Boylik va kambag’allik haqida eng qiziqarli iqtiboslar

Boylik va kambag’allik haqida eng qiziqarli iqtiboslar

Inson ajoyib yaratilgan – boyligini yo’qotganida qayg’uradiyu, biroq hayotining behuda ketayotganigan kunlariga afsuslanmaydi. (Abu –al-Faraj)

Inson dunyoda boy bo’lish uchun emas, baxtli bo’lish uchun yashaydi. (Stendal)

Inson qanchalik kam narsani xohlasa, Xudoga shunchalik yaqin bo’ladi. (Suqrot)

Ilm sari intil. U sening boyliging – puling bo’lmasa ham qashshoq bo’lmaysan; agar boyib ketsang sening ko’rking bo’ladi. (Al-Zubayer)

Hayollarimiz bizning hayotimizni belgilaydi. Kim kasallik haqida ko’p gapirsa – ko’p xasta bo’ladi, kim boylik haqida ko’p gapirsa, boy bo’ladi. (“Sekret” filmidan)

Puli yo’q inson emas, maqsadi yo’q inson qashshoqdir. (Suqrot)

Insonlarning ongi kamaygan sari kambag’allikka nisbatan nafrati oshib boradi, boylikni esa izzat-hurmat qiladi. (Charlz Kaleb Kolton)

Ba’zi odamlar kumush va oltinni ne’mat deb hisoblaydilar, aslida boylik ne’matlarni qo’lga kiritish vositalaridan biridir, xolos. (F.Laroshfuko)

Boylik dengizning sho’r suviga o’xshaydi – ichgan saring chanqog’ing kuchayaveradi. (A.Shopengauer)

Boylikda do’stlar va yaqinlaring ko’p, kambag’allikda qarindoshing ham topilmaydi. (Yapon maqoli)

Boylik insonni o’zgartirmaydi, balki asl basharasini ko’rsatadi. (Maqol)

Kambag’allik fazilat emas, kambag’allikda ham yashashni bilish – fazilatdir. (Pifagor)

Mol-mulkning kamayishi qashshoqlik emas, ochko’zlikning ko’payishi qashshoqlikdir. (Platon)

Biror narsaga ehtiyoji bo’lgan boy – boy emas, hech narsaga muhtoj bo’lmagan kambag’al – kambag’al emas. (Demokrit)

Odamlarni boylik yoki qashshoqlik buzmaydi, ularni ochko’zlik va baxillik yo’ldan ozdiradi.

Kambag’allik muammo bo’lishi mumkin, ammo u seni nimalarga qodir ekanligingni ko’rsatib beradi.

Agar siz ko’rish, yurish, sevish va har tong o’rningizdan turishga qodir bo’lsangiz, demak siz juda boy insonsiz. (Djeym Rey)


Человек оплакивает потерю своего богатства, но не сожалеет о потраченных впустую днях своей жизни. (Абу аль-Фарадж)

Человек живет на свете не для того, чтобы быть богатым, а для того, чтобы быть счастливым. (Стендаль)

Чем меньше человек хочет, тем он ближе к Богу. (Сократ)

Стремление к знаниям. Он ваше богатство — даже если у вас нет денег, вы не будете бедны; если ты разбогатеешь, ты будешь красивой. (Аль-Зубайр)

Наши мечты определяют нашу жизнь. Кто много говорит о болезнях, тот будет много болеть, а кто много говорит о богатстве, тот будет богат. (из к/ф «Секрет»)

Человек без денег — это не бедняк, а человек без цели. (Сократ)

По мере снижения сознания людей возрастает их ненависть к бедности и уважение к богатству. (Чарльз Калеб Колтон)

Некоторые люди думают, что серебро и золото — это благословение, но на самом деле богатство — это только средство для получения благословения. (Ф. Ларошфуко)

Богатство подобно соленой воде моря: чем больше вы пьете, тем больше испытываете жажду. (А. Шопенгауэр)

В богатстве у тебя много друзей и родственников, а в бедности ты не найдешь родственников. (японская пословица)

Богатство не меняет человека, а показывает его истинную природу. (Пословицы)

Бедность — это не добродетель, умение жить в бедности — это добродетель. (Пифагор)

Уменьшение богатства — это не бедность, а увеличение жадности — бедность. (Платон)

Богатый человек, которому что-то нужно, не богат, бедный человек, которому ничего не нужно, не беден. (Демокрит)

Людей не развращает ни богатство, ни бедность, их сбивает с пути жадность и скупость.

Бедность может быть проблемой, но она показывает, на что вы способны.

Если вы можете видеть, ходить, любить и вставать каждое утро, то вы очень богатый человек. (Джейм Рэй)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz