Эҳтиёткорлик ва эҳтийоцизлик ҳақида мақоллар

Эҳтиёткорлик ва эҳтийоцизлик ҳақида мақоллар

Авайлаб сўзла сўзингни,
Деворнинг ҳам қулоғи бор.

Авайлаб учмаган қуш
Қанотидан айрилар.

Аввал отингни тақала,
Кейин йўл тарда.

Аёлнинг нозидан қўрқ,
Аҳмоқнинг — сўзидан.

Айиқни йўқласанг, таёқ ол.

Айтган жойнинг завқи бор,
Айтмаган жойнинг — хавфи.

Айтган сўзни ютиб бўлмас.

Айтилмаган сир — дилингнинг сири.
Айтган сўнг сен — сирнинг асири.

Айтилган сўз — отилган ўқ.

Айтилмаган сўзни айттириб бўлар,
Айтилган сўзни қайтариб бўлмас.

Айтмас ерда оғзингни тий,
Меҳмонга борганда — нафсингни.

Араб бор ерга қараб бор.

Арпа пишар, ишинг тушар.

Асраган тўқлини бўри емас.

Аччиқ келса, ақл кетар,
Ақл келса — аччиқ.

Аччиқ ўйин ширин турмушни бузар.

Бало кўзга кўринмас,
Хато қўлга илинмас.

Бало на ерда — оёқнинг остида.

Бало тегмаса, балода не ишинг бор.

Бало хавфидан балонинг ўзи яхши.
Балодан авлиё ҳам қочар.

Беришда бир сана,
Олганда — икки.

Билак бир, бармоқ бошқа.

Билгандан билмаганинг кўп,
Кўргандан — кўрмаганинг.

Билганинг — бир тўққиз,
Билмаганинг — тўқсон тўққиз.

Билганинг дарё бўлса,
Билмаганинг — денгиз.

Бир алдансанг, юз алданасан.

Бир кўрдан қўрқ,
Бир — кардан.

Бир очга тегма,
Бир — яланғочга.

Бир оғиздан бол ҳам томар, заҳар ҳам.

Бир сават тухумга бир тепки кифоя.

Бир чарчаганга тегма,
Бир — оч қолганга.

Бир юзингни урушга қўй,
Бир юзингни — ярашга.

Бир янги уйлангандан қўрқ,
Бир — янги бойигандан.

Бир ўлганга тегма,
Бир — куйганга.

Бировнинг айбини сенга айтган,
Сенинг айбингни ҳам бировга айтар.

Бияни ишлатсанг, қулундан айриласан.

Бозор кўрган эчкидан қўрқ.

Бол тотли деб бармоғингни чайнама.

Болани бола дема, панд ейсан.

Боласини мақтаган онадан қўрқ.

Босар изинг кўриб бос,
Орқа-олдинг билиб бос.

Бош бошлар, оёқ ташлар.

Бош яраси тузалса ҳам,
Дил яраси тузалмас.

Бошга бало тошдан келар.

Буқа шохидан илинар,
Одам — тилидан.

Бўйдоқнинг ақҳ — икки кўзида.

Бўри йўқ дема, бўрк остида,
Ёв йўқ дема, жар остида.

Бўрини тўқ дема,
Душманни йўқ дема.

Васиқанг куйди — ҳаққинг куйди.

Воввулаган ит қопмас,
Ҳиппакисидан қўрқ.

Гап бир айтилади,
Қилич бир чопилади.

Гап бузов эмизар,
Бузов калтак егизар.

Гапирганда ўйлаб гапир,
Юзинг шувит бўлмасин.

Гуппинг қалин бўлса ҳам, қишдан қўрқ,
Дўппинг қалин бўлса ҳам муштдан қўрқ.

Гўшт суйакциз бўлмас,
Шоли — курмакциз.

Дард келар-у дард кетар,
Жон қадрини англатар.

Дарди йўқнинг олдида
Бошим оғриди дема.

Дардсиз бошингни дардга солма.

Дашт бўрисиз бўлмас,
Эл — ўғрисиз.

Девона ҳам хуржунини бир марта йўқотар.

Девор шоҳид сўзингга,
Эҳтиёт бўл ўзингга.

Деворнинг кўзи бор,
Сархолнинг — қулоғи.

Деворнинг орқасида киши бор.

Деворнинг сичқони бор,
Сичқоннинг қулоғи бор.

Дилнинг калити — тил.

Душманинг битта бўлса ҳам эҳтиёт бўл.

Душманинг куя бўлса ҳам, туя бил.

Душманинг мўр бўлса,
Мўрдек ҳазар қил.

Душманинг сичқонча бўлса ҳам,
Кучинг арслонча бўлсин.

Душманинг учта бўлса,
Иккитаси билан дўст тутин.

Душманинг иккита бўлса,
Биттаси билан дўст тутин.

Душманингга кимхоб кийгиз,
Дўстингга — алак.

Душманингга шакар бериб жонини ол.

Душманни кучсиз дема,
Кучим кўп учсиз дема.

Душманнинг бири ҳам хатар.

Душманнинг совғасидан қўрқ,
Муғамбирнинг — навҳасидан.

Дўстинг ҳам — тил,
Душманинг ҳам — тил.

Дўстингга дўст бўл,
Душманингга — зийрак.

Дўстингга ҳазил қилма,
Оқибати уришдир.

Душманингнинг мақсади
Аҳволингга кулишдир.

Дўстингни дўст билма,
Дўстингнинг ҳам дўсти бор.

Дўстнинг кўзи айб кўрмас.

Ел иши — совурмоқ,
Олов иши — қовурмоқ.

Ердан топсанг санаб ол,
Дўст қилсанг — синаб.

Ерни тепма жони бор,
Уриб турган қони бор.

Еттининг бири — айёр.
Еттининг бири — Хизр.

Ёв ёқадан олар,
Ит — этакдан.

Ёв кетса ҳам, қиличинги занглатма.

Ёв сирини ёв билмас.

Ёвга жонингни берсанг ҳам, сирингни берма.

Ёвга сўзинг чин айтма,
Чин айтсанг ҳам, сир айтма.

Ёйилган гап йиғилмас.

Ёмон кунда ётиб тин.

Ёмоннинг совунида кир ювма.

Ёндашмагин ёмонга,
Рангинг ўхшар сомонга.

Ётган илонга тегма.

Ётган илоннинг қуйруғини босма.

Ёшингни ошир,
Давиатингни яшир.

Иззат тиласанг, кўп дема,
Сиҳат тиласанг, кўп ема.

Икков олдида билиб айт,
Учов олдида ўйлаб айт.

Илондан қўрққан ола чилвирдан ҳатламас.

Илонни қўйинда сақлаб бўлмас.

Илоннинг боласи — илон,
Чаённинг боласи — чаён.

Илоннинг заҳри чиқар,
Тилнинг заҳари чиқмас.

Илоннинг заҳри ёмон,
Золимнинг қаҳри ёмон.

Илоннинг суймас ўти
Инининг оғзида битар.

Илоннинг усти зар,
Ичи — заҳар.

Индамасанг, уйдай балодан қутуласан.

Индамасдан иш чиқар.

Ит қопмас,
От тепмас дема.

Ич сирингни отангга ҳам айтма.

Ичи қалтироқдан қўрқ,
Сирти ялтироқдан қўрқ.

Ичинг оғриса, қараб е.

Ишонмагин дўстингга,
Сомон тиқар пўстингга.

Йиғинга кирганда тилингни тий,
У ёғини ўзинг биласан.

Йўлда қўшилган — дўст бўлмас.

Йўли бошқага юкингни қўшма.

Йўғинг топилгунча, боннгни йўқотма.

Карнайчидан ошнанг бўлса,
Қулоғингга пахта тиқ.

Касалингдан илгари кафан тайёрла.

Каттага тегма — йиғларсан,
Кичикка тегма — уяларсан.

Кафил бўлгунча, кафтинг билан чўғ ушла.

Кафил бўлган кафансиз кетар.

Келинингни қарғама, ўғлингга тегар,
Куёвингни қарғама, қизингга тегар.

Кийимни янгилигидан сақла.

Обрўни — ёшликдан.

Кирма санамнинг уйига,
Санам солар ўз куйига.

Кичкина юкка туя тиз чўкар.

Киши оласи ичида,
Йилқи оласи ташида.

Киши йўқ деб сўзлама,
Оғзинг ёмон ўрганар.

Уй овлоқ деб сўзлама,
Ёмон одам ўрганар.

Косибнинг ёнидан бир қулоч нари ўтир.

Кўзинг оғриса, қўлингни тий,
Тишинг оғриса — тилингни.

Кўкка тупурма, юзингга тушар,
Нотўғри гапирма, бошингга тушар.

Кўнгилнинг қолиши — шишанинг синиши.

Кўнглинг билан эшит, қулоқ алдайди,
Ақлинг билан кўр, кўз алдайди.

Кўп ёмғир ерни бузар,
Кўп гап элни бузар.

Кўпга кесак отма, кўмувсиз қоласан.

Кўр ҳассасини бир марта йўқотади.

Кўрга тутқазма,
Карга эшиттирма.

Кўрдим деган — кўп сўз,
Кўрмадим деган — бир сўз.

Кўрдим дедим, тутилдим,
Кўрмадим дедим, қутулдим.

Кузги совуқдан кун бўйи қоч.

Кулдан торн ёпма.

Кулиб боққан одамдан қўрқ,
Очилиб ёққан ҳаводан.

Кулма қўшнингга,
Қайтиб келар бошингга.

Кун кўраман десанг, эрта тур.

Руннинг кўзи бор,
Туннинг — қулоғи.

Кучим бор деб кучанма,
Кучсиз сени қуи этар.

Кўз дарди кўринар,
Кўнгил дарди кўринмас.

Кўз — нур уяси,
Кўнгил — сир уяси.

Кўза кунда синмайди,
Кунида синар.

Кўринганни дўст билма.

Кўриниб бало келмайди,
Балонинг бари тилингдан.

Кўринмас бало — оёқ остида.

Кўрмаган ернинг чуқури кўп.

Кўсани уйга киргазма,
Тагини ерга тегизма.

Майиз есанг, чўпи бор,
Олхўри есанг, думи бор.

Мақтанма ғоз,
Ҳунаринг оз.

Мевасини десанг, гулини асра.

Мен қиламан икки,
Келиним қилади етти.

Мол олсанг, таниб ол,
Танимасанг, тарғил ол.

Мол ўғрисидан қўрқма,
Сўз ўғрисидан қўрқ.

Мунгли ишинг бўлмаса,
Буғли ошинг ташлама.

Ноннинг икки кунлигини е,
Гўштнинг — бир кунлигини.

Обрў мисқоллаб келар,
Қадоқлаб кетар.

Обрўли обрўйидан қўрқар,
Беобрў нимадан қўрқар.

Одам оғзидан,
Мол бўғзидан осилар.

Одам тилидан топар,
Ҳайвон мўгизидан.

Одам шайтони — одам.

Оёғидан қулаган туради,
Оғзидан қулаган турмайди.

Ойда доғ бўлса-бўлсин,
Кишида доғ бўлмасин.

Олдингга бир қарасанг,
Орқангга ўн қара.

Олманинг қизилига ишонма,
Душманнинг — дўстлигига.

Олов билан ўйнашсанг,
Оқибати куярсан.

Олов — тилсиз ёв.

Оловнинг тиши йўқ,

Ҳў1-қуруқ билан иши йўқ.

Орачига олти мушт.

Осмонга отган тошинг,
Қайтиб тушиб ёрар бошинг.

От ҳам берма,
Отингни ҳам кўрсатма.

Ота душмани дўст бўлмас.

Отанг қози бўлса ҳам, гуноҳкор бўлма.

Отган ўқни қайтариб бўлмас.

Отингни аясанг, йўлга қараб юр.

Отингни яхши кўрсанг, айилини маҳкам торт.

Офат кўрмай десанг, ҳушёр бўл.

Очиқ қозонга ит тегар.

Очни ишлатма,
Тўқни қимирлатма.

Очнинг аччиғи ёмон.

Ош ҳам қарз, тош ҳам.

Ошиқнинг кўзи кўр.

Ошкора дўқдан қўрқма,
Яширин туҳматдан қўрқ.

Оқ итнинг кетидан оқсоқ ит.

Оғзингни очгунча кўзингни оч.

Оғзингни эшитиб юр,
Нима деганингни биласан.

Оғиз — айғоқ, тил — тойғоқ.

Оғиздан чиққан гапнинг ҳазили йўқ.

Оғизликка олдирма,
Оёқликка тептирма.

Паст кўчадан пиёда ўтма.

Писмиқ, телба фарқ қилар,
Тинч оққан сув ғарқ қилар.

Пичоқни аввал ўзингга ур,
Оғримаса бировга ур.

Пойдеворнинг тагини ишла.

Пушаймон — сўнгги душман.

Расамадинг ёнингда бўлса,
Отинг йўлда қолмас.

Санамай саккиз дема,
Ўйламай — ўттиз.

Сар берсанг бер, сир берма.

Сафар борсанг, сарисин сина,
Сарисин синамасанг, барисин сина.

Сафарга чиқсанг, билиб чиқ,
Йўл тўнингни кийиб чиқ.

Сақланган соғ,
Сақланмаганнинг юраги доғ.

Сақланганга бало йўқ,
Сақланмаганга даво йўқ.

Сақланмаган алп жардан қулар.

Севиб олмасанг ҳам, синаб ол.

Секин ёққан ёмғирдан қўрқ,
Кулиб боққан — ҳокимдан.

Сен бировни хўрлама,
Сени ҳам хўрловчилар бор.

Сен бўрини аясанг,
Бўри cени талар.

Сен синамасанг, у синар.

Синаган йўлингдан қолма,
Синамаган йўлингга борма.

Синалмаган фариштадан
Синалган шайтон яхши.

Синамаган дўстингга сир айтма.

Синалмаган отнинг сиртидан ўтма.

Синамаса, эр алданур,
Сақланмаса — эл.

Синамасдан ёр қилма.

Сипоҳидан ошнанг бўлса,
Ёнингда ойболтанг бўлсин.

Сипоҳининг боши кўприкбўлса ҳам, босиб ўтма.

Сипоҳининг тўйига борма,
Аҳмоқнинг — уйига.

Сир берувчи бўлма,
Сир олувчи бўл.

Сир бой бердинг — бош бой бердинг.

Сир учини сўз очар,
Сир очгандан эл қочар.

Сирни айтма дўстингга,
Сомон тиқар пўстингга.

Сирни сукут сақлар.

Ситтинг синса ҳам, сирингни берма.

Сиртлон сирини бермас.

Сув келмай, банд ташла.

Сувга суянма, ёвга сиғинма.

Сувдан бурун бўғот сол.

Сувдан илгари — тўғон,
Балодан илгари — садақа.

Сувнинг секин оққанидан қўрқ,
Одамнинг ерга боққанидан қўрқ.

Сузағон сигирга яқинлашма.

Сутдан оғзи куйган, қатиқни пуфлаб ичар.

Тангри асраган тўқлини бўри емас.

Тандир олсанг, қоқиб ол,
Хотин олсанг, боқиб ол.

Темирнинг кичиги ҳам — темир,
Сирнинг кичиги ҳам — сир.

Тепмас от йўқ,
Қопмас ит йўқ.

Тешик кўприкдан эшак ўтмас.

Тикан босган қадамини билиб ташлар.

Тиканнинг кўзи бор,
Деворнинг қулоғи бор.

Тил — бало, тиш — қалъа.

Тил сақлаган сир сақлар.

Тил сақлаган ўйланар,
Тилдан озган бойланар.

Тил — суйакциз, тиш — қалъа,
Тил ёмони — бир бало.

Тилга тиш — қалъа,
Кўзга — қош.

Тилдан тойган йиғлайди,
Тилини тийган гуллайди.

Тили узун хашак ер,
Тили калта яшаб ер.

Тили узуннинг умри қисқа.

Тилинг билан кўнглингни бир тут.

Тилинг қисқа бўлса,
Қўлинг узун бўлади.

Тилингни ботир қилма,
Ўзингни ботил қилма.

Тилингни тий, тишинг синмасин.

Тилини тийган бошини қутқарар.

Тилнинг бўши бошга етар.

Тишгинамдан розиман,
Оғизгинамнинг қалъаси.

Тилгинамдан қўрқаман,
Бошгинамнниг балоси.

Том бошида киши бор.

Томирингни мақтама,
Ёмон чиқса қайтасан?

Томоғингга қилтаноқ кетса,
Айронни ҳам чайнаб ичасан.

Томчи томиб бўлгунча,
Дарё оқиб бўлади.

Ноқобилга сир айтма,
Ҳар томонга ёяди.

Топиб олдим деб суюнма,
Таниган олиб қўяр.

Тоққа чиқсанг, товонингга қараб чиқ.

Тоғ қояси ухламас.

Тузоқдан бир марта қўрққан қуш,
Қирқ йилгача айри ёғочга қўнмас.

Тутга чиқсанг, пўстинингни олиб чиқ.

Тушингни ҳазилкашга айтма.

Туя кўрдингми, йўқ,
Бия кўрдингми, йўқ.

Туяга кишан сол-да,
Таваккални худога қил.

Уй сири — ёпиғлик қозон.

Уй ўзимники дема,
Уй орқасида киши бор.

Уйда ётма, сел олар,
Тепада ётма, ел олар.

Уйда оғзин ёпмаган,
Тўйда бирин топмаган.

Фалокат оёқ остида.

Фалокат қош-қовоқ орасида.

Фолга инонма, сувга суянма.

Хавфинг қайдан бўлса, хатаринг шундан.

Хасни хор кўрма,
Кўзингга тушса, кўр қилар.

Хотинни танлаб ол,
Гулни — ҳидлаб.

Чирмандани қаттиқ урма,
Чирманда ҳам теридан.

Холажон, деб тегишма,
Балога қоласан эридан.

Чопқирга ҳам тумор бор.

Чуқур қазисанг, ўз бўйингга ўлчаб қаз.

Чўлда қўйим бор дема,
Кўлда ерим бор дема.

Чўпни кўрсанг,
Хизр бил.

Чўпни хўрласанг, кўзга зиён,
Тишни хўрласанг — сўзга.

Шакарли тилга ишонма.

Шивирлашган уч бўлса, сир ётмас.

Ширин гапга учма,
Мақтаганни қучма.

Эгаси минг пойласин,
Ўғри бир пойласин.

Эгасиз эшакни бўри ер.

Эр янглишиб қўлга тушар,
Қуш янглишиб тўрга тушар.

Эшиги ёмоннинг тўрида ўтирма.

Юввошдан йўғон чиқар,
Чиқса ҳам ёмон чиқар.

Юввошнинг мугузи — ичида.

Юзсиз кишига юзланма.

Юрганда оёғингни эҳтиёт қил,
Гапирганда — тилингни.

Ялангоёқнинг чўпдан хавфи бор.

Яланғочни урсанг, пўстинли қочар.

Ялқов билан анқов,
Душман учун катта ов.

Янтоқнинг ёғи йўқ,
Душманнинг — соғи.

Яқиндагини бўри олмас.

Ўзбекка салом бердим,
Ўн танга товон бердим.

Ўзингга эҳтиёт бўл,
Қўшнингни ўғри тутма.

Ўзингга ўзингни мақтагандан қўрқ.

Ўзингдан ёмон чиқмасин,
Ётдан ёмон келмасин.

Ўзингни бил, ўзгани қўй.

Ўйин туби ўт бўлар.

Ўйиндан ўқ чиқар.

Ўйламай сойга тушдим,
Энди менга қир қайда.

Ўйнаб айтсанг ҳам, ўйлаб айт.

Ўлармоннинг ўзидан қўрқма, кўзидан қўрқ.

Ўлгиси келган шақал Инига қараб увиллар.

Ўнг кўзинг сўл кўзингга соқчи бўлсин.

Ўнг қўлинг берсин,
Чап қўлинг билмасин.

Ўнни кўр, бирни ол.

Ўртага тушгандан ўт ушлаган яхши.

Ўртага тушма, ўртанасан.

Ўт билан ўйнашган ёнар.

Ўғри ўғри эмас, мол эгаси ўғри.

Қайтган қўйга қашқир ўч.

Қайтиб келар эшигингни қаттиқ ёпма.

Қамчи берма яхши бўлса отингга,
Ишонмагин милтиқ билан хотинга.

Қизи бор қизи борга кулмасин,
Ўғли бор — ўғли борга.

Қизи бор қисиб гапирсин,
Ўғли бор — ўйлаб.

Қиморбозга дўст бўлма,
Кўрган ерда пул сўрар.

Қоровулнинг уйқуси — ўғрининг чироғи.

Қурумсоққа ишонсанг, қўлдагидан ажрайсан.

Қўл билан бериб, оёқ билан югурма.

Қўлни ювсанг кир кетар,
Айтиб юборсанг — сир.

Қўримтани қўзғатма.

Қўшнинг кўр бўлса, кўзингни қис,
Душманинг кар бўлса, тилингни тий.

Ҳазил билан мазахга етибди,
Мазах билан дўзахга етибди.

Ҳазил, ҳазилнинг таги зил.

Ҳазилдан зил чиқар,
Зилдан — зилзила.

Ҳийласиз ботир ўзини ёвга олдирар.

Ҳушёрлигинг — тинчлигинг.

Беғамлигинг — ўлганинг.

Ҳушёрлик — мустаҳкам қўрғон.

ҲушёрУк — умр посбони.

Ҳушёрни ёв босмас,
Ёв босса ҳам, дов босмас.


Будьте осторожны со своими словами.
У стены тоже есть уши.
Птица, которая не улетает
Они теряют свои крылья.
Сначала стреляйте в такалу,
Потом в дорогу.
Боится женского прикосновения
Со слов дурака.
Потерять медведя, получить палку.
В том, что вы говорите, есть вкус.
Опасность невысказанного места.
Не глотай то, что говоришь.
Негласная тайна — это тайна вашего сердца.
Сказав это, вы являетесь узником тайны.
Сказанное слово — это выстрел.
Несказанное слово можно сказать.
Сказанное слово нельзя вернуть назад.
Держи рот на замке
Когда ты идешь в гости — ты эгоист.
Арабское бремя лежит на земле.
Ячменная моча, делай свою работу.
Асраган не волк.
Если будет горько, ум уйдет.
Если это имеет смысл, это горько.
Горькая игра портит сладкую жизнь.
Зло невидимо
Ошибка не будет поймана.
Где беда — под ногами.
Если у вас нет проблем, у вас нет проблем.
Катастрофа лучше катастрофы.
Даже святые убегают.
Дай мне свидание
Когда получишь — два.
Запястье одно, палец другой.
Вы не знаете больше, чем знаете.
Не видишь того, что видишь.
Знаешь — одна девятка,
То, что вы не знаете, это девяносто девять.
Если ты знаешь реку,
Чего ты не знаешь, так это моря.
Если вас одурачат один раз, вас одурачат сто раз.
Бойтесь слепых.
Один — делать.
Не трогай одну точку,
Один голый.
Один глоток и смертелен, и ядовит.
Одного удара хватает на одну корзину яиц.
Не устай
Один голоден.
Положите одно лицо на битву
Одно лицо — к гонке.
Бойтесь нового брака.
Один из них — новый богатый.
Не отмечайте мертвого.
Бир-кугга.
Он рассказал вам о чьей-то вине.
Расскажите кому-нибудь о своей вине.
Избавься от камня, освободись от рабства.
Бойся козла, которого увидишь на рынке.
Не жуйте палец, потому что это мед.
Не беспокойтесь об этом, я предупреждаю вас.
Бойтесь матери, которая хвалит своего ребенка.
Береги себя
Знай свой путь назад и вперед.
Головы и ноги.
Даже если рана на голове заживет,
Сердце не лечится.
Он хочет бросить неприятности другим.
Бык висит на роге,
Адам — ​​с языка.
Белизна холостяка в обоих глазах.
Не говори, что под капюшоном нет волка,
Не говори нет, ты под обрывом.
Не сморкайся.
Не говори врагу нет.
Ваша страсть принадлежит вам.
Лающая собака не будет лаять.
Он боялся Гиппо.
Сказано одно,
Меч напечатан.
Это кормящий теленок,
Теленок — палка.
Думай, когда говоришь
Не стесняйся.
Хоть глотка густая, бойся зимы,
Даже если допинг густой, бойтесь удара.
Мясо не должно быть без костей.
Рис — кукуруза.
Боль приходит и уходит,
Джон ценит английский.
боли нет
Не говори, что у меня болит голова.
Не подвергайте свою безболезненную голову боли.
Не будет степи без волков,
Ты — вор.
Даже сумасшедший однажды выходит из себя.
Стена свидетель твоего слова,
Береги себя.
У стены есть глаза.
Ухо Сархола.
За стеной стоит мужчина.
На стене висит мышь.
У мыши есть уши.
Ключ к сердцу — это язык.
Будьте осторожны, даже если у вас всего один враг.
Даже если враг мотылек, но как.
Если враг мертв,
Будь осторожен.
Даже если враг мышь,
Пусть твоя сила будет как у льва.
Если у противника три
Подружитесь с обоими.
Если у врага два
Подружись с одним.
Спи на своем враге
Вашему другу — алак.Дай сахар своему врагу и забери его жизнь.
Не называйте врага бессильным.
Не говори, что моя сила слишком велика.
Один из врагов представляет опасность.
Бойтесь дара врага.
Мугамбира — новый век.
Ваш друг — это тоже язык.
У врага тоже есть язык.
Будь другом своему другу
Будь умнее со своим врагом.
Не смейся над своим другом.
Это результат борьбы.
Цель врага
Смейтесь над своей ситуацией.
Не знай своего друга как друга.
У твоего друга тоже есть друг.
Глаза друга не видят вины.
Работа страны впустую,
Фейерверк — запекание.
Если копаете землю, считайте.
Если вам это нравится, попробуйте.
У Эрни есть душа,
Есть кровотечение.
Один из семи хитрый.
Один из семи — Хизр.
Они могут гореть
Собака есть собака.
Даже если плохо, не звони.
Явь не знает тайны Явь.
Даже если вы отдаете свою жизнь любовнику, не отдавайте свой чеснок.
Не говори своему любовнику правду
Даже если вы говорите по-китайски, не рассказывайте секретов.
То, что распространено, не может быть собрано.
Йемен спит на солнце.
Не умывайтесь йеменским мылом.
Не приближайся ко злу.
Твой цвет как солома.
Не трогай лежащую змею.
Не нажимайте на хвост спящей змеи.
Продлите свою жизнь
Скрыть свою потребность.
Молитесь о чести, не говорите слишком много,
Желаю здоровья, не много.
Скажи им перед двумя
Думайте перед другими.
Кто боится змей, тот не будет бояться змей.
Не держите змею в ее логове.
Дитя змеи — змея,
Ребенок скорпиона — скорпион.
Вынуть яд змеи,
Яд языка не выйдет.
Яд змеи плохой.
Гнев угнетателя плох.
Змеиный яд
Положи ему в рот.
Золото на змее,
Ичи это яд.
Не молчи, избавься от дома.
Работайте молча.
Собака не кусается
Не пинайте лошадь.
Не рассказывай свою тайну даже отцу.
Страх дрожи внутри
Поверхность боится блеска.
Если у вас болит живот, посмотрите на него.
Не доверяй своему другу
Сомон для вашей кожи.
Придержи язык, входя на собрание.
Ты знаешь свою семью.
Связался по дороге — не друг.
Не перекладывайте свою ношу на других.
Не теряйте свои деньги, пока не найдете свой путь.
Если вы знакомы с трубой,
Заткните уши ватой.
Приготовьте саван до болезни.
Не мети кошку — будешь плакать.
Маленькая бирка — позор вам.
Держите уголь ладонью, пока не будете уверены.
Гарант уходит без кожуха.
Не проклинай невестку, проклинай сына.
Не проклинай зятя, проклинай свою дочь.
Держите одежду свежей.
Репутация — из детства.
Войдите в дом моей даты,
Даты выбираются сами собой.
Встань на колени на маленькое копытце юкки.
Как можно быстрее,
Это отличная машина.
Не говори, что никого нет
У тебя плохой рот.
Не называй меня сукой.
Плохой человек должен учиться.
Сядьте в локте от мастера.
Если у тебя болят глаза, коснись своей руки,
Если болит зуб — язык.
Не плюй, ложись на лицо.
Не говори неправильно, оно упадет тебе на голову.
Оставаться счастливым — значит разбить стакан.
Слушай сердцем, ухо обманчиво.
Смотрите умом, глаз вас обманет.
Много дождя портит землю,
Много говорить и портить толпу.
Не руби слишком много, у тебя кончится уголь.
Слепой теряет чувствительность один раз.
Не будь слепым,
Не слушай ворону.
Сказать, что я видел, это много слов.
«Я не видел» — это одно слово.
Я сказал, что видел, поймал,
Я сказал, что не видел его, я избавился от него.
Убежать от холодного осеннего солнца.
Не закрывай сетку от пепла.
Бойтесь смеющегося человека.
Под открытым небом.
Кульм к соседу,
Оно вернется к вам.Если хочешь увидеть день, вставай рано.
У бега есть глаза,
Ухо ночи.
Не притворяйся, что у меня есть сила
Ты слаб.
Это выглядит как бельмо на глазу,
Душевная боль невидима.
Глаз — гнездо света,
Сердце — это гнездо тайн.
Баночка не разобьется на солнце,
Ты сияешь днем.
Не дружи с тем, что видишь.
Не похоже на беду,
Все беды от твоего языка.
Невидимая беда под ногами.
Есть много ям невидимой земли.
Отнеси миску в дом,
Не касайтесь дна.
Если ты изюм, у тебя есть палка,
Если ты слива, у тебя есть хвост.
Гордый гусь,
У тебя мало навыков.
Если вы говорите плод, защитите цветок.
я сделаю два
Моя невеста делает семь.
Если ты получишь богатство, признай его,
Если не знаете, продвигайте.
Не бойся угонщиков скота,
Бойтесь вора слов.
Если тебе нечего делать,
Не выбрасывайте приготовленный на пару суп.
Ешьте два дня хлеба,
Один день мяса.
Репутация падает
Он будет упакован.
Боясь своей репутации,
Чего боится Беобро?
Из уст человека,
Родинка свисает с горла.
С человеческого языка,
Из мозга животных.
Дьявол человека есть человек.
Он стоит, упав с ног,
Изо рта не падает.
Даже если на Луне есть пятнышко,
Пусть не будет пятна на человеке.
Если смотреть вперед,
Оглянись.
Не верь красному яблоку
К дружбе врага.
Если вы играете с огнем
В результате вы сгорите.
Огонь — тихий огонь.
У огня нет зубов,
К суше это не имеет никакого отношения.
Шесть ударов между ударами.
Брось камень в небо,
Вернитесь вниз и начните играть.
Не дерьмо
Не показывай свою лошадь.
Враг отца — не друг.
Не будь грешником, даже если твой отец судья.
Выстрел необратим.
Позаботьтесь о своей лошади и идите к дороге.
Если вы любите свою лошадь, крепко запрягите ее.
Если вы не видите бедствия, будьте начеку.
Собака трогает открытый горшок.
Не используйте голод,
Не двигайте шнур.
Боль голода плоха.
Суп — долг и камень.
Любовник слеп.
Не бойтесь невооруженного глаза.
Бойтесь скрытой клеветы.
Хромая собака за белой собакой.
Открывайте глаза, пока не откроете рот.
держи рот на замке
Вы знаете, что вы имеете в виду.
Рот — шпион, язык — кобыла.
В словах, которые исходят из уст, нет юмора.
Не будь грубым
Не наступайте на ногу.
Не переходите узкую улицу пешком.
Есть разница между сумасшедшим и сумасшедшим.
Тихая текущая вода тонет.
заколоть себя первым,
Ударь кого-нибудь, если не больно.
Работа под фундамент.
Сожаление — последний враг.
Когда твой Расамадин с тобой,
Ваша лошадь не останется на дороге.
Не считай восемь,
Навскидку — тридцать.
Не выдавайте секрет.
Если вы отправляетесь в путешествие, наденьте сари.
Если не попробуешь, то все равно попробуй.
Если вы отправляетесь в путешествие, узнайте
Наденьте дорожную одежду.
Сохраненное здоровье,
Сердце неспасенного — пятно.
Нет вреда спасённым,
Нет лекарства от неспасения.
Падает с неохраняемой альпийской скалы.
Даже если вам это не нравится, попробуйте.
Бойтесь медленно падающего дождя
Смеющийся — от мэра.
Не оскорбляй кого-либо
Есть и те, кто презирает тебя.
Ты пощади волка,
Волк крадет женщину.
Если ты не попробуешь, он сделает.
Не сходите с проторенной дорожки
Не идите непроторенной дорогой.
От неиспытанного ангела
Испытанный дьявол хорош.
Не рассказывай секрет другу, который не пробовал.
Не ездите на неопытной лошади.
Если вы не попробуете, вы будете обмануты.
Если не сохранился — эл.
Не судите, не попробовав.
Если вы на седьмом небе от счастья,
Да пребудет с тобой твоя луна.
Не переходи, даже если голова Сипохи — мост.Не ходи на свадьбу жены.
Разум дурака.
не рассказывай секреты
Будьте скрытны.
Если ты богат, ты будешь пуст.
Слово будет летать из-за секрета.
Люди боятся летать.
Не говори своему другу
Публикация сомон тикар.
Сирни молчит.
Даже если сидение нарушено, не сдавайтесь.
Сиртлон не выдаст свой секрет.
Не промокни, брось группу.
Не ложись в воду, не ложись в воду.
Заткните нос водой.
Перед водой стоит плотина,
Перед выпускным — благотворительность.
Бойся своего медленного чтения.
Страх, что человек упадет на землю.
Не подходите к донной корове.
Тот, кто прикоснулся ртом к молоку, дунет на кефир.
Тангри не волк.
Если у вас есть тандыр, выбейте его.
Бери жену, бойся.
Железо есть железо,
Задержка Сирнинга также является секретом.
Нет огня, который ты не можешь пнуть
Нет такого понятия, как мясо.
Не пересекайте дырявый мост.
Шип возвращается по своим следам.
имеет глаз шипа
У пожирателя есть слух.
Язык — ребенок, зубы — крепость.
Язык хранит тайны.
Мысли защищены языком
Слова, которые устарели.
Язык мягкий, зубы крепкие,
Плохой язык — это проблема.
Язык — это крепость
Зеркало — это глаз.
Плач с языка
Его язык расцветает.
Язык у него длинный и толстый,
Человек, который прячет свой язык.
Жизнь длинного языка коротка.
Держите язык и сердце вместе.
если у тебя короткий язык
Твоя рука будет длинной.
не пачкай свой язык
Не обманывай себя.
Прикоснись к своему языку, не сломай свою дырочку.
Кто прикоснется к его языку, тот спасет его.
Язык пустой.
Я доволен Тишгинам
Замок Огызгинам.
я боюсь двигаться
Boshginamnnig balosi.
У Тома Буша есть мужчина.
Не подведи меня,
Ты вернешься, если все будет плохо?
Если у вас есть проблема с
По иронии судьбы, вы также пьете чай.
пока капля не замерзнет
Река будет затоплена.
Не рассказывай секрет
Распространяется во все стороны.
Не притворяйся, что я нашел это.
Таниган принимает его.
Когда вы встанете с постели, посмотрите на свою пятку.
Не спать хорошо.
Птица однажды испугалась ловушки,
Его не посадят на одном дереве сорок лет.
Когда выйдете, снимите кожу.
Не говори шутнику, что ты Ташинг.
Вы когда-нибудь видели верблюда?
Вы видели невесту, нет.
Вы находитесь на свадебной подножке.
Рискни как бог.
Секрет коровы – это тигель.
Не говори, что это мое
За коровой стоит человек.
Не лги там, заблудись
Не ври сверху, это год.
Он не закрыл рот.
Он не нашел его на свадьбе.
Катастрофа под ногами.
Катастрофа неизбежна.
Не полагайтесь на фольгу, не полагайтесь на воду.
Где твоя опасность, там твоя опасность.
Не презирайте Хасни
Если он попадет вам в глаза, вы ослепнете.
выбрать жену
Гульни — хидлаб.
Не бей меня слишком сильно
Кожа снаружи.
Не говори так
Это от человека, который породил бал.
Также есть опухоль на щеке.
Когда копаете яму, копайте на свой рост.
Не будь овцой в пустыне
Не позволяйте ему таять в ваших руках.
если ты видишь траву
Хизр Бел.
Оскверни траву, повреди глаза,
Если у тебя больной зуб — говори.
Не верьте сладким разговорам.
Если будет три перешептывания, тайна не будет раскрыта.
не говори сладко
Не бойтесь похвалы.
Будьте здоровы
Сообщите вору.
Надери себе задницу.
Человек будет пойман по ошибке.
Птица попадает в сеть по ошибке.
Не садись рядом с плохим человеком.
Убирайся с дороги
Даже если выйдет, это плохо.
Ключ к стирке внутри.
Не притворяйтесь безликим человеком.
Берегите ноги во время ходьбы.При разговоре — свой язык.
Босиком опасно.
Если ударить голого, то меховой убежит.
Ленивый с ленивым,
Большая охота на врага.
В кармане нет жира,
Здоровье врага.
Волк не может приблизиться.
Я поздоровался с узбеком,
Я заплатил десять монет.
Береги себя
Не кради у ближнего.
Бойтесь хвалить себя.
Не думайте о себе плохо
Не будь плохим по памяти.
Познай себя, поставь другого.
Внизу игры будет трава.
Выйти из игры.
Не думая, я упал в поток,
Теперь пришло время для меня.
Даже если вы говорите это во время игры, говорите обдуманно.
Не бойся самой смерти, бойся ее глаз.
Умирающий шакал воет на Ини.
Пусть ваш правый глаз охраняет ваш левый глаз.
Пусть твоя правая рука даст
Пусть твоя левая рука не знает.
Видишь десять, возьми один.
Лучше загореться, чем упасть посредине.
Не попадай в середину, ты будешь в середине.
Они играют с огнем.
Вор — не вор, собственник — вор.
Отомстите вернувшимся овцам.
Не закрывайте плотно дверь, когда он вернется.
Не бейте лошадь, если она хорошая
Не доверяй жене пистолет.
Не смейся над девушкой, у которой есть дочь
У него есть сын — у него есть сын.
У нее есть дочь, пусть говорит
У него есть сын — думаю.
Не дружи с игроком.
Просит деньги везде, где видит.
Сон сторожа — свет вору.
Если вы верите в соломинку, вы будете отделены от руки.
Не давай руками и беги ногами.
Если вымоете руки, грязь уйдет.
Это секрет, если ты мне скажешь.
Не провоцируйте тело.
Если твой сосед слеп, закрой глаза,
Если ваш враг глух, придержите язык.
Он издевался с юмором,
Он достиг ада с насмешкой.
Шутка, шутка.
Избавьтесь от шутки
Зилдан — это землетрясение.
Герой без уловки выставит себя дураком.
Ваша бдительность — ваш покой.
Твоя невиновность — твоя смерть.
Бдительность — крепкая крепость.
ХушёрУк – хранительница жизни.
Не подавляй тревогу,
Даже если будет тяжело, это не будет тяжело.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz