Oltin baliq — O‘zbek xalq ertagi

Qadim zamonda bir kambag‘al chol bor ekan. Bu chol dengiz bo‘yida yolg‘iz o‘g‘li bilan yashar ekan. Ular juda faqir bo‘lib, bechorahol kun ko‘rar ekanlar.
Bisotlarida bir eski qayiq va baliq ovlaydigan to‘rdan bo‘lak hech narsa yo‘q ekan. Cholning o‘g‘li doim ashula aytib yurar ekan. Bir kun baliqchi chol dengizga to‘r solibdi, birozdan so‘ng to‘rni suvdan ko‘taribdi. Qarasa, unaqa-bunaqa baliq emas, oltin baliq emish. Buni ko‘rib chol hayron bo‘libdi va o‘g‘liga:
— Bolam, sen bu ajoyib baliqqa qarab tur. Men borib bu hodisani xonga ma’lum qilay. Zora-mora xon bizga kattaroq in’om bersa, — debdi-da, shaharga jo‘nab ketibdi.
Yosh yigitcha baliqning to‘rda qiynalayotganini ko‘rib, rahmi kelibdi, otasining kelishini ham kutmay, baliqni dengizga qo‘yib yuboribdi. Oltin baliq dengizga sho‘ng‘ib ketibdi.
Xon o‘zining vazir-vuzarolari, posbonlari bilan yetib kelib, yigitga:
— Qani, ajoyib baliqni ko‘rsat! — deb buyruq qilibdi.
Yosh baliqchi boshini quyi solib xonga:
—Baliqqa rahmim keldi; uni dengizga qo‘yib yubordim,— debdi.
Xon baliqchi yigitdan bu so‘zni eshitib, cholga:
— Sen yaramas chol: arzimagan bir narsa uchun meni shuncha ovora qilding. Dunyoda oltin baliq ham bo‘larmidi! — deb baqiribdi. Shunda keksa vazirlardan biri xonga qarab:
— Hazrati oliylari, men yetmish yildan ortiq umr ko‘rdim. Lekin bunday ajoyibotni eshitmagan edim,— debdi.
Chol oltin baliq tutgani rost ekanini ishontirishga ko‘p urinsa ham, xon uning so‘ziga sira ishonmabdi. Xon baliqchi yigitning qo‘l-oyog‘ini bog‘lab, eski qayiqda dengizga oqizib yuboribdi.
Xon o‘z ishidan xursand bo‘lib, dabdaba bilan saroyga qaytibdi. Boyaqish chol esa dengiz qirg‘og‘ida, “voy bolam” deb yig‘laganicha qolaveribdi. Bir fursatdan so‘ng qayiq ko‘zdan tamom g‘oyib bo‘libdi, qayiqni kuzatib, ko‘z yoshlarini oqizib turgan chol, zolim xonning zulmidan g‘azablanib, unga la’natlar o‘qibdi.
Endi so‘zni yosh baliqchidan eshiting.
Baliqchi yigit har nafasda o‘z halokatini kutar ekan. Lekin qayiq shamol kuchi bilan hamon olg‘a qarab suzib borarkan.
Bir qanchadan keyin uzoqdan bir orol ko‘rinibdi. Kuchli shamol qayiqni bir nafasda orolga eltib qo‘yibdi. Qayiqning tumshug‘i qirg‘oqdagi qumga urilishi bilanoq daraxt orqasidan bir yosh yigit chiqib kelibdi.
U yosh baliqchiga judayam o‘xshar ekan, go‘yo bir olmaning yarmisi u-yu, yarmisi bu ekan.
Yosh yigit kela solib, yosh baliqchining qo‘l-oyoqlarini yechibdi. Yosh baliqchi bu mehribon yigitcha bilan ko‘rishibdi, orolda uchragan yosh yigit yonidan bir kulcha chiqaribdi, uni ikkovlari baham ko‘rishibdi. Shunday qilib ular orasida chin do‘stlik boshlanibdi.
Bir kun ular poda boqib yurgan bir chol-cho‘ponga yo‘liqishibdi.
Do‘stlar orolda o‘zimizdan boshqa hech kim yo‘q, deb o‘ylar ekanlar.
Cho‘pon bulardan hol-ahvol so‘rab, so‘z boshlabdi:
— Bu yerdan uch kunlik yo‘l narida katta bir xonning yurti bor. Xon baxtsizlikka uchragan. Uning go‘zallikda tanho bo‘lgan bitta-yu bitta qizi tug‘ilganidan beri bir og‘iz ham so‘z aytgan emas. Xon barcha xalqqa xabar berdirib: “Kimki qizimni davolab gapirtira olsa, men shu kishiga eng yaxshi in’omlar beraman. Bordi-yu gapirtirolmasa, u kishining boshini tanasidan judo qilaman, degan. Ana o‘shandan beri allaqancha navqiron yigitlarning boshi ketdi.
Do‘stlar o‘ylashib turib, keyin baxtlarini sinamoqchi bo‘libdilar. Ular xon saroyi oldiga borganlarida yigit yosh baliqchiga qarab:
— Avval men baxtimni sinab ko‘ray. Agar xon qizini davolay olsam, tekkan in’omlarni o‘rtada bab-barobar bo‘lishib olamiz, — debdi. Yosh baliqchi ko‘nibdi. Yigit esa xon saroyiga kirib ketibdi.
Yigit haram eshigi oldida ikki kanizakni uchratibdi. Ulardan biri achinib, yigitga:
— Sen qatori ko‘pgina bahodir yigitlar xon qizini davolashga obdan urinib ko‘rdilar, lekin ularning aziz boshlari hisobsiz kalla suyaklaridan yasalgan minorani yana bir pog‘ona yuqori ko‘tardi. Seni ham shunday baxtsizlik kutadi,— debdi.
Jasur yigitni bu qo‘rqinchli gap cho‘chitolmabdi, u dadillik bilan haramga kiribdi.
Xon qizini ko‘rishi bilanoq ta’zim qilib, so‘z boshlabdi:
— E go‘zal malika! Biz otadan uch o‘g‘ilmiz. Bir kun chakalakka o‘tin kesgani bordik. Eng katta akamiz yog‘ochni yo‘nib, bir go‘zal qush yasadi. Qush shunday ustalik bilan yasalgan ediki, xuddi tirik qushga o‘xshardi. O’rtancha akam daraxtzorlarga borib, eng nozik qushlarning patlari, parlarini topib kelib, yog‘och qushchani bezadi. Qush yana go‘zallashib ketdi. Men bir sehrli buloq topdim, qushni shu sehrli buloq suviga cho‘miltirdim. Qushcha tirilib, sayrab yubordi. Ana o‘shandan to shu pallagacha bizning o‘rtamizda hamon janjal davom qiladi. Har birimiz qushni “meniki” deb da’vo qilamiz. Janjalimiz juda zo‘rayib ketdi. E go‘zal qiz, qush kimniki bo‘ladi? Siz bizning janjalli ishimizni bitirib bering?
Bu gaplarni eshitgan qiz qaddini ko‘taribdi, qop-qora uzun kirriklarini uchiribdi. Chehrasi ochilib, salgina jilmayibdi. Tovush chiqarmay barmog‘i bilan og‘zini ko‘rsatib, boshini tebratib, qo‘yibdi. Yigit g‘azablanib o‘shqiribdi:
— Modomiki, sen uchun men qurbon bo‘lar ekanman, shuni yaxshi bilki, men bilan birga sen ham halok bo‘lasan.
Yigit shu so‘zlar bilan qiz boshiga qilich ko‘taribdi. Qiz qo‘rqqanidan yerga o‘tirib, qattiq qichqirgan ekan, og‘zidan bir oq ilon tushibdi. Ilon buralib-buralib, vishillab, o‘zini yigitning qalin charmli etigiga uribdi. Lekin yigit quturib kelayotgan ilonning boshini etik poshnasi bilan majaqlab tashlabdi.
Qiz yoshli ko‘zlarini yigitga tikib, barmog‘idan uzugini chiqarib:
— Bu uzukni olib, saroyga — otam oldiga bor. U seni mukofotlaydi,— deb uzukni yigitga beribdi.
Yigit uzukni olib, do‘stining oldiga ketibdi. Yosh baliqchi uni uzoqdan ko‘rishi bilan yugura kelib, u bilan quchoqlashib ko‘rishibdi. So‘ngra yigit barcha voqeani do‘stiga birma-bir so‘zlab beribdi. U uzukni do‘stiga uzata turib, shunday debdi:
— Endi senga sirni aytib beraman. Men — o‘sha o‘zing rahm qilib qo‘yib yuborgan oltin balig‘ingman. Qirg‘oqda sen aytgan ashulalarning dong‘i suv osti yurtiga yoyildi. Men sening ashulalaringni eshitish uchun dengiz qirg‘og‘iga yaqinroq borib, ovozingga mahliyo bo‘lib, to‘rga tushganimni payqamay qoldim. Sen tufayligina tutqunlikdan qutuldim. Xon posbonlari qo‘l-oyog‘ingni bog‘lab, qayiqda oqizib yuborishlarini ko‘rib, g‘azablangan edim. Seni qutqarish yo‘lini izlab, eng yaqin do‘stlarim bo‘lgan baliqlardan bir qanchasini chaqirdim. Ular sening qayig‘ingni suvga cho‘ktirmasdan, yelkalarida ko‘tarib keltirishlarini o‘tindim. Chin do‘stlarim o‘tinchimni bajo keltirib, seni bu orolga olib keldilar. Men bu yerda sening shaklingga kirdim. Shu qisqagina vaqt ichida sening sofdil yigit ekanligingga yana ishondim, seni o‘z akamdek ko‘rib qoldim. Endi o‘z joyimga — suv ostiga ketish vaqtim keldi. Bu uzukni olib borib, xonga ber. Mabodo kerak bo‘lib qolsam, ko‘k dengiz qirg‘og‘iga kelib, meni uch marta chaqir. Xizmatingga darhol tayyor bo‘laman…
Shu so‘zlardan so‘ng baliq yigit bilan xayrlashibdi va bir sho‘ng‘ib, ko‘zdan g‘oyib bo‘libdi.
Yosh baliqchi qadrdon do‘stidan ajralib qolganiga qattiq qayg‘uribdi va bir vaqtdan keyin xon saroyiga jo‘nab ketibdi.
Yigit xon saroyiga kelib, ichkari kirishga ruxsat so‘rabdi. Biroq xon so‘zidan qaytib, qizini bermaydigan bo‘lib, yigitni saroyga kiritmabdi.
Shundan so‘ng yigitning dardi-dunyosi qorong‘u bo‘lib, orqasiga qaytibdi va shaharning narigi chekkasidagi bir temirchiga shogird tushibdi.
Oradan bir hafta o‘tgach, bu voqeadan xonning qizi xabar topib qolib, o‘zini o‘tga-cho‘g‘ga urib, zor-zor yig‘lab, otasiga bunday debdi:
— Agar meni davolab tuzatgan o‘sha yigitga bermasangiz, shu bugunoq mendan ajraysiz. Endi menga tirik yurish harom! — deb haram ichidan o‘tadigan katta suvga o‘zini tashlamoqchi bo‘lib turganda, uni zo‘rg‘a ushlab qolibdilar. Xon noilojlikdan qizini yosh baliqchiga beradigan bo‘libdi.
Hamma odamlar to‘yga aytilibdi.
Xizmatkorlar yosh baliqchiga sarpo kiygizibdilar. Ertasiga to‘y boshlanib, nog‘ora, karnay, surnaylar chalinibdi.
Shunday qilib, yosh baliqchi xonga kuyov bo‘libdi. Lekin xon kuyovini juda yomon ko‘rar, undan qutulish yo‘llarini izlar ekan. Yosh baliqchi esa xonning taxt-saltanati, saroylarini yaxshi ko‘rmas ekan.
Bir kuni yosh baliqchi xafa bo‘lib o‘tirgan ekan, malika undan nega xafa ekanini so‘rabdi, yigit bunday deb javob beribdi:
— Men bu hashamatli saroyda turolmayman. Ko‘nglimni hech narsa quvontirmaydi. Yoshlik davrimni dengizning narigi tomonida o‘tkazganman. U yerda jonimdan aziz baliqchi otam qolgan edi. Unga nima bo‘lganini bilmayman. Agar siz otam oldiga birga ketishga ko‘nsangiz, o‘zimni dunyoda eng baxtli yigit deb hisoblar edim. Lekin mening yurtimda bir kambag‘al baliqchining xotini bo‘lib yashaysiz. Bu saroydagi bezaklar, kanizaklar u yerda yo‘q.
Shunda malika eriga qarab:
— Men har narsaga tayyorman; faqat siz quvnab yursangiz, bas. Dengizning u tomoniga qanday o‘tamiz? Bizda kema ham yo‘q, kema yasaydigan usta ham yo‘q, — degan ekan, yosh baliqchi:
— Buni o‘ylamasang ham bo‘ladi, hammasini o‘zim to‘g‘rilayman. Agar ketmoqchi bo‘lsang, yo‘l harakatini qilaver, — debdi.
Shu so‘zlar bilan yosh baliqchi xotinini uyga yuborib, o‘zi dengiz labiga boribdi, suvga qarab uch marta chaqiribdi. O’sha onda oltin baliq suv yuziga chiqib:
— E qadrdon do‘stim, nima xizmat? — deb so‘ragan ekan, yosh baliqchi javob qaytaribdi:
— Yurtimni, otamni sog‘indim. Dengizdan suzib o‘tish uchun kema yo‘q. Suzib kelgan qayig‘im parcha-parcha bo‘lib ketgan…
Yosh baliqchi shu so‘zlarni aytishi bilan oltin baliq:
— Tilagingni bajaraman, kech kirganda senga kattakon bir baliq yuboraman. U og‘zini ochishi bilan darrov og‘ziga kir. Ertalab uyingda, bo‘lasan, — debdi-yu, sho‘ng‘ib ketibdi.
Kech kirishi bilan dengizda to‘lqin ko‘tarilibdi, qirg‘oqqa bahaybat bir baliq suzib kelibdi. Uning burnidan suv yuqoriga varillab otilib turar, dumini tinmay bilanglatar ekan.
Xon qizi baliqni ko‘rishi bilan juda qo‘rqib ketibdi. Yosh baliqchi xotiniga dalda berib, uni baliqning og‘ziga olib kiribdi. Baliq tezda dengizda suzib ketibdi.
Ajoyib baliq manzilga yetib, og‘zini ochibdi. Darhol er-xotin ikkovi baliq og‘zidan qirg‘oqqa chiqib, uyiga qarab yo‘l olibdi. Birozdan keyin uyga yetishibdi. Yarim vayronaga aylangan kulbasini va uning oldida munkayib o‘tirgan keksa otasini ko‘rgach, baliqchi yigitning ko‘zlaridan yosh chiqib ketibdi. Bora solib otasi bilan quchoqlashib ko‘rishibdi va uning oqarib ketgan soch-soqollarini silabdi.
U xotinini otasiga tanitibdi, chol juda quvonibdi.
Shunday qilib, baliqchining eski kulbasida uchovlari baxtli kun kechira boshlabdilar.


Жил-был бедный старик. Этот старик жил у моря со своим единственным сыном. Они были очень бедны и вели несчастную жизнь.
У них нет ничего, кроме старой лодки и куска рыболовной сети. Сын старика всегда пел. Однажды старый рыбак закинул сеть в море и через некоторое время поднял сеть из воды. Он похож на золотую рыбку, а не на любую другую рыбу. Удивился старик, увидев это, и сказал сыну:
«Дитя мое, посмотри на эту замечательную рыбку». Я пойду и доложу об этом инциденте хану. «Зора-Мора Хан сделает нам подарок побольше», — сказал он и ушел в город.
Юноша увидел, что рыба барахтается в сети, и пожалел его, не стал ждать, пока придет отец, и выпустил рыбу в море. Золотая рыбка нырнула в море.
Хан прибыл со своими министрами и стражей и сказал юноше:
— Давай, покажи мне чудесную рыбку! он заказал.
Молодой рыбак склонил голову перед ханом:
— мне стало жалко рыбу; Я выпустил его в море, — сказал он.
Хан услышал это от рыбака и сказал старику:
«Ты, гадкий старик, ты доставил мне столько хлопот из-за пустяка». Были бы на свете золотые рыбки! он крикнул. Тогда один из старых министров посмотрел на хана и сказал:
— Ваше Высочество, я прожил более семидесяти лет. Но я никогда не слышал о таком чуде, — сказал он.
Хотя старик усердно убеждал его, что это правда, что он поймал золотую рыбку, хан совсем ему не поверил. Хан связал рыбаку руки и ноги и бросил его в море на старой лодке.
Хан был доволен своей работой и с пышностью вернулся во дворец. А старик Боякиш остался на берегу моря, плача «О, дитя мое». Через мгновение лодка исчезла совсем, а старик, наблюдавший за лодкой и льющий слезы, разгневался на притеснения тирана-хана и проклял его.
А теперь послушайте юного рыбака.
С каждым вздохом рыбак ждет своей смерти. Но лодка все еще плыла вперед с силой ветра.
Через некоторое время вдали показался остров. Сильный ветер на одном дыхании принес лодку к острову. Как только нос лодки коснулся песка на берегу, из-за дерева вышел молодой человек.
Он очень похож на молодого рыбака, как будто яблоко наполовину то, наполовину это.
Молодой человек подошел и развязал молодому рыбаку руки и ноги. Молодой рыбак встретил этого доброго молодого человека, и молодой человек, которого он встретил на острове, вызвал у него улыбку, которую они оба разделили. Так между ними завязалась настоящая дружба.
Однажды они встретили старого пастуха, который пас свое стадо.
Друзья думали, что кроме нас на острове никого нет.
Пастух спросил их, как дела, и начал:
— В трех днях пути отсюда земля великого хана. Хану не повезло. С момента рождения единственной и неповторимой дочери, которая одинока в красоте, он не произнес ни единого слова.Хан объявил всему народу: «Кто сможет вылечить мою дочь и заставить ее говорить, тому я дам лучшие подарки. Если он не мог говорить, то говорил, что отрубит человеку голову от его тела. С тех пор головы у уже популярных парней с ума посходили.
Друзья задумались, а потом захотели попытать счастья. Когда они подошли к ханскому дворцу, юноша посмотрел на молодого рыбака:
— Я попытаю счастья первым. «Если я смогу вылечить ханскую дочь, мы разделим дары поровну между собой», — сказал он. Молодой рыбак привык к этому. Юноша вошел в ханский дворец.
У дверей гарема юноша встретил двух наложниц. Один из них сжалился и сказал юноше:
«Многие юноши, вроде тебя, старались исцелить ханскую дочь, но их драгоценные головы подняли башню из бесчисленных черепов на ступень выше». Тебя ждет такое несчастье, — сказал он.
Храбрый юноша не мог испугаться этого страшного разговора, он смело вошел в гарем.
Как только хан увидел свою дочь, он поклонился и начал говорить:
«О прекрасная принцесса!» Нас трое сыновей от отца. Однажды мы пошли в лес рубить дрова. Наш старший брат вырезал дерево и сделал красивую птицу. Птица была настолько искусно сделана, что выглядела как живая птица. Мой средний брат ходит в сады, находит перья и перья самых нежных птиц и украшает деревянную птицу. Птица снова стала красивой. Я нашла волшебный источник, Я купала птицу в воде этого волшебного источника. Птица проснулась и улетела. С тех пор и до сих пор у нас до сих пор ссоры. Каждый из нас считает птицу «своей». Наша ссора приняла очень бурный характер. Красивая девушка, чья это будет птица? Ты закончишь наш скандал?
Услышав эти слова, девушка подняла голову и распустила свои длинные черные волосы. Его лицо просветлело, и он немного улыбнулся. Не издавая ни звука, он указал пальцем на свой рот, покачал головой и опустил ее. Молодой человек сердито крикнул:
«Пока я умираю за тебя, знай, что ты умрешь со мной».
С этими словами юноша поднял меч к голове девушки. Белая змея выпала изо рта, когда девочка испугалась и громко закричала. Змея корчится, шипит и врезается в толстые кожаные сапоги молодого человека. Но молодой человек каблуком сапога раздавил голову бешеной змеи.
Девушка устремила на мальчика свои юные глаза и сняла с пальца кольцо:
— Возьми это кольцо и иди во дворец — к моему отцу. Он вознаградит тебя, — сказал он, отдавая кольцо молодому человеку.
Молодой человек взял кольцо и пошел к своему другу. Как только молодой рыбак увидел его издалека, он побежал и обнял его. Затем молодой человек по порядку рассказал своему другу всю историю. Вручая кольцо своему другу, он сказал:
— А теперь я открою тебе секрет. Я твоя золотая рыбка, которую ты отпустила из жалости. Слово песен, которые ты пел на берегу, донеслось до подводной земли.Я подошел ближе к берегу, чтобы послушать твои песни, и влюбился в твой голос, и не заметил, как попал в сеть. Я сбежал из плена только благодаря тебе. Я рассердился, когда увидел, что стража хана свяжет тебе руки и ноги и выбросит в лодку. В поисках способа спасти тебя, я позвонил своим лучшим друзьям, рыбкам. Я попросил их нести вашу лодку на плечах, не потопив ее. Мои верные друзья выполнили мою просьбу и привезли тебя на этот остров. Я ввел вашу форму здесь. За это короткое время я еще раз поверил, что ты честный юноша, увидел в тебе своего брата. Теперь пора идти ко мне — под воду. Возьми это кольцо и отдай его хану. Если ты мне понадобишься, приди на берег синего моря и трижды позови меня. Я буду к вашим услугам немедленно…
После этих слов рыба попрощалась с юношей, нырнула и исчезла.
Молодой рыбак был глубоко опечален разлукой с дорогим другом и через некоторое время уехал в ханский дворец.
Юноша пришел к ханскому дворцу и попросил разрешения войти. Однако хан нарушил свое слово и отказался пустить юношу во дворец.
После этого мир юноши потемнел, он повернул назад и стал учеником кузнеца на другом конце города.
Через неделю ханская дочь узнала об этом происшествии, ударилась о траву, сильно заплакала и сказала отцу:
«Если ты не отдашь меня парню, который меня вылечил, ты сегодня со мной разведешься». Теперь мне запрещено ходить живым! — когда он уже собирался броситься в большую воду, проходящую через гарем, его едва поймали. От отчаяния Хан отдал свою дочь молодому рыбаку.
На свадьбу были приглашены все.
Слуги надели на молодого рыбака сарпо. На следующий день началась свадьба, и звучали барабаны, трубы и трубы.
Таким образом, молодой рыбак стал зятем хана. Но хан очень ненавидел своего зятя и искал способы избавиться от него. Молодому рыбаку не нравились трон и дворцы хана.
Однажды юный рыбак загрустил, и принцесса спросила его, почему он грустит, и юноша ответил:
«Я не могу оставаться в этом роскошном дворце». Ничто не делает меня счастливым. Я провел свою молодость по ту сторону моря. Там погиб мой дорогой отец-рыбак. Я не знаю, что с ним случилось. Если бы вы согласились поехать к моему отцу вместе, я бы считал себя самым счастливым парнем на свете. Но в моей стране ты живешь как жена бедного рыбака. В этом дворце нет ни украшений, ни наложниц.
Потом принцесса посмотрела на мужа:
— я готов на все; только если ты счастлив. Как нам добраться до другой стороны моря? У нас нет корабля, у нас нет мастера, чтобы построить корабль, — сказал молодой рыбак:
«Тебе не нужно думать об этом, я все исправлю сам».Хочешь уехать — пробейся», — сказал он.
С этими словами молодой рыбак отправил жену домой, сам подошел к кромке моря, посмотрел на воду и трижды позвал. Затем на поверхность воды вышла золотая рыбка:
«Мой дорогой друг, в чем дело?» — спросил, молодой рыбак ответил:
— Я скучаю по своей стране, по отцу. Нет корабля, чтобы пересечь море. Лодка, на которой я плыл, разбита на куски…
Как только молодой рыбак сказал эти слова, золотая рыбка:
— Я исполню твое желание, вечером пришлю тебе большую рыбу. Как только она открыла рот, он тут же вошел в ее рот. — Утром будешь дома, — сказал он и нырнул.
Когда наступил вечер, в море поднялась волна, и к берегу подплыла огромная рыба. Из носа лилась вода, и он беспрестанно вилял хвостом.
Дочь Хана очень испугалась, когда увидела рыбу. Молодой рыбак подбодрил свою жену и втянул ее в пасть рыбы. Рыба быстро поплыла в море.
Чудесная рыба добралась до места назначения и открыла рот. Сразу же парочка вышла из рыбьего рта на берег и направилась домой. Через некоторое время он добрался до дома. Когда он увидел свою полуразрушенную хижину и стоящего перед ним на коленях старика-отца, из глаз рыбака выступили слезы. Он обнял отца и погладил его седые волосы и бороду.
Он познакомил свою жену со своим отцом, и старик был очень счастлив.
Так они втроем зажили счастливо в старой рыбацкой хижине.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: