они убили нас
Они выстроились.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

52. Я был в руках,
Я был лисой.
Я упал в объятия,
Я попал в тридцать две ловушки.!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

53. Стоящие рядами,
Те, кто носят лисьи хвосты.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

54. Под землей красный ковер.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(Роян)
[/спойлер]

Загадки про шип

55. Щебечущие птицы,
Хищные птицы.
У него нет души.
Когда человек приходит, зубы.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(шип)
[/спойлер]

56. Губы, проникает,
Он теряет сознание, не успев выбраться.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(шип)
[/спойлер]

57. Мы в пути.
!Ma’lumotlar rus tilida:Ответ на загадку»]
(шип)
[/спойлер]
[/spoiler]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz