Экин ва ўсимликлар ҳақида топишмоқлар

Экин ва ўсимликлар ҳақида топишмоқлар

Экин ҳақида топишмоқлар. Ўсимликлар ҳақида топишмоқлар. Барча топишмоқлар жавоби билан. Энг сара топишмоқлар тўплами.

Пахта ҳақида топишмоқлар

1. Абдал бува ариқдир,
Оғзи, бурни мурриқдир.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Ғўза)

2. Чопсанг кулар,
Чопмасанг ўлар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Пахта)

3. Оғзини очиб ерга қарайди,
Оғзидан оқ кўпик сочади.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Пахта)

4. Қордай оппоқ,
Юнгдай юмшоқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Пахта)

5. Илдизи ерда,
Юлдузи кўкда.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Пахта)

6. Кичкина хурмача,
Оғизлари бурмача.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Кўсак)

7. Эрдан кўкариб чиқар,
Бағридан олтин оқар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Пахта)

8. Момиққина онаси,
Ёғлиққина боласи.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Пахта, чигит)

Буғдой ҳақида топишмоқлар

9. Ҳамма ёғи қилтик,
Ҳамма унга интиқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Бугдой)

10. Соламан қизил,
Чиқараман оқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Буғдой, ун)

11. Ўзи ариқ,
Ранги сариқ,
Юзи қизил,
Боши қилтиқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Буғдой)

12. Қизилини ўзим едим,
Сариғини молга бердим.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Буғдой, сомон)

13. Дик-дик этар, бути йўқ,
Ўтирай деса ўрни йўқ,
Ариғи бору суви йўқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Буғдой)

Шоли ҳақида топишмоқлар

14. Кичкина қиз,
Қўлида бигиз.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Шоли)

15. Бизнинг уйда бир қиз,
Бошида бир тол қил ёлғиз.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Шоли)

16. Кич-кичкина тўни бор,
Учида қили бор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Шоди)

17. Ўзи ёш,
Мўйлови узун.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Шоди)

18. Тарам сочли қиз тўдаси,
Сувда ётар кун-кечаси.
Сувда ётиб сувга тегмай
Олтмишида у сарғайгай,
Саксон кунда сабоқдадир,
Тўқсон кунда товоқдадир.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Гуруч)

Маккажўхори ҳақида топишмоқлар

19. Ердан чиқар тараниб,
Заррин дастор ўраниб.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Маккажўхори)

20. Бўйи бир қарич,
Соқоли икки қарич.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Маккажўхори)

21. Сарибой бобом ичкари,
Соқоллари ташқари.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Жўхори)

22. Бир уя устида минг ари.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Жўхори)

23. Мингта алп оғадир,
Минг ўрага сиғадир.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Жўхори)

24. Кўк кўйлакли хотин,
Сариғ бола кўтарган.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Жўхори)

25. Кўк кийимни киймайман,
Ўша ерда турмайман.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Жўхори)

26. Қия-қия ерларда
Қийма жувон ўтирар.
Даканасин дол қўйиб,
Толма жувон ўтирар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Оқ жўхори)

27. Амаким эгнида кўк чопон,
Бошида оқ дастор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Оқ жўхори)

28. Ўтиришлари эшондай,
Кўзлари моҳпарондай.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Оқ жўхори)

Ловия ҳақида топишмоқлар

29. Узун-узун кўчалар,
Ичи тўла баччалар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Ловия)

30. Бизникига меҳмон келди,
Ҳаммасининг қоши қора.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Ловия)

Мош ҳақида топишмоқлар

31. Ўзи пишиқ,
Бурни қийшиқ.
(Нўхат)
Малла мушук,
Бўйни қийшиқ.
(Нўхат)
Қора-қора қорамуқ.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Мош)

32. Қора-қора қўғирмоч.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Мош)

Тариқ ҳақида топишмоқлар

33. Олтин сочдим тожидор,
Бунга ҳамма харидор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тариқ)

34. Бир туб чикор, бир туб чинорда
Қирқ бутоқ, қирқ бутоқда қирқ уя,
Қирқ уяда қирқ тухум.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тариқ)

35. Эрназар бобом энкаяди,
Калласи қинқаяди.
Тевараги тўп-тўп,
Ўртаси қип-қизил.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тариқ)

Айрим экин маҳсулотлари ҳақида топишмоқлар

36. Кунга қараб толмайди,
Кундан кўзни олмайди.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Кунгабоқар)

37. Бир қаричча бўйи бор,
Ола-чипор тўни бор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Зиғир)

38. Бир танада
Минг дона.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Кунжут)

39. Терак учида хум,
Ичида қум.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Кўкнори)

Исириқ ҳақида топишмоқлар

40. Кичкина, кичкина келинчак,
Бошларида тугунчак.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Исириқ)

41. Бойнинг қизи тоғда келинчак.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Исириқ)

Қизғалдоқ ҳақида топишмоқлар

42. Мадад акамнинг бошида бахмал тақияси бор.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қизғалдоқ)

43. Қизларжоннинг бошида
Қизил бахмал тақия.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қизғалдоқ)

Райҳон ҳақида топишмоқлар

44. Эксанг битар,
Иси ҳамма ёқни тутар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Райҳон)

45. Кўм-кўк туси,
Хушбўй иси.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Райҳон)

46. Ариқ бўйида тўшак.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Майса)

Қамиш ҳақида топишмоқлар

47. Узун терак,
Ичи ковак.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қамиш)

48. Зил терак,
Зилмон терак.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қамиш)

49. Соқоли бир қарич,
Ўзи минг қарич.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қамиш)

50. Дарё,
Ўртасида бўйро.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қамиш)

51. Биз, биз эдик,
Минг қиз эдик,
Бизни ўрдилар,
Ипга тиздилар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қамиш)

52. Ўз элимда эл эдим,
Тулки тумоқ бек эдим.
Қийилдим, қучоққа тушдим,
Ўттиз икки тузоққа тушдим.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қамиш)

53. Қатор-қатор турганлар,
Тулки тумоқ кийганлар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Қамиш)

54. Ер тагида қизил юлғун.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Рўян)

Тикан ҳақида топишмоқлар

55. Чир-чир қушлар,
Чирмашиқ қушлар.
Ўзининг жони йўқ.
Одам келса, тишлар.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тикан)

56. Лип этади, кириб кетади,
Чиқазолмай эсинг кетади.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тикан)

57. Йўл устида войвояк.

Топишмоқнинг жавоби»]
(Тикан)


Загадки про урожай. Загадки о растениях. Все загадки с ответами. Лучший сборник загадок.

Загадки про хлопок

1. Бабка Абдал — канава,
Его рот и нос красные.

Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

2. Вы будете смеяться, если будете прыгать,
Если вы не напечатаете, он умрет.

Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

3. Он открывает рот и смотрит в землю,
Белая пена изо рта.

Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

4. Белый как снег,
Мягкий как шерсть.

Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

5. Укоренившийся в земле,
Звезда находится в голубом.

Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

6. Небольшое свидание,
Их рты сморщены.

Ответ на загадку»]
(Петух)
[/спойлер]

7. Прорастает из земли,
Золото течет из его сердца.

Ответ на загадку»]
(Хлопок)
[/спойлер]

8. Мать Момиккиной,
Толстый мальчик.

Ответ на загадку»]
(Хлопок, семена)
[/спойлер]

Загадки про пшеницу

9. Мы сделали все масло,
Все с нетерпением ждут этого.

Ответ на загадку»]
(Пшеница)
[/спойлер]

10. Соламан красный,
Я ухожу белым.

Ответ на загадку»]
(Пшеничная мука)
[/спойлер]

11. Он канава,
Цвет желтый,
Лицо красное,
Это головная боль.

Ответ на загадку»]
(Пшеница)
[/спойлер]

12. Я был красным,
Я отдал желток мастерку.

Ответ на загадку»]
(Пшеница, солома)
[/спойлер]

13. Дик-дик хватит, кумира нет,
Нет места, чтобы сидеть
Водопровода нет.

Ответ на загадку»]
(Пшеница)
[/спойлер]

Загадки про рис

14. Маленькая девочка,
Мы в руках.

Ответ на загадку»]
(рис)
[/спойлер]

15. Девушка в нашем доме,
В начале сделайте вербу в одиночку.

Ответ на загадку»]
(рис)
[/спойлер]

16. Есть небольшая тонна,
На кончике есть волосы.

Ответ на загадку»]
(Счастливый)
[/спойлер]

17. Он молод,
Его усы длинные.

Ответ на загадку»]
(Счастливый)
[/спойлер]

18. Куча кудрявых девиц,
Он лежит в воде день и ночь.
Лежать в воде, не касаясь воды
В шестьдесят она блондинка,
Восемьдесят дней в классе,
Он лежит на тарелке девяносто дней.

Ответ на загадку»]
(Рис)
[/спойлер]

Загадки про кукурузу

19. Выползая из-под земли,
Золотой стол накрыт.

Ответ на загадку»]
(Кукуруза)
[/спойлер]

20. Один дюйм высотой,
Он два дюйма ростом с бородой.

Ответ на загадку»]
(Кукуруза)
[/спойлер]

21. Внутри мой дед Сарыбой,
Кроме бороды.

Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

22. Тысяча пчел в улье.

Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

23. Тысяча гор ага,
В него может поместиться тысяча.

Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

24. Женщина в голубом платье,
Воспитывается желтым мальчиком.

Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

25. Я не ношу синюю одежду,
Я не буду стоять там.

Ответ на загадку»]
(овес)
[/спойлер]

26. На наклонной земле
Сидит молодой человек.
Магазин закрыт,
Толма Джуван сидит.

Ответ на загадку»]
(белый овес)
[/спойлер]

27. Мой дядя в синем пальто,
Белый стол в начале.

Ответ на загадку»]
(белый овес)
[/спойлер]

28. Пока они сидят,
Его глаза как самогон.

Ответ на загадку»]
(белый овес)
[/спойлер]

Загадки про фасоль

29. Длинные-длинные улицы,
Полно младенцев.

Ответ на загадку»]
(бобы)
[/спойлер]

30. К нам пришел гость,
У всех черные брови.

Ответ на загадку»]
(бобы)
[/спойлер]

Загадки про мош

31. Он созрел,
Его нос искривлен.
(Горох)
малла кошка,
Шея кривая.
(Горох)
Черный-черный черный.

Ответ на загадку»]
(Мош)
[/спойлер]

32. Черный-черный кирпич.

Ответ на загадку»]
(Мош)
[/спойлер]

Загадки про Тарика

33. Я рассыпал золотой венец,
Каждый является покупателем.

Ответ на загадку»]
(Просо)
[/спойлер]

34. Корень кукурузы, корень клена
Сорок ветвей, сорок гнезд в сорока ветвях,
Сорок яиц в сорока гнездах.

Ответ на загадку»]
(Просо)
[/спойлер]

35. Мой дедушка Эрназар наклоняется,
Его голова трясется.
Шары вокруг,
Середина малиновая.

Ответ на загадку»]
(Просо)
[/спойлер]

Загадки про некоторые культуры

36. Не могу смотреть на солнце,
Он не сводит глаз с солнца.

Ответ на загадку»]
(Подсолнух)
[/спойлер]

37. Он ростом около дюйма,
У него пальто из ола-чипора.

Ответ на загадку»]
(шерсть)
[/спойлер]

38. В одном теле
Тысяча штук.

Ответ на загадку»]
(Кунжут)
[/спойлер]

39. Гул на верхушке тополя,
Песок внутри.

Ответ на загадку»]
(Мак)
[/спойлер]

Загадки про ладан

40. Маленькая, маленькая невеста,
Узел на голове.

Ответ на загадку»]
(ладан)
[/спойлер]

41. Дочь богача — невеста на горе.

Ответ на загадку»]
(ладан)
[/спойлер]

Загадки про девушку

42. У моего брата Мадада на голове бархатная повязка.

Ответ на загадку»]
(красный)
[/спойлер]

43. В начале жизни девушки
Красный бархатный шарф.

Ответ на загадку»]
(красный)
[/спойлер]

загадки про базилик

44. Сеять и сеять,
Иси везде.

Ответ на загадку»]
(Бэзил)
[/спойлер]

45. Синий цвет,
Хорошо пахнет.

Ответ на загадку»]
(Бэзил)
[/спойлер]

46. ​​Кровать у ручья.

Ответ на загадку»]
(лужайка)
[/спойлер]

Загадки про камыши

47. Тополь длинный,
Полый внутри.

Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

48. Зил тополь,
Тополь Зильмон.

Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

49. Бородатый старик,
Ему тысяча лет.

Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

50. Река,
Ковер посередине.

Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

51. Мы, мы были,
Мы были тысячей девушек
они убили нас
Они выстроились.

Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

52. Я был в руках,
Я был лисой.
Я упал в объятия,
Я попал в тридцать две ловушки.

Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

53. Стоящие рядами,
Те, кто носят лисьи хвосты.

Ответ на загадку»]
(трость)
[/спойлер]

54. Под землей красный ковер.

Ответ на загадку»]
(Роян)
[/спойлер]

Загадки про шип

55. Щебечущие птицы,
Хищные птицы.
У него нет души.
Когда человек приходит, зубы.

Ответ на загадку»]
(шип)
[/спойлер]

56. Губы, проникает,
Он теряет сознание, не успев выбраться.

Ответ на загадку»]
(шип)
[/спойлер]

57. Мы в пути.

Ответ на загадку»]
(шип)
[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz