Амалдорлар ва подшолар ҳақида мақоллар

Амалдорлар ва подшолар ҳақида мақоллар

Бақа эти гўшт бўлмас,
Сипоҳидан дўст бўлмас.

«Бегим» дегунча белинг синар.

Бек гапирса, бекники маъқул,
Хон гапирса — хонники.

Бек қурсин,
Бек келиб қўнган уйнинг шўри қурисин.

Бекка етгунча, белинг синар.

Бекка етиб безиллагунча,
Қулга тегиб қутулган яхши.

Бекники — бежоғлик,
Бойники — тежоғлик.

Бекнинг косасидан сув ичма.

Беткай кетар, бел қолар,
Беклар кетар, эл қолар.

Буқанинг молга сонлиги йўқ,
Хўжанинг — элга.

Гоҳ — худо-ю расул,
Гоҳ — нағмайи усул.

Ер оғаси — худо,
Сув оғаси — султон.

Мингбошига минг берсанг, минғирлар,
Юзбошига юз берсанг, юз урар.

Муттаҳамдан гап сўрасанг, бераси кўп,
Тўрадан гап сўрасанг, эртаси кўп.

Одамнинг бузуғи ҳам қози,
Бузғунчиси ҳам.

Одамнинг тўраси хушмас,
Отдан тушса ҳам, эгардан тушмас.

«01инг-олинг» деганда,
Ҳароми йўқ эшоннинг.

«Беринг-беринг» деганда,
Ороми йўқ эшоннинг.

Пирим,
Пиримда қолди бир мирим.

Пирингнинг ҳам пири бор.

Подшо золим бўлса, юрт тўзар,
Подшо одил бўлса, юрт ўзар.

Подшо тахтидан тойса,
Вазири гадо бўлар.

Подшо фуқаро билан подшо.

Подшонинг кураги узун.

Подшонинг қўлтиғи кенг.

Подшонинг ҳоли танг бўлса,
Гадони ахтарар.
Гадонинг ҳоли танг бўлса,
Худони ахтарар.

Текин шаробни қози ҳам ичар.

Туянинг думи ерга тегар,
Хўжанинг қизи эрга тегар.

Тўрага ишинг тушса, чайнамай ютар.

Тўғри гап эшон-у қозига ёқмас.

Хон бор ерда қон бор.

Хон боқди — худо боқди.

Хон кўп бўлса, ёв кўп бўлар,
Бек кўп бўлса, дов кўп бўлар.

Хон одиллик қилмаса,
Хонумондан айрилар.

Бой хайрлик қилмаса,
Бор молидан айрилар.

Хон хонга йиғлар,
Хон — хотинига.

Хон хондан қўрқар,
Хон — хотинидан.

Хон қошида қоранг бўлса,
Қора кеманг қирда юрар.

Хонни одил дедилар,
Хонумондан айрилдик.
Бойни хайрҳ дедилар,
Бор-у йўқдан айрилдик.

Хўжа очдан ўлар,
Тўра — томоқдан.

Хўжадан қиз оҳш —
Патирдан қил олиш.

Хўжам дедим, белим синди,
Белимгина эмас, қўлим синди.

Хўжамнинг қорни тўқ,
Қули билан иши йўқ.

Хўжанинг ақли тушдан кейин кирар.

Эркин қўйсанг хўжани,
Ётиб ичар гўжани.

Янтоқнинг ёғи йўқ,
Қози, эшоннинг — соғи.

Ўйнашмагин амир билан,
Амир урар темир билан.

Ўйнашмагин арбоб билан,
Арбоб урар ҳар боб билан.

Қор бошига қор етар,
Хон бошига хон етар.

Қор ёғди деб севинма,
Аёзлари бор.
Хўжа келди деб севинма,
Ниёзлари бор.
Қор ёғди деб суюнма,
Қировлари бор.
Сўфи келди деб суюнма,
Сўровлари бор.

Қуллуқ қилсанг тўрага,
Йиқиласан ўрага.

Қулни қуи десанг, ўлгиси келар,
Бекни бек десанг, кулгиси келар.

Қўзиқорин гўшт бўлмас,
Домла-имом — дўст.

Ҳайвон ўлса, қарға шод,
Одам ўлса, мулла шод.

Ҳоким бўлсанг, халқни бил.

Ҳолингни ҳокимга айт,
Бор-йўғингни ташлаб кет.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz