Бахт ва бахтсизлик ҳақида мақоллар

Бахт ва бахтсизлик ҳақида мақоллар

Аввалги бахтим — гул бахтим,
Кейинги бахтим — сувга оқдим.

Аввалини бергунча, охирини берсин.

Азобли қулни от устида ит қопар.

Ахтарганда топилмас,
Керакмасда зор-зор.

Бахт кулгу бор уйга кирар.

Бахт — сандиқда, калити — осмонда.

Бахтли овчига чўлоқ кийик йўлиқар.

Бахтсиз кишини туянинг устида ит қопар.

Бахтсиз қудуққа кирса, қум ёғар.

Бахтсизликда олтин ҳам хира.

Бемор тузалгиси келса,
Табиб ўз оёғи билан келар.

Беобрў бел боғласа,
Бечора бўйин эгар.

Бераман деган қулига,
Ундан-бундан етказар.

Бермайман деган қулининг
Бор-йўғини кетказар.

Бераман деган қулига,
Чиқариб қўяди йўлига.

Оламан деган қулидан,
Тортиб олади қўҳдан.

Биз ўғирликка чиқсак, ойдин бўлар.

Биз қаллиққа борганда, ой ёруғ бўлар.

Биров сув тополмайди ичгани,
Биров сув тополмайди кечгани.

Биров — тождор,
Биров — бождор.

Биров ўламан деса,
Биров куламан дейди.

Бозорга бор, бахтингдан кўр.

Болта урсам тегди тошга,
Қайтиб тегди мунглуқ бошга.

Борга бало ёпишмас.

Бошим бало ичида,
Оёғим жафо устида.

Давлат қочар, меҳнат қувар.

Давлат ҳам эгиз-эгиз,
Меҳнат ҳам эгиз-эгиз.

Давринг кепти, сур бегим,
Давронинг кепти, ур бегим.

Девонанинг ишини худо ўнглар.

Дойинг мироб бўлгунча,
Еринг ўй бўлсин.

Етим қизнинг тўйини ёмғир бузар.

Ё донғинг чиқсин,
Ё — чангинг.

Ё еринг сероб бўлсин,
Ё отанг мироб бўлсин.

Ё жон чиқсин,
Ё — ном.

Ё ловуллаб ён,
Ё биратўла ўч.

Ё — остидан,
Ё — устидан.

Ё отинг чиқсин,
Ё — ўтинг.

Ё пошшо бузар,
Ё — пашша.

Ёғ ичида яйрамаган қора буйрак.

Жўжанинг иқболи бўлса,
Товуқнинг эмчаги бўлар эди.

Йигит бошидан давлат йироқ эмас.

Йигит моли — ерда.

Йиқилганнинг устига юлдуруқ.

Йиғлаганнинг олдидан инграган чиқар.

Йўли бўлган йигитга йўлдан йўлдош қўшилар.

Йўли бўлган йигитнинг янгаси олдидан чиқар.

Йўлинг чароғон бўлса,
Турмушинг фаровон бўлар.

Кал қизнинг бахтини кўр,
Ўтирган тахтини кўр.

Камбағал қиз қалтирайди,
Пешонаси ялтирайди.

Камбағални от устида ит қопар.

Камбағалнинг ёлғиз қўзисига қашқир тегар.

Камбағалнинг касали оҳсда бўлса,
Табиб ҳам бормас.

Камбағалнинг ови юрмас,
Ови юрса ҳам дови юрмас.

Камбағалнинг ош устида бурни қонар.

Камбағалнинг оғзи ошга етганда,
Боши тошга тегар.

Камонсизга кийик учрар.

Кел-кели келса, буламиқ тиш синдирар.

Кел-кели келса, келиндан аввал қиз туғар.

Кел-кели келса, ит ҳам саховатли бўлар.

Кеҳшмаганнинг келини — ўғри.

Кумуш кунга қўнса,
Олтин ўз оёғи билан келар.

Руннинг куни бўлганда,
Чўртан балиқ терак бошида сузар.

Лақайнинг куёв бўлгани — бек бўлгани.

Манглайимда бўлса кўрарман,
Аямда бўлса яларман.

Минг қўйлининг қўйи қолди,
Бир қўйлининг қўйи кетди.

Молинг хўра бўлса, берди худо,
Хотининг хўра бўлса, урди худо.

Ови юрганнинг дови юрар.

Овчининг оши — оёғида,
Қўйчивоннинг бахти — қўйида.

Ойда-йилда бир бозор,
Униям ёмғир бузар.

Омади келса, сичқон филни енгар.

Омаднинг шишаси темирчининг дандонини синдирар.

Ориқ отга чанг юқар.

Ориқ отга қамчи ёв,
Тешик томга томчи ёв.

От бозори — бахт бозори.

Ота билан қолган — шум етим,
Она билан қолган — гул етим.

Отангнинг чорвоғида қолгунча,
Онангнинг ўймоғида қол.

Отаси урмаган қўнғизни,
Боласи урар тўнғизни.

Отдан ола ҳам туғар, қора ҳам.

Отинг яхши бўлса,
Бу дунёнинг фароғи.

Хотининг яхши бўлса,
Бу дунёнинг чароғи.

Оч қоринга — аччиқ айрон.

Оч қоринга — намакоб.

Оқ кунда оқарарсан,
Қора кунда қораярсан.

Таваккални тошга ур,
Бахтингдан кўр.

Таваккалнинг эшагини бўри емас.

Таваккалчининг кемаси ботмас.

Таёқсизга товушқон учрар.

Талак уиганни фалак урар.

Танлаб-танлаб тозга учрабди.

Танлаган тулкига йўлиқар.

Тахтинг кулгунча, бахтинг кулсин.

Темир қармоққа — олтин балиқ.

Темирчи тақага ёлчимас,
Бўзчи — белбоққа.

Тилаб олган боламни эчки сузиб ўлдирди.

Толейим толдан экан,
Буйруғим калдан экан.

Тошсиз тарозининг шайини синиқ.

Тул хотиннинг бошига турна тезаклар.

Тут яхшиси — ерга,
Қиз яхшиси — кўрга.

Тўққиз қизнинг тўлғоғи бир келибди.

Уста пичоққа ёлчимас,
Этикдўз — бигизга.

Хариднинг сахтини тилагунча, бахтини тила.

Хизир назар қилмаса,
Эшак бозорига даллол ҳам бўлмайсан.

Хон тахтидан қўрқар,
Қиз — бахтидан,

Хотин бахти эрда бўлар,
Етим — бахти ерда.

Худо урганни пайғамбар ҳам ҳассаси билан туртар.

Худо урган туяни Вайсулқора на қилсин.

Шам ёруғи тубига тушмас.

Шўрга тушган шўри қурир.

Шўрликка йўл ўйилар.

Этикдўзнинг этиги йиртиқ.

Эшагим чўлоқ бўлди,
Манзилим йироқ бўлди.

Эшаклига тулки учрар.

Эшикдан бахт кирса,
Фалокат тешикдан қочар.

Юрганга йўрға йўлиқар.

Яроқлига ёв йўлиқмас.

Ўзим узун бўлсам ҳам, толейим паст.

Ўлганнинг устига тепган.

Ўлганнинг устига — ўн таёқ.

Ўтириб эдим ғамсиз,
Бузоғим туғди думсиз.

Қайғу йўғида қайғу —
Қайнанамнинг ўлгани.

Қаримтанинг устига қор ёғмас.

Қизга олтиндан тахт эмас,
Бармоқдай бахт тила.

Қизнинг бахти — эрнинг давлати.

Қиморбоз ҳам ютар, ҳам ютқазар.

Қордан қутулган, ёмғирга тутилар.

Қоронғу кун мангу бўлмас.

Қудуқ тубига кун тушмас.

Қурчалаган кўзга чўп тушар.

Ҳар йигитга бир омад.

Ҳар нарсанинг вақти бор,
Ҳар бир қизнинг бахти бор.

Ҳар оқшомнинг бир тонги бор.

Ҳуснинг бўлгунча, бахтинг бўлсин.


Мое прежнее счастье было цветочным счастьем,
Следующим моим счастьем было то, что я упал в воду.

Пусть он даст конец, прежде чем он даст начало.

Страдающего раба хоронит собака на лошади.

Не нашел при поиске
Вряд ли, если не нужно.

Счастье входит в дом со смехом.

Счастье в груди, ключ в небе.

Хромой олень переходит к удачливому охотнику.

Несчастного хоронит собака на верблюде.

Если несчастный войдет в колодец, выпадет песок.

Даже золото тускнеет от несчастья.

Если больной выздоровеет,
Доктор приходит со своей ногой.

Если опозоренный
Плохое шейное седло.

Рабу, который сказал дать,
Он будет передавать от одного к другому.

Твоего слуги, который сказал, что не даст
Он оставит все.

Рабу, который сказал дать,
Вывозит в пути.

От раба, который сказал, что возьмет его,
Он вытаскивает его.

Если мы пойдем воровать, это будет ясно.

Когда мы отправимся в пустыню, луна будет яркой.

Кто-то не может найти воду для питья,
Кто-то не может найти воду.

Кто-то коронован,
Кто-то работает сборщиком налогов.

Когда кто-то говорит, что умрет
Кто-то говорит, что я смеюсь.

Иди на рынок и радуйся.

Когда я ударил топором, он попал в камень,
Он вернулся к своей голове.

Нет проблем.

Моя голова в беде,
Моя нога на скамейке.

Государство в бегах, рабочая сила слаба.

Государство тоже двойное,
Работа тоже двойная.

Твое время прошло, мой дорогой,
Тебе пора, Ур Бегим.

Да благословит Бог Девону.

Пока не насытишься мирабом,
Пусть ваш муж будет мыслью.

Свадьбу девочки-сироты испортил дождь.

Пусть твой голос выйдет наружу,
Или — пыль.

Пусть твой муж будет счастлив,
Пусть твой отец покоится с миром.

Пусть душа выйдет
Йо — существительное.

Или неряшливый,
Или отомстить.

Или — снизу,
Или над.

Пусть ваша лошадь выйдет
Или идти.

Или пошшо портит,
Или — муха.

Черная почка, которая не растекается жиром.

Если цыпленку повезет,
Это будет куриная грудка.

Государство недалеко от головы молодого человека.

Имущество мальчика лежит на земле.

Звезда на павших.

Перед тем, кто плачет, стони.

К молодому человеку, у которого есть путь, добавляют попутчиков с дороги.

Выйди перед парнем, у которого есть способ.

Если твой путь — светильник,
Ваш брак будет благополучным.

Посмотри на счастье лысой девушки,
Посмотрите на трон, на котором он сидит.

Бедняжка дрожит,
Его лоб сияет.

Бедняка хоронит собака на лошади.

Ворон тронул одинокого ягненка бедняка.

Когда бедняга болен,
Врача нет.

Охота на бедняков не идет,
Даже если охота пойдет, лекарство не пойдет.

У бедняги из носа идет кровь от супа.

Когда у бедняка набит рот,
Его голова ударяется о камень.

Олень встретит тебя без лука.

Когда это происходит, мягкий зуб ломается.

Если он придет, то родит девочку раньше невесты.

Собака будет щедрой, когда придет.

Невеста Кехшмагана — воровка.

Когда падает серебряное солнце,
Золото приходит со своими ногами.

Когда наступает день,
Треска плавает в тополе.

Зять лакея — его тесть.

Я посмотрю, есть ли он в моем кармане.
Я буду лизать его, если он у меня есть.

Остались овцы тысячи овец,
Овца от овцы ушла.

Если у вас есть проблема, Бог дал ее вам.
Бог избил свою жену.

Кто охотится, тот выздоровеет.

Голова охотника у его ног,
Счастье пастуха в его овцах.

Рынок каждый месяц,
Дождь испортит.

Если повезет, мышь съест слона.

Бутылка удачи разбивает кузнечный молот.

Пыль на тощей лошади.

Взбить тощую лошадь
Опусти дыру в крыше.

Лошадиный рынок – это рынок счастья.

Я сирота, осталась с отцом.
Тот, кто остался с матерью, — цветочный сирота.Пока ты не останешься в скоте своего отца,
Оставайся на коленях у матери.

Жук, которого отец не бил,
Ребенок бьет свинью.

Лошади бывают и светлые, и черные.

Если с лошадью все в порядке,
Это мир мира.

Если его жена хороша,
Это свет мира.

Пряная пахта натощак.

Намакоб натощак.

Ты белый в белый день,
Ты будешь темным в темный день.

Рок риск,
Слепой от счастья.

Риск — не волчий зад.

Корабль человека, идущего на риск, непотопляем.

Тот, у кого нет палки, будет бит.

Развод был катастрофой.

Он упал в пыль без разбора.

Он идет к лисе, которую он выбирает.

Пусть твое счастье смеется, пока не засмеется твой трон.

Золотая рыбка на железной удочке.

Кузнецу не нужна подкова,
Бозчи — пояс.

Моего любимого ребенка загрызла коза.

Мой толейм сделан из ивы
Мой заказ от Калдана.

Разбейте чешую бескаменной чешуи.

Журавлиный помет на голове вдовы.

Шелковица лучше — на земле,
Девочке лучше — см.

Девять девочек родили сразу.

Мастер не боится ножа,
Сапожник — к нам.

Прежде чем пожелать удачи в покупке, пожелайте счастья.

Если он не смотрит,
Вы даже не будете брокером на ослином рынке.

Хан боится трона,
К счастью, девушка

Счастье жены будет здесь,
Сирота — счастье здесь.

Пророк также толкает его своим жезлом.

Да не сделает Бог Вайсулкаре верблюда, которого он сбил.

Свет свечи не падает на дно.

Рассол, попадающий в рассол, высыхает.

Путь к засолению мыслим.

Сапог сапожника порвался.

Мой осел хромой
Мой адрес далеко.

Лиса встречает осла.

Когда счастье входит в дверь,
Бедствие ускользает из дыры.

Он ходит, как ходит.

Он не подходит для использования.

Хотя я высокий, мой рост невысок.

Он пинал мертвых.

На мертвых — десять палочек.

Я сидел без забот,
Мой теленок родился без хвоста.

Грусть без печали —
Моя свекровь умерла.

На снегу не идет снег.

Не золотой трон для девушки,
Я желаю тебе счастья.

Счастье девушки — это состояние мужа.

Игрок и выигрывает, и проигрывает.

Освобожденный от снега, попавший под дождь.

Темный день не будет длиться вечно.

Солнце не опускается на дно колодца.

Палка попадает в косящий глаз.

Удачи каждому парню.

Есть время для всего
У каждой девушки есть счастье.

У каждого вечера есть утро.

Будьте счастливы до Хуснинга.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz