Bahodir Karim haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Bahodir Karim haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

1966 yil 7 fevralda Turkmaniston Respublikasi Toshhovuz viloyati Toza-yormish qishlogʻida tugʻilgan.

1983 yili Toza-yormish qishlogʻidagi 30-oʻrta maktabni bitirdi.

1984–1986 yillarda Primorye oʻlkasida harbiy xizmatda boʻldi.

1986 yilda ToshDU (hozirgi OʻzMU) oʻzbek filologiyasi fakultetiga oʻqishga qabul qilindi va uni 1991 yili imtiyozli diplom bilan bitirdi. Bu dargohda O. Sharafiddinov, U. Normatov, B. Qosimov, N. Xudoyberganov, L. Qayumov, I. Qoʻchqortoyev, Sh. Rahmatullayev, M. Mirtojiyev, Yo. Tojiyev, T. Solihov, M. Joʻraboyeva kabi ulkan olimlardan tahsil oldi. Talabalik yillarida “Yoshlik”, “Sharq yulduzi” jurnallarida, “Maʼrifat”, “Oʻzbekiston adabiyoti va sanʼati” gazetalarida dastlabki adabiy-tanqidiy maqolalari nashr qilindi.

1991–1994 yillarda shu universitet aspiranti, 1996–1999 yillarda shu universitet doktoranti boʻlgan.

1994–1996 yillarda oʻzbek filologiyasi fakulteti “Hozirgi oʻzbek adabiyoti” kafedrasida XX asr oʻzbek adabiyoti tarixi, oʻzbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligi tarixi fanlari boʻyicha maʼruzalar oʻqigan; shuningdek, dekanning ilmiy ishlar boʻyicha muovini, soʻngra oʻquv ishlari boʻyicha dekan muovini vazifalarida ishladi.

1995 yil 7 iyunda OʻzFA Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti qoshidagi Ixtisoslashgan kengashda “Vadud Mahmudning 20-yillar adabiy tanqidchiligidagi oʻrni” mavzusida nomzodlik (ilmiy rahbari – akademik Baxtiyor Nazarov) dissertatsiyasini himoya qildi. Munaqqid Vadud Mahmudning adabiy-ilmiy faoliyatini batafsil yoritdi. Shu ilmiy tadqiqotning amaliy tatbiqi oʻlaroq ushbu munaqqid faoliyatini oʻrganish oliy oʻquv yurtlari oʻquv dasturlaridan oʻrin oldi.

2002 yil 26 iyunda “XX asr oʻzbek adabiyotshunosligida talqin muammosi” (qodiriyshunoslik misolida) mavzusida doktorlik (ilmiy maslahatchi – professor Umarali Normatov) dissertatsiyasini himoya qildi. Dissertatsiyada tushunish, tushuntirish, talqin, tahlil, tanqid masalalari qodiriyshunoslik misolida tekshirildi. B. Karimov tadqiqotida jahon adabiyotshunosligidagi ilgʻor tadqiqot metodlaridan, jumladan, germenevtika – talqin nazariyasidan unumli foydalandi. Tadqiqot ilmiy jamoatchilikda oʻziga xos yangicha yoʻnalishi bilan juda yaxshi taassurot qoldirdi.

2003 yil yanvaridan 2006 yil yanvariga qadar Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti oʻzbek filologiyasi fakulteti dekani vazifasida ishladi. 1999 yil noyabridan 2016 yil avgustigacha shu universitetning “Oʻzbek adabiyotshunosligi va adabiy aloqalar” kafedrasi mudiri lavozimida ishladi.

Hozir B. Karimov Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti “Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon” kafedrasi mudiri.

B. Karimov 2003–2006 yillarda OʻzMU qoshidagi filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun disssertatsiyalar himoyasi boʻyicha Ixtisoslashgan Kengash raisi sifatida faoliyat koʻrsatdi.

2005 yilda akademik M. Qoʻshjonov, professor U. Normatov hamda yozuvchi Rahimjon Otayevlarning tavsiyalari bilan Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi aʼzoligiga qabul qilindi.

2001–2008 yillarda OʻzMU qoshida Yozuvchilar uyushmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan Oliy adabiyot kursining oʻquv jarayonini boshqardi. Respublika markaziy-ilmiy nashrlarida chop etilgan 200 ga yaqin maqolalari, ulardagi yangicha talqinlar B. Karimovning ilmiy salohiyatini, maʼnaviyat va maʼrifatga munosabatini koʻrsatadi. Shuningdek, Turkiya, Germaniya, AQSH, Turkmaniston, Ozarbayjon, Ukrainada ham maqolalari bosilgan.

Bahodir Karimov “Jadid munaqqidi Vadud Mahmud” (1999), “Qodiriy qadri” (2003), “Yangilanish sogʻinchi” (2004), “Choʻlpon va tanqid” (2004. matnlar), “Abdulla Qodiriy: tanqid, tahlil va talqin” (2006), “Adabiyotshunoslik metodologiyasi” (2012), “Abdulla Qodiriy va germenevtik tafakkur” (2014), “Qodiriy nasri – nafosat qasri” (2014 “Oʻzbekiston”), “Ruhiyat alifbosi” (2016. Gʻafur Gʻulom nashriyoti) kabi ilmiy kitoblar muallifi.

Vadud Mahmudning “Tanlangan asarlar”ini nashrga tayyorlab chop ettirgan (2007 yil. “Maʼnaviyat” nashriyoti), D. Defoning “Robinzo hikoyasi” asarining qisqa nusxasini 1911 yilda bosilgan nusxasidan tabdil qilib (2011 “Muharrir” nashriyoti) nashr qildirgan. Shuningdek, uning “Bunda bir hikmat bor” (2003, 2010), “Nega…” (2004, 2010), “…Odam” (2008, 2014) kabi ilmiy-publitsistik ruhda yozilgan risolalari nashr qilindi.

B. Karimov “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi”ga, Turkiyada nashr qilingan “Turk dunyosi adabiyotchilari soʻzligi”ga bir qancha maqolalar yozdi. Koʻplab kitoblarga masʼul muharrirlik qildi; soʻzboshilar yozdi. Nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalariga taqrizchi boʻldi.

B. Karimov Turkiya (Istanbul, 2004, Anqara, 2005), Germaniya (Leypsig, 2005, Berlin, 2008, 2012), Xitoy (Pekin, 2005), Ukraina (Semfiropol. 2011), Turkmaniston (Ashxobod, 2014, 2015)da oʻtkazilgan xalqaro anjuman hamda tadbirlarda qatnashdi.

“Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi” nashriyotida bosilgan “XX asr oʻzbek sheʼriyati antologiyasi” (2007 yil), “XX asr oʻzbek hikoyasi antologiyasi” (2009 yil), “XX asr oʻzbek mumtoz adabiyotshunosligi. Antologiya” (2016), “Turon-iqbol” nashriyotida chiqqan “XX asr adabiy tanqidi. Antologiya” (2011) kitoblarining gʻoya muallifi va tuzuvchilaridir biridir. Ayni choqda XX asr folklorshunosligiga oid loyihalar ustida ishlamoqda. Respublika miqyosida oʻtkazildaigan adabiy-ilmiy anjumanlarda, tadbirlarda, yosh ijodkorlarning seminarlarida faol qatnashib keladi.

“Abdulla Qodiriy va germenevtik tafakkur” kitobi 2015 yilda Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan eʼlon qilingan tanlovda “Vatan uchun yashaylik” tanlovida ikkinchi oʻrinni olgan.

“Xalq taʼlimi aʼlochisi” (2016 yil).


Родился 7 февраля 1966 года в селе Тоза-ёрмиш Ташховузского района Республики Туркменистан.

В 1983 году окончил 30-ю среднюю школу в селе Тоза-ёрмиш.

В 1984-1986 годах проходил военную службу в Приморском крае.

В 1986 году поступил на факультет узбекской филологии Тошского государственного университета (ныне УзМУ) и окончил его с отличием в 1991 году. О. Шарафиддинов, У. Норматов, Б. Касимов, Н. Худойберганов, Л. Каюмов, И. Кочкортоев, Ш. Рахматуллаев, М. Миртоджиев, Ё. Тожиев, Т.Солихов, М.Джорабоева учились у великих ученых. В студенческие годы его первые литературно-критические статьи были опубликованы в журналах «Ёшлик», «Шарк сызни», «Марифат», «Узбекистон лиятратии ва санати».

В 1991-1994 годах он был аспирантом того же университета, а в 1996-1999 годах — докторантом того же университета.

В 1994-1996 годах читал лекции по истории узбекской литературы ХХ века, истории узбекского литературоведения и критики на кафедре «Современная узбекская литература» факультета узбекской филологии; Также работал заместителем декана по научной работе, а затем заместителем декана по воспитательной работе.

7 июня 1995 года защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель — академик Бахтиёр Назаров) в специализированном совете Института языка и литературы имени Алишера Навои УзФА на тему «Роль Вадуда Махмуда в литературоведении 20с». Мунаккид подробно описал литературную и научную деятельность Вадуда Махмуда. В качестве практического применения этого научного исследования изучение этой критической деятельности было включено в образовательные программы высших учебных заведений.

26 июня 2002 года защитил докторскую диссертацию (научный руководитель – профессор Умарали Норматов) на тему «Проблема интерпретации в узбекском литературоведении ХХ века» (на примере кадиристики). В диссертации рассмотрены вопросы понимания, объяснения, интерпретации, анализа, критики на примере науки о способностях. В своих исследованиях Б. Каримов эффективно использовал передовые методы исследования в мировой литературе, в том числе герменевтику — теорию интерпретации. Исследование произвело очень хорошее впечатление на научное сообщество своим уникальным новым направлением.

С января 2003 года по январь 2006 года работал деканом факультета узбекской филологии в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека. С ноября 1999 года по август 2016 года работал заведующим кафедрой «Узбекская литература и литературные связи» этого вуза.

В настоящее время Б.Каримов является заведующим кафедрой «Теория литературы и современный литературный процесс» Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

В 2003-2006 годах Б.Каримов исполнял обязанности председателя Специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук при УзМУ.

В 2005 году академик М.Кошьянов, профессор Ю.По рекомендации Норматова и писателя Рахимжона Отаева он был принят в члены Союза писателей Узбекистана.

В 2001-2008 годах руководил учебным процессом Курса высшей литературы, организованного по инициативе Союза писателей при УзМУ. Около 200 статей, опубликованных в центральных научных изданиях республики, новые интерпретации в них показывают научный потенциал Б. Каримова, его отношение к духовности и просвещению. Также статьи были опубликованы в Турции, Германии, США, Туркменистане, Азербайджане, Украине.

Бахадыр Каримов «Джадид Мунаккиди Вадуд Махмуд» (1999 г.), «Кадири Кадири» (2003 г.), «Янганилиш Согинчи» (2004 г.), «Чолпон и критика» (2004 г. Тексты), «Абдулла Кадири: критика, анализ и интерпретация» ( 2006 г.), «Методология литературоведения» (2012 г.), «Абдулла Кадири и герменевтическая мысль» (2014 г.), «Проза Кадири – дворец утонченности» (2014 г. «Узбекистан»), «Духовная азбука» (2016 г. Издательство «Гафур Гулям»). ) автор.

Подготовил и издал «Избранные произведения» Вадуда Махмуда (2007, издательство «Ма’навият»), издал краткую версию «Истории Робинзона Крузо» Д. Дефо с экземпляра, напечатанного в 1911 году (2011, «Мухаррир»). Издательство). А также его трактаты, написанные в духе научной публицистики, такие как «Бунда бир хикмат бор» (2003, 2010), «Нега…» (2004, 2010), «…Одам» (2008, 2014). опубликовано.

Б. Каримов написал несколько статей для «Национальной энциклопедии Узбекистана» и «Словаря писателей тюркского мира», издаваемых в Турции. Он редактировал много книг; написал предисловия. Был рецензентом кандидатских и докторских диссертаций.

Б. Каримов в Турции (Стамбул, 2004, Анкара, 2005), Германии (Лейпциг, 2005, Берлин, 2008, 2012), Китае (Пекин, 2005), Украине (Семфирополь, 2011), Туркменистане (Ашхабад, 2014, 2015) принимал участие в проводимых международных конференциях и мероприятиях.

«Антология узбекской поэзии ХХ века» (2007 г.), «Антология узбекской повести ХХ века» (2009 г.), «Узбекская классика литературоведения ХХ века», изданные издательством «Национальная энциклопедия Узбекистана». Антология» (2016), «Литературная критика ХХ века», изданная издательством «Туран-Икбал». Он является одним из авторов и редакторов книг «Антология» (2011). В настоящее время работает над проектами, связанными с фольклористикой ХХ века. Активно участвует в литературно-научных конференциях, мероприятиях, семинарах молодых художников, проводимых в масштабах республики.

В 2015 году книга «Абдулла Кадири и герменевтическое мышление» заняла второе место в конкурсе «Жить ради Родины», объявленном Союзом писателей Узбекистана.

«Отличник народного образования» (2016).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 1
  1. Аноним

    :idea:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: