Ёмонлик ҳақида мақоллар

Ёмонлик ҳақида мақоллар

Ажалга даво йўқ,
Ёмонга — бало.

Аслнинг хатоси бўлмас,
Ёмоннинг ошнаси бўлмас.

Баст этган ўзар,
Қасд этган тўзар.

Бахтиёр бўлса замон,
Ношукур бўлма — ёмон.

Безоридан ҳамма безор.

Беқўнимга қўним йўқ,
Ёмон одамга — ўлим.

Бир илон бир уй одамни тинчитмас.

Бир калнинг ҳийласи
Қирқ кишини чарчатар.

Бир тулки етти бўрини етаклар.

<ҳ3>Бир яхши билан бир ёмон келишар,
Икки ёмон келишмас.</ҳ3>

Бир қорин мойни бир қумалоқ бузар.

Бирнинг касофати юзга,
Юзники — мингга.

Биров тузар, биров бузар.

Биров ўлмай, биров кун кўрмас.

Бировга кесак отсанг,
У сенга тош отади.

Бировга чоҳ қазима, ўзинг тушарсан.

Бировнинг айбига кўз-қулоқ бўлма.

Бола безори — киши озори.

Бу дунё ўтар-кетар,
Юзи қоралик қолар.

Виждонсиз кишидан ўпкалама.

Гина — адоватнинг қўшниси.

Гуручнинг курмаги бор,
Ёмоннинг тўқмоғи бор.

Гўрингдан сув чиқмасин,
Уйингдан — қув.

<ҳ3>Давлат бица ёмонга,
Ўзин санар хоқонга.</ҳ3>

Дили қора — тилл қора.

Дили қоранинг қилмиши — қийиқлик.

Дилозори — худобезори.

Ер қаттиқ бўлса, ҳўкиз ҳўкиздан кўрар.

Ёвдан яхшилик чиқмас.

Ёвдан яхшилик юқмас.

Ёмон айғирда ёл бўлмас,
Ўлармонда ҳои бўлмас.

Ёмон арава йўл бузар,
Ёмон хотин — уй.

Ёмон арида бол бўлмас,
Сувсиз ерда — тол.

Ёмон аталиб тирик юргунча,
Яхши аталиб ўлган яхши.

<ҳ3>Ёмон атлас билан ҳам ёмон.</ҳ3>

Ёмон балиқ сув лойқатар.

Ёмон бахил бўлар,
Яхши — анил.

Ёмон билан ер қўшни ҳам бўлма
Гўр қўшни ҳам бўлма.

Ёмон билан ётма,
Эрта туриб айтма.

Ёмон билан йўлдош бўлма,
Нодон билан — сирдош.

Ёмон билан йўлдош бўлсанг,
Ёмондан бурун ўласан.

Ёмон билан сўз олишгунча,
Кўча алиш.

Ёмон билан юргунча,
Ёлғиз юргин ўлгунча.

Ёмон бола кўзидан,
Билинади сўзидан.

Ёмон бузоқ ёпиғин ер.

Ёмон буқа ўз бошига ўт ер.

<ҳ3>Ёмон гап ер тагида уч йил ётар.</ҳ3>

Ёмон ёвга бўлишар.

Ёмон ёвдан қочар.

Ёмон ёмон билан.
Яхши замон билан.

Ёмон ёнига ён олма,
Ён олсанг ҳам, ёр олма.

Ёмон илон тегирмон бошида айланар.

Ёмон ит кундузи ҳурар.

Ёмон «йилғин» десанг, «қирғин» дер.

Ёмон йўлдан юрган туя чўкар.

Ёмон йўлдош бўлмас,
Йўлдош боиса ҳам сирдош бўлмас.

Ёмон кун яхши бўлар,
Ёмон одам яхши бўлмас.

Ёмон — кунчи, яхши — синчи.

Ёмон кучук бўсағада ҳурар.

Ёмон кўз тош ёради,
Ёмон дўст — бош.

<ҳ3>Ёмон кўрган кишингга
Ёмон кўрган молингни бер.</ҳ3>

Ёмон кўришни билмаган,
Яхши кўришни ҳам билмас.

Ёмон мўридан аччиқ тутун чиқар,
Ёмон уйдан — сассиқ гап.

Ёмон одам йўлдошини қаритар.

Ёмон одам тил билан куйдирар.

Ёмон одам туққанини ёмонлар.

Ёмон одам тўймас,
Ёмонлигини қўймас.

Ёмон осилар,
Юввош босилар.

Ёмон от ёлдор бўлар.

Ёмон от охур бузар,
Ёмон ит эгасини узар.

Ёмон от сувлиқ тишлар.

Ёмон от тўрва тешар.

Ёмон отга ёи битмас.

Ёмон отга ёи бица,
Ёнига турсуқ бойлатмас.

Ёмон эрга мол бица,
Ёнига қўшни ёиатмас,
Ёиатса ҳам тиндирмас.

<ҳ3>Ёмон отинг чиққунча,
Тотли жонинг чиқсин.</ҳ3>

Ёмон отни ёғ босар.

Ёмон отни мақтаган йўлда қолар.

Ёмон отни мингунча,
Яёв юргин ўлгунча.

Ёмон сигир ёзда туғар.

Ёмон сойга сув тушса,
Кечув бермас кечарга.

Ёмон текканга тегар,
Тегмаганга кесак отар.

Ёмон тиртиқ қилар,
Бутунни йиртиқ қилар.

Ёмон тузалса, замон тузалар.

Ёмон фарзанд ота-онани ерга қаратар,
Яхши фарзанд ота-онани элга оралатар.

Ёмон фарзанд пойгага туширар,
Яхши фарзанд тўрга ўтқазар.

Ёмон хотин — дардсиз касал.

Ёмон хотин ёмон кунда қочар,
Яхши кунда кулиб, бағрин очар.

Ёмон хотин кимники — олақопники,
Олақопинг бўлмаса, аллакимники.

<ҳ3>Ёмон эркак тўй бузар,
Ёмон хотин — уй.</ҳ3>

Ёмон этагингни йиртса,
Этагингни кесиб қоч.

Ёмон эшак ип узар,
Ёмон хотин уй бузар.

Ёмон юрган йўлда чўкар.

Ёмон яхши бўлмас,
Эшак — бахши.

Ёмон яшар, яхши қақшар.

Ёмон — ўз ғамида,
Яхши — эл ғамида.

Ёмон ўзини билмас,
Ўзгани кўзга илмас.

Ёмон ўлди деса, ишон,
Ёмонлигини қўйди деса, ишонма.

Ёмон ўрдак аввал учар.

Ёмон ошга ўртоқ,
Бошга — тўқмоқ.

Ёмон ўтганнинг ўроғини олар,
Кетганнинг — кетмонини.

Ёмон қилиқдан — кўзга ёш,
Яхши қиҳқдан — оғизга ош.

Ёмон ҳўкиз шамиён синдирар.

<ҳ3>Ёмон ҳўкизга шох бица, сузиб ўлдирар,
Ёмон одамга мол бица, уриб ўлдирар.</ҳ3>

Ёмонга айтсанг сирингни,
Мингта қилар бирингни.

Ёмонга бош бўлгунча,
Яхшига йўлдош бўл.

Ёмонга гапирсанг — бир бало,
Гапирмасанг — икки бало.

Ёмонга гўр қўшни қилма,
Иғвогарга — ён қўшни.

Ёмонга ёмон бўл,
Яхшига — томон.

Ёмонга ёндашган йиқилмай қолмас,
Охири бир чуқурга тиқилмай қолмас.

Ёмонга ёндашма,
Яхшидан адашма.

Ёмонга ёғ ёқмас,
Эчкига — қуймоқ.

Ёмонга ёғ ярашмас,
Калга — саримсоқ.

Ёмонга ишинг тушмасин,
Қулонга — қушинг.

Ёмонга йўлиқсанг, «ёв келди» қилар.

<ҳ3>Ёмонга кун ҳам қоронғи, тун — ҳам.</ҳ3>

Ёмонга ош бергунча,
Яхшига бош бер.

Ёмонга ош тортгунча,
Бошига беш торт.

Ёмонга сир айтма, юртга ёяр.

Ёмонга чўп ботар,
Яхшига — сўз.

Ёмонга эл бўлгунча,
Яғир отга бел бўл.

Ёмонга юрт қолмасин,
Ўғрига — мол.

Ёмонга яқинлашсанг, балоси юқар,
Қозонга яқинлашсанг — қораси.

Ёмонга ўлим йўқ,
Яхшига — юрим.

Ёмонга қиз тугул, туз ҳам берма.

<ҳ3>Ёмонга ҳазил қилсанг, ёқангни йиртар.</ҳ3>

Ёмонда ор бўлмас,
Яхши хор бўлмас.

Ёмондан доғ қолар,
Яхшидан — боғ.

Ёмондан ё қочиб қутул,
Ё — тониб.

Ёмондан — ёрти қошиқ.
Ёмондан жар бўйи қоч.

Ёмондан ит яхши,
Циркадан бит яхши.

Ёмондан тўн кийсанг,
Тўйда «тўним бер» дейди.

Ёмондан яхши тувади,
Ёмоннинг юзини ювади.

Ёмондан қарз олсанг, ҳам йўлда қистайди,
Ҳам — гўрда.

Ёмондан қарз этма,
Қарз этсанг ҳам, харж этма.

Ёмондан қарздор бўлсанг,
Кўп ичида ёқангдан олар.

Ёмондан қоровул бўлса, ёв етти бўлар.

Ёмондан қоч, яхшига ёндош.

Ёмондан ҳайвон яхши,
Бостирмадан — айвон.

Ёмонларга бошчи бўлгунча,
Яхшиларга қўшчи бўл.

<ҳ3>Ёмонлик итнинг ҳам қўлидан келади.</ҳ3>

Ёмонликни олдингда тут,
Яхшилик келса — иқболинг.

Ёмонни ишга эмас, ошга чақир.

Ёмонни танқид қил,
Яхшига — тақлид.

Ёмонни юборсанг, билдириб келар,
Яхшини юборсанг — тиндириб.

Ёмоннинг балосига,
Қайга борай давосига.

Ёмоннинг бир қилиғи ортиқ,
Устига ёқаси йиртиқ.

Ёмоннинг боласи йўлда ётиб от ҳуркитар.

Ёмоннинг бўзини олгунча,
Яхшининг сўзини ол.

Ёмоннинг давлати — яхшининг офати.

Ёмоннинг дастурхонидан
Яхшининг устихони яхши.

Ёмоннинг дўсти кўп,
Пиёзнинг — пўсти.

Ёмоннинг жанозасидан
Яхшининг ҳикояси фойдали.

Ёмоннинг жағи тинмас.

<ҳ3>Ёмоннинг жағига илон тухум қўяр.</ҳ3>

Ёмоннинг жони — азиз.

Ёмоннинг зарари тегар кенг йўлда,
Яхшининг фойдаси тегар тор йўлда.

Ёмоннинг кучи япалоққа етар.

Ёмоннинг кўзи юрак оғритар.

Ёмоннинг нияти — бузуқ,
Яхшининг нияти — тузук.

Ёмоннинг оёғи — саккиз,
Бин тегмаса, бин тегар.

Ёмоннинг оти билан улоқ олгунча,
Яхшининг эшагида отқулоқ ол.

Ёмоннинг отидан яхшининг сўзи яхши.

Ёмоннинг оғзига — ямоқ,
Яхшининг оғзига — қаймоқ.

Ёмоннинг яраси битмас.

Ёмоннинг яхшиси бор.

<ҳ3>Ёмоннинг яхшиси бўлгунча,
Яхшининг ёмони бўл.</ҳ3>

Ёмоннинг қилмиши ёмонлик,
Яхшига беррнас омонлик.

Ёмоннинг қулоғига яхши ўгит кирмаса,
Ёмон ўгит кирар.

Замон ёмон эмас,
Замонга боқмаган ёмон.

Замон сенга боқмаса,
Сен замонга боқ.

Замон сени ўқитар,
Жоҳиллигинг йўқ этар.

Замон тузалса, ёмон тузалар.

Заҳар заҳарни кесар.

Икки ёмон қўшилса,
Кенг дунёга сий(ғ)ишмас.
Икки яхши қўшилса,
Бирини бири қиймас.

Илон бўлиб яшагандан,
Йилқи бўлиб кишнаган яхши.

Илон гоҳ-гоҳ чақар,
Ёмон доим чақар.

Илон заҳри — тишида,
Ёмон заҳри — тилида.

Илон илоннинг қуйруғини босмас.

Илон иши — заҳар солмоқ.

<ҳ3>Илон пўстини ташлагани билан қилиғини ташламас.</ҳ3>

лион пўстини ташласа ҳам — илон.

Илон ўз заҳридан ўлмас.

Илон ўлса ҳам, заҳри тишида қолар.

Илонга сув берсанг ҳам, заҳар томар.

Илондан—илон, чаёндан—чаён.

Илонни тушда кўрсанг — ганж,
Ўнгда кўрсанг—янч.

Илоннинг ўлгиси келса, изда ётар.

Индамасни ит қопар.

Ит отасини танимас.

Ит очиқ қолган қозонни ялар.

Ит оғзидан суяк олиб бўлмас.

Ит сарқитини йўлбарс емас.

Ит тумшуғини тиққан ерга
Сув ичгали шер келмас.

Ит туққанини танимас.

<ҳ3>Ит тўйи жанжалсиз ўтмас.</ҳ3>

Ит эгасини танимас,
Мушук — бекасини.

Ит қилганни иторчи қилмас.

Ит ҳурар, карвон ўтар.

Итдан ёруғлик чиқмас,
Битдан — чориғлик.

Итдан қолганини мушук емас.

Итинг ёмон бўлса, отиб қутуласан,
Отинг ёмон бўлса, сотиб қутуласан,
Қўшнинг ёмон бўлса, кўчиб қутуласан,
Эринг ёмон бўлса, кетиб қутуласан,
Феълинг ёмон бўлса, ўлиб қутуласан.

Итнинг иррилагани — саломлашгани.

Итнинг иши — йиртмоқ.

Итнинг иши — узмоқ,
Ёмоннинг иши — бузмоқ.

Итнинг ошнаси бўлмас.

Иғвогар иғво тарқатар,
Ифлос ғавғо тарқатар.

<ҳ3>Иғвогарга оқ сут ҳам қора.</ҳ3>

Иғвогарнинг ўзи ёмон,
Ўзидан сўзи ёмон.

Йиртқични уясида янч.

Йўқ муттаҳамдан бор муттаҳам ёмон.

Калтак ўқталганга чўқмор кўтар.

Кетарга келса — эл ёмон,
Кўчарга келса — ер ёмон.

Кимки бўлса дилозор,
Ундан эл-у юрт безор.

Киши айбига этак ёп.

Киши бўлган кишининг
Киши билан иши бор.

Киши бўлмаган кишининг
Киши билан нима иши бор.

Руннинг ёмони кетар,
Одамнинг ёмони кетмас.

Кўзга — кўканак,
Оёққа — тиканак.

Кўнгил торҳги — хорлик.

<ҳ3>Кўнгилнинг оласи — худонинг балоси.</ҳ3>

Кўнгли қорадан пес яхши.

Кўнгли қоранинг юзи қора.

Кўча безори — она безори.

Мағиз аччиқ бўлса, пўстига ҳам урар.

Маҳсининг пошнаси бўлмас,
Ножинсининг — ошнаси.

Меванинг яхшисини қурт ейди.

Митанинг ёмони тегирмондан бутун чиқар.

Мол боқсанг, оғзи-бурнинг — мой,
Бўри боқсанг, оғзи-бурнинг — лой.

Мушт урсанг, шапалоқ кут.

Одам бўлмоқ аста-аста,
Ҳайвон бўлмоқ бир пасда.

Одам одамдан қутулар,
Ёмон феълидан қутулмас.

<ҳ3>Одам туғилиб ёмон бўлмас,
Улғайиб ёмон бўлар.</ҳ3>

Одамнинг ғаламисига дунё бир пул.

Оёғи ифлос тўр булғар,
Ўзи ифлос эл булғар.

Олмадан бодом бўлмас,
Теги паст одам бўлмас.

Остонадан айвон яхши,
Виждонсиздан ҳайвон яхши.

Ота боласи бўлма,
Одам боласи бўл.

Ота-онасини танимаган тангрисини танимас.

Отнинг ёмони — ола,
Хотиннинг ёмони — бало.

Отнинг ёмони охур бузар.

Отнинг ёмони той билан ўйнар,
Эшакнинг ёмони от билан ўйнар.

Отнинг ўлими — итнинг байрами.

Охир замон бўлса,
Тоға жиян билан қозилашар.

Оқ деган — олқиш,
Қора деган — қарғиш.

<ҳ3>Оқ ит, қора ит, бари — бир ит.</ҳ3>

Раҳбарнинг яхшиси ундирар,
Ёмони сўлдирар.

Ризқ ҳам азалий,
Ёмон ҳам азалий.

Савоби ошкорадан
Гуноҳи пинҳона афзал.

Савобнинг таги — тешик.

Савобнинг эшиги — кўп.

Сарбозор — сакбозор.

Сарой қуриб, шаҳар бузма.

Сувнинг иши — ўпирмоқ,
Ўтнинг иши — куйдирмоқ.

Сузадиган сигирга мугуз битмас.

Сузағон сигир шохидан айрилар.

Тақир ердан чанг чиқарма,
Йўқ ердан жанг чиқарма.

Тентак тош терар,
Қотил — бош.

Тентак чўқмор йиғар.

Тепиб ўтма, суяб ўт.

<ҳ3>Туянинг бўйни ёмон,
Ёмоннинг ўйини ёмон.</ҳ3>

Туғиладиган болага тўғаноқ бўлма.

Тўриқ кўз чиқарар.

Уйи бузуқ ўнгалур,
Ўйи бузуқ ўнгалмас.

Урушқоқ хўроз семирмас.

Усталик жой битар,
Қассоблик жой йитар.

Хайр қил ўладигандек,
Иморат қур ўлмайдигандек.

Чаённинг касби — чақиш.

Чала довруққа чол йиқилар.

Шайтоннинг оздиргани — ўзиники.

Шакар пашшасиз бўлмас,
Арпа — кесакциз.

Шароб узумдан ранг олар,
Одам одамдан рангтолар.

Шаҳарнинг қаъласи — қўрғон,
Одамнинг ёмони — гап урган.

Эговни эгов ейди,
Заҳарни заҳар ейди.

Энанг қилса зўрликни,
Боланг тортар хўрликни.

Эр йигит элга тортар,
Ёмон юкин элга ортар.

Итга берсанг ошингни,
Итлар ғажир бошингни.

Эчки эгиз туғиб қўйдан ошмас,
Ит эгиз туғиб элдан ошмас.

Эчкини ҳам ўз оёғидан осарлар,
Қўйни ҳам.

<ҳ3>Эшак сийпаганни билмас,
Ёмон — сийлаганни.</ҳ3>

Яланғоч игна кийинтиради.

Яниса, пичоқ кесар,
Ялинса, яхши кечар.

Ярамас ўтдан ярамас тутун чиқар.

Ярамас яроғ йиғар.

Ўт тош ёрар,
Тош бош ёрар.

Ўтни ўт билан ўчириб бўлмас.

Ўчакишган ит қопмай қўймас.

Қалб қозони қайнамас,
Қайнаса ҳам қуюлмас.

Қалбнинг юзи қора.

Қасд қилган паст бўлар.

<ҳ3>Қашқирнинг ўйи — ёмонлик,
Қўйнинг ўйи — омонлик.</ҳ3>

Қилич тутган қиличдан ўлар.

Қозонга ёндашсанг, қораси юқар,
Ёмонга ёндашсанг, яраси юқар.

Қорамиқ донаси бўлгунча,
Буғдойнинг сомони бўл.

Қоқилса, суя,
Йиқуса, кўтар.

Қуйруғини боссанг, сичқон ҳам чийиллайди.

Қуш кўнглини оғритма.

Қўйини биров қарар,
Сутини кимлар ичар.

Ғараз мараздан ёмон.

«Ҳа»га «Ҳу» келар.

Ҳар зоғ,
Ҳар зоғда минг доғ.

Ҳар кирн ўз қилмишидан топар.

Ҳар кимнинг амали ўз оёғидан.

Ҳўкизнинг шохи эшакда бўлса,
Тирик зотни қўймасди.

__________
• Ёзиқ — бу ерда гуноҳ маъносида.


Нет лекарства от смерти,
Зло — это катастрофа.

Оригинал непогрешим,
Зла нет познания.

Тот, кто остановил
Преднамеренный тор.

Если вам повезет,
Не будь неблагодарным — плохо.

Все устали от хулигана.

я терпеть не могу
Смерть плохому человеку.

Змеиный дом не успокаивает человека.

Трюк лысого мужчины
Утомляет сорок человек.

Лиса обходит семерых волков.

Хорошее и плохое сходятся воедино,
Два неудачных совпадения.

Ложка жира может разрушить желудок.

Один лицом к лицу,
От ста до тысячи.

Кто-то строит, кто-то разрушает.

Кто-то не умрет, кто-то не будет жить.

Если ты порежешь кого-нибудь,
Он будет бросать в вас камни.

Не копай яму для кого-то другого, сам упадешь.

Не закрывайте глаза на чужую ошибку.

Хулиган есть хулиган.

этот мир пройдет
Его лицо остается черным.

Не берите легкое у недобросовестного человека.

Джина соседка вражды.

Есть рисовое зернышко,
У зла есть молот.

Не позволяйте воде течь изо рта.
Убирайся из своего дома.

Состояние плохое,
Считай себя.

Язык черный.

Дело черноязыкое визжит.

Дилозори — богохульница.

Когда земля твердая, бык сильнее быка.

Из зла не выходит ничего хорошего.

Добро не может быть распространено от зла.

У плохого жеребца нет пути,
В смерти не будет хой.

Плохая повозка ломает дорогу,
Плохая жена — дом.

Плохих пчел изобилия нет,
На суше — верба.

Пока не назовётся злым и живёт,
Доброе имя — хорошая смерть.

Плохо даже с плохим атласом.

Плохая рыба мутит воду.

Зло будет скупым,
Хорошо — Анил.

Не будь соседями со злом
Не будь соседом.

не спать со злом
Не вставай рано.

Не связывайся со злом,
С дураком — наперсник.

Если ты общаешься со злом,
Ты умрешь от зла.

Пока не скажешь плохого слова,
Возьмите улицу.

Пока ты не будешь ходить со злом,
Иди один, пока не умрешь.

От глаз плохого мальчика,
От слова известно.

Бедный теленок засыпан землей.

Плохой бык — это огонь на собственной голове.

Плохое слово лежит под землей три года.

Им не повезло.

Избегает зла.

Плохое с плохим.
С хорошим временем.

Не будь на стороне зла
Даже если вы принимаете чью-либо сторону, не принимайте чью-либо сторону.

Злая змея крутилась во главе мельницы.

Злая собака лает днем.

Если плохо скажешь «Йылгин», говорят «убей».

Верблюд, идущий по плохой дороге, утонет.

Не плохой товарищ,
Компаньон не является доверенным лицом.

Плохой день будет хорошим
Плохой человек не будет хорошим.

Плохой день, хороший день.

На пороге лает плохой щенок.

Злой глаз трескается,
Плохой друг — голова.

Ненавистнику
Дай мне деньги, которые ты ненавидишь.

Он не умел видеть зло,
Он даже не умеет хорошо видеть.

Из злой трубы исходит горький дым,
Из дурного дома — ругательство.

Плохой человек делает своего партнера старым.

Злой человек обжигает языком своим.

Плохой человек ненавидит то, что он рождает.

Злой человек ненасытен,
Пусть не будет плохо.

плохие парни,
Мягкие нажатия.

Плохая лошадь будет нанята.

Плохая лошадь портит ясли,
Плохая собака простит своего хозяина.

Плохие лошадиные зубы.

Плохая лошадь протыкает мешок.

Плохую лошадь нельзя бить.

Плохая лошадь
Не позволяйте ему разбогатеть рядом с ним.

Не пускай деньги в дурную землю,
Не раскидай соседа рядом с собой,
Даже если он распространится, его не заткнешь.

Пока не выйдет дурная лошадь,
Да выйдет твоя душа.

Плохая лошадь толстая.

Тот, кто хвалит плохую лошадь, остается на дороге.

Пока не оседлаешь дурного коня,
Броди, пока не умрешь.

Плохая корова рожает летом.

Если вода попадет в плохой поток,
За ночь, которая не проходит.

Прикоснись к плохому,Он порежет того, кого не коснется.

Это делает плохой шрам,
Разрывает все на части.

Если плохое исправится, время исправится.

Плохой ребенок сводит родителей на землю,
Хороший ребенок побеждает своих родителей.

Плохой ребенок будет мчаться,
Хороший ребенок пройдет через сеть.

Плохая жена болеет без боли.

Плохая жена убегает в плохой день,
В хороший день он смеется и открывает свое сердце.

Чья плохая жена?
Если тебе это не нравится, это все мое.

Плохой человек портит свадьбу,
Плохая жена — дом.

Если зло разорвет твою юбку,
Разрежь юбку и беги.

Плохая задница рвет нить,
Плохая жена разрушает дом.

Колье на плохой дороге.

Плохо не хорошо,
Осёл — это благословение.

Живи плохо, умри хорошо.

Плохо — в своей печали,
Это хорошо — люди грустят.

Зло не знает себя,
Не обращайте внимания на другое.

Поверьте мне, когда он говорит, что умер плохо.
Не верьте ему, когда он говорит, что избавился от своего зла.

Первым прилетает гадкий утенок.

Плохой суп, приятель,
В голову — молоток.

Он берет серп прошлого,
Мотыга усопшего.

Слёзы от плохого поступка
От хорошего смеха — суп в рот.

Злой бык разбивает свечу.

Протрубит в рог плохому быку и убьет его
Если ограбят плохого человека, он забьет его до смерти.

Если вы расскажете плохому человеку свой секрет,
Тысяча делает один.

Пока не случится плохое,
Будь хорошим другом.

Если вы говорите плохо, это катастрофа.
Если не говоришь — две беды.

Не будь плохим соседом,
По соседству с зачинщиком.

быть плохим или плохим
К добру.

Кто приближается ко злу, тот не упадет,
Конец не застревает в отверстии.

Не приближайся ко злу,
Не ошибитесь.

Зло не любит жир,
Влить в козла.

Нефть на зло не годится,
Калга — чеснок.

Не делай плохих дел,
Кулонга — птица.

Если вы в плохом настроении, он скажет: «Извините».

День темен для плохих, как и ночь.

Пока не порождает зло,
Удачи.

Пока не станет хуже,
Пять тортов на голову.

Не говори тайну лукавому, она распространится по стране.

Держись зла,
Хорошее слово.

Пока не придет зло,
Будь дикой лошадью.

Пусть не будет земли для зла,
Для вора — товар.

Если вы приблизитесь ко злу, горе вам.
Если подойти к котлу, он черный.

За зло смерти нет,
Я собираюсь идти.

Не будь плохой девочкой, не давай соли.

Если вы пошутите плохо, это разорвет того, кого вы любите.

Это не плохо,
Не будет хорошего хора.

Плохо оставляет пятно,
Лучше всего сад.

Бежать от зла,
Или — признать.

От плохого — пол ложки.
Беги от зла.

Собака лучше, чем плохая,
Вши лучше, чем уксус.

Если ты плохо оденешься,
На свадьбе он говорит: «Дай мне платье».

Хорошее происходит от плохого,
Он умывает лицо зла.

Если вы возьмете кредит у плохого человека, вам будет трудно в пути.
Тоже — в могиле.

Не занимайте у плохого человека.
Даже если вы берете взаймы, не тратьте.

Если у вас есть безнадежный долг,
Во многих случаях вы можете сжечь его.

Если есть охрана от плохих, то хороших будет семь.

Избегай плохого, приближайся к хорошему.

Плохое животное — хорошее,
С крыльца — крыльцо.

Пока он не станет предводителем нечестивых,
Присоединяйтесь к хорошим.

Даже собака может сделать зло.

Держите зло перед собой,
Если приходит добро — прими его.

Позови плохого парня на ужин, а не на работу.

критиковать плохое
По хорошему — подражание.

Если вы пошлете плохого, он скажет:
Если вы отправляете что-то хорошее, подождите.

на горе нечестивым,
Куда пойти лечиться.

Есть не одно злое дело,
Воротник порван.

Сын нечестивца лежит на дороге, а конь ржет.

Пока зло не овладеет,
Поверь на слово добро.

Состояние плохого есть бедствие хорошего.Со стола зла
Лучшее из хорошего — это хорошо.

У зла много друзей,
Очистите лук.

С похорон нечестивых
Рассказ о добре полезен.

Челюсти нечестивых не остановить.

Змея откладывает яйца в пасти нечестивых.

Душа нечестивого дорога.

Вред зла лишь в широком пути,
Польза от добра только на узком пути.

Сила зла огромна.

Сглаз ранит сердце.

Намерение зла извращенно,
Цель добра – порядок.

Ноге зла восемь,
Если мусорное ведро не касается, оно касается.

Пока коза со злой лошадью,
Возьми щавель в жопу хорошего.

Доброе слово лучше плохого слова.

Повязка на устах нечестивых,
Крем во рту хороший.

Рана нечестивого не заживет.

У плохого есть хорошее.

Пока плохое не станет хорошим,
Будь плохим среди хороших.

Дело нечестивого — зло,
Удачи.

Если доброе удобрение не попадет в уши лукавому,
Попадают плохие удобрения.

Время не плохо
Устаревшее зло.

Если время не заботится о тебе,
Посмотрите на времена.

Время научит вас
Ваше невежество исчезнет.

Когда времена улучшаются, они ухудшаются.

Яд режет яд.

Когда два зла сходятся,
Он не разделяет мир.
Когда две хорошие вещи складываются,
Одно другого не убивает.

От жизни как змея,
Лучше быть теплым.

Змея зовет время от времени,
Зло всегда зовет.

Змеиный яд в зубах,
Плохой яд — на языке.

Змея змее на хвост не наступает.

Задача змеи — ввести яд.

Когда змея сбрасывает кожу, она не сбрасывает тело.

Даже если лев сбрасывает шкуру, это змея.

Змея бессмертна от своего яда.

Даже если змея умрет, ее яд останется в ее зубах.

Даже если вы дадите змее воду, яд все равно останется.

Змея есть змея, скорпион есть скорпион.

Если вы видите во сне змею, это к кладу.
Если вы видите это справа, это yanch.

Когда змея умирает, она ложится на след.

Собака скрывает тишину.

Собака не знает своего отца.

Собака лижет открытый горшок.

У собаки кость изо рта не вытащишь.

Собака лает, а не тигр.

На землю, куда собака воткнула клюв
Лев, который пьет воду, не придет.

Вы не знаете, когда собака рожает.

Собачья свадьба не обошлась без ссор.

Вы не знаете хозяина собаки.
Кошка его хозяйка.

То, что делает собака, собака не делает.

Собака лает, караван идет.

От собаки не исходит свет,
Битдан — четырехлетний.

То, что осталось от собаки, это не кошка.

Если твоя собака плохая, тебя застрелят,
Если ваша лошадь плохая, вы можете купить ее.
Если ваш сосед плохой, вас спасет переезд.
Если твой муж плохой, ты уйдёшь,
Если твой глагол плохой, ты умрешь.

Оскал собаки — это приветствие.

Работа собаки — рвать.

Работа собаки — хватать
Дело зла – разрушать.

Собака не узнает.

Подстрекатель распространяет подстрекательство,
Грязь вызывает суету.

Белое молоко для провокатора черное.

Зачинщик сам плохой,
Его слово плохо.

Убейте зверя в его гнезде.

Нет, это хуже, чем когда-либо.

Поднимите ведро тому, кто был застрелен.

Если речь идет о кетаре — это плохо,
Когда дело доходит до переезда, земля плохая.

Кто бы это ни был,
Вся страна от него устала.

Перестаньте обвинять кого-то.

О человеке, который является человеком
У него есть работа с кем-то.

О человеке, который не является человеком
Какое это имеет отношение к кому-то?

Бегать плохо,
Плохое от человека не уходит.

Синий для глаз,
Шип в ноге.

Разбитое сердце — это унижение.

Боль сердца — это проклятие Бога.

Лучше быть грустным, чем черным.

Лицо черного сердца черное.

Уличный хулиган — это мать-хулиган.

Если в желудке горько, то и на кожу попадает.

У Махси нет каблуков,Друг Ноджина.

Черви едят лучшее из фруктов.

Зло Миты вышло из мельницы.

Если ты кормишь скотину, твой рот и нос — масло,
Если вы кормите волка, ваш рот и нос будут грязью.

Если ударишь, жди пощечины.

Стать мужчиной постепенно,
Легко быть животным.

Человек убегает от человека,
От плохого глагола избавиться невозможно.

Человек не рождается плохим,
Взрослеть будет плохо.

Мир — деньги для человека.

Нога грязная чистая болгарка,
Он грязный болгарин.

Нельзя есть миндаль без яблок,
Низкородных людей не будет.

Крыльцо лучше порога,
Животное без совести — хорошо.

Не будь отцом ребенка
Будь мужчиной.

Кто не знает своих родителей, тот не знает своего Бога.

Что плохо для лошади?
Плохая жена — это беда.

Плохая лошадь портит ясли.

Плохая лошадь играет с лошадью,
Зло осла играет с лошадью.

Смерть лошади — праздник собаки.

если конец времен
Дядя и племянник копают.

Белый означает аплодисменты,
Черный — проклятие.

Белая собака, черная собака, все — одна собака.

Лучшее из лидера
Плохое исчезнет.

Пропитание также вечно,
Зло вечно.

Ответ очевиден
Грех лучше скрыть.

Внизу подарка дырка.

Дверь заслуг много.

Сарбозор — сакбозор.

Не стройте дворец и не разрушайте город.

Работа воды — целовать,
Работа травы — гореть.

Корова, которая плавает, не крутая.

Сузагон теряет коровий рог.

Не сыпь бесплодную землю,
Не начинайте драку на пустом месте.

Ленивый сборщик камней,
Убийца — голова.

Тентак собирает кучу грязи.

Не пинайте его, наклоните его.

У верблюда больная шея,
Плохая игра — это плохо.

Не будь плотиной для ребенка, который должен родиться.

Вылезает правый глаз.

Дом разбит,
Ум негибок.

Боевой петух не толстеет.

Здесь нет места мастерству.
Мясной промысел потерян.

Прощай, как будто умираю
Как будто здание не умирает.

Работа скорпиона — жалить.

Старик падает в старика.

Искушение сатаны — его собственное.

Сахар не может без мух
Ячмень — неочищенный.

Вино приобретает свой цвет от винограда,
Люди отличаются от людей.

Крепость города есть крепость,
Плохое в человеке то, что он болтает.

эго ест эго
Яд ест яд.

Если твоя мать совершает насилие,
Ваш ребенок будет унижен.

Муж тянет парня,
Плохой груз придет в руку.

Если дать собаке,
Собаки царапают голову.

Коза рождает близнецов не больше, чем овца,
Собака не может родить близнецов.

Подвешивают козла за собственную ногу,
Овцы тоже.

Осел не знает, кто помочился
Плох тот, кто мочится.

Голая игла одета.

То есть нож режет,
Если будет светло, то будет хорошо.

Сделать плохой дым из плохого огня.

Злодей собирает оружие.

Огонь сжигает камень,
Камень треснет.

Траву нельзя потушить огнём.

Усталая собака не спрячется.

Котел сердца не кипит,
Не наливайте, даже если закипит.

Лицо сердца черное.

Это будет низко.

Мысль волка злая,
Мысль об овце — это безопасность.

Мечник умирает от меча.

Если подойти к котлу, чернота высокая,
Если приблизиться ко злу, рана зарастет.

Пока не останется крупинка карамели,
Будь плевелами пшеницы.

Если споткнешься, помоги
Если он упадет, поднимите его.

Если нажать на хвост, мышка тоже будет пищать.

Не причиняйте вреда птице.

Кто-то смотрит за овцами,
Кто пьет молоко?

Ревность хуже болезни.

«Ху» переходит в «Да».

всегда
Тысяча точек каждый день.

Каждый человек должен зарабатывать своими делами.

Действия каждого свои.

Если у быка есть рог в осле,
Он не оставит живой породы.__________
• Язик — здесь означает грех.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz