Иш ва меҳнат ҳақида мақоллар

Иш ва меҳнат ҳақида мақоллар

Айб йилда эмас, меҳнатда.

Аравани от тортар,
Кўланкасин — ит.

Ари заҳрин чекмаган
Бол қадрини билмас.

Ариқ қазимасанг, отизга сув чиқмас.

Аҳди борнинг бахти бор.

Аҳд қилган бахт топар.

Бахтингга ишонма, бармоғингга ишон.

Бекор ўтиргунча, бекор ишла.

Бекордан худо безор.

Берсанг — оласан, эксанг — ўрасан.

Беташвиш бош қайда,
Меҳнациз ош қайда.

Бир қўллаб эксанг,
Икки қўллаб ўрасан.

Бирни биров беради,
Кўпни — меҳнат.

Биров учун биров қозон осмас.

Бировнинг бергани — кўргулик,
Меҳнатнинг бергани — тўйгулик.

Бозорингни ўзинг қил,
Тегирмонингни ўзинг торт.

Бор-бор, ишда бор,
Ишламаган нонга зор.

Боқсанг — боғ, боқмасанг — тоғ.

Боғ жамоли — боғбондан.

Боғ кимники — боғбонники.

Боғбонга тоғ ярашмас,
Биёбонга — боғ.

Боғни боқсанг — боғ бўлур,
Ботмон даҳсар ёғ бўлур.

Боқимсиз боғ тоғ бўлур,
Юрак-бағринг доғ бўлур.

Бўлса ҳамки қўриқ ер,
Ҳосил берар, тўксанг тер.

Гап билан ош пишмас.

Гап билан шошма, иш билан шош.

Гап билан ўроқ ўриш осон.

Гап билгунча, иш бил.

Гап — бошқа, иш — бошқа.

Гапга — чечан, ишга — мечан.

Гапни оз сўзла,
Ишни кўп кўзла.

Дарахт япроғи билан кўркам,
Одам — меҳнати билан.

Дарахт — ҳаводан, одам — меҳнатдан.

Дарё сувини баҳор тоширар,
Одам қадрини меҳнат оширар.

Дўкон тўқисанг, бўз бўлар,
Чарх йигирсанг, ип бўлар.

Дўланани кўрганда тоғ эсингдан чиқмасин.

Ер бойликнинг онаси бўлса,
Отаси — меҳнат.

Ер — она, сув — ота,
Меҳнат — бойлик.

Ер очганнинг бахти очилар.

Ер — хазина, меҳнат — калити.

Ер эгаси бўлма, меҳнат эгаси бўл.

Ер қазимасанг, олтин чиқмас,
Қармоқ солмасанг — балиқ.

Ёмғир билан ер кўкарар,
Меҳнат билан — эл.

Жон койитмай, иш битмас.

Жон куйдирмасанг, жонона қайда,
Тоққа чиқмасанг, дўлона қайда.

Завқсиз иш — шавқсиз иш.

Из қувган излаганини топар.

Излаганга толе ёр.

Излаган олим бўлар,
Ўйлаган — фозил.

Интилган элга ёқар.

Ит итга буюрар,
Ит — қуйруғига.

Ит юрса, сўнгак топар.

Иш билан вақт тез ўтар.

Иш билан қишнинг мушкули битар.

Иш билганники,
Қилич тутганники.

Иш битар бўлса, ҳайбаракаллачи кўпаяр.

Иш бор ерда ош бор.

Иш бор ерда хато бор.

Иш бошлаганда — эрмак,
Битмай қолса — эмгак.

Иш буюрдим олти тозга,
Олти тоз қўйди ёзга.

Иш дўстинг — жон дўстинг.

Иш — инсоннинг гавҳари.

Иш ишни топар,
Кўр — кўрни.

Иш, ишнинг кетига туш.

Иш иштаҳа очар,
Дангаса ишдан қочар.

Иш кучини елга берма, ерга бер,
Жамғармани селга берма, элга бер.

Иш ошга тортар,
Ялқовлик — бошга.

Иш сени енгмасин,
Сен ишни енг.

Иш устасидан қўрқар.

Иш қилганга қоп-қоп,
Қилмаганга бўш қоп.

Иш қила олмаган иш танлар.

Иш қолса — меҳнат,
Ош қолса — давлат.

Иш қуролинг соз бўлса,
Машаққатинг оз бўлар.

Иш ғайратлидан қўрқар.

Ишга — қўним, ҳосилга — унум.

Ишдан қўрқмаган — қишдан қўрқмас.

Ишлаган ерни яшнатар,
Ишламаган — қақшатар.

Ишлаган ош тишлар,
Ишламаган тош тишлар.

Ишлаган тишлар,
Ишламаган кишнар.

Ишлаган хор бўлмас.

Ишлаганнинг иши битар,
Кишнаганнинг куни ўтар.

Ишлик кеҳб, иш орттирар,
Ишсиз кеҳб, иш қолдирар.

Ишликнинг пешонаси терлар,
Ишсизнинг — бўйни.

Ишни истаганга эмас, билганга топшир.

Ишнинг зўрини мард қилар.

Ишнинг кўзини бил,
Эрнинг — тилини.

Ишнинг ўзини билгунча, кўзини бил.

Ишсеварни эл севар.

Иқболни меҳнат очар.

Йигит деган эр бўлар,
Меҳнат кўрса, шер бўлар.

Йигит ҳусни — меҳнатда.

Йигитнинг бахтини меҳнат очар.

Йиғлаб-йиғлаб ёп қазисанг,
Кулиб-кулиб суғорасан.

Йиғлаб-йиғлаб марза олсанг,
Ўйнаб-ўйнаб суғорасан.

Йўл юрган хазинага йўлиқар.

Йўртган — ўзар, ётган — тўзар.

Йўрға отнинг йўли бўлар,
Жўртоқининг шўри бўлар.

Кези келса, кетмон чоп.

Кетган келтирар,
Ўтирган нарх сўрар.

Кетмон чопдим — нон тишладим.

Кетмон чопмоқ — олмоқ-солмоқ,
Қўш ҳайдамоқ — бормоқ-келмоқ,
Ўроқ ўрмоқ — ўйнамоқ,
Ҳай-ҳай ишнинг оғири,
Хамир қилмоқ, нон ёпмоқ.

Кийгиз кимники — билак шуники.

Киндик қонинг тўкилган жойда жонинг бор,
Меҳнат қилган ерда молинг бор.

Киши берса — кўримли,
Меҳнат берса — тўйимли.

Кишининг қўлидан ишини олсанг,
Оғзидан ошини оласан.

Кумушдек тер тўксанг,
Гавҳардек дур оларсан.

Кун қизиғи демагин,
Суягингни синдирмас.

Салқинни кўп кўзлама,
Салқин жонни тиндирмас.

Кўкдан эмас, ердан топасан.

Кўклам — меҳнат билан кўркам.

Кўнглингни бирга бер,
Кучингни ерга бер.

Кўринган тоғнинг йироғи йўқ.

Кўчатни ўтқазмасанг — кўкармас,
Мақсадни истамасанг — топилмас.

Мард йигитнинг лаби ёғлик,
Дангасанинг боши қонлик.

Марднинг марди майдонда синалар,
Йигитнинг йигити — меҳнатда.

Машаққациз бахт келмас,
Меҳнациз тахт келмас.

Меҳнат бахт келтирар.

Меҳнат билан ер кўкарар,
Дуо билан — эл.

Меҳнат ва ўқиш — оға-ини.

Меҳнат ерда қолмас,
Олтин — йўлда.

Меҳнат кишини боқар,
Ялқовлик ўтга ёқар.

Меҳнат, меҳнатнинг таги — роҳат.

Меҳнат — роҳатнинг пойдевори.

Меҳнат товоқ тўлдирар,
Миннат тоқ куйдирар.

Меҳнат шуҳрат келтирар,
Ялқовлик — лаънат.

Меҳнат этсанг эринмай,
Тўяр қорнинг тиланмай.

Меҳнат — эътибор гарови.

Меҳнат қанча оғир бўлса,
Кети шунча ширин бўлар.

Меҳнат қилган мой ошар.

Меҳнат қилдинг, хўп қилдинг,
Миннат қилдинг, йўқ қилдинг.

Меҳнат қилиб топганинг,
Қанду асал тотганинг.

Меҳнат қилмай роҳат кўрмас,
Уруғ сепмай экин ўрмас.

Меҳнат қилсанг, кўксинг тоғ,
Ҳурмат қилсанг, дилинг боғ.

Меҳнат қилсанг, яшарсан,
Катта-катта ошарсан.

Меҳнат қилсанг қарам бўлмайсан.

Меҳнат қилсанг қирга,
Қарам бўлмассан қўлга.

Меҳнат ҳам эгиз-эгиз,
Давлат ҳам эгиз-эгиз.

Меҳнатда синалган элда азиз.

Меҳнатли нон — шакар,
Меҳнациз нон — заҳар.

Меҳнатли ош ош бўлар,
Меҳнациз ош — тош.

Меҳнатнинг кўзини топган
Бойликнинг ўзини топар.

Меҳнатнинг нони — мазали,
Ўғрининг урари — азали.

Меҳнатнинг нони — ширин,
Ялқовнинг жони — ширин.

Меҳнациз билак — ўринсиз тилак.

Меҳнациз иш битмас,
Эринчоқнинг қўли етмас.

Меҳнациз роҳат бўлмас,
Савобсиз — жаннат.

Меҳнациз топилган мол ҳисобсиз кетар.

Меҳнациз турмуш — тузсиз ош.

Меҳнациз турмуш — ўғирлик.

Меҳнациз эт емайди, бит ейди.

Минг сўздан бир иш яхши.

Мингта чиройли сўздан,
Битта хунук иш яхши.

Мол боққанга битар.

Мол — боққанники,
Ер — экканники.

Мол боққаннинг бармоғидан мой томар.

Мол боққаннинг молига боқ,
Боқмаганнинг — ҳолига.

Мол семирса, ёғ бўлар,
Ер семирса, боғ бўлар.

Нон емоқчи бўлсанг,
Ўтин ташишдан эринма.

Нонни меҳнат топган,
Меҳнатни нон топган.

Обрў топаман десанг, камтар бўл,
Қаримай десанг, меҳнат қил.

Обрўнинг онаси — меҳнат,
Отаси — саъйи ҳаракат.

Овни ё кўринмаган отар,
Ё — эринмаган.

Одам — гавҳар, қўли — гул.

Одам ишдан чиқмайди,
Одамдан иш чиқади.

Одам қўли чўлни бўстон қилар.

Одамни пўстин эмас, иш қиздирар.

Одамнинг қўли — гул.

Одамнинг ҳусни — меҳнатда.

Оёғинг тап-тап этмаса,
Оғзинг шап-шап этмайди.

Оз есанг, кўп яшайсан,
Меҳнат қилсанг, кўп ошайсан.

Олай десанг мўл ҳосил,
Меҳр қўйиб меҳнат қил.

Олтин ўтда билинар,
Одам — меҳнатда.

Олтмишингда олма эксанг,
Етмишингда емишин ерсан.

От оёғидан топар,
Одам — қўлидан.

Ота бойлиги еига сингар,
Меҳнат бойлиги — элга.

Оқ туя чўкмас, кўк туя турмас.

Оқ қўл — ош эгаси,
Куч қўл — иш эгаси.

Подачи қизининг ғайрати
Пода қайтганда келар.

Пул йўқ деб қайғурма,
Иш йўқ деб қайғур.

Роҳатнинг онаси — меҳнат.

Сен ишни қувсанг,
Нон сени қувар.

Сепган хирмон қилур,
Сепмаган — армон.

Совут кийиб маърака*да жон берган,
Кетмон уриб кеча-кундуз нон берган.

Сўзига боқма, ишига боқ.

Сўзинг кумуш бўлса,
Ишинг — олтин.

Тек турмаган тўқ турар.

Терга ботган заига ботар.

Терлаб ишласанг, тўйиб ейсан.

Тиндим тунда, тинмадим кундузи,
Бўлди қўй телпагим қундузи.

Тинмас кампир оёғи
Ойдинда чарс йигирар.

Тиришган ер устида яшар,
Тиришмаган — ер остида.

Тиришган оч қолмас.

Тиришган тоғдан ошар,
Тер тўккан бахтли яшар.

Тиришган — эр,
Тиришмаган — қора ер.

Тиришқоқнинг тешаси
Тошга чега қоқар.

Тиришқоқнинг тери чиққунча,
Ишёқмаснинг жони чиқар.

Товуқ ҳам тирмалаб тўйинар.

Тортишмаган топмайди.

Тусига қарама, ишига қара.

Тўкилган — теринг, ишлаган — еринг.

Тўкилса манглай теринг,
Унумли бўлар еринг.

Тўрт хотин бир бўлса,
Касби — ўлан айтиш.

Уйқу — ғафлат, меҳнат — роҳат.

Уринган иш ўринсиз қолмас.

Ухлаган уйқу олар,
Ухламаган — йилқи.

Хазина ғойибдан эмас, меҳнатдан.

Харакаш эшак йўлга ярамас.

Хотин-қизнинг ишини товуқ чўқиб битиролмас.

Чарх йигирсам пул бўлар,
Бошим даста гул бўлар.

Яхши-яхши йигитлар,
Эшигимга қуи бўлар.

Чўпчак деган чўп бўлар,
Тераверсанг, кўп бўлар.

Элнинг кўрки — эр билан,
Эрнинг кўрки — тер билан.

Эмгак этсанг, эмарсан.

Эр — ишлаган ерда азиз.

Эр йигит номи билан,
Меҳнатда шони билан.

Эр хизматдан топар.

Эрнинг ғайрати тоғни қўзғатар.

Юрти бойнинг ўзи бой,
Меҳнат қилганнинг қўли мой.

Ютуқнинг каҳти — меҳнат.

Абжир бўлса ўғлонинг,
Чўлдан дон терар.

Яхши бўлсанг келинчак,
Бўла кўрма эринчак.

Қазийберсанг, тоғ ҳам қулар.

Қарасанг — боғман,
Қарамасанг — доғман.

Қарасанг, қанд ерсан,
Қарамасанг, панд ерсан.

Қизил юзни сарғайтма,
Азиз қўлни қавартир.

Қимирлаган қир ошар,
Тиғизлаган тоғ ошар.

Қозон ўтдан, одам ҳаракатдан қизир.

Қорнинг тўйса, кекирма,
Бекор юриб, бўкирма.

Қулдай бўлиб ишласанг,
Бойдай бўлиб яшарсан.

Қулдек ишла,
Бекдек тишла.

Қуш қаноти билан тирик,
Одам — меҳнати билан.

Ғайрат этган тоғни кесар,
Ғайрат темир арқонни узар.

Ғайратлидан илон қочиб қутулмас.

Ғайратлидан қуён қочиб қутулмас.

Ғайратлининг юраги қайнар.
Ғайрацизнинг юраги ўйнар.

Ғайрациз билак — ўринсиз тилак.

Ҳамма нарсанинг отаси — меҳнат.

Ҳар кунги ваъдабозликдан,
Бир кунги жонбозлик яхши.

Ҳаракатинг — соғлигинг,
Меҳнатинг — бойлигинг.

Ҳиммат — элнинг таянчи,
Меҳнат — роҳат қувончи.

Ҳурмат қилсанг, ҳурмат кўрасан,
Меҳнат қилсанг, даврон сурасан.

Ҳурматинг — савлатинг,
Меҳнатинг — давлатинг.


Вина не в годе, а в работе.
Лошадь тянет телегу,
Коланкасин — собака.
Пчела не курила яд
Он не знает цены богатству.
Если вы не выкопаете канаву, ваша лошадь не получит воды.
У кого есть завет, тот счастлив.
Тот, кто заключил завет, обретет счастье.
Не верь своей удаче, верь своему пальцу.
Работай даром, пока не сидишь без дела.
Бог ненавидит это.
Дашь — получишь, посеешь — пожнешь.
Правило большого пальца – не волноваться.
Правило без работы.
Если посеешь руку,
Вы обхватываете две руки.
Кто-то дает один,
Много работы.
Кто-то кому-то кастрюли не вешает.
То, что кто-то дал, это видение,
Работа приносит удовлетворение.
Создайте свой собственный рынок
Потяните свою собственную мельницу.
Иди, иди, иди на работу,
Трудно для необработанного хлеба.
Накормишь — огород, не накормишь — гора.
Красота сада от садовника.
Сад принадлежит садовнику.
Гора садовнику не годится,
Биобонга — это сад.
Если будешь ухаживать за садом, будет сад.
Бэтмен — толстяк.
Сад без ухода становится горой,
Ваше сердце будет запятнано.
Если так, то все в безопасности,
Будет производить, если нальешь, вспотеешь.
Суп не варится разговорами.
Не спеши со словами, спеши с делом.
Легко пожинать с помощью разговоров.
Работай, пока не научишься говорить.
Одно дело речь, другое дело.
Разговоры — красноречивы, работа — механична.
Держать его коротким
Делайте много работы.
Я похож на лист дерева,
Человек — со своей работой.
Дерево — из воздуха, человек — из работы.
Весну несут воды реки,
Работа повышает ценность человека.
Если сплести лавочку, она будет серой,
Если крутить колесо, будет нить.
Не забывайте о горе, когда видите боярышник.
Если земля — мать богатства,
Его отец рабочий.
Земля — ​​мать, вода — отец,
Работа — это богатство.
Счастье того, кто открывает дверь.
Земля — ​​сокровище, труд — ключ.
Не будь землевладельцем, будь собственником труда.
Если вы не копаете, вы не получите золото.
Если не зацепишь, то это рыба.
Земля зеленеет от дождя,
С работы — эл.
Работа не делается без спасения жизней.
Если ты не обожжешься, это эмпирическое правило,
Если не лезть, правит боярышник.
Работа без удовольствия — это работа без удовольствия.
Охотник находит то, что ищет.
Это место для поиска.
Он будет ученым, который ищет,
Кто думает, тот добродетелен.
Любит тоскующую руку.
Собака командует собакой
Собаке — в хвост.
Когда собака идет, она находит след.
Время летит вместе с работой.
Не беспокойтесь о зиме с работой.
Как вы знаете,
Тот, кто держит меч.
Если работа будет сделана, мошенников станет больше.
Где работа, там суп.
Где есть работа, там и ошибка.
Приступая к работе — веселье,
Если это не кончится, это работа.
Я заказал работу за шесть пыли,
На лето поставил шесть пыльников.
Ваш друг по работе — ваш друг души.
Работа – украшение человека.
Работа находит работу,
Слепой — слепой.
Работай, приступай к работе.
Работа аппетитная,
Ленивый человек избегает работы.
Не давайте рабочей силы в руки, дайте ее земле,
Не отдавайте свои сбережения потопу, отдайте их.
Работа становится хуже.
Лень — в голову.
Не позволяйте работе подавлять вас.
Вы делаете работу.
Бойтесь бригадира.
Трудно работать,
Это пустая сумка для тех, кто этого не делает.
Он выбирает работу, которую не смог бы сделать.
Если есть работа — труд,
Если есть голод — государство.
Если ваш рабочий инструмент в порядке,
У вас будет мало усилий.
Бойтесь фанатика.
Удачи в работе, удачи в урожае.
Он не боится работы — он не боится зимы.
Живи землей, ради которой ты работал,
Не получилось — извините.
рабочие моляры,
Необработанные каменные зубы.
Рабочие зубы,
Это не работает.
Работу не презирают.
Работа работника сделана,
День чиха пройдет.
Если вы работаете, вы получите работу.
Если он безработный, он уйдет с работы.Работа потеет на лбу,
Шея безработного.
Дайте работу тому, кто знает, а не тому, кто этого хочет.
Он делает лучшее из работы.
Знай глаз дела,
Язык мужа.
Познай глаз, пока не познаешь саму работу.
Он любит рабочего.
Работу открывает Икбал.
Будет муж по имени мальчик,
Если он будет работать, он будет львом.
Задача молодого человека – работать.
Работа приносит счастье молодому человеку.
Если ты плачешь и копаешь,
Ты заливаешься смехом.
Если ты плачешь и плачешь,
Вы поливаете во время игры.
Дорога ведет к сокровищу.
Кто ложится — меняется, кто ложится — меняется.
Одеялом будет конский путь,
Будет соленым.
Когда придет время, рубите мотыгу.
Ушедший вестник,
Спрашиваю сидячую цену.
Мотыгой побежал — хлеба откусил.
Мотыга — взять да положить,
Дважды проехать — ехать и приходить,
Пожинать — играть,
Эй, вес работы,
Замесить тесто, покрыть хлеб.
Запястье принадлежит тому, кого вы носите.
Где кровь пупка пролита, там и душа твоя,
У тебя есть деньги там, где ты работаешь.
Если человек дарит — красавец,
Если это работает, это питательно.
Если вы берете работу из чьих-то рук,
Вы берете еду изо рта.
Если ты потеешь, как серебро,
Ты будешь как жемчуг.
Не говори, что это весело
Не ломай свои кости.
Не смотри слишком круто,
Прохлада не утопит душу.
Вы найдете его с земли, а не с неба.
Коклам — красавчик с трудолюбием.
собери свое сердце
Отдай свою силу земле.
Горы не видно.
Если не посадить саженец, он не вырастет.
Если вы не хотите цели, вы ее не найдете.
Губы храброго юноши толсты,
У ленивого голова в крови.
Героя богатыря испытают на поле,
Парень парня работает.
Счастье не приходит без труда,
Трон не приходит без работы.
Работа приносит счастье.
Трудом земля зеленеет,
С молитвой — эл.
Работа и учеба — братья.
Работа не стоит на месте,
Золото в пути.
кормить рабочего
Лень любит траву.
Работа, основа работы – удовольствие.
Работа – это основа удовольствия.
Работа заполняет тарелку,
Благодарность горит.
Работа приносит славу,
Лень — это проклятие.
Если будешь усердно работать, то не расплавишься.
Не молитесь о снеге.
Работа – это залог внимания.
Чем тяжелее работа, тем
Кэти была бы такой милой.
Масло, которое работало, увеличится.
Ты работал, молодец,
Спасибо, ты уничтожил.
Вы много работали
Сладкий мед.
Вы не можете наслаждаться, не работая
Не пожнешь, не посеяв семян.
Если ты работаешь, твоя грудь — гора,
Если вы уважаете, ваше сердце — сад.
Если ты работаешь, ты живешь
Ты вырастешь.
Если вы работаете, вы не будете зависимы.
Если ты усердно работаешь,
Вы не зависите от этого.
Работа тоже двойная,
Государство также является близнецом.
В земле испытанной трудом дорогой.
Хлеб черствый — сахар,
Хлеб без труда — яд.
Тяжелая работа пойдет на пользу.
Суп без работы — камень.
Он нашел источник труда
Богатство найдет себя.
Вкусен хлеб труда,
Сокровище вора — старик.
Хлеб труда сладок,
Душа ленивца сладка.
Неработающее запястье – неуместное пожелание.
Никакая работа не делается без работы,
Руки Эринчак недостаточно.
Без труда нет удовольствия,
Незаслуженный — это рай.
Деньги, заработанные без труда, идут без учета.
Жизнь без работы — суп без соли.
Жизнь без работы — это воровство.
Без работы не едят мяса, едят вшей.
Дело лучше тысячи слов.
Из тысячи красивых слов,
Одна некрасивая работа — это хорошо.
Идите к скотоводу.Скот у пастуха,
Земля – это то, что он сеет.
Масло из пальца скотовода.
Присматривай за скотом пастуха,
Тому, кто не накормил.
Если скотина жиреет, будет жир,
Если земля станет жирной, будет сад.
Если хочешь есть хлеб,
Решение от перевозки дров.
Хлеб зарабатывается трудом,
Он заработал свой хлеб.
Если вы хотите завоевать репутацию, будьте скромны.
Если не стареешь, работай усердно.
Работа — мать репутации.
Его отец — усилие.
Он охотится за своей добычей незаметно,
Или — не растворяется.
Мужчина — драгоценный камень, его рука — цветок.
Человек не сдается,
Работа исходит от человека.
Рука человека превращает пустыню в бостон.
Работа согревает человека, а не его кожа.
Мужская рука — цветок.
Счастье человека в работе.
Если ваши ноги не касаются
Ваш рот не неряшлив.
Если будешь есть мало, будешь жить много.
Если вы будете усердно работать, вы много вырастете.
Обильный урожай, если скажешь да,
Работайте с любовью.
Золото известно в траве,
Человек в родах.
Если посадить яблоки в шестьдесят,
Когда тебе семьдесят, ты лох.
Лошадь находит ноги,
Адам — ​​от его руки.
Как будто у отца было богатство,
Богатство труда — эльга.
Белый верблюд не тонет, синий верблюд не встает.
Белая рука – хозяйка супа,
Сильная рука – работодатель.
Энтузиазм дочери пастуха
Оно придет, когда стадо вернется.
Не беспокойтесь о том, что у вас нет денег,
Ему грустно, что нет работы.
Работа — мать удовольствия.
Если вы продолжите работу,
Хлеб последует за вами.
Тот, кто сеет молотила,
Не сеять — мечтать.
Он погиб в бою в доспехах,
Мотыга давала хлеб день и ночь.
Не верь его слову, верь его делу.
Если твое слово серебро,
Ваша работа — золото.
Он не стоит один.
Потный зайга ботар.
Если вы будете усердно работать, вы будете удовлетворены.
Ночью останавливался, днем ​​не останавливался,
Это был долгий день.
Нога неутомимой старушки
Он крутит чары на луне.
Он живет на земле,
Сам не пробовал — под землей.
Тот, кто много работает, не останется голодным.
Подняться на гору
Жить долго и счастливо.
Пробовал — муж,
Черный человек, который не пробовал.
Дырка работяги
Наложите ограничение на камень.
Пока кожа труженика не выйдет наружу,
Вынуть душу нелюбимого.
Курица тоже вся в царапинах.
Он не найдет его, если не взвесит.
Не смотри на свое лицо, смотри на свою работу.
Пролил — набери, поработал — растай.
Если прольется, поднимите.
Это будет плодотворный муж.
Если четыре жены одна,
Его профессия — рассказывать истории.
Сон — беззаботность, работа — удовольствие.
Старания не останутся незамеченными.
Кто спит, тот спит,
Не спал — год.
Не сокровище теряется, а труд.
Харакашский осел непригоден для дороги.
Курица не может закончить женскую работу.
Если я закручу колесо, будут деньги,
Моя голова будет букетом цветов.
Молодцы ребята,
В мою дверь постучат.
Будет палка под названием палка,
Если копнуть, будет больше.
Видение Эль с землей,
Взгляд земли в поту.
Если вы работаете, вы не будете есть.
Муж дорог на рабочем месте.
Во имя мужа,
С честью на работе.
Муж зарабатывает сервисом.
Земная ревность воздвигает гору.
Страна богатых богата,
Рука рабочего — масло.
Ключ к успеху — упорный труд.
Если у тебя есть сын,
Он собирает зерно в пустыне.
Если ты хороша, невеста,
Это легко увидеть.
Если копать, гора упадет.
Послушайте, я садовник.
Если ты не смотришь, я собака.
Смотри, ты милый,
Если ты не смотришь, ты идиот.
Не превращай красное лицо в желтизну,
Любимый, пожми руку.
Гора, которая движется,
Это гора, на которую вы смотрите.
Котел из травы, человек красный от действия.
Не рыгайте, когда вы сыты
Не ходите и не рычите.Если ты работаешь как раб,
Вы будете жить богато.
работать как раб
Кусайся, как бек.
Живой с крыльями птицы,
Человек — со своей работой.
Он рубит гору рвения,
Рвение рвет железную веревку.
Змея не может убежать от ретивых.
Кролик не может убежать от фанатика.
Сердце фанатика горячо.
Сердце немотивированных игр.
Запястье без энтузиазма — неуместное желание.
Труд — отец всего.
Из ежедневного обещания,
Дневная храбрость — это хорошо.
Ваше движение – ваше здоровье.
Твоя работа — твое богатство.
Мужество – опора нации,
Работа – это радость удовольствия.
Если будешь уважать, тебя будут уважать,
Если будешь работать, будешь жить.
Уважение — похвала,
Ваша работа – это ваша страна.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz