Nasiba — Islomiy hikoya

Nasiba - Islomiy hikoya

I

Qadim zamonlarda bir odil shoh va uning dono vaziri o‘tgan ekan.
Ular kechalari eski-tus­ki kiyimda, yashirincha saroydan chiqishar, mahalla-ko‘ylarni kuzatib yurisha­rkan. Tunda temirchilar mahallasini aylanib yuri­shsa, bir uyning deraza­sidan miltiragan nurni ko‘rib qolishibdi. Yaqinroq borishsa, ichkaridan kichkina bolg‘achaning “tiq-tiq” tovushi eshitilarmish.
– Ajabo! – debdi shoh. – Bolg‘a urishi temirchimas, zargarnikiga o‘xshaydi.
– Tirikchiligiga kunduzi yetmay, tunda ham ishlayotgan kim ekan? – debdi vazir.
Kulba eshigini sekin taqillatishsa, ochilib ketibdi. Qulflanmagan ekan-da.
Ichkaridan qirq-qirq besh yoshlardagi yigit chi­qib, ularni ichkariga taklif qilibdi. Oldilariga g‘aribona dasturxon yozib, zog‘ora non, jiyda aralash turshak qo‘yib, qumg‘on tagiga olov yoqibdi.
– Ha, usta, bola-chaqa ko‘pmi deyman? Kunduzi yetmagandek, kechasi ham tinmayapsiz? – so‘rabdi vazir.
– Ha endi, tirikchilik-da… Kunduzi bosqonlarda, kechalari qo‘ni-qo‘shnining tinchini o‘ylab, bolg‘acha bilan ishlayman. Xudoga shukr, uchta qizim bor. To‘rt-besh tanga to‘plab qo‘ymasam bo‘lmaydi. Qiz degani – palahmon toshi…
– Qarilik hammaning boshida bor. Ertasini o‘ylagan odam kam bo‘lmaydi, – debdi vazir.
Ular bir piyoladan choy ichishibdi, bir turshakni ikki bo‘lib og‘izlariga solishgach, o‘rinlaridan turishibdi. Temirchi mehmon bo‘linglar deb qancha iltifot qilmasin, musofirxona – karvonsaroy yo‘lini so‘rab bilishgach, u bilan xayrlashishibdi.

II

Odil shoh bilan dono vazir yo‘l-yo‘lakay temirchining nochor ahvoliga achinib, unga qanday yordam berishni o‘ylab, saroyga qaytib kelishibdi…
Ikkovi maslahatni bir joyga qo‘yib, shohona bir palov qildirishibdi. Bir hamyonga yuz tillani joylab, chuqur tovoq tagiga qo‘yishibdi. Ustiga uyib osh suzdirgach, shom payti xizmatkorni chaqirishibdi:
– Buni falon termichining uyiga eltasan. Kimdan, qaerdan ekanini zinhor aytmaysan, – deb tayinlashibdi.
Hukmdor:
– Umrida qo‘­liga tilla tanga ushlamagan temirchini bu katta boylik ne ko‘ylarga solar ekan-a? – deb o‘ylabdi.
– Bosar-tusarini bilmay qoladigan unday ahmoqqa o‘x­shamaydi.
– Kim biladi? Tong otsin, bozor-o‘char boshlansin-chi, shuncha tillaning kuchini ko‘ramiz…

III

Tong otib, quyosh nayza bo‘yi ko‘tarilgach, shohu vazir eski kiyimlarini kiyib, qo‘llariga hassa tutib, temirchilar mahallasiga yo‘l olibdi. Tanish deraza oldiga borishsa, ichkaridan bosqonning taraq-turuqi eshitilibdi. Shoh vazirga qarabdi, vazir – shohga. Ikkisi ham hayron bo‘lishibdi.
Eshikni qoqishgan ekan, bos­qonning taraq-turuqi­dan temirchi eshitmabdi. Oxiri ustaxonaga o‘zlari kirib borishibdi.
– Kelinglar, kelinglar, mehmonlar! – debdi temirchi, ularni xushnudlik bilan kutib olib. Qo‘lidagi bosqonni bir chetga qo‘yib, yuzidan qora terni yelkasidagi belboqqa artib, das­turxon yozibdi, kechagi qora qumg‘onga olov yoqibdi. Das­turxonda yana o‘sha zog‘ora non bilan bir siqim turshak aralashgan jiyda bor emish.
– Bizlar qal’ani tomosha qildik. Endi qaytib ketyapmiz. Xayrlashgani kirdik, – debdi shoh.
Shohu vazir bir-bir­lariga sirli qarashibdi. Temirchi hushyor, sezgir ekan.
– Tinchlikmi? Bugun bosh­qacharoqsizlar.
– Kechagi tun qanday o‘tdi?
– Har doimgidek, ishdan bosh ko‘tarmadim.
– Kecha xuftondan oldin hech qanday voqea yuz bermadimi?
– Ha, ha, qaerdandir bir tovoq palov tashlab ketishdi. Allohga shukr, bola-chaqa bilan to‘yib yedik. Lekin bunday mazali, sergo‘sht palovni umrim bino bo‘lib yemagan edim.
– Xo‘sh, keyin-chi, keyin?..
– Nima “keyin”?
– Tovog‘i qani?
– O‘zimizga yetarlisini ikki laganga suzib oldim. Keyin o‘rtadagi uyumni buzmasdan, issig‘ida yesin deb qarovchisi yo‘q, kambag‘al qariya qo‘shnimga tovog‘i bilan chiqazib yubordim.
– Nasiba ekan-da! – debdi vazir.
– Palovni sizlar yuborganmidingiz, tovoqni so‘raya­p­siz?
Shu payt juda haya­jon­langan bir qariya, kampir va uning qizi ustaxonaga kirib kelishibdi. Ularning qo‘lida o‘sha tovoq – o‘rtasida bir hovuch tilla, yonida bo‘m-bo‘sh hamyon bor emish.
– E bolam! Baraka topkur, bu nima qil­ganing, bizlarni aqldan ozdirmoqchimisan? – debdi qariya.
Temirchi tanish tovoqdagi tillalarni ko‘rib, rosa hay­ron bo‘libdi.
– G‘aznani o‘mardingizmi yo xazina topdingizmi, ota? – deb so‘rabdi.
– Biz emas, sen topgansan.
– Ota, iltimos, tushuntirib gapiring… Bu tillalarni kim berdi? Kimniki bular?
– Seniki.
– Mening hecham tillam bo‘lmagan
– Tovoqni tanidingmi?
– Ha. Kecha sizga shunda palov chiqargan edim.
– Ha, barakalla.
– Men sizdan tovoqni emas, tillalarni so‘rayapman.
– Shu tillalar palovning tagidan chiqdi.
– Yo‘g‘-e, hazillashmang…
– Men ham hayronman. Chiqargan palovingdan yetarlicha suzib oldim-u, qolganini tovog‘i bilan, issig‘ida yeyishsin, deb men ham beva-bechora yon qo‘shnimga ilindim. Ular ertalab isitib yeymiz, deb tovoqqa bir lagan yopib, olib qo‘yishibdi. Ertalab oshni isitish uchun tovoqni qozonga ag‘darishsa, bir hamyon chiqibdi, ichi to‘la tilla. Qozon olovda, palov qozonda qolib ketaveribdi. Ona bola yugurgilab, tillani hamyonu tovog‘i bilan menga olib chiqishdi. Birgalashib, mana, senikiga keldik.
– Yo tavba, tavba, bu yerda bir sir bor! – debdi temirchi yoqasini ushlab. Keyin mehmonlarga hayratlanib qarabdi.
Shoh bilan vazirning hayrati ham unikidan zarracha kam emas ekan.
Shoh jandasining ichki cho‘ntagidan xuddi tovoqdagiga o‘xshagan bir hamyon tilla chiqarib, qariyaning qo‘liga tutqazibdi.
– Ota, bu sizga.
Chol hamyonga tikilib qa­rab­di, tovoqdagi hamyonga aynan o‘xshashligini muh­ridan tanibdi va nima gap ekanini darrov anglabdi.
– Nimaga? Qaysi qilgan xiz­­matim uchun? – deb so‘­rabdi u.
– Imon-e’tiqodingiz but­ligi, halol­ligingiz uchun.
Shu payt vazir ham shoh imosi bilan cho‘ntagidan xuddi shunday bir hamyon chiqarib, kampirga beribdi.
– Bu nima? – debdi u hayron bo‘lib.
– Tovoqdagi hamyonning sherigi, – debdi vazir.
– Menga? Nimaga, nima uchun?
– Halol-pokiza­ligingiz, mo‘m­­ina, soli­haligingiz uchun.
– Lagandagi nasiba esa temirchiniki, – debdi shoh.
Cholu kampir, temirchi yoqa ushlashib, Yaratganga shukrona aytishar ekan, shohu vazir astagina xayr-xo‘sh qilib, tashqariga chiqishibdi.
– Bular aqldan ozmasa bo‘ldi, – debdi vazir.
– Bularni yo‘qlik, muh­tojlik aql-hushdan ozdirolmagan ekan, demak, to‘qlik ham ozdirolmaydi.
– Sizdek shohi bor fuqa­roning armoni yo‘q, – debdi vazir.
– Aksincha, shunday fuqa­rolari bor shohning armoni yo‘q.
Odil shohu dono vazir suhbatlashib, saroyga yo‘l olishibdi…

Qadam Sayid Murod 
“Hidoyat” jurnalining 2011 yil, 10-sonidan olindi.

Manba: islom.ziyouz.com


я

Жили-были праведный царь и его мудрый министр.
Ночью они тайком выходили из дворца в старой одежде и осматривали окрестности. Гуляя ночью по кварталу кузнецов, они увидели мерцающий свет из окна дома. Если подойти ближе, то можно услышать «тикающий» звук маленького молоточка изнутри.
— Удивительно! сказал король. — Ковка похожа на работу ювелира, а не кузнеца.
— Кто работает по ночам, не зарабатывая себе на жизнь? — сказал министр.
Они постучали в дверь хижины, и она открылась. Хотя и не заблокирован.
Вышел сорокапятилетний мужчина и пригласил их внутрь. Он накрыл перед ними странный стол, положил хлеб и рис, смешанный с рисом, и зажег огонь под песком.
— Да, барин, говорю, детей много? Вы беспокойны по ночам, как будто дня не хватает? — спросил министр.
— Да, на жизнь… Днем я работаю молотком, заботясь о спокойствии соседей. Слава Богу, у меня три дочери. Я не могу не собрать четыре или пять монет. Девушка означает камень мужества…
— Старость у всех в голове. «В людях, которые думают о завтрашнем дне, недостатка не будет», — сказал министр.
Пьют чай из чашки, положив в рот кусок еды, встают. Как ни хвалил его кузнец быть его гостем, когда он спрашивал дорогу в гостевой дом — караван-сарай, с ним прощались.

II

Праведный король и мудрый министр согласились вернуться во дворец, сочувствуя бедственному положению кузнеца, думая о том, как ему помочь…
Они объединили советы и приготовили королевский плов. Они положили сто золотых монет в кошелек и поставили его под глубокую посуду. Налив на него супа, вечером позвали слугу:
— Ты отнесешь это домой к такому-то терапевту. «Ты не говори мне, кто ты и откуда», — согласились они.
Правитель:
— Что принесет это большое богатство кузнецу, который никогда не держал в руке золотой монеты? — он думал.
«Он не похож на дурака, который не знает, что делать».
— Кто знает? Пусть наступит утро, пусть рынок начнет закрываться, давайте посмотрим на силу такого большого количества золота…

III

Утром, когда солнце поднялось в самый зенит, король и визирь надели свои старые одежды, взяли в руки трость и отправились в квартал кузнецов. Когда Таниш подошел к окну, он услышал звук незваного гостя, доносящийся изнутри. Король посмотрел на министра, министр на короля. Оба были удивлены.
Когда они постучали в дверь, кузнец не услышал шума незваного гостя. Наконец, они сами вошли в мастерскую.
— Идите, идите, гости! — сказал кузнец, весело приветствуя их. Он отложил кружку в руке, вытер черный пот с лица ремнем на плече, накрыл на стол и зажег огонь на черном песке вчерашнего дня. На столе немного хлеба, перемешанного со сметаной.
— Мы смотрели замок. Теперь мы возвращаемся. Мы зашли попрощатьсясказал король.
Шаху Вазир загадочно посмотрели друг на друга. Кузнец бдителен и чувствителен.
— В чем дело? Ты сегодня другой.
— Как прошла ночь?
— Как всегда, я не бросил работу.
— Ничего не случилось прошлой ночью?
— Да-да, откуда-то оставили тарелку с пловом. Слава богу, мы с детьми наелись вдоволь. Но такого вкусного, сытного плова я еще не ела за всю свою жизнь.
— Ну, а потом?…
— Что такое «после»?
— Где тарелка?
— Я взял достаточно для нас на две тарелки. Потом, не разбив стопку посередине, я отнесла ее с тарелкой своему бедному пожилому соседу, у которого не было опекуна, чтобы тот поел в жару.
«Это удача!» — сказал министр.
— Плов прислал, тарелку просите?
В этот момент в мастерскую вошли очень взволнованный старик, старушка и ее дочь. У них в руках эта тарелка — горсть золота посередине, а рядом пустой бумажник.
— Мой ребенок! Барака топкур, что ты сделал, пытаясь свести нас с ума? сказал старик.
Кузнец удивился, увидев золото в знакомой тарелке.
— Ты украл клад или нашел клад, отец? он спросил.
— Вы нашли его, а не мы.
— Отец, объясните пожалуйста… Кто дал это золото? Чье это?
— Твой.
— У меня никогда не было золота
— Узнаете тарелку?
— Да. Я вчера приготовила для тебя плов.
— Да благослови вас.
— Я прошу у тебя не тарелку, а золото.
— Эти голды вылезли из-под плова.
— Нет, не шути…
— Я тоже удивлен. Я набрала плова, который он приготовил, и присоединилась к овдовевшему соседу, чтобы он доел остаток со своей тарелки, пока он еще теплый. Поставили тарелку на тарелку и унесли, сказав, что утром разогреют и съедят. Утром, когда они перевернули тарелку в котел, чтобы подогреть суп, оттуда выпал кошелек, полный золота. Казан горит, а плов остается в казане. Мать с ребенком побежали и принесли мне золото с кошельком и тарелкой. Вместе мы идем к вам.
— Покаяние, покаяние, тут есть тайна! — сказал кузнец, держась за воротник. Потом он удивленно посмотрел на гостей.
Восхищение короля и министра было не меньшим, чем его.
Король вынул из внутреннего кармана своего евнуха, похожего на тарелку, кошелек с золотом и держал его в руке старика.
— Отец, это тебе.
Старик взглянул на бумажник, по печати узнал, что он точно такой же, как бумажник на тарелке, и сразу понял, о чем идет речь.
— Почему? За какую службу я сослужил? — он спросил.
— За кумира твоей веры и твоей честности.
В этот момент министр царственным жестом достал из кармана такой же бумажник и отдал старухе.
— Что это? — сказал он с удивлением.
«У партнера бумажник на тарелке», — сказал министр.
— Мне? Почему, почему?
— За вашу честность, веру и праведность.
«А состояние на тарелке принадлежит кузнецу», — сказал король.
Старуха и кузнец, держась за шиворот, благодарят Творца,Король и министр медленно попрощались и вышли.
«Они, должно быть, сошли с ума», — сказал министр.
— Если отсутствие и нужда не могли сделать их бессознательными, то и сытость их не сделает.
«У гражданина с таким королем, как вы, нет никаких желаний», — сказал министр.
— Наоборот, у короля с такими подданными нет честолюбия.
Праведный царь и мудрый министр поговорили и пошли во дворец…

Степ Сайед Мурад
Взято из журнала «Хидаят», 2011, № 10.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: