Дўстлик ва душманлик ҳақида мақоллар

Дўстлик ва душманлик ҳақида мақоллар

Аблаҳ дўст душмандан ёмон,
Не ҳийла билса, ишлатар осон.

Ажал олиб келса ёв,
Ўлдир, берма ҳеч аёв.

Айбсиз дўст излаган дўстсиз қолар.

Арпа-буғдой бир кунингга ярайди,
Содиқ дўстинг ўлгунингча ярайди.

Аш душман дўст бўлмас,
Қайнаб қони қўшилмас.

Асли душман эл бўлмас,
Этакни кессанг, енг бўлмас.

Аш душман ён бермас,
Ён қозиқдан сон бермас.

Аш қора оқармас.

Ақҳ кўпни дов олмас,
Дўсти кўпни ёв олмас.

Баҳқ сувсиз яшамас,
Инсон — дўстсиз.

Билаги алп бирни йиқар,
Дўсти кўп — мингни.

Бир кўрган — таниш,
Икки кўрган — билиш.

Бостирмадан айвон яхши,
Ёмон дўстдан ҳайвон яхши.

Бургут кучи — оёғида,
Одамники — дўстликда.

Бўрининг боласини бўркингда боқсанг ҳам,
Эл бўлмас.

Бўрининг топгани бўрига.

Вафоли дўст йўлга солар,
Иғвогар дўст пайдан олар.

Гадонинг душмани — гадо,
Шоҳнинг душмани — шоҳ.

Галга солган дўст эмас.

Гинаҳ дўст — адоватли душман.

Давлатинг — дўстинг.

Дарахт — илдизи билан,
Одам — дўстлари билан.

Дарахтни томири сақлар,
Одамни — дўсти.

Дуч келса, душман ер.

Душман бица ҳам, душманлик битмас.

Душман баъзан кулдирар,
Ўнғай топса, ўлдирар.

Душман дўст орасидан чиқар.

Душман нима демас,
Тушга нима кирмас.

Душман ошингни ер,
Сўнгра бошингни ер.

Душман сирингни ўғирлар,
Дўст хатонгни тўғрилар.

Душман теги — пой,
Дўст тожи — сир.

Душман терисидан дўстинг учун пўстин бич.

Душман уйида яшагандан
Дўст уйида ўлган яхши.

Душман чақирса борма,
Дўст чақирса қолма.

Душман — шод, дўст — поймол.

Душман эшигини қоққандан кўра,
Дўст уйини қоқлаган яхши.

Душман ўлар, дўст қолар,
Ўсма кетар, қош қолар.

Душман ўлдириб офтобга ташлар,
Дўст ўлдириб — сояга.

Душман қўйди лой тузоқ,
Илинсанг, бўлдинг чўлоқ.

Душманга жонингни берсанг ҳам,
Сирингни берма.

Душманга чоҳ қазигунча,
Дўстингга уй солиб бер.

Душманга ўт бер,
Дўстингга — сут.

Душманимнинг дўсти — менинг душманим,
Душманимнинг душмани — менинг дўстим.

Душманингдан қўрқма, мунофиқдан қўрқ.

Душманингни душман танир.

Душманингни пахта билан бўғизла.

Душманингни қарғама, дўстингга тегар.

Душманингнинг ўлимини тилагунча,
Жонингнинг соғлигини тила.

Душманни бос,
Зиён берса, ос.

Душманнинг донидан,
Дўстнинг сомони яхши.

Душманнинг совғасидан қўрқ.

Душманнинг суйганидан,
Дўстнинг ургани яхши.

Душманнинг ташида бўлгунча, ичида бўл.

Душманнинг ўзи қилдек,
Кучи филдек.

Дўст ачитиб гапирар,
Душман — кулиб.

Дўст билан сирдош бўл,
Ишига доим қўлдош бўл.

Дўст бошга боқар,
Душман — оёққа.

Дўст бўлсанг, дўстингнинг айбини тузат.

Дўст гилага чопар,
Душман — ҳийлага.

Дўст дўстга боқар,
Сув сойга оқар.

Дўст дўстга — қалқон.

Дўст дўстни кулфатда синар.

Дўст дўстликда тобланар,
Билим — тортишувда.

Дўст — дўстнинг ойнаси.

Дўст зиёнкор бўлмас,
Зиёнкор дўст бўлмас.

Дўст йиғлатар, душман кулдирар.

Дўст кенгашда билинар,
Семиз — тобоқда.

Дўст куйдириб айтар,
Душман — суйдириб.

Дўст куюнар,
Душман суюнар.

Дўст минг бўлса ҳам — оз,
Душман бир бўлса ҳам — кўп.

Дўст олдингда гапирар,
Душман — орқангдан.

Дўст — олтининг,
Душман — қотилинг.

Дўст отган тош бош ёрмас.

Дўст отини миниб юр, манзилингга етасан.

Дўст — ошкор, душман — яширин.

Дўст оғир кунда билинар.

Дўст сирини душмандан пинҳон тут.

Дўст суйганнинг тусига боқма.

Дўст сўзини ташлама,
Ташлаб бошинг қашлама.

Дўст узоқда бўлса ҳам, кўнгли яқин.

Дўст — эгиз,
Душман — саккиз.

Дўст юзидан билинар,
Душман — изидан.

Дўст юзингга боқар,
Душман — изингга.

Дўст ҳисоби — дилда.

Дўстга айтдим сўзимни,
Душман билди сиримни.

Дўстга душман бўлиш осон,
Душманга дўст бўлиш қийин.

Дўстга ёлғон, душманга чин гапирма.

Дўстга лола бўл,
Ёвга жала бўл.

Дўстга хиёнат қилма,
Душманга — шафқат.

Дўстда душманнинг қулоғи бор.

Дўсти кўп билан сийлаш,
Дўсти оз билан сирлаш.

Дўсти нодондан душмани доно яхши.

Дўстинг — бойлигинг.

Дўстинг бўлса, боғинг чамандир,

Дўстинг бўлмагани — феълинг ёмондир.

Дўстинг келса, долонда кут,
Душман келса — айвонда.

Дўстинг учун заҳар ют.

Дўстингга отилган кесакнинг чанги
Сенинг кўзингга тушар.

Дўстингга рост гапир,
Душманингга — мақтаниб.

Дўстингнинг ошини қасдингдан ич.

Дўстларимдан ўзинг сақла,
Душманларимни ўзим биламан.

Дўстлик — барча бойликдан афзал.

Дўстлик олтинга сотилмас,
Меҳмон — пулга.

Дўстни оғрицанг, душман шод бўлар.

Дўстнинг кўнгли қолгунча,
Душманнинг бўйни узилсин.

Дўстнинг сўзи сингандан,
Шайтоннинг бўйни синсин.

Дўстсиз бошим — тузсиз ошим.

Эр талашганни ер ютар.

Ёвлашмоқ — осон, ярашмоқ — қийин.

Ёмон дўст — кўланка.

Ёмон дўст — қора булут сояси.

Ёмон дўстдан қирда ётган тош яхши.

Ёт — еб тўйгунча, дўст — ўла-ўлгунча.

Ёт ошингга қарайди,
Дўст — бошингга.

Жон оғритган дўст бўлмас.

Жонга куйган жондай дўст,
Жонга куймас қандай дўст.

Икки ҳарамза дўст бўлмас.
Иш билганни оқил дейдилар,

Дўстликни узганни қотил дейдилар.

Ишкамбадан гўшт бўлмас,
Душман асло дўст бўлмас.

Кезанган ёвдан қайтмас.

Кийимнинг янгиси — яхши,
Дўстнинг — эскиси.

Минг ёвдан бир душман ёмон.

Минг сўминг бўлгунча, битта дўстинг бўлсин.

Мушукнинг қасди сичқонда,
Элнинг қасди — душманда.

Ножинснинг сирли меҳмонхонасидан,
Дўстингнинг сомонхонаси яхши.

Номардни жанг синайди,
Дўстни — муҳтожлик.

Одам ичини билиш қийин,
Дўст устидан кулиш қийин.

Оз қайғуни ош босар,
Кўп қайғуни дўст босар.

Олисдаги душмандан, ангниб юрган дўст ёмон.

Олов куйдирар тушган ерини,
Душман куйдирар тутган ерини.

Онангни отангга ёмонлама,
Дўстингни — душманга.

Орқангдаги душман — олдингдаги дўст.

Отаси бошқа от бермас.

Отаси ёв от бермас.

Пиён улфат — зиён улфат.

Пул орттирма, дўст орттир.

Работ солма, дўст орттир.

Синалган ёв урушга яхши.

Синалмаган ёв ёмон,
Эланмаган дов ёмон.

Сув тўхтар, душман тўхтамас.

Тикан заҳри учида,
Душман заҳри ичида.

Тирик бўлсак — бир ерда,
Ўлик бўлсак — бир гўрда.

Томчи сел бўлмас,
Душман эл бўлмас.

Тор ер дўстлар билан майдон бўлур,
Кенг ер душман билан — зиндон.

Халқ дўстлиги — юрт бойлиги.

Чин дўст борингни оширар,
Йўғингни яширар.

Чин дўст туғишганинг билан тенг.

Чин дўст юз хизматчидан яхши.

Чойнинг сўнгини дўстингга бер.

Эл омонлик тилар,
Ёв — ёмонлик.

Элдошингнинг оти ўзгунча,
Қурдошингнинг ити ўзсин.

Эски пахта бўз бўлмас,
Асли душман дўст бўлмас.

Эшак эти гўшт бўлмас,
Савдогар ҳеч дўст бўлмас.

Югурук итни тулки суймас,
Югурук тулкини — ит.

Юз сўм пулинг бўлгунча,
Юзта дўстинг бўлсин.

Юлғуннинг ўти бўлмас,
Савдогарнинг — дўсти.

Янгининг нодонлиги бор,
Эскининг — қадрдонлиги.

Яхши дўст юз қариндошдан яхши.

Яхши дўстинг кулдирар,
Ёмон дўстинг куйдирар.

Яхши кўрган дўстингга
Яхши кўрган молингни бер.

Яхши сўзла ошнога,
Юз ўгиргин рўшнога.

Ўпка, юрак гўшт эмас,
Ҳисоблашган дўст эмас.

Ўртада бурун бўлмаса,
Кўз кўзни ўяр.

Ўртоғинг бойўғли бўлса,
Туришинг — вайрона.

Ўтни ковласанг, ўчар,
Дўстни кавласанг, кечар.

Қадим дўстлик зангламас.

Қайтиб келган қиз ёмон,
Қайталаб келган ёв ёмон.

Қарз берсанг, дўст кўпаяр,
Талаб қилсанг — душман.

Қирда бўри йўқ эмас,
Орада душман йўқ эмас.

Қовунни душманингга кестир,
Гўштни — дўстингга.

Қорин гўшт бўлмас,
Сипоҳи — дўст.

Қуёш ҳавони иситар,
Дўст — қалбни.

Ғамингни дўстингга айтма, куюнади,
Душманингга айтма, суюнади.

Ҳар кимни дўстим дема,
Тандаги пўстим дема.

Ҳисобдан адашсанг ҳам, дўстдан адашма.
Ҳисобли дўст айрилмас.


Глупый друг хуже врага.
Это легко использовать, если вы знаете, как это сделать.

Если это приносит смерть,
Убей, не щади зла.

Тот, кто ищет невинных друзей, остается без друзей.

Ячмень-пшеница хороша на один день,
Ваш верный друг продержится до самой смерти.

Эш, враг не друг,
Не добавляйте кипящую кровь.

На самом деле врага нет,
Если резать юбку, то нельзя.

Пепел врагу не уступит,
С бокового ворса не считается.

Ясень черно-белый.

Ах, многого не побьешь,
Друг не может найти много.

Бахк не может жить без воды,
Человек без друзей.

У него большое запястье,
У него много друзей – тысячи.

Однажды увиденный – знакомый,
Два увидели — узнать.

Лучше иметь крыльцо без крыльца,
Животное лучше плохого друга.

Сила орла у его ног,
Человек – в дружбе.

Хоть волчонка в груди корми,
Это невозможно.

Волку то, что волк находит.

Путь ведет верный друг,
Появляется провокационный друг.

Гадо враг Гадо,
Враг короля – король.

Не тот друг, с которым можно тусоваться.

Злой друг – враждебный враг.

Ваша страна — ваш друг.

Дерево с корнями
Адам – ​​со своими друзьями.

Корни дерева хранят,
Мужчина — его друг.

Если встретишь, враг – земля.

Даже если враг погибнет, вражде не будет конца.

Враг иногда смеется,
Если ему удобно, он убивает.

Сделать из друга врага.

Что бы ни говорил враг
Что не входит в сон.

Съешь своего врага
Затем опустите голову.

Враг крадет твой секрет,
Друг исправит твою ошибку.

Метка врага — пой,
Венец дружбы – тайна.

Спрячьте кожу врага для своего друга.

От жизни в доме врага
Лучше умереть в доме друга.

Не уходи, когда враг зовет
Не оставайся, когда друг зовет тебя.

Враг счастлив, друг печален.

Вместо того, чтобы стучать в дверь врага,
Хорошо постучать в дом друга.

Враг умирает, друг остается,
Опухоль уходит, бровь остается.

Враг убивает и бросает на солнце,
Убить друга – к тени.

Враг устроил грязевую ловушку,
Если ты висишь, ты хромой.

Даже если жизнь свою отдашь врагу,
Не выдавайте свой секрет.

Пока враг не выроет яму,
Постройте дом для своего друга.

Огонь по врагу
Молоко для вашего друга.

Друг моего врага – мой враг
Враг моего врага — мой друг.

Не бойся врага твоего, бойся лицемера.

Враг знает твоего врага.

Задушите своего врага ватой.

Не проклинай врага, коснись друга.

Пока ты не пожелаешь смерти своему врагу,
Пожелайте здоровья вашей душе.

поразить врага
Если будет больно, отпусти.

из зерна врага,
Соломинка друга хороша.

Бойтесь дара врага.

От любви врага,
Хорошо, когда тебя ударил друг.

Оставайтесь внутри, пока враг не начнет двигаться.

Как будто сам враг
Его сила как у слона.

Друг говорит
Враг смеется.

Доверься другу,
Всегда поддерживайте его работу.

Взгляни на моего друга
Враг на ногах.

Если ты друг, исправь ошибку друга.

Друг сошел с ума,
Враг — это уловка.

Друг другу
Вода течет в ручей.

Друг – это щит.

Друг сломает друга.

В дружбе находит друга,
Знания оспариваются.

Друг – зеркало друга.

Друг не неудачник,
Неудачник не может быть другом.

Друг плачет, враг смеется.

Друг известен в совете,
Сало – на тарелку.

Друг скажет тебе
Враг – обманщик.

Друг смеется,
Вражеская вода.

Даже если есть тысяча друзей – мало
Даже если враг один, их много.

Друг говорит перед тобой,
Враг позади вас.

Друг – золото,
Убейте врага.

Камень, брошенный другом, голову не раздавит.Оседлав лошадь друга, ты доберешься до дома.

Друг открыт, враг скрыт.

Друг познается в трудную минуту.

Друг скрывает тайну от врага.

Не смотрите на цвет вашего возлюбленного.

Не выбрасывайте слово друг.
Будь умницей, не волнуйся.

Даже если друг далеко, сердце близко.

Друг – близнец.
Врагу восемь.

Друзей знаю в лицо,
Враг охотится.

Посмотри на свое лицо, друг.
Враг следует за вами.

Аккаунт друга – дилда.

Я сказал своему другу,
Враг узнал мой секрет.

Другу легко стать врагом.
Трудно быть другом врагу.

Не лги другу и не говори правду врагу.

Будь тюльпаном для друга
Тебе должно быть стыдно.

Не предавай друга
Милосердие к врагу.

У друга есть ухо врага.

Писает со многими друзьями
Сделайте секрет с другом.

Мудрый враг лучше глупого друга.

Твой друг – твое богатство.

Если у вас есть друг, ваш сад — это трава.

Если у тебя нет друга, значит, ты в плохом настроении.

Если твой друг придет, подожди в коридоре.
Если враг придет – подъезд.

Выпей яд за друга.

Пыль ножа, брошенного в друга
Это привлечет ваше внимание.

Скажи своему другу правду
Гордись своим врагом.

Выпейте еду вашего друга нарочно.

Защити себя от моих друзей.
Я знаю своих врагов.

Дружба лучше всякого богатства.

Дружбу нельзя продать за золото.
Гость – деньги.

Сделаешь другу больно, враг будет рад.

К удовольствию друга,
Пусть врагу отрежут шею.

Когда слово друга сломано,
Пусть сломается шея Сатаны.

Есть без друзей – значит есть без соли.

Земля – это земля мужа.

Подружиться легко, помириться сложно.

Йемен — друг.

Йемен — тень темного облака.

Камень лучше плохого друга.

Лодка — это еда, друг — это семья.

он смотрит на тебя
Будь другом.

Не будь другом, который причиняет тебе боль.

Дорогой друг,
Какой хороший друг.

Двое не всегда друзья.
Тех, кто умеет что-то делать, называют умными.

Говорят, что разрыв дружбы — это убийца.

Мяса от рубца не будет.
Враг никогда не будет другом.

Он не вернется из прошлого.

Новая одежда хороша.
Эскиз друга.

Один враг из тысячи хуже.

Имей одного друга, пока у тебя не будет тысячи сумов.

Судьба кошки – судьба мыши,
Намерение народа – враг.

Из секретного отеля Нодзин,
Сеновал вашего друга хорош.

Номардан пытается сражаться,
Дружба – это необходимость.

Трудно узнать сердце человека.
Трудно смеяться над другом.

Не волнуйся,
Не волнуйся слишком сильно, друг.

Плох друг, который боится далекого врага.

Огонь сжигает падшую землю,
Земля врага.

Не ненавидь свою мать за своего отца.
Твой друг – враг.

Враг в тени — друг впереди.

Отец не даст ему еще одну лошадь.

Отец огня не дает огня.

Пион сульфат – потеря сульфата.

Не зарабатывай деньги, заводи друзей.

Не ищи работу, найди друга.

Испытанное оружие годится для войны.

Плохо, если ты не пробовал.
Необъявленный бой — это плохо.

Если вода остановится, враг не остановится.

Шип ядовит,
Враг в яде.

Если мы живы – где-то,
Если мы мертвы – в одной почке.

Ни капли дождя
Враг не народ.

Сеть — это поле с друзьями.
Большая земля с врагом — тюрьма.

Дружба народов – богатство страны.

Китай друг.
Спрячьте свою коллекцию.

Китай равен дружбе.

Настоящий друг лучше сотни слуг.

Отдайте последний чай своему другу.

Люди молятся о мире
Зло есть зло.Пока лошадь твоего друга не изменится,
Возьми собаку своего брата.

Старый хлопок не серый,
На самом деле враг не будет другом.

Ослиное мясо не мясо,
Торговец не друг.

Лиса не целует бегущую собаку,
Бегущая лиса — это собака.

Пока не накопишь сто сумов денег,
Иметь сотню друзей.

Нет огня лжи,
Друг торговца.

Есть незнание нового,
Дороговизна старого.

Хороший друг лучше сотни родственников.

Твой хороший друг смеется,
Твой плохой друг сожжет тебя.

Вашему дорогому другу
Дайте то, что вам нравится.

Знакомому добрым словом,
Поверни лицо к свету.

Легкие, сердце не мясо,
Не расчетливый друг.

Если посередине нет носа,
Глаз за глаз.

Если твой друг сова,
Встать – разориться.

Если выкопать траву, она погаснет,
Если вы копаете друга, это пройдет.

Старая дружба неподвластна времени.

Девушка, которая вернулась, плохая,
Плохо повторять.

Если вы одолжите, у вас будет больше друзей.
Если вы спросите, вы враг.

На берегу нет волка,
Нет врага.

Бросьте дыню во врага,
Мясо для вашего друга.

Не будет мяса на животе,
Сипохи – друг.

Солнце согревает воздух,
Друг – это душа.

Не рассказывай о своей печали другу, он рассмеется.
Не говори своему врагу, он промокнет.

Не называй всех своими друзьями
Не говорите мне о коже на моем теле.

Даже если вы потеряете свой аккаунт, не теряйте друга.
Ценный друг неразлучен.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz