Eng yovuz hukmdorlar haqida qiziqarli ma’lumotlar

Eng yovuz hukmdorlar haqida qiziqarli ma’lumotlar

Dunyo tarixida ko’plab hukmdorlar o’tgan, ulardan ba’zilari o’zining zulmi, haddan tashqari qattiq qo’lligi bilan ajralib turgan. Quyida shulardan baz’ilarini keltirib o’tamiz.

Gay Sezar Kaligula

Eng yovuz hukmdorlar haqida qiziqarli ma’lumotlar

Gay Sezar Kaligula o’zining zolimligi bilan nom chiqargan hukmdordir. Bu inson avvaliga judayam yaxshi hukmdor bo’lgan va tabiiyki xalqi tomonidan juda ardoqlanar edi.

Bir kuni Kaligula qattiq xastalanib qoldi, shunda butun xalq uning sog’ayishi uchun tilakjlar aytib yurdi. Haqiqatdan ham bir necha oydan keyin kasallik chekindi, ammo uning sevikli insoni – ma’shuqasi vafot etdi. Sezarning musibati cheksiz edi, alamzada Kaligula alamini boshqalardan oladigan bo’ldi, odamlarni sabab-besabab qatl qila boshladi.

Kaligula odamlarning qatl qilinishi, ularning daryo bo’lib oqqan qonlarini tomosha qilishni yoqtirar edi, bu narsa uni yanada qonxo’r bo’lishiga sabab bo’ldi. Ammo bu zulm uzoqqa cho’zilmadi, Sezarning ustozi bo’lmish Kassiy Xerey tomonidan uyushtirilgan suiqasdda u qattiq yaralandi va halok bo’ldi.

 

In Chjen

Eng yovuz hukmdorlar haqida qiziqarli ma’lumotlar

Xitoyda ham In Chjen ismli zolim va qonxo’r hukmdor bo’lgan. Xalq unga “Sharqning qonxo’r yo’lbarsi” deb nom qo’ygan. Imperator taxtga o’tirganda unga qarashli mamlakat halokat yoqasida edi, shuning uchun uni oyoqqa qo’yish va tartib o’rnatish uchun qattiqqo’llik zarur edi.

Mamlakatga bostirib kelayotgan barcha dushman qo’shinlari tor-mor etildi, lashkarboshilar yo’q qilindi. Bu imperator faqatgina o’ziga nisbatan bo’lgan sadoqat va fidokorlikni tan olar, itoat etmaganlarning esa boshlarini tanasidan judo qilar edi.

Mana shunday diktaturaga qaramay, mamlakatda yo’llar, binolar qurilar, yangi shaharlar bunyod etilar edi. Buyuk Xitoy devoir ham aynan In Chjen hukmdorligi davrida barpo qilingan.

 

Chingizxon

Eng yovuz hukmdorlar haqida qiziqarli ma’lumotlar

Chingizxon Xitoydan tortib Kiyevgacha bo’lgan xalqlarning hammasini qo’rquvga solgan. Zulmi va ulug’vorligi bilan u bir necha asrlar hukm surgan Buyuk mo’g’ullar imperiyasiga asos soldi. Chingizxon dushman va sotqinlarga nisbatan qonxo’r bo’lgan, sadoqat va do’stlikni esa qadrlagan. Aynan qattiqqo’l va zolimligi tufayli u mana shunday ulkan hududni bosib olish va uzoq vaqt davomida uni ushlab turishga erishgan.

 

Yuliy Ikkinchi (Yovuz)

Eng yovuz hukmdorlar haqida qiziqarli ma’lumotlar

Munofiq va ayyor Yuliy Ikkinchi maqsadiga har xil yo’llar bilan erishar edi. Mard va sahiy bo’lish kerak bo’lsa – shunday bo’lar edi, yovuz va zolim bo’lish kerak bo’lsa – sotqinlikdan ham, qotillikdan ham toymas edi.

Yoshlik davrida odamlarni o’g’irlab, ularni qullikka sotar edi, ruhoniy bo’lganida esa bosqinchi va qotillarni yoqlab chiqar edi.

U xalqlar va mamlakatlarni bir-birlariga qarshi qayrashni juda xush ko’rar, qonli urushlarni uyushtirar edi.

 

Manba


В мировой истории было много правителей, некоторые из них отличались тиранией и излишней суровостью. О некоторых из них мы упомянем ниже.

Гай Цезарь Калигула

Гай Цезарь Калигула — правитель, известный своей тиранией. Сначала этот человек был очень хорошим правителем и, естественно, пользовался уважением своего народа.

Однажды Калигула тяжело заболел, и весь народ молился о его выздоровлении. Действительно, через несколько месяцев болезнь пошла на убыль, но любимый человек — возлюбленная — умер. Страдания Цезаря были бесконечны, Калигула стал брать на себя его боль от других, он стал казнить людей без причины.

Калигуле нравилось смотреть, как казнят людей и как их кровь течет реками, что делало его еще более кровожадным. Но эта тирания длилась недолго, он был тяжело ранен и убит при покушении, организованном учителем Цезаря Кассием Гереем.

В Чжэн

В Китае жил тиран и кровожадный правитель по имени Инь Чжэн. В народе его прозвали «Кровожадным тигром Востока». Когда император взошел на престол, подконтрольная ему страна была на грани уничтожения, поэтому требовалась строгость, чтобы поставить ее на ноги и навести порядок.

Все вражеские войска, вторгшиеся в страну, были разгромлены, а командиры уничтожены. Этот император признавал верность и самопожертвование только самому себе, а ослушавшихся обезглавливал.

Несмотря на такую ​​диктатуру, в стране строились дороги, здания и новые города. Великий китайский Девуар также был основан во времена правления Ин Чжэна.

Чингисхан

Чингисхан напугал все народы от Китая до Киева. Своим гнетом и славой он основал Великую Монгольскую империю, которая правила несколько столетий. Чингисхан был кровожаден по отношению к врагам и предателям, ценил верность и дружбу. Именно благодаря своей суровости и жестокости ему удалось завоевать такую ​​огромную территорию и удерживать ее долгое время.

Юлий II (Нечестивый)

Лицемер и хитрец Юлий II различными путями добивался своей цели. Если надо было быть смелым и великодушным – так и было, если надо было злым и деспотичным – не избежать ни предательства, ни убийства.

В молодости он похищал людей и продавал их в рабство, а когда стал священником, поддерживал захватчиков и убийц.

Он любил настраивать народы и страны друг против друга и организовывал кровопролитные войны.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz