Қўрқоқлик ва қўрқоқлар ҳақида мақоллар

Қўрқоқлик ва қўрқоқлар ҳақида мақоллар

Besh qo’rqoqqa — bir qarg’a.

Bo’lsang agar qo’rqoq,
Boshingda o’ynar to’qmoq.
Bo’ridan qo’rqqan ovga chiqmas,
Ilondan qo’rqqan suvga tushmas.

Bo’ridan qo’rqqan to’qayga kirmas.

Vahm tubi — dengiz,
Botasan-da, ketasan.
Tavakkal tubi — yel qayiq,
O’tasan-da, ketasan.

O’lgandan qo’rqqan yomon.

O’ttizida er atangan,
Qirqida sher atanar.

Qiyg’ir uchsa, chumchuqni tirqishda ko’r.

Qiyg’iming qiyqirgani — tulkining o’lgani.

Qorg’ili it ovga yaramas,
Yuragi yo’q yovga yaramas.

Qochgan yo’l tanlamas.

Qochgan qo’shinga yov ko’p.

Qochganga cher qurilar.

Qochoqqa shafqat yo’q,
Qo’rqoqqa — hurmat.

Qochqinga «hay» kifoya.

Quyon o’z ko’lankasidan ham qo’rqar.

Qo’rqding — tutilding,
Qo’rqmading — qutulding.

Qo’rqish — yengikshning chopari.

Qo’rqmas kelin qo’y boshidan qo’rqar.

Qo’rqoq avval musht ko’tarar.

Qo’rqoq bo’lma, botir bo’l,
O’z elinga shotir bo’l.

Qo’rqoq itning quyrug’i qisiq.

Qo’rqoq ko’zidan ma’lum.

Qo’rqoq — ko’r, nomard — xor.

Qo’rqoq ot o’z soyasidan hurkar.

Qo’rqoq o’lmasdan burun o’lar,
O’likdan nima kutib bo’lar.

Qo’rqoq qochib qutilmas.

Qo’rqoq qo’rqoqqa o’rtoq.

Qo’rqoq qo’rg’on ololmas.

Qo’rqoqda uyat bo’lmas.

Qo’rqoqni ajal quvlar.

Qo’rqoqni ursang, botir bo’lar.

Qo’rqoqning boshidan musht ketmas.

Qo’rqoqning ko’zi katta,
Ahmoqning — so’zi.

Qo’rqoqning o’z quroli o’ziga yov.

Qo’rqoqning qoni chiqqani — joni chiqqani.

Qo’rqoqning qo’li qisqa.

Qo’rqoqqa ip ilon bo’lib ko’rinar.

Qo’rqoqqa ko’lankasi — azroil.

Qo’rqoqqa go’r ham tor, qir ham tor.

Qo’rqoqqa qo’y boshi qo’sh ko’rinar,
Qo’mshog’i bilan besh ko’rinar.

Qo’rqoqqa sichqonning ini — ming tanga.

Qo’rqsa ham, qo’y o’ladi,
Qo’rqmasa ham, qo’y o’ladi.

Qo’rqsang — aytma,
Aytsang — qo’rqma.

Qo’rquv o’limdan qutqarmas.

Qo’rqqan it uch kun hurar.

Qo’rqqanga qo’sh ko’rinar.

Har kuni o’lgandan,
Bir kunda o’lgan yaxshi.

It qo’rqoqni talar.

Ishtonsizning hadigi — cho’pdan.

Yoibarsdan qo’rqqan to’qayga kirmas.

Kar qo’y ikki hurkar.

Kuchukdan qo’rqqan gado bo’lmas.

Olovdan qo’rqqan tutundan ham qochar.

Tuyaning hurkkani yomon,
Tentakning — qo’rqqani.

Urushdan qochgan ma’rakaga sig’mas.

Xo’rozning suti yo’q,
Qo’rqoqning quti yo’q.

Sharpadan qo’rqqan shaqildoq chalar.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz