Фаҳм-фаросат ва фаросацизлик ҳақида мақоллар

Фаҳм-фаросат ва фаросацизлик ҳақида мақоллар

Аввал — нон, кейин инъом.

Аввал ўз айбингни бил,
Сўнгра бошқадан кул.

Аввал ўзингга боқ,
Сўнгра ноғора қоқ.

Аввал ўйла, кейин сўйла.
Азадорни тўйга зўрлама.

Ана-мана дегунча,
Яхши-ёмонни билгин.

Англамай гапирган оғримай ўлар.

Аравани от олдига чиқариб бўлмас.

Арзимаса арзонга ҳам олма.

Арпани хом ўрма,
Келинни сепсиз кўрма.

Аҳмоқ билан гап талашгунча,
Мохов билан улоқ талаш.

Аҳмоқ оғасини танимас,
Тўқмоқ тоғасини танимас.

Аҳмоқ қизнинг сабоғи узун.

Бетамизга беш кун ҳайит.

Бетамизда бет бўлмас,
Безорида — уят.

Бетимнинг қалини — жонимнинг ҳузури.

Бефаҳмнинг дарди ўзига юк.

Билиб ўтир ўрнингни,

Ҳар ерга суқма бурнингни.

Бир гапнинг қирқ фаҳми бор.

Бир қарининг гапига кир,
Бир — паннинг.

Бировнинг бўйи калта,
Бировнинг ўйи калта.

Бол еган оғизга балиқ ярашмас.

Боши оғриганнинг олдида
Бошим оғриди дема.

Бўзчи кетидан югургунча,
Игна кетидан югур.

Бўйдоқнинг кўзи — кўр.

Гап билмаган маърака бузар.

Гап тагида гап бор.

Гап эгасини топар.

Гапиргани — сўккани,
Ош ичгани — тўккани.

Гапни гапир жойи билан,
Нонни егин мойи билан.

Гапнинг тагини гап очар.

Дала-тузни сув олса,
Қўнғир ғознинг тўшидан.

Қулоқсизга сўз айтсанг,
Қулоғининг ташидан.

Дардингни дард билганга сўйла.

Дардсизга дард айтма,
Аҳмоққа — панд.

Дардсизнинг олдида «бошим» дема.

Душманни фарқ этмаган,
Дўстлик қадрини билмас.

Етилмаган хамир тандирда турмас.

Ёриқ кўза билан сувга борма.

Жарлининг ўз молини ўзига бериб қувонтир.

Итни сийласанг, тўрга ўтар.

Карга эшиттириб қоч,
Кўрга — тутқазиб.

Кураш билмаган отасини йиқитар.

Кўп билан кенгаш,
Маъқулига ёндаш.

Кўпга кенгаш, ўз билганингни қил.

Мен нима дейман-у Хўжам нима дейди.

Оз ошга ясовул бўлма.

Олдингдаги овни кўрмасанг ҳам,
Узоқдаги ёвни кўра бил.

Ош деган ерга қуруқ калла югурар.

Оғзимга келди деб, дема,
Олдимга келди деб, ема.

Парвонанинг ўлгиси келса,
Шам билан ўйнашар.

Пода боқишига қарагунча,
Ҳақ олишига қара.

Пул топадиган бўлгунча,
Пулни тутишни ўрган.

Пул топгунча, ақл топ.

Пулни пул топар,
Кетмонни аҳмоқ чопар.

Пуч ёнғоққа қўйин тўлғазма.

Пучак писта оғиз очса,
Ўз айбини ошкор этар.

Саҳройини урма-сўкма, сўзлат.

Семиз қўйнинг думбаси катта,
Семиз одамнинг — суҳбати.

Сен балога тегмасанг,
Балонинг сенда не иши бор.

Сен гапир-у биров кулсин.

Сигир сийпаганни билмас,
Ёмон — сийлаганни.

Сийлаганни сигир билмас,
«Ҳўк» деганни — ҳўкиз.

Сипоҳ сирин бермас,
Аҳмоқ — тўрин.

Сичқоннинг ўлгиси келса,
Мушук билан ўйнашар.

Сони бор, салмоғи йўқ,
Боғи бор, парвойи йўқ.

Соянгга қараб тўн бичма.

Соянгга қараб бўй ўлчама.

Соянгни саратонда сол.

Сув ичадиган қудуғингга тупурма.

Сув ичганда, ариқ қазиганни унутма.

Сувни ич, чашмани булғама.

Сувни сеп сингар ерга,
Сўзни қу сиғар ерга.

Сузишни билмасанг, сувга тушма.

Суймаганга суйканма, баҳонг кетар,
Минг тиллолик бошингни бир пул этар.

Суймаганга суйканма, суйганингдан айрилма

Сутини ич-у, сигирини суриштирма.

Сўз айтганда ўйлаб айт,
Оқибатин бўйлаб айт.

Сўз билмасанг, сўзлама.

Сўзга қулоқ ос,
Ўйлаб қадам бос.

Сўзи сўзга ўхшамас,
Оғзи сўздан бўшамас.

Сўзинг кумуш бўлса,
Тингловчи тилла бўлсин.

Сўзлаганга қарама,
Сўзлатганга қара.

Сўзлагани — сўккандай,
Елпигани — тўккандай.

Сўзламай сўзингга боқ,
Аввал ўйла, ўзингга боқ.

Сўқир товуққа ҳаммаси тариқ.

Танлаганим тоз,
Тоз қилади ноз.

Таом — ўша таом, иллати мошга,
Эшак — ўша эшак, тўқими бошқа.

Тарёкингга ишониб заҳар ичма.

Тарозига қараб тош қўй.

Телба тенги билан,
Этаги енги билан.

Телба тўнингни тескари кийма.

Телбага тилмоч керакмас.

Телбанинг териси қалин.

Тентак чинини айтаман деб, сирини айтар.

Тентак ҳориганини билмас,
Кўса — қариганини.

Тентакдан сўрамасанг ҳам, ўзи айтар.

Тентакка йўл бер,
Икки қўлига бел бер.

Тентакка тунда ҳам тўй,
Кунда ҳам тўй.

Тентаклик — бошда,
Азоби — оёқда.

Тентакни тентак десанг,
Арпа бўйи ўсар.

Тентакнинг ақли тушдан кейин кирар.

Тентакнинг ўти тепасида ёнар.

Теракдай бўй бергунча,
Нинадай ақл берсин.

Тил — ақлнинг қиличи, фаросат — ғилофи.

Тил билган навкар — бол билан шакар,
Тил билмас навкар — обрўни тўкар.

Тилни тийишни ҳам бил, дейишни ҳам бил.

Тилнинг суяги йўқ.

Тилнинг узуни даллолга керак.

Товоқ келганда, сабоқни қўй.

Товоққа қараб ошини ол.

Толедан карам тилама,
Гадодан дирам тилама.

Топган топиб гапирар,
Топмаган қопиб гапирар.

Тошга қоқилсанг, тошни тепма,
Бошни теп.

Тулки инига қараб улиса, қўтир бўлади.

Тулки инидан нолиса, ўзига номус.

Тулки қуйруғин мақтар,
Аҳмоқ — уруғин.

Туя қўтир бўлса, бўтасини булғар.

Туяга ўйна десанг, ҳамма еми пайҳон қилар.

Туянинг ҳазили ботмон ғўзани бузар.

Туққанида сўрамасанг, ўлганида сўрама.

Тўйдан кейин ноғора.

Тўрдаги билан сўзлашгунча,
Эшик олдидаги билан чиқиш.

Тўрғай қутурса, бургутга чопар.

Тўқол сигир — сузонғич,
Оқсоқ бия — тепонғич.

Узоқдаги овни кўриб,
Яқиндаги ёвни кўрмас бўлма.

Узумини е, боғини сўрама.

Уйга келганга уй бўйи гап айтма.

Уйинг минор тагида бўлгунча,
Қулоғинг сўз англасин.

Уйингга ўт қўймоқчи бўлган,
Сендан гугурт сўрамас.

Улуғнинг гапини олмаган увлар.

Уришганга бир ўлим,
Орачига — икки.

Уста, ҳақини бериб қиста.

Фаросатни бефарасотдан ўрган.

Фаросациз одамдан тил билмас ҳайвон яхши.

Фаросациз фалокатга йўлиқар.

Филбонга ошна бўлсанг,
Дарвозангни катта қил.

Хом тарвузни қўлитиғингга олма.

Хом ўрик қорирми дам қилар,
Ғўр масала — бошни калава.

Хотин айниса, эр алжийди.

Чала тентак отини мақтар,
Тоза тентак — хотинини.

Чақирилган ер узоқ бўлса ҳам бор, эринма,
Чақирмаган ерга борма, кўринма.

Чақмоқ,
Чақмоқни ўтга алмашган аҳмоқ.

Чақмачоқ олов ёқар,
Томга чиқиб битин боқар.

Чилласи чироқ кўрмаганнинг
Сочи тароқ кўрмас.

Чироқ соясини кўрмас,
Қозон — қорасини.

Чувринди гадойга кулар.

«Чўк» деса, туя ҳам чўкар.

Шамол куни чақирма,
Товушинг зое кетар.

Шамолга қарши тупурма,
Юзингга тушар.

Шап-шап дегунча, шафтоҳ дегин.

Эл келди келин кўрмакка,
Келин кетди тезак термакка.

Элакка борган аёлнинг
Эллик оғиз гапи бор.

Эпи билан сўзлаганнинг қурбони бўл.

Эсарнинг эртаси кўп.

Эси паст уятни билмас.

Эси пастнинг иши паст.

Эсинг борида этагингни ёп.

Этик оёғингни қисганда,
Бош кийимингдан гапирма.

Эшак булоқни булғаб сув ичар.

Эшак йиғилиб от бўлмас,
Ўз уруғига ёт бўлмас.

Эшак тўшакни билмас.

Эшак тўқим танламас.

Эшак эгасини танимас,
Мушук — бекасини.

Эшак эшакдан қолса, қулоғини кесар,
Хотин хотиндан қолса, оёғини кесар.

Эшак ҳанграмаса, ҳанги демаслар.

Эшакка атлас тўқим урсанг ҳам, бари бир эшак.

Эшакка гилам тўқим ҳам бир, жулдур тўқим ҳам.

Эшакни сийласанг, охурни булғар.

Эшакнинг ёмони қозиқ булғар,
Отнинг ёмони — охур.

Эшакнинг танлагани шўра.

Эшакнинг ҳанграши тўйда авжга чиқар.

Эшитмас қулоқ элни бузар.

Яхши кишига бир сўз кифоя,
Ёмон кишига минг сўз бефойда.

Яхши отга — бир қамчи,
Ёмон отга — минг қамчи.

Яхши отга — сийлов,
Ёмон отга — қамчи.

Яхши пайқаб гапирар,
Ёмон чайқаб гапирар.

Яхши топиб сўзлар,
Ёмон — қопиб.

Яхши ҳазил гўшт келтирар,
Ёмон ҳазил мушт келтирар.

Яхши ҳазил хуш бўлар,
Ёмон ҳазил мушт бўлар.

Яхшига айтсанг, билар,
Ёмонга айтсанг, кулар.

Яхшига — ишорат,
Ёмонга — калтак.

Яхшига ҳазил қилсанг, ипакдай бўлар,
Ёмонга ҳазил қилсанг, эшакдай бўлар.

Ўгит бер, ўгит олганга,
Насиҳат қил, қулоқ солганга.

Ўз кумочингга кул тортма.

Ўз ўрнини билмаган ўринсиз қолар.

Ўз қадрини билмаган
Ўзга одамга кулар.

Ўзи бозорга сиғмаган туя
Қўшани билан кирар.

Ўзинг сув ичадиган қудуққа тупурма.

Ўзини билмасанг ҳам, отини бил.

Ўзининг йиртиғини кўрмаган
Ўзганинг тиртиғидан кулар.

Ўйидагини тиҳдан бил.

Ўйлаган ўйини айтар,
Ухлаган — тушини.

Ўйламай гапирган, оғримай ўлар.

Ўйламай сўзлаган, ўқчимай ўлар.

Ўйламай қилинган турмуш
Тўйдан кейин бузилар.

Ўйловсиз бошдан тош яхши.

Ўйнаб айтсанг ҳам, ўйингдагини айт.

Ўн қатим ўйла,
Бир қатим сўйла.

Ўрик ўрикни кўриб оқарар.

Ўт билан ўйнашма,
Шамол билан муштлашма.

Ўтга борганнинг ўттиз оғиз гапи бор.

Ўқ етмас ерга қилич чопма.

Ўқиган билмас, уққан билар.

Ўқиган — яхши,

Уққан — ундан ҳам яхши.

Ўғридан ботир чиқса,
Чодирига қараб от қўяр.

Қадамни қараб бос,
Сўзни қараб айт.

Қари ўйнаса, қиёмат.

Қарғага совун,
Аҳмоққа насиҳат кор қилмас.

Қирқ йил қирғин келса,
Беўйловга барибир.

Қишлоқнинг қозиси бўлгунча,
Шаҳарнинг тозиси бўл.

Қовоқ экиб, қовун кутма.

Қовуни йўқ куз бўлганини билмас,
Совуни йўқ ёз бўлганини билмас.

Қуён билан ўйнашсанг, толасан,
Ўт билан ўйнашсанг, ёнасан.

Қуи отасини билмас.

Қуи юрса, энсасидан белгили.

Қуи қутурса, қудуққа туфлар.

Қулнинг ақли чошкадан кейин кирар.

Қулочингга қараб кетмон чоп.

Қўл етмаса, бўй чўзма.

Қўлингни ювиб юр,
Нима ейишингни биласан.

Оғзингни тийиб юр,
Нима дейишингни биласан.

Қўлингни қармовда тий,
Тилингни — йиғинда.

Қўполдан тўнгак айлансин.

Қўтир така қўра булғар.

Ғаламис еганини гапирар,
Аҳмоқ — кийганини.

Ғалчани иззат қилсанг,
Чориғи билан тўрга чиқар.

Ҳазил — ҳазил,
Ҳазилни тушунмаган кал Фозил.

Ҳазилни кўтарганга чиқарган.

Ҳайвонлар ичида айёри — тулки,
Маънисиз ғийбатнинг охири — кулки.

Ҳайитдан кейин арафа.

Ҳайронман Шониёзнинг ишига,
Этик сотиб, пайтава олиб юришига.

Ҳамма ҳамма билан,
Кал қиз ойна билан.

Ҳар бир сўзни билиб айт,
Кўпга маъқул қилиб айт.

Ҳар ким ўзидан ўтганини ўзи билар.

Ҳар кимнинг бўйига қараб тўн бич.

Ҳар кишининг диди бошқа,
Ҳар гулнинг — ҳиди.

Ҳеч ким ўз айронини аччиқ демас.

Ҳисобингни тўғри қил,
Хотинингни ўғри қилма.

Ҳолини билган ҳалок бўлмас.

Ҳолини билган ҳоримас,
Ҳориса ҳам оримас.

Ҳолини билмаган ҳалок бўлар.


Сначала хлеб, потом подарок.
Знай сначала свою вину,
Потом снова смеяться.
Сначала позаботьтесь о себе.
Затем бейте в барабан.
Сначала подумай, потом говори.
Не принуждайте Азадора к свадьбе.
Пока Ана-мана говорит,
Знать хорошее и плохое.
Тот, кто говорит, не понимая, умирает без боли.
Нельзя ставить телегу впереди лошади.
Не покупайте дешево.
Не сейте ячмень сырым,
Не видеть невесту без приданого.
Пока не поспоришь с дураком,
Кража козла с проказой.
Ты не знаешь своего глупого хозяина
Ты не знаешь дядю Токмока.
У глупой девушки долгий урок.
Пять дней Курбан-байрама до нашей бета-версии.
У нас нет лица,
Хулиган — позор.
Толщина моего лица — это присутствие моей души.
Боль невежественного — бремя для него самого.
Знать, как сесть
Не суйте свой нос везде.
Одно предложение имеет сорок значений.
Введите речь старика,
Один панорамирует.
Кто-то короткий,
У кого-то короткий ум.
Рыба не подходит для рта, который много ест.
Перед головной болью
Не говори, что у меня болит голова.
Пока хулиган не убежал,
Пропустите игольную нить.
Глаз одного человека слеп.
Вечеринка, которая не знает истории, будет испорчена.
Под приговором есть предложение.
Находит владельца речи.
Тот, кто говорил — тот, кто ругался,
Кто пил суп, тот его и пролил.
С местом для разговора,
Хлеб с оливковым маслом.
Нижняя часть предложения открывает разговор.
Если полевой солью поливают,
Из гнезда бурого гуся.
Если ты говоришь с глухим,
Из камня его уха.
Расскажи о своей боли тому, кто знает боль.
Не причиняй боль безболезненному
Дураку — панд.
Не говори «моя голова» перед человеком, у которого боли нет.
Он врага не различал,
Он не знает цены дружбе.
Сырое тесто не стоит в духовке.
Не заходите в воду с треснувшим кувшином.
Сделайте Джарли счастливым, подарив ему его имущество.
Если вы писаете на собаку, идите в сеть.
Услышьте глухих и убегите
Увидеть — арестовать.
Он сбивает с ног своего отца, который не умеет драться.
Совет со многими,
Подходите к лучшему.
Совет многим, делайте то, что умеете.
Что я говорю, что говорит Ходжам.
Не бойтесь маленького супа.
Даже если ты не видишь перед собой добычу,
Уметь видеть далеко.
Сухая голова бежит к земле под названием Ош.
Не говори, что это пришло мне в рот
Не потому, что он пришел ко мне.
Когда пропеллер умирает,
Они играют со свечами.
Пока не посмотрит на стадо,
Посмотрите на плату.
Пока не заработаешь,
Научился хранить деньги.
Прежде чем зарабатывать деньги, подумайте.
Деньги зарабатывают деньги,
Бросай мотыгу, дурак.
Выложить на орехи начинку.
Когда фисташковая затяжка открывает рот,
Он раскрывает свою вину.
Не побеждай пустыню, говори.
У толстой овцы большая задница,
Разговор толстяка.
Если ты не коснешься беды,
Что с тобой не так?
Вы говорите, а кто-то смеется.
Корова не умеет писать.
Плох тот, кто мочится.
Корова не знает, на что она писает.
«Хок» означает бык.
Сипох секретов не выдает,
Дурак — это сеть.
Когда мышь умирает,
Они играют с кошкой.
Номер есть, а веса нет.
У него есть сад, ему все равно.
Не смотрите на тень.
Размер по оттенку.
Отбрось свою тень в рак.
Не плюй в свой питьевой колодец.
Когда будешь пить воду, не забудь вырыть канаву.
Пейте воду, не загрязняйте фонтан.
Окропите землю водой,
Слово не может поместиться на земле.
Если вы не умеете плавать, не лезьте в воду.
Не влюбляйся в того, кто тебя не любит, утро ушло,
На твою голову стоимостью в тысячу золотых хватит и пенни.
Не влюбляйся в того, кого не любишь, не теряй того, кого любишь
Пей свое молоко, не спрашивай корову.
Думай словами
Сообщите результат.
Если вы не знаете слов, не говорите.слушать слово
Подумай об этом.
Слово не похоже на слово,
Его рот полон слов.
Если твое слово серебро,
Пусть слушатель будет золотым.
Не смотрите на то, что вы говорите
Посмотрите, что он сказал.
То, что он сказал, было похоже на ругань.
Эльпигани — как будто налитые.
Держи свое слово, не говоря ни слова,
Сначала подумайте, позаботьтесь о себе.
Это все просо для слепой курицы.
Мой выбор — пыль,
Это весело.
Еда такая же,
Осел тот же осел, только порода другая.
Не верь тому, что говоришь, и пей яд.
Поместите камень в соответствии с вашим масштабом.
С сумасшедшим уровнем,
С юбкой.
Не надевай свою сумасшедшую шляпу задом наперёд.
Сумасшедший не нуждается в переводчике.
У сумасшедшего толстая кожа.
Тентак раскрывает свой секрет, говоря, что говорит правду.
Он не знает, что он старый.
Чашка старая.
Даже если вы не спросите Тентака, он вам расскажет.
Уступите место щупальцам,
Опирайтесь на обе руки.
Тентакка — это свадьба даже ночью,
Это день свадьбы.
Глупость в голове,
Боль в ноге.
Если ты назовешь дурака дураком,
Ячмень растет высоким.
Разум Тентака приходит во второй половине дня.
Наверху горит трава тентак.
Пока не вырастет, как тополь,
Пусть Нина будет умницей.
Язык — это меч ума, понимание — его ножны.
Навкар, знающий язык, мед и сахар,
Слуга, не знающий языка — потеряет репутацию.
Умейте держать язык за зубами и умейте говорить.
Язык не имеет кости.
Брокеру нужна длина языка.
Когда тарелка придет, поставь урок.
Посмотрите на тарелку и возьмите блюдо.
Не проси капусты у Толе,
Не проси денег.
Он находит его и говорит об этом.
Он говорит молча.
Если вы споткнетесь о камень, не пинайте его.
Ударь по голове.
Когда лиса смотрит на логово, оно становится паршивым.
Если лиса жалуется из своего логова, это позор для самой себя.
Лисий хвост хвалит,
Дурак — это семя.
Если у верблюда чесотка, намазать верблюда.
Если вы прикажете верблюду поиграть, все обратят внимание.
Юмор верблюда портит хлопок.
Если вы не просите при рождении, не просите и при смерти.
Барабан после свадьбы.
Пока не поговоришь с той, что в сети,
Выходите через парадную дверь.
Если воробей бешеный, бегите к орлу.
Жирная корова есть корова,
Хромая бия — это пистолет.
Увидев охоту вдалеке,
Не будьте слепы к ближайшему будущему.
Ешьте виноградную лозу, а не просите сад.
Не разговаривайте с тем, кто приходит домой.
Пока твой дом под башней,
Пусть ваши уши понимают.
кто пытался поджечь твой дом,
Он не будет просить вас о спичке.
Те, кто не получил слова Великого.
Одна смерть пораженному,
Между — два.
Мастер, плати взносы.
Он научился мудрости у мудрых.
Глупое животное лучше глупого человека.
Это приведет к катастрофе.
Если вы знакомы с Филбоном,
Сделайте ваши ворота больше.
Не трогайте сырой арбуз.
Сырые абрикосы успокаивают мой желудок,
Серьезной проблемой является головная боль.
Жена грустит и муж грустит.
Хвалите старого глупого коня,
Чистый дурак — его жена.
Даже если призванная земля далека, не растай.
Не ходи туда, куда тебя не приглашают, не показывайся.
молния,
Дурак, который меняет молнию на огонь.
Искра зажигает огонь,
Поднимитесь на крышу.
Вы никогда не видели свет
Он не расчесывает волосы.
Он не видит тени светильника,
Казань — черная.
Чувринди смеется над нищим.
Если он говорит «тонуть», верблюд тоже тонет.
Не звони в ветреный день,
Твой голос пропадет.
Плюнь против ветра,
Оно упадет тебе на лицо.
Прежде чем сказать «Шап-Шап», скажи «Шафта».
Эль пришел посмотреть на невесту,
Невеста отправилась в навозную кучу.
О женщине, которая пошла в сито
Есть пятьдесят устных слов.
Станьте жертвой того, кто разговаривает с Эпи.У работы много завтрашнего дня.
Он не знает стыда.
Работа бедных плохая.
Закрой юбку, когда вспомнишь.
Когда ботинок жмет ногу,
Не говори о своей шляпе.
Осёл пьёт воду, загрязняя родник.
Осёл не может стать лошадью
Он не может быть чужим для своего клана.
Осёл не знает постели.
Ослы не привередливы.
Не знаю хозяина осла
Кошка его хозяйка.
Если осел останется с ослом, то он отрежет ему ухо,
Если женщина останется без жены, она отрежет себе ногу.
Что говорят, если осел не висит?
Даже если на осла надеть атлас, это все равно осел.
У осла есть и ковер, и коврик.
Нассаешь на осла — запачкаешь ясли.
Зло осла — куча булгара,
Худшее, что есть в лошади, — это ясли.
Выбор осла соленый.
Рев осла на свадьбе.
Глухое ухо губит руку.
Одного слова достаточно для хорошего человека,
Тысяча слов бесполезна для плохого человека.
Кнут для хорошей лошади
Тысяча ударов плетью за плохую лошадь.
Хороший конь — поцелуй,
Кнут для плохой лошади.
Он хорошо говорит.
Он говорит с плохим пятном.
Хорошие слова,
Плохо — закрыто.
Хорошая шутка приносит мясо,
Плохая шутка приносит удар.
Хорошая шутка приветствуется,
Плохая шутка будет ударом.
Если вы хорошо это говорите, вы знаете
Если вы скажете что-то плохое, он рассмеется.
Хорошо — знак,
Плохо — избиение.
Если хорошо пошутить, то будет как шелк,
Если вы высмеиваете плохого человека, он будет как осел.
Удобрение давать, получать удобрение,
Дайте совет тому, кто слушает.
Не насыпайте пепел в свою чашу.
Тот, кто не знает своего места, остается без места.
Он не знал себе цену
Он смеется над незнакомцем.
Верблюд, который не вписывается в рынок
Он входит со своим соседом.
Не плюй в свой питьевой колодец.
Даже если вы не знаете себя, знайте свою лошадь.
Он не видел собственной слезы
Он смеется над чужой дрожью.
Знайте, что у вас на уме.
Скажи мне, что ты думаешь
Сон — сон.
Тот, кто говорил, не думая, умирает без боли.
Тот, кто говорит, не думая, умирает, не читая.
Бездумный брак
Они расстаются после свадьбы.
Камень лучше бездумной головы.
Даже если вы говорите это во время игры, говорите то, что у вас на уме.
подумать дважды
Сказать слово.
Абрикос расцветает, когда видит абрикос.
не играй с травой
Не борись с ветром.
У того, кто идет на траву, тридцать слов.
Не клади свой меч на землю.
Кто читает, тот не знает, кто слушает, тот знает.
Читать — хорошо,
Выспался — даже лучше.
Если герой выйдет из вора,
Он идет к своей палатке.
Шаг за шагом
Посмотрите на слово и произнесите его.
Если старик играет, судный день.
Воронье мыло,
Совет дурака не ослепит.
Когда наступят сорок лет разрушения,
Меня не волнует легкомыслие.
Пока он не стал судьей деревни,
Будь уборщиком города.
Не сажайте тыкву и не ждите дыни.
Ты не знаешь, что осень без дынь,
Вы не знаете, что это лето без мыла.
Если вы будете играть с кроликом, вы
Если ты будешь играть с огнем, ты сгоришь.
Куи не знает своего отца.
Когда Куи ходит, это отмечается на затылке.
Квай плюет в колодец, когда он в бешенстве.
Ум раба входит после чашки.
Подтолкните мотыгу к шее.
Если у него нет руки, он высокий.
помой свои руки
Вы знаете, что есть.
держи рот на замке
Вы знаете, что сказать.
Держи руку на ручке,
Собери язык.
Пусть он превратится из грубого в грубое.
Черная болгарка с чесоткой.
Он говорит о том, чего хочет.
Дурак — это то, что он носит.
Если ты чтишь Гальчу,
Подойдите к сети с лампой.
Шутка есть шутка
Лысый Фазиль, который не понял шутки.
Он пошутил.
Самое хитрое из зверей — лиса,
Смех — это конец бессмысленных сплетен.Канун после Курбан-байрама.
Я поражен работой Шанияза,
Чтобы купить сапоги и носить обувь.
Все со всеми,
Лысая девушка с зеркалом.
Учи каждое слово
Скажи это многим.
Все знают, что произошло.
Подстригите волосы в соответствии с вашим ростом.
Вкус у всех разный.
Запах каждого цветка.
Никто не называет его пахту горькой.
Сделай математику правильно,
Не укради свою жену.
Тот, кто знает свое состояние, не погибнет.
Я не знаю, как это,
Хориса тоже не пашет.
Тот, кто не знает своего состояния, погибнет.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz