Burhonuddin al-Margʻinoniy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Burhonuddin al-Margʻinoniy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Buyuk faqih Ali ibn Abu Bakr ibn Abd ul-Jalil al-Fargʻoniy ar-Rishtoniy al-Margʻinoniy 1123 yil 23 sentyabrda tugʻilgan. U Qurʼonni, hadis ilmlarini mukammal egallab, fiqh – islom xuquqshunosligi borasida benihoya chuqur ilmga ega boʻlganligi va bu sohada beqiyos durdonalar yaratganligi tufayli Burhon ud-din va-l-milla[1] va Burhonuddin al-Margʻinoniy[2] nomlari bilan mashhurdir.

Burhonudsin al-Margʻinoniy dastlabki taʼlimni Margʻilonda olib, keyinchalik Movarounnahrning oʻsha davrdagi diniy va maʼrifiy markazi boʻlgan Samarqandga koʻchib borgan va umrining oxi-rigacha oʻsha yerda yashagan. Mavlono Burhonuddin al-Margʻinoniy yoshlik chogʻlaridanoq Qurʼoni karimni yod olib, hadislarni chuqur oʻrgangan.

U balogʻat yoshiga yetganida mukammal ilmga ega boʻlganiga qaramay ustozlardan taʼlim olishni davom ettirdi. 1149 yili Burhonuddin al-Margʻinoniy haj safariga bordi. “Kitob ul-mashoyix” (“Shayxlar haqidagi kitob”) asarida u oʻzi taʼlim olgan 40 dan ortiq shayx va allomani sanab oʻtgan. Bu roʻyxatda Najmuddin Umar ibn Muhammad an-Nasafiy, Abu al-Asir al-Baydaviy, Abu Yoqub as-Sayariy, Abu Isʼhoq an-Navqadiy, Jaʼfar al-Hinduvoniylarning nomlari bor.

Keyinchalik u fiqhga oid masalalar bilan qiziqib, oʻsha davrning koʻzga koʻringan allomalaridan “Al-Muhit” (“Ilmlar dengi-zi”) asarining muallifi Umar ibn Maaza, “Al-Fatava va favoid az-Zahira” (“Fatvolar va zohir narsalarning foydalari”) asarining muallifi Zohir ud-din ibn Umar al-Qodiy al-Buxoriy ibn al-Itobiy va boshqalarning nazariga tushgan.

Burhonuddin al-Margʻinoniy islom dinidagi sunniylarning toʻrtta asosiy mazhabi asoschilarining asarlarini oʻrganish bilan birga oʻzi ham fiqhga oid bir qator asarlar yaratgan. Bizgacha yetib kelgan asarlaridan “Bidoyat al-muntahiy (“Boshlovchilar uchun dast-labki taʼlim”), “Kifoyat al-muntahiy” (“Yakunlovchilar uchun tugal taʼlim”), “Nashr ul-mazhab” (“Mazhabning yoyilishi”), “Kitob ul-mazid” (“Ilmni ziyoda qiluvchi kitob”), “Manosik ul-haj” (“Haj marosimlari”), “Majma ul-navozil” (“Nozil boʻlgan narsalar toʻplami”), “Kitob ul-faroiz” (“Farzlar kitobi”) va boshqalar maʼlum.

Al-Margʻinoniyning butun islom olamida mashhur boʻlgan “Hidoya” asari 1178 yili Samarqandda yozildi. Mahmud ibn Sulaymon al-Kafaviyning “Katoib ul-aʼlom al-axyor fi taboqot fuqaho va mashoyix mazhab an-Nuʼmon” (“Nuʼmon mazhabiga mansub boʻlgan taniqli alloma faqihlar va shayxlar haqidagi kitob”) nomli asarida keltirilishicha, Burhonuddin al-Margʻinoniy “Bidoyat al-muntahiy” asarining soʻzboshisida “Hidoya”ning yaratilishi xususida shunday yozgan: “Abul-Hasan Ali ibn Bakr Abd ul-Jalil bir kuni fiqh masalalariga bagʻishlangan hajmi uncha katta boʻlmagan, lekin mazmuni toʻliq boʻlgan bir yaxlit kitob zarur ekanligi haqida fikr bildirdi. Iroqqa safar qilganimda u yerda “al-Muxtasar al-Quduriy” (“Kuduriy qisqartmasi”)ni koʻrdim. U fiqh bobida ajo-yib asar edi. Bu paytgacha kattayu-kichik barcha “Jomeʼ us-Sagʻir” (“Kichik toʻplam”) dan foydalangan edi. Shunda fikhga oid barcha asarlarni jamlab, ulardan eng zarur masalalarni odsim va bu asarga “Bidoyat al-muntahiy” deb nom berdim. Keyinchalik bu asarga sharh yozib, uni “Kifoya ul-muntahiy” deb nomladim”[3].

Keyinchalik bu asarlarning ham hajmi kattalik qilib, yanada moʻjaz boʻlgan, butun islom olamida xanafiya mazhabining fiqh masalalarida asosiy qoʻllanmasiga aylangan al-Margʻinoniyning “al-Hidoya” asari yaratildi. Bu asar butun musulmon olamida mashhur boʻlib ketdi, musulmon huquqi – fiqh boʻyicha eng aniq, izchil, mukammal asar sifatida tan olindi.

“Hidoya”ning asosini fiqh ilmi asoschilaridan boʻlgan Abu Hanifa an-Nuʼmon ibn Sobit, Abu Abdulloh, Ahmad ibn Hanballarning yirik asarlari, bu allomalarning shogird va safdoshlaridan imom Abu Yusuf, imom Abu Abdulloh ibn Husayn ash-Shay-boniy (imom Muhammad), imom Abul-Xazl Zufar ibn Xazllarning asarlari, dastlabki toʻrt xalifa va sahobalarning rivoyatlari, ular xabar qilgan hadislar tashkil qiladi. Bundan tashqari, “Hidoya”da asosiy fiqhiy masalalarning sharhi va yechimida Muhammad Bazdaviyning “Mabsut”, ibn Iso at-Termiziyning “Jomeʼ ul-Kabir” (“Katta toʻgsham”), Quduriyning “al-Muxtasar al-Quduriy” kabi asarlariga ishora qilinadi.

“Hidoya”da huquqiy masalalarning yechimi dastlab yirik fiqh olimlari fikrlarining bayoni va unga boshka mualliflar eʼtirozlari yoki qoʻshilishlarini izhor etish yoʻli bilan berilgan. Ana shu obroʻli mualliflar fikrlaridan kelib chiqib, muayyan masalada eng maʼqul yechimni tanlab olish yoʻliga amal qilingan. Shu tariqa unda qonunning aynan ifodasigina emas, balki uning mukammal sharhi ham asoslab keltiriladi.

“Hidoya” toʻrt juzdan iborat boʻlib, birinchi juzga ibodat masalalari kiritilgan, bular: tahorat, namoz, roʻza, zakot va haj kitoblaridir. Ikkinchi juzga nikoh, emizish, taloq, qullarni ozod qilish, topib olingan bolaning nasabini aniqlash, topib olingan narsa, qochib ketgan qullar, bedarak yoʻqolganlar, sherikchilik va vaqf mulki kabi masalalar kiritilgan.

Uchinchi juzda esa oldi-sotdi, pul muammolari, kafolat, pulni birovga oʻtkazish, qozilarning vazifalari, guvohlik, berilgan guvohlikdan qaytish, vakolat, daʼvo, iqror boʻlish, sulh, bir ishda pul bilan sherik boʻlish, pulni saqlashga berish, qarz berish, sovgʻa, ijara, muayyan shart asosida cheklangan ozodlik berilgan qullar, voliylik (patronat), majbur qilish, homiylik, qisman ozod boʻlgan qullar va bosqinchilik xususidagi masalalar oʻrin olgan.

Toʻrtinchi juzda esa shafoat, meros taqsimlash, dehqonchilik hamda bogʻdorchilik xususida shartnoma, qurbonlikka soʻyiladigan jonzod haqida, umuman qurbonlik qilish haqida, shariatga zid yomon

narsalar haqida, tashlandiq yerlarni oʻzlashtirish xususida, taqiq-langan ichimliklar haqida, ovchilik, garovga berish, jinoyatlar xususida, xun haqi toʻlash, vasiyat kabi masalalar yoritilgan.

“Hidoya” bir necha asrlar davomida koʻp musulmon mamlakatlarida, jumladan, Markaziy Osiyoda ham huquqshunoslik boʻyicha eng asosiy qoʻllanma hisoblanib, bu yerda 1917 yil inqilobidan keyin ham, to 30-yillargacha shariat qozilari bekor qilinib, sovet sud sistemasi joriy qilinguncha, amalda boʻlib keldi. Hozirgi kunda ham islom shariati asosida ish yuritadigan musulmon mamlakatlar huquqshunosligida bu asardan keng foydalaniladi. “Hidoya” ning qisqartirilgan ruscha tarjimasi 1893 yilda N. P. Grodekov tomonidan nashr etilgan[4].

Oʻzbekistonning mustaqillikka erishuvi tufayli islom yodgorliklari, jumladan, shariat, fiqhga oid asarlarni oʻrganish, bu sohadagi boy merosimizni nashr etish imkoniyati vujudga keldi. Vatandoshimiz al-Margʻinoniyning “Hidoya” asari islom huquqshunosligida mashhurligini nazarga olib N. I. Grodekovning inglizchadan ruschaga qilgan va tor doira uchun moʻljallangan “Hidoya”ning 1-kitobi Toshkentda 1994 yilda yuridik fanlari doktori A. X. Saidovning soʻzboshisi va sharhi bilan qayta nashr etildi.

Uzoq musulmon olamida hozirgacha oʻz qimmatini yoʻqotmagan “Hidoya” va uning muallifi Margʻinoniy faoliyati oʻz tadqiqotchilarini kutmoqda.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


[1] Milla deganda xalq, yaʼni musulmonlar tushuniladi. Bu yerda olimni ulugʻlab, uni islom olamidagi xalqlar hamda islom dinining dalili, isboti deyilmoqchi.

[2] Margʻinon – Margʻilon shahrini oʻrta asrlarda arablar Margʻinon deb atashgan.

[3] OʻzR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qoʻlyozmalar fondi. Inv. № 2929, 214.

[4] Qarang. Hidoya. Kommentarii musulmanskogo pravo. Toshkent, 1893. T. , I – IV. Asar 400 nusxada bosilgan boʻlib, “Turkiston oʻlkasini maʼmuriy jandarm boshqaruv ishlaridagi xizmatchilariga moʻljallangandir” (“Turkistanskiye vedomosti” 1893 g. 16 (28) iyunya), yaʼni Rus chorizmining mustamlakachilik siyosatini amalga oshirishni osonlashtirish maqsadlariga boʻysundirilgan boʻlib, ruscha tarjima inglizcha tarjimasidek toʻliq emas, ayrim qismlari toʻligʻicha tushirib qoddirilgan.


Великий правовед Али ибн Абу Бакр ибн Абд уль-Джалил аль-Фаргани ар-Риштани аль-Маргинани родился 23 сентября 1123 года. Он известен под именами Бурхан уд-дин ва-л-милла[1] и Бурхануддин аль-Маргинани[2] в связи с тем, что в совершенстве владел Кораном и хадисоведением, обладал чрезвычайно глубокими познаниями в фикхе. — исламской юриспруденции, и создал несравненные шедевры в этой области.

Начальное образование Бурханудсин ал-Маргинани получил в Маргилоне, затем переехал в Самарканд, который был в то время религиозно-просветительским центром Моваруннахра, и прожил там до конца своей жизни. Маулана Бурхануддин аль-Маргинани с юности выучил наизусть Священный Коран и глубоко изучал хадисы.

Он продолжал получать инструкции от своих учителей, несмотря на свои отличные знания во взрослом возрасте. В 1149 году Бурхануддин аль-Маргинани отправился в паломничество. В своем труде «Китаб уль-Машайих» («Книга шейхов») он перечислил более 40 шейхов и ученых, у которых он учился. В этот список включены имена Наджмуддина Умара ибн Мухаммада ан-Насафи, Абу аль-Асира аль-Байдави, Абу Якуба ас-Саяри, Абу Исхака ан-Наукади, Джафара аль-Хиндувани.

Позже он стал интересоваться вопросами, связанными с фикхом, и среди видных ученых того времени Умар ибн Мааза, автор «Аль-Мухит» («Море знаний»), «Аль-Фатава ва Фавайд аз -Захира» («Фетвы и польза очевидных вещей»), автор труда Захир уд-дин ибн Умар аль-Кади аль-Бухари ибн аль-Итаби и другие.

Помимо изучения трудов основателей четырех основных течений суннитского ислама, Бурхануддин аль-Маргинани также создал ряд трудов по юриспруденции. Среди дошедших до нас его трудов «Бидаят аль-мунтахи» («Начальное образование для начинающих»), «Кифайат аль-мунтахи» («Полное образование для завершающих»), «Нашр уль-мазхаб» («Распространение секты «), «Китаб ул-мазид» («Книга, умножающая знания»), «Маносик ул-хадж» («Обряды хаджа»), «Маджма ул-навазиль» («Собрание ниспосланных вещей»), «Китаб известны уль-фараиз» («Обязательная книга») и др.

Произведение Аль-Маргинани «Хидайя», известное во всем исламском мире, было написано в Самарканде в 1178 году. Согласно работе Махмуда ибн Сулеймана аль-Кафави под названием «Катаиб уль-Алам аль-Ахьяр фи табакат фукахо ва машайих мазхаб ан-Ну’ман» («Книга об известных ученых и шейхах, принадлежащих к школе Нумана»), Бурхануддин ал-Маргинани «Бидаят ал-мунтахи» писал о сотворении Хидая: «Абул-Хасан Али ибн Бакр Абд уль-Джалил однажды высказал мнение, что полная книга, не слишком большая по объему, но полная содержания, посвященная Вопросы фикха необходимы. Когда я ездил в Ирак, я увидел там «аль-Мухтасар аль-Кудури» («Аббревиатура Кудури»). У него была большая работа в области юриспруденции. До сих пор все, от мала до велика, пользовались «Джоме ус-Сагир» («Маленькая коллекция»). Затем подытоживая все труды по фикху,Я выбрал из них наиболее важные вопросы и назвал эту работу «Бидаят аль-мунтахи». Позднее я написал комментарий к этому произведению и назвал его «Кифоя ул-мунтахи» [3].

Позднее объем этих трудов был увеличен, и был создан труд «Аль-Хидайя» аль-Маргинани, который был еще более замечательным и стал основным пособием по фикху ханафитской школы во всем исламском мире. Этот труд прославился во всем мусульманском мире и был признан самым точным, последовательным и совершенным трудом по мусульманской юриспруденции.

Основу хидайи составляют великие труды Абу Ханифы ан-Ну’мана ибн Сабита, Абу Абдуллы, Ахмада ибн Ханбала, входящих в число основоположников науки фикха, имама Абу Юсуфа, имама Абу Абдуллы ибн Хусейна аш-Шай- бани (имам Мухаммад), среди учеников и товарищей этих ученых.Имам Абул-Хазл состоит из трудов Зуфара ибн Хазла, рассказов первых четырех халифов и сподвижников и хадисов, переданных ими. Кроме того, в комментарии и решении основных юридических вопросов в «Хидая» делаются ссылки на такие произведения, как «Мабсут» Мухаммада Баздави, «Джаме’ уль-Кабир» («Большой кирпич») Ибн Исы ат- Тирмизи, «Аль-Мухтасар аль-Кудури» Кудури.

В «Хидая» решение правовых вопросов дается сначала изложением мнений крупных ученых-правоведов и возражений или дополнений к нему других авторов. На основе мнений этих авторитетных авторов прослеживался способ выбора наилучшего решения для конкретного вопроса. Таким образом, на нем основывается не только точное выражение закона, но и его совершенное толкование.

«Хидайя» состоит из четырех джузов, в первый джуз входят вопросы богослужения, это книги омовения, молитвы, поста, закята и хаджа. Вторая часть включает такие вопросы, как брак, грудное вскармливание, развод, освобождение рабов, определение происхождения найденного ребенка, найденное имущество, беглые рабы, пропавшие без вести, товарищество и собственность вакуфа.

В третьей части продажи, денежные проблемы, поручительство, передача денег кому-то другому, обязанности судей, показания, возврат от данных показаний, авторитет, претензия, признание, мир, партнерство с деньгами в том же деле, внесение денег, ссуда. , дарение, вопросы, связанные с рентой, рабами, предоставленными ограниченной свободой при определенных условиях, опекой (меценатством), принуждением, покровительством, частично освобожденными рабами, нашествием.

В четвертой части заступничество, раздача наследства, соглашение о земледелии и садоводстве, о животном, которое должно быть принесено в жертву, о жертвоприношении вообще плохо против шариата.

о вещах, об освоении заброшенных земель, о запретных напитках, об охоте, о даче залога, о преступлениях, об уплате еды, о завещаниях и т. д.

«Хидая» считалась самым основным справочником по юриспруденции во многих мусульманских странах, в том числе и в Средней Азии, на протяжении нескольких столетий, и даже после революции 1917 г.до 1930-х годов, когда шариатские судьи были упразднены и введена советская судебная система. Даже сегодня этот труд широко используется в юриспруденции мусульманских стран, действующих на основе исламского шариата. Сокращенный русский перевод Хидая был опубликован Н. П. Гродековым в 1893 г.[4].

Благодаря независимости Узбекистана появилась возможность изучать исламские памятники, в том числе труды, связанные с шариатом, юриспруденцией, публиковать наше богатое наследие в этой области. Учитывая популярность в исламской юриспруденции труда нашего соотечественника аль-Маргинани «Хидая», 1-я книга «Хидая», переведенная с английского на русский язык Н. И. Гродековым и предназначенная для узкого круга, была переиздана в Ташкенте в 1994 г. с предисловием и комментарий доктора юридических наук А. Х. Саидова.

Труд Хидая и его автора Маргинани, не утративший своего значения в далеком мусульманском мире, ждет своих исследователей.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

[1] Милла означает людей, то есть мусульман. Здесь мы хотим почтить память ученого и назвать его свидетельством и доказательством народов исламского мира и религии Ислам.

[2] Маргинон — город Маргинон в средние века назывался Маргинон арабами.

[3] Рукописный фонд Института востоковедения имени Ф.А. Абу Райхана Беруни Республики Узбекистан. Инв. № 2929, 214.

[4] См. Хидая. Комментарии мусульманского права. Ташкент, 1893. Т., I — IV. Произведение было напечатано тиражом 400 экземпляров и «предназначалось для служащих административной жандармерии Туркестана» («Туркестанские ведомости» 16 (28) июня 1893 г.), т. е. подчинялось целям содействия осуществлению колониальной политика русского царизма, а русский перевод не такой полный, как английский перевод, некоторые части полностью скачаны.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: