Olov va tutun haqida topishmoqlar

Olov va tutun haqida topishmoqlar

Olov, cho’g’, tutun haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

1. Bir savat anor,
Hadding bo‘lsa ol.

Topishmoqning javobi

(Cho‘g‘)

2. Bir tovoq qizil olma,
Ushlamoqqa hadding borma.

Topishmoqning javobi

(Cho‘g‘)

3. Yalt-yalt etadi,
Yamlab ketadi.

Topishmoqning javobi

(O‘t-olov)

4. Changaroqdan uchib chiqadi,
Qarasa, ko‘zni ko‘r qiladi.

Topishmoqning javobi

(Uchqun)

5. Ko‘k ho‘kiz oldin chiqar,
Qizil ho‘kiz quvib chiqar.

Topishmoqning javobi

(Tutun, olov)

6. Ko‘k otim qo‘yivordim,
Qizil otim olib qoldim.

Topishmoqning javobi

(Tutun, olov)

7. Taq etdi, taqolon ketdi,
Otasi etigini kiyguncha
Bolasi bog‘lon ketdi.
(O

Topishmoqning javobi

‘t-olov, tutun)

8. Ko‘k otim ko‘kka qarab yo‘rg‘alaydi.

Topishmoqning javobi

(Tutun)

9. Oyoqsiz, qo‘lsiz tomga chiqadi.

Topishmoqning javobi

(Tutun)

10. Oyog‘i yo‘q qochadi,
Qanoti yo‘q uchadi.

Topishmoqning javobi

(Tutun)

11. Uzundan uzoq,
Havoga tuzoq.

Topishmoqning javobi

(Tutun)

12. Otasi arava qo‘shgancha,
O‘g‘li Qo‘qon boribdi.

Topishmoqning javobi

(Tutun)

13. Qizil sigir qora sigirning qornini yalaydi.

Topishmoqning javobi

(Olov, qozon)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz