Инсон қадри ҳақида мақоллар

Инсон қадри ҳақида мақоллар

Аввал — хеш, кейин — дарвеш.

Ажраган ажриққа зор.

Ажраган бир-бирини излар.

Айтган ердан қолма,
Айтмаган ерга борма.

Айтилмаган ерга — йўнилмаган таёқ.

Арава синса — ўтин,
Ҳўкиз ўлса — гўшт.

Арзимайди шавласи,
Куйдиради ғалваси.

Арзон беиллат бўлмас,
Қиммат — беҳикмат.

Арзон олдим — армон олдим.

Арзоннинг шўрваси татимас.

Арпа-буғдой ош бўлар,
Олтин-кумуш тош бўлар.

Асл парчанинг баҳоси бўлмас,
Ота-онанинг — қариси.

Балиқ — ойда, калла — йилда.

Бахмал билан банотнинг кўҳналиги бўлмас,
Ота билан онанинг — қарилиги.

Бақа ботқоғини қўмсар,
Балиқ — кўлини.

Бақироқ туя — норинг,
Бақироқ ота — мадоринг.

Бақироқ туянинг бори яхши,
Бақириб тургани яна яхши.

Бедананинг ҳам ўзига яраша ботмони бор.

Бемаза қовуннинг уруғи кўп.

Бемор беморнинг қадрига етар.

Бойлик мурод эмас,
Йўқлик уят эмас.

Бол ҳам бол,
Баҳоси ҳам бол.

Болни бол дейди,
Болни таниган ейди.

Борар ерга кечикма,
Бормас ерга ичикма.

Бош — бошқа, бўрк — бошқа.

Бош кетди, тана — ҳайрон.

Боқмасанг молинг кетар,
Хўрласанг — хотининг.

Боғбон бўлмай билмас гулнинг қадиини,
Ари боқмай билмас болнинг қадрини.

Боғда битган гилосим,
Отамдан қолган меросим.

Булбул учгандан сўнг
Олтин қафасни ўт олсин.

Гавҳар балчиққа тушган билан
Қиммати ўзгармас.

Гавҳар ерда ётмас.

Гавҳар кўп бўлса, қадри қолмас.

Гавҳар қадрини кўр билмас.

Гугурт арзон бўлса ҳам, ўти — қирнмат.

Гул қадрини булбул билар.

Гул ғунчалигида хордир,
Очилса, ўзгаларга ёрдир.

Давлат кетгандан кейин
Ўзингни сомонхонада кўр.

Давлатингни синасанг, кунжут эк,
Обрўйингни синасанг, кўмакка айт.

Дам — ғанимат, дийдор — ғанимат.

Дард чекмаган дори қадрини билмас.

Дардлининг дардини дардсиз на билар.

Дунё моли — қўлнинг кири.

Ер овлоқ бўлса, тўнғиз тепага чиқар.

Етим бўлмай, ота қадрини билмас.

Етти яшар сафардан келса,
Етмиш яшар кўргани келар.

Ё эр бўл,
Ё эринг хизматида бўл.

Ёли қалин эшакдан
Яғир бўлса ҳам от яхши.

Қадр билмас қариндошдан
Яқиндаги ёт яхши.

Ёмоннинг ўзи нима-ю, сўзи нима.

Жафо чекмаган сафо қадрини билмас.

Жон-жон, ўзимнинг жоним.

Жон жонга куяр,
Бежон кимга куяр.

Замона охир бўлса,
Пир муридини излар.

Замона охир бўлса,
Эчкининг оти — Абдукарим.

Замонани хўрладилар,
Ўтиб кетгач мақтадилар.

Зар қадрини заргар билар,
Дур қадрини — савдогар.

Зар қадрини заргар билар,
Чилангар нени билар.

Заргар ишини мисгар ўнғай сезар.

Заррани қадр этмаган
Зарни ҳам қадр этмас.

Зимистон кўрмаган булбул
Гулистон қадрини билмас.

Ит иззатга арзимас,
Эшак — тарбияга.

Ит искаган сувни йўлбарс ичмас.

Итдан бўлган қурбонликка ярамас.

Итли меҳмон овулга сиғмас.

Итнинг овқати — ювинди.

Ич ёғи ёғ ўрнига ўтмас.

лчкуёвдан ит афзал.

Йўл узоқ, кўнгил яқин.

Йўрғанинг қадри елганда билинар,
Яхшининг қадри ўлганда билинар.

Йўқолган бисот топилар,
Йўқолган бахт топилмас.

Йўқолган бузоқнинг арқони — қиммат.

Йўқолган молнинг эгаси — вали.

Йўқолган пичоқнинг сопи — олтин.

Йўқотганингни йўқлаб топасан.

Карвонсиз йўл хароб,
Оқсоқолсиз эл хароб.

Келишига яраша кетиши.

Керакли молнинг баҳоси йўқ.

Керакли тошнинг оғири йўқ.

Кимхоб тўнинг бўлгунча,
Олтин бешигинг омон бўлсин.

Кичикни ёш дема,
Кесакни — тош.

Кўлда юрган қўнғир ғоз
Чўл қадрини на билсин.

Чўлда юрган тувалоқ
Кўл қадрини на билсин.

Кўлмак сувнинг қадри йўқ.

Кўнгил пулга топилмас.

Кўрликка кўнган хўрликка кўнмас.

Кўтара сумбат — бир пулга қиммат.

Кўчада қолган суякни қайси ит ғажимас.

Майдонда синалган элда азиз.

Марварид игна эмас.

Маст келди — паст келди.

Мастлик — пастлик.

Мен — азиз, отам — мендан азиз.

Минг игнани йиғнасанг, тугма бўлмас,
Минг аммани йиғнасанг, она бўлмас.

Миннат ерда қолса ҳам,
Меҳнат ерда қолмас.

Миннатли асалдан беминнат касал яхши.

Миннатли туядан беминнат тўқли афзал.

Миннатли тилладан беминнат чақа яхши.

Мой сасимас, қиз қаримас.

Мол-дунё топилар, одам топилмас.

Мол топгунча, қадр топ.

Молдан молнинг фарқи бор,
Ўттиз икки нархи бор.

Молинг кетса-кетсин, қадринг кетмасин.

Молингга ачинма, қадрингга ачин.

Мулла бўлдинг — тилла бўлдинг.

Муқаддас жой бўш ётмас.

Нимани қилсанг хор,
Ўшанга бўласан зор.

Ноз қил бардорингга,
Харид қил харидорингга.

Нозни кўтарганга қил.

Нон боласи — нон ушоқ.

Нон бўлса бас,
Ўзгаси ҳавас.

Нон қадрини оч билар,
Кийим қадрини — яланғоч.

Нон қон бўлса, қон — жон.

Нон ҳам нон, ушоғи ҳам нон.

Нонвойга нон азиз,
Тегирмончига — ун.

Нонга эътибор — элга эътибор.

Нонга ҳурмат — элга ҳурмат.

Овлоқ кўлда бақа — хон.

Одам боласи — элнинг лоласи.

Одам бордир, одамларнинг нақшидур,
Одам бордир, ҳайвон ундан яхшидур.

Одам — одам билан,
Ер — сув билан.

Одам одамга ғанимат,
Жон — гавдага.

Одам — омонат, дийдор — ғанимат.

Одамнинг куюги бўлгунча,
Ўрмоннинг кийиги бўл.

Оладиган мол олтин бўлиб кўринар.

Олдингдан оққан сувнинг қадри йўқ.

Олмос ерда қолмас.

Олтин — балчиқда ҳам олтин.

Олтин бошли хотиндан
Челак бошли эр яхши.

Олтин ерда қолмас,
Яхшилик — йўлда.

Олтин ерда қолса ҳам,
Билимли йўлда қолмас.

Олтин ерда, ҳунар чўлда қолмас.

Она — олам фахридир.

Она тилим — доно тилим.

От отдан қолса, қулоғини кесар.

От хўрлаган той минар,
Той хўрлаган — таёқ.

От қадрини билмаган яёв ўтар,
Ёр қадрини билмаган — есир.

От қадрини билмаса, яёв кўрар жазосин,
Эл қадрини билмаса, ёвлар берар жазосин.

От қариса, девонага тушар.

Ота бўлмай, ота қадрини билмас,
Она бўлмай, она қадрини билмас.

Ота-она — давлатинг,
Фарзандларинг — савлатинг.

Она-онанг ўлса-ўлсин,
Қадрдонинг ўлмасин.

Отангнинг мол-дунёси билан қолгунча,
Онангнинг пилта-савати билан қол.

Отини аяган йўлда қолмас,
Элини сийлаган — чўлда.

Очлик азобини чекмаган,
Нон қадрини билмас.

Ош — авлиё, нон — пайғамбар.

Ош ҳар ерда бор,
Кайвони бир ерда бор.

Оғил тўла эшакдан
Ориқ бўлса ҳам от яхши.

Оғриқ қадрини соғ билмас,
Оч қадрини — тўқ.

Оғриқсиз бош ер остида керак.

Пули борнинг нози бор.

Пулни одам топар,
Одамни пул эмас.

Сепли келиб керилдим,
Сепсиз келиб сидрилдим.

Сомон-у хашакнинг бозори бор,
Лола-ю гулнинг харидори бор.

Сонда бор, саноқда йўқ.

Соғ соғнинг қадрига етмас.

Султон суягини хўрламас.

Суциз сигир — сийсиз сигир.

Сўз қадрини билмаган ўз қадрини билмас.

Сўзи ўлганнинг ўзи ўлар.

Сўзинг қайтар жойдан ўзинг қайт.

Талабинг бўлмаса-да, талабгоринг бўлсин.

Ташлаганга тош тегмас.

Тез келган давлатнинг қадри йўқ.

Тезакчининг тенги бор,
Ўроқчининг ўрни бор.

Тешик мунчоқ ерда қолмас,
Ерда қолса, кирнлар олмас.

Тиригига куйгунча, ўлигига куй.

Тиригини сийлаган бий бўлар,
Ўлигини сийлаган бой бўлар.

Тирик илон инсиз қолмас,
Пўлат пичоқ — қинсиз.

Тошдан тошнинг фарқи бор,
Лаъ1-ёқутнинг нархи бор.

Тулкининг ўзи эмас, териси пул.

Увол билмаснинг уволи йўқ.

Умр қарзга берилмас,
Олтинга сотилмас.

Устоз — отангдан улуғ.

Фил ўлса ҳам, тиши ўлмайди.

Хўрлик ўлимдан ёмон.

Чақирилган ернинг узоғи йўқ.

Чақирмаса, борув йўқ,
Чақирилса, қолув йўқ.

Чироқ кўтарган тўдадан орқада юннас.

Шоқолга ем бўлгунча,
Бўрининг оғзига туш.

Шоҳ-гадонинг фарқи йўқ,
Инсон — улуғ, нархи йўқ.

Эгаси урган ит кечаси санқир.

Эл олмаса эллик йил ётар.

Эл сийлаган эшикда ўтирмас.

Эл қадрини билмаган,
Ўз қадрини билмас.

Эл қадрини эл билар,
Сув қадрини — ер.

Эл қадрини эр билар,
Ўрмон қадрини шер билар.

Эл қарамаса, эр қарамас.

Элда обрўйинг бўлса,
Йўлда юкинг қолмас.

Эр айтилган жойда азиз.

Эр йигитни эл суяр.

Эр йигитнинг сўзи ўлгунча,
Ўзи ўлгани яхши.

Эр тилаган ерда азиз.

Эр элида азиз,
Гул — ерида.

Эр қадрини оғаси эмас, эл билар.

Эр қадрини эр билар,
Эр билмаса, эл билар.

Эрлик кўрсатганни эл унутмас.

Эски чопонни ит қопар.

Эски шойи эшакка ҳам тўқим бўлмас.

Эчки эгасига қўтон йўқ.

Эчкининг боши бўлгунча,
Қўйнинг қуйруғи бўл.

Юк кўтарган юзага чиқар.

Юк кўтарганнинг юзи — ёруғ.

Яхшилик — ёғоч бошида,
Ёмонлик — оёқ остида.

Ўз қадрини билмаган,
Ўзга қадрини на билсин.

Ўзи йўқнинг кўзи йўқ.

Ўзинг топмаган молнинг қадри йўқ.

Уйида ҳази йўқнинг
Тузда салобати йўқ.

Ўлигида азаси йўқ,
Тиригида — мазаси.

Ўлик бўлиб гўрда йўқ,
Тирик бўлиб тўрда йўқ.

Ўлик бўрини ит тишламас.

Ўтин айирган болта майдонда қолар.

Қадр-қиммат сотилмас.

Қадр қоматга қарамас.

Қадрдон — қирқ йиллик,
Қимматдон — қирқ кунлик.

Қадринг қочган жойдан қоч.

Қадрингга етганни бил,
Қадрлабди, ҳурмат қил.

Қадрласанг қадринг ошар,
Қадрсиздан ҳамма қочар.

Қайтган сўзнинг қадри йўқ.

Қамиш бош кўтарди — бўйро бўлди.

Тупроқ бош кўтарди — тўтиё бўлди.

Қаршининг арпасини еган эшак,
Самарқанддан ҳанграб келар.

Қарға қафасда боқилмас.

Қаторда норинг бўлса,
Юкинг ерда қолмайди.

Қиз қалини — қирқ йилда.

Қиз қалинсиз бўлса ҳам,
Қаъдасиз бўлмас.

Қизи борнинг нози бор,
Ўғли борнинг — ўрни.

Қизни сўраганга бер,
Қимизни — сувсаганга.

Қопнинг гарди кетса-кетсин,
Одамнинг бурди кетмасин.

Қорнимга йиғламайман,
Қадримга йиғлайман.

Қулонга қоқнинг қадри ўтар.

Қумдан қўрғон бўлмас,
Куёвдан — ўғил.

Қўлдаги олтиннинг қадри йўқ.

Ғариб бўлмай, билмас элнинг қадрини,
Меҳнат қилмай, билмас пулнинг қадрини.

Ҳар нарса ўз ерида қадрли.

Ҳар нарса ўз ерида қадрсиз.


Сначала — гашиш, потом — дервиш.
Трудно расстаться.
Разведенные ищут друг друга.
Не оставайтесь там, где вы сказали
Не ходи туда, куда тебе не говорят.
Ненаправленная палка в невысказанную землю.
Если телега сломается — дрова,
Если бык умирает, это мясо.
Это того не стоит,
Оно горит.
Нет дешёвого бейлата,
Ценность — это мудрость.
Купил дёшево — купил для сна.
Дешевый суп татим.
Будет ячнево-пшеничный суп,
Это будет золото-серебряный камень.
Оригинальное произведение бесценно,
Старик родителей.
Рыба — в месяц, голова — в год.
Нет старости бархата и банота,
Старость отца и матери.
Лягушка зарывает болото,
Рыба — озеро.
Верблюд, что кричит — норинг,
Громче отец — обожаю.
Ревущий верблюд прекрасен,
Лучше кричать.
У перепела тоже есть свой бэтмен.
Дыня Бемаза имеет много семян.
Пациент стоит пациента.
Богатство – это не желание
Отсутствие не стыдно.
Очень очень много,
Цена также высока.
Он говорит,
Он знал Бола.
Иди туда, не опаздывай
Не пей там, где не ходишь.
Голова другая, спина другая.
Головы нет, тело удивлено.
Если вы не позаботитесь об этом, ваше богатство уйдет.
Если унижаешь — твоя жена.
Не будучи садовником, нельзя узнать возраст цветка,
Пчела не знает цены ребенку.
Вишня в саду,
Мое наследство от отца.
После того, как прилетел соловей
Пусть золотая клетка горит.
Как только жемчужина упала в грязь
Значение не меняется.
Драгоценный камень не лежит на земле.
Если драгоценных камней много, ценности не осталось.
Гавхар не видит в этом ценности.
Даже если спичка дешевая, трава — сорго.
Соловей знает цену цветку.
Цветок — это хор в бутонах,
Если он открыт, он будет полезен другим.
После ухода государства
Увидеть себя в стоге сена.
Если вы попробуете свою страну, посадите семена кунжута.
Если вы проверяете свою репутацию, сообщите об этом в службу поддержки.
Отдых — добыча, друг — добыча.
Боль не знает цены лекарства.
Больной не знает боли без боли.
Богатство мира находится в пределах досягаемости.
Если земля грязная, свинья пойдет вверх.
Не будучи сиротой, он не знает ценности отца.
Когда семилетний ребенок возвращается из путешествия,
Он проживет до семидесяти лет.
Будь мужем
Будьте на службе у своего мужа.
От толстой задницы
Лошадь хороша, хоть и слаба.
От неблагодарного родственника
Лодка рядом — это хорошо.
Что есть само зло, что есть его слово.
Кто не страдал, тот не знает цены доброте.
Моя душа, моя душа.
Джон горит до души,
Какая разница.
Когда конец времени
Пир ищет своего кумира.
Когда конец времени
Лошадь козла — Абдукарим.
Они презирали время,
Когда проходили, хвалили.
Ювелир знает цену золоту,
Дур значение является купцом.
Ювелир знает цену золоту,
Что знает сантехник?
Медник знает работу ювелира.
он не оценил
Он не ценит кости.
Соловей, не видевший зимы
Гулистан не знает цены.
Собака не достойна чести,
Осел — образование.
Тигр не пьет воду, которую жаждет собака.
Собака не подходит для жертвоприношения.
Гость с собакой не допускается.
Корм собаки моют.
Висцеральный жир не заменяет жир.
Собака лучше жениха.
Дорога длинна, сердце близко.
Ценность одеяла известна, когда
Ценность добра познается, когда оно умирает.
Потерянный бисот найден,
Потерянное счастье не найти.
Веревка потерянного теленка дорогая.
Хозяином утерянного имущества является опекун.
Рукоять пропавшего ножа золотая.
Вы найдете то, что потеряли.
Без каравана дорога испорчена,
Мир без старца разрушен.Это идет, как это происходит.
Нет цены на желаемый товар.
Искомый камень не имеет веса.
Пока ты не выспишься,
Да здравствует твоя золотая колыбель.
Не называй маленьких молодых
Кесакни — камень.
Коричневый гусь гуляет по озеру
Не знаю ценности пустыни.
Холст, идущий по пустыне
Не знаю ценности озера.
Лужа воды ничего не стоит.
Деньги не могут купить душу.
Кто привыкает к слепоте, тот не привыкает к унижению.
Котара сумбат стоит копейки.
Какой собаке не понравится оставленная на улице кость.
Дорогая проверенная земля.
Жемчуг — это не игла.
Пьяный пришел — низкий пришел.
Пьянство — это неполноценность.
Я дорог, мой отец дороже меня.
Если соберешь тысячу иголок, не будет пуговицы,
Если ты соберешь тысячу дядей, ты не будешь матерью.
Хоть благодарность и остается на земле,
Работа не стоит на месте.
Благодарный мед благодарен за то, что больной здоров.
Неблагодарный верблюд лучше благодарного верблюда.
Благодарное золото лучше благодарного золота.
Масло не тускнеет, девушка не стареет.
Богатство находится, людей нет.
Ищите ценность, пока не найдете богатство.
Есть разница между товаром и товаром,
Стоит тридцать два.
Пусть твое богатство уйдет, пусть твоя ценность не уйдет.
Не жалей своего имущества, жалей свою ценность.
Ты стал муллой — ты стал золотым.
Святое место не пусто.
что бы ты не делал
Вам тяжело быть таким.
Флиртовать со своим носителем
Покупайте своему клиенту.
Сделайте это тому, кто поднял нос.
Хлебный мальчик есть хлебный мальчик.
Если есть хлеб,
Другой — страсть.
Знает цену хлебу,
Значение одежды голое.
Если хлеб — это кровь, то кровь — это душа.
Хлеб есть хлеб, а хлеб есть хлеб.
Хлеб пекарю дорог,
Мельнику — мука.
Внимание к хлебу — это внимание к руке.
Уважение к хлебу — это уважение к рукам.
Лягушка в озере Овлок — хан.
Дитя человека — тюльпан народа.
Есть человек, есть узор людей,
Человек лучше животного.
Мужчина с мужчиной
Земля с водой.
Добыча от человека к человеку,
Иоанна – к телу.
Человек — залог, друг — добыча.
Пока у человека не появится изжога,
Будь лесным оленем.
Товары, которые нужно получить, кажутся золотыми.
Вода, которая течет перед вами, не имеет ценности.
Алмазы не остаются в земле.
Золото есть золото в грязи.
От женщины с золотой головой
Земля с ковшовой головкой хороша.
Золото не остается на земле,
Добро уже в пути.
Даже если золото останется на земле,
Знающий не остается на дороге.
В стране золота ремесло не остается в пустыне.
Мать – гордость мира.
Мой родной язык — мудрый язык.
Если лошадь без коня, она отрежет себе ухо.
Лошадь едет на лошади
Тот, кто оскорбил невесту, — палка.
Проходит мимо бродяга, не знающий цены коню,
Он пленник, который не знает себе цену.
Если лошадь не знает себе цену, она будет наказана лошадью.
Если вы не знаете цену человеку, вы будете наказаны.
Когда лошадь стареет, она сходит с ума.
Не будучи отцом, ты не знаешь цену отцу,
Не будучи матерью, вы не знаете ценности матери.
Родители — твоя страна,
Твои дети — похвала.
Если твои родители умрут,
Не позволяйте вашему уважению умереть.
Пока ты не останешься с богатством своего отца,
Останься с корзиной своей матери.
Он щадит свою лошадь и не остается на дороге.
Поцеловал руку — в пустыне.
Он не страдал от голода,
Он не знает цены хлебу.
Суп — святой, хлеб — пророк.
Суп повсюду,
Кайвони где-то.
Сын родился от толстой задницы
Лошадь хороша, даже если она худая.
Он не знает цены боли,
Голодное значение — полное.
Безболезненная голова нужна под землей.
У кого есть деньги, у того есть вкус.
Люди зарабатывают деньги
Деньги не красят человека.
я пришел сюда
Я пришел без подарка.
Есть рынок соломы и сена,
У Лолы-и-Гуль есть покупатель.
Естьне в счет.
Здоровье ничего не стоит.
Султан не унижает свою кость.
Корова без молока — это корова без мочи.
Кто не знает цены слову, тот не знает себе цену.
Тот, чье слово мертво, умирает сам.
Вернись с того места, куда вернется твое слово.
Даже если у вас нет спроса, будьте требовательным.
Камень не тронет того, кто его бросит.
Нет никакой ценности в состоянии, которое приходит быстро.
У спидстера есть уровень,
У жнеца есть место.
Отверстие бусины не остается на земле,
Если он останется на земле, он не загрязнится.
Гори для живых, пой для мертвых.
Он будет тем, кто заботится о живых,
Кто уважает своих мертвых, тот будет богат.
Живая змея не молчит,
Стальной клинок — без ножен.
Есть разница между камнем и камнем,
У рубина La’1 есть цена.
Не сама лиса, а шкура — деньги.
У того, кто не знает, нет сына.
Жизнь не одолжена,
Нельзя продать за золото.
Учитель выше твоего отца.
Даже если слон умрет, зуб не умрет.
Унижение хуже смерти.
Названная земля не далеко.
Если он не позвонит, то никак,
Когда зовут, нет покоя.
Юннас позади банды с лампой.
Пока шакал не накормлен,
Войди в волчью пасть.
Нет разницы между Шах-Гадо,
Человек велик, бесценен.
Собака, которую избил хозяин, лает по ночам.
Если он этого не сделает, он будет лежать в течение пятидесяти лет.
Не садитесь в дверь, где рука мочится.
Эль не знал цены,
Он не знает себе цену.
Рука знает цену руке
Ценность воды – земля.
Муж знает цену руке,
Лев знает цену лесу.
Если эль не смотрит, муж не смотрит.
Если у вас хорошая репутация,
Ваш багаж не останется в дороге.
Дорога земля там, где сказано.
Муж обнимает молодого человека.
Пока слова человека не умрут,
Лучше бы он умер.
Где муж пожелает дорогой.
дорогая земле,
Цветок лежит на земле.
Мужчина знает цену мужу, а не отцу.
Муж знает цену мужу,
Если муж не знает, жена знает.
Он не забудет того, что показал.
Собака прячет старое пальто.
Даже старого шелкового осла нельзя отнять от груди.
У хозяина козы нет проблем.
Пока у козла нет головы,
Будь хвостом овцы.
Поднимите груз на поверхность.
Лицо носителя светлое.
Добро находится на вершине дерева,
Зло под ногами.
Он не знал себе цену,
Пусть не знает себе цену.
У кого нет самого себя, у того нет глаз.
Нет никакой ценности в товарах, которые вы не заработали сами.
Не развлекаться дома
У соли нет здоровья.
У умерших нет траура,
Вкусно, когда живое.
Быть мертвым не в могиле,
Живого нет в сети.
Собака не кусает мертвого волка.
Топор, рубивший дрова, остается в поле.
Достоинство бесценно.
Значение не смотрит на высоту.
Дорогой — сорок лет,
Драгоценный — сорок дней.
Бегите с того места, откуда вы убегаете.
Знай, что ты ценишь
Ценю, уважаю.
Если вы цените это, вы будете ценить это больше.
Все избегают тебя.
Возвращаемое слово не имеет значения.
Тростник поднял голову и стал ковром.
Земля подняла голову и превратилась в попугая.
Осёл, который ест ячмень противника,
Он родом из Самарканда.
Ворону нельзя кормить в клетке.
Если в ряду есть апельсин,
Ваш груз не останется на земле.
Девичья толщина — в сорок лет.
Даже если девушка худенькая,
Без этого нельзя.
У кого есть дочь, тот имеет вкус,
Иметь сына — это место.
Отдай девушку тому, кто просит
Кимызы — поливать.
Пусть мешок уйдет,
Не позволяйте человеку сойти с ума.
я не плачу на животе
Я плачу за свою любовь.
Ценность сердца достается ожерелью.
Нет замка из песка,
Сын от жениха.
Золото в руках не имеет ценности.
Не будь чужим, не знай цену людям,
Если вы не работаете, вы не знаете цену деньгам.
Все ценно на своем месте.
Все бесполезно на своем месте.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz