Davlatshoh Samarqandiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Davlatshoh Samarqandiy haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

XV asrning koʻzga koʻringan adabiyotshunos olimlaridan biri Davlatshoh ibn Alouddavla Baxtishoh al-Gʻoziy as-Samarqandiydir. Uning tarjimai holiga oid maʼlumotlar juda kam boʻlib, “Tazki-rot un-shuaro” (“Shoirlar tazkirasi”) asarida keltirilgan baʼzi bir maʼlumotlarga qaraganda, u yirik harbiy xizmatchi va davlat arbobi oilasida tugʻilgan. Otasi Baxtishoh Shohrux Mirzoning amirlaridan boʻlib, koʻpgina harbiy yurishlarida qatnashgan va toju-taxt sohibiga sadoqat va qahramonlik namunalarini koʻrsatgan. Uning “al-Gʻoziy” atalishi ham shundandir.

Davlatshohning tugʻilgan vaqti maʼlum boʻlmasada, oʻzining “Tazkirat ush-shuaro” asarini 50 yoshga kirganida yoza boshlaganini maʼlum qiladi. Bizga esa asar 1486 yili yozib tugatilgani maʼlum. Agar bu katta va muhim asarni yozish uchun kamida 2-3 yil vaqt sarflagan deb taxmin qilinganda, Davlatshoh taxminan 1435–1436 yillarda tugʻilgan boʻlib chiqadi.

Davlatshoh Samarqandiy yoshligidan ilmga qiziqib, oʻz davrining koʻzga koʻringan olimi, faqih va shoir Xoja Jaloluddin Fazlulloh Abullaysiydan taʼlim olgan. Lekin 1480 yillarga qadar ilmiy yoki adabiy faoliyat bilan shugʻullanmagan, balki saroy xizmati va harbiy ishlarga jalb qilingan, Shohrux va Sulton Husayn Boyqaroning koʻpgina harbiy yurishlarida ishtirok etgan. U soʻnggi marta Sulton Boyqaro bilan Sulton Mahmud (Hisori shodmon va Badaxshon hokimi) oʻrtasida Chakmansaroy (Afgʻonistonning And-xoy viloyatida joylashgan manzil) da boʻlgan jangda qatnashgan. Bu jang, Xondamirning maʼlumotlariga qaraganda, 875/1471 yilda sodir boʻlgan. Davlatshoh Samarqandiy 60 yilga yaqin umr koʻrib, 1495 yili vafot etgan.

Davlatshoh Samarqandiy “Tazkirat ush-shuaro” asarini yozishda juda koʻp manbalardan: oʻzidan oldin yozilgan tazkiralardan, xususan Abu Tohir Xotuniyning “Manoqib ush-shuaro”, Avfiyning “Lubob ul-albob” kitoblaridan, tarixiy va geografik asarlardan, xususan, Istaxriyning “Kitob masolik ul-mamolik”, Gardiziyning “Zayn ul-axbor”, Abulfazl Bayhaqiyning “Tarixi oli Sabuktakin” va boshqalardan, shuningdek, tazkirada qayd etijan shoir va adiblarning asarlaridan keng foydalangan.

Tazkirada VII – XV asrlarda yashab ijod etgan 155 shoir haqida qisqacha, lekin nihoyatda qimmatli maʼlumotlar keltirilgan. Toʻgʻri, har qanday ilmiy asarda boʻlgani kabi, Davlatshoh Samarqandiy tazkirasi ham ayrim juzʼiy kamchiliklardan xoli emas. Masalan, ayrim hollarda sanalar, u yoki bu shoirning tugʻilgan joyi notoʻgʻri berilgan, ayrim hollarda keltirilgan maʼlumotlar chalkashib ketgan. Shunga qaramay asarning ijobiy tomonlari koʻp. Bu asar juda katta davr – qariyb sakkiz yuz yil mobaynida Eron va Markaziy Osiyoda yashab ijod etgan shoir va adiblar faoliyatini tadqiq qabzasiga olgan.

“Tazkirat ush-shuaro” yoki “Tazkirai Davlatshohiy” muqaddima, xotima va yetti qism (tabaqa) dan iborat.

Muqaddimada asarning yozilish sabablari, VII – X asrning birinchi armida yashab oʻtgan arab shoirlardan Labid (VII asr), Abu Nuvos (vafoti tax. 814), Abu Tayyib al Mutanabbiy (vafoti – 963), Abu Aʼlo al-Maarriy (973–1058) va boshqalar haqida maʼlumot keltirilgan.

Birinchi va ikkinchi qism X – XI asrlarda Eron va Markaziy Osiyoda yashab oʻtgan 21 yirik shoirning qisqacha tarjimai holi va ijodiga bagʻishlangan.

Uchinchi, turtinchi va beshinchi qismlarda Xorazmshohlar – Anushteginiylar (1077–1231), Elxoniylar (1258–1349) va Muzaffariylar (1315–1393) zamonida ijod etgan 54 shoir haqida maʼlumot bor.

Soʻngga ikki tabaqa Temur va Temuriylar zamonida Markaziy Osiyo, Eron va Iroqda yashagan 41 shoir ijodiga bagʻishlangan.

Xotimada esa mazkur tazkira muallifi bilan zamondosh mashhur allomalar Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Xoja Afzaliddin Muhammad, Amir Ahmad Suxayliy, Xoja Shahobiddin Abdulloh Marvarid hamda Xoja Osafiy haqida maʼlumotlar keltirilgan.

Davlatshoh Samarqandiy tazkirasida jamlangan shoirlarning asarlari sharq mumtoz adabiyotining umumiy yoʻnalishi, uning taraqqiyot yoʻllari, Sharq sheʼriyatida keng qoʻllanilgan ruboiy, qasida, gʻazal, hajv janrlarining paydo boʻlishi va takomillashuvi, tarsiʼ, tajnis, tarjiʼband, murabbaʼ singari sheʼriy shakllarni oʻrganish hamda tadqiq etishda muhim rol oʻynaydi. Qolaversa, ular orasida Javhariy Zargar, Xoja Kirmoniy, Jalol Tabib, Xoja Ismatullo Buxoriy, Aminiddin Nuzulobodiy singari dostonchilik janrining yetuk namoyandalari, nazm va nasrga oid “Tarjimon al-balogʻa” (“Notiklikni tushuntirib beruvchi kitob”) asari bilan mashhur Farruxiy (vafoti – tax. 1037–1038), “Chahor maqola” kitobi bilan shuhrat topgan Nizomiy Aruziy Samarqandiy (XII asr), fors tilining sharhli lugʻatini tuzgan Qatron ibn Mansur Termiziy (XII asr), “Hadoiq as-sehr” (“Sehr bogʻlari”) asari bilan nom taratgan xorazmlik Rashididdin Vatvot (1088–1182), “Nigoriston” asari muallifi Muiniddin Juvayniy, “Shabistoni xayol” kitobi muallifi Yahyo Sebak Nishopuriy, “Javohir ul-asror” (“Sirlar javohiri”) asarini butun Sharqqa manzur eta olgan Shayx Ozariy (1382–1462), musiqa ilmining mashhur namoyandalaridan Sohib Balxiy, xat va xatgotlik ilmining piri Simiy Nishopuriy ham borki, bular ijodi mumtoz adabiyot hamda Oʻrta asr Sharq fani taraqqiyoti tarixida muhim oʻrin egallaydi.

Kitobda taʼrifi keltirilgan shoirlardan aksariyati davrining malik ush-shuarosi boʻlgan. Ularning qariyb hammasi oxir oqibatda taʼmagir va hasadchi, igʻvogarlar maskani shohlar saroyini tark etganlar. Avhadiddin Anvariy (XII asr), Rashididsin Vatvot,     Buxoroda mulammah (bir sheʼrni ikki tilda yozish) anʼanasini boshlab bergan, hajv janri rivojiga ulkan hissa qoʻshgan Xoja Ismatullo Buxoriy (1365–1426) ana shunday shoirlar jumlasidandir.

Tazkirada jahonga mashhur faylasuf shoir va olim Nosir Xusrav (1004–1088), Sharq mumtoz sheʼriyati daholaridan va musiqashunos Xusrav Dehlaviy (1253–1325), shoir va yiriktarixchi olim Faxriddin Banokatiy (vafoti – 1329), Kamol Xoʻjandiy (1318–1401), Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy bilan birga mehnatkash xalq orasidan chiqqan nozimlar ham qayd etiladi. Asli dehqon tabaqasidan, Nizomiy Ganjaviyning  “Mahzan ul-asror”iga ming baytdan iborat javob yozgan Jamoliddin ibn Jaʼfar Farrahoniy; bir umr qoʻsh qoʻshib, dehqonchilik qilgan, sheʼrni ketmon dastasiga bitib yurgan koʻhistonlik Muhammad Hisomiddin; avom un-nos (oddiy xalq)dan chiqib, shoirlik, xattotlik va naqqoshlikda nomi chiqargan Simiy Nishopuriy; boʻyra toʻqib kun kechirgan samarqandlik Bisotiy haqidagi maʼlumotlar shular jumlasiga kiradi.

Shuningdek, tazkirada oʻz sheʼrlari bilan shohlar va hokimlar, noiblar va qozilar kirdikorlarini fosh etgan Yaminidsin Faryumadiy va uning oʻgʻli Amir Mahmud (ibn Yamin), Ubayd Zakoniy, Burunduq Buxoriy hamda Bobo Savdoyi Abivardiy kabi shoirlar zikri ham keltirilganki, bu hol asar qimmatini yanada oshiradi.

Davlatshoh Samarqandiy asarining yana bir fazilati unda ayrim muhim tarixiy voqealar bayonining ham keltirilganidir. Chunonchi, Markaziy Osiyo, Afgoniston, Eron xalqlarining sulton Jaloliddin Manguberdi (Mangiburni) boshchiligida 1221–1232 yillari moʻgʻul bosqinchilariga qarshi olib borgan kurashi tarixidan ayrim lavhalar; 1337 yili Xurosonda boʻlgan sarbadorlar qoʻzgʻoloni xamda shu qoʻzgolon natijasi oʻlaroq, Xurosonning kattagina qismida bunyod topgan sarbadorlar davlatining (1337–1381) qisqacha tarixi ham asarda aks ettirilgan. Shuningdek, kitobda keltirilgan Xuroson va Markaziy Osiyo janubiy qismining XV asr 40-yillaridagi siyosiy hayoti bilan bogʻliq tafsilotlar, yirik tarixiy shaxslar vazir va olim Nizomulmulk, ulugʻ shoir va olim Umar Hayyom, ismoiliylar tariqati asosychisi Hasan Sabboh, buyuk munajjim Mirzo Ulugʻbek hayotiga oid voqealar ham alohida qimmatga ega.

Davlatshoh Samarqandiyning mazkur tazkirasi jamoatchilik eʼtiborini koʻpdan beri tortib kelmoqda. 1819 yildan buyon asarning ayrim parchalari Rossiyada (V. A. Jukovskiy va F. Erdman), Fransiyada (Silvestr de Sasi), Angliyada (E. Broun va A Falko-ner), Turkiyada (Fahim Sulaymon afandi), Germaniyada (Xammer) hamda Gollandiyada chop etilgan. Uning toʻla matni 1887 yili Bombeyda Mirza Muhammad, 1901 yili Londonda E. Broun va 1958 yili Tehronda Hoji Muhammad Ramazoniy tomonidan nashr etilgan.

1900 yili birinchi bor Xivada Muhammad Rafe tomonvdan eski oʻzbek tiliga (Xorazm shevasida) agʻdarildi. 1967 yili B. Ahmedov “Tazkirat ush-shuaro” tazkirasidan Markaziy Osiyo va xurosonlik 32 va 1981 yili 50 dan ortiq shoir hayoti hamda ijodiga oid ayrim parchalarni oʻzbek tiliga tarjima qilib, “Davlatshoh Samarqandiy” nomli kitobiga ilova qilgan. Xolbuki, bu katta asarni atroflicha ilmiy tadqiq qilib, oʻzbek tiliga oʻgirib, keng kitobxonlar ommasiga taqdim etish bugungi olimlarimiz oldida turgan muhim vazifalarda biridir.


“Maʼnaviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999) kitobidan olindi.


Давлатшах ибн Алудаула Бахтишах аль-Гази ас-Самарканди — один из выдающихся литературоведов 15 века. Сведений о его биографии очень мало, но по некоторым сведениям, приведенным в «Тазки-рот ун-шуаро» («Тазкира поэтов»), он родился в семье видного военного и государственного деятеля. Его отец, Бахтиш-шах, был одним из эмиров Шахрукх-мирзы, участвовал во многих военных походах и показывал образцы верности и героизма хозяину престола. Вот почему его называют «аль-Гази».

Хотя время рождения Давлатшаха неизвестно, сообщается, что он начал писать свой труд «Тазкират уш-шуаро», когда ему было 50 лет. Известно, что работа была завершена в 1486 году. Если предположить, что на написание этого большого и важного труда он потратил не менее 2-3 лет, то получается, что Давлатшах родился примерно в 1435-1436 годах.

Давлатшах Самарканди с юных лет интересовался наукой и получил образование у Ходжи Джалалуддина Фазлуллаха Абулайси, видного ученого, правоведа и поэта своего времени. Однако он не занимался научной или литературной деятельностью до 1480-х годов, но занимался дворцовой службой и военными делами, участвовал во многих военных походах Шахруха и султана Хусейна Бойкары. В последний раз он принимал участие в битве между султаном Бойкарой и султаном Махмудом (хисари шодманом и наместником Бадахшана) в Чакмансарае (место, расположенное в провинции Анд Хой Афганистана). Согласно Хондамиру, эта битва произошла в 875/1471 году. Давлатшах Самарканди прожил около 60 лет и умер в 1495 году.

Давлатшах Самарканди использовал множество источников при написании «Тазкират уш-шуаро»: написанные до него тазкирасы, в частности, «Манокиб уш-шуаро» Абу Тахира Хотуни, «Любаб уль-Албаб» Авфи, историко-географические труды, в частности «Китаб» Истахри масолик». ул-мамолик», «Зайн ул-ахбар» Гардизи, «Тарихи оли сабуктакин» Абульфазла Байхаки и др., а также произведения поэтов и писателей, упомянутых в тазкире.

Тазкира содержит краткие, но чрезвычайно ценные сведения о 155 поэтах, живших и творивших в VII-XV веках. Правда, как и в любом научном труде, Давлатшах Самарканди тазкир не свободен от некоторых мелких недостатков. Например, в некоторых случаях неправильно указываются даты, место рождения того или иного поэта, а в некоторых случаях данные сведения путаются. Тем не менее, работа имеет много положительных сторон. В данной работе рассматривается деятельность поэтов и писателей, живших и творивших в Иране и Средней Азии очень давно — почти восемьсот лет.

«Тазкират уш-шуаро» или «Тазкираи давлатшахи» состоит из введения, заключения и семи частей (табака).

Во введении причины написания произведения, среди арабских поэтов, живших в составе первой армии VII — X вв., Лабид (VII в.), Абу Нувас (умер ок. 814 г.), Абу Тайиб ал-Мутанабби (умер — 963),Приведены сведения об Абу Ала ал-Маарри (973-1058) и других.

Первая и вторая части посвящены кратким биографиям и произведениям 21 крупного поэта, жившего в Иране и Средней Азии в X-XI веках.

Третья, четвертая и пятая части содержат сведения о 54 поэтах, творивших во времена хорезмшахов — Ануштегини (1077-1231), Эльханисе (1258-1349) и Музаффаре (1315-1393).

Последние два раздела посвящены творчеству 41 поэта, жившего в Средней Азии, Иране и Ираке во времена Тимура и Тимуридов.

В заключении приведены сведения об авторе этого тазкира и современных известных ученых Абдурахмане Джами, Алишере Навои, Ходже Афзалиддине Мухаммаде, Амире Ахмаде Сухайли, Ходже Шахабуддине Абдулле Марвариде и Ходже Асафи.

Произведения поэтов, собранных в Давлатшахском самаркандском тазкире, играют важную роль в изучении и исследовании общего направления восточной классической литературы, путей ее развития, возникновения и совершенствования жанров рубаи, касыда, газель, комический жанр, получивших широкое распространение. используется в восточной поэзии и поэтических формах, таких как тарси, таджнис, тарджибанд и мурабба. Кроме того, среди них есть зрелые представители эпического жанра, такие как Джавахари Заргар, Ходжа Кирмани, Джалал Табиб, Ходжа Исматуллах Бухари, Аминиддин Нузулабади, Фаррухи (ум. — 1037-1038), Низами Арузий Самарканди (XII век), прославившегося своей книгой «Статья Чахор», Катрона ибн Мансура Термизи (XII век), составившего толковый словарь персидского языка «Хадоик ас-сер» («Сады волшебства») Рашидиддина Ватвота Хорезмского (1088-1088 гг.) 1182 г.), автор произведения «Нигористан», Муйниддин Джувейни, автор книги «Шабистонское воображение», Яхья Себак Нишопури, автор книги «Джавахир ул-асрор» («Жемчужина тайн»), распространивший своего творчества на Востоке (1382-1462 гг.), одного из известных деятелей музыкознания Сахиб Балхи и мастера каллиграфии и каллиграфии Сими Нишапури, чьи произведения занимают важное место в истории развития классической литературы и Средней Восточная наука.

Большинство поэтов, описанных в книге, были мастерами своего времени. В конце концов почти все они покинули царский дворец, обитель клеветников и подстрекателей. Авхадиддин Анвари (XII век), Рашиддин Ватвот, Ходжа Исматуллах Бухари (1365-1426), начавшие традицию муламмы (написания одной поэмы на двух языках) в Бухаре и внесшие большой вклад в развитие комического жанра. такие поэты.

Всемирно известный философ поэт и ученый Насир Хусрав (1004–1088), один из гениев восточной классической поэзии и музыковед Хусрав Дехлеви (1253–1325), поэт и великий историк Фахриддин Банокатий (умер – 1329), Камал Ходжанди (1318– 1401 г.), Абдурахман Наряду с Джами, Алишером Навои отмечаются и назимы, вышедшие из числа трудящихся. Родом из крестьянского сословия,Джамалуддин ибн Джафар Фаррахани написал ответ на «Махзан уль-асрар» Низами Гянджеви, состоящий из тысячи стихов; Мухаммад Хисамиддин из Кохистана, который всю жизнь занимался сельским хозяйством и писал стихи на черенке мотыги; Сими Нишопури, вышедшего из авом ун-нос (простых людей) и сделавшего себе имя в поэзии, каллиграфии и живописи; среди них сведения о Бисоти из Самарканда, который зарабатывал на жизнь плетением циновок.

Также в тазкире упоминаются такие поэты, как Яминидсин Фарюмади и его сын Амир Махмуд (ибн Ямин), Убайд Закони, Бурундук Бухари и Баба Савдои Абиварди, которые своими стихами разоблачали ложь царей и правителей, наместников и судей, что еще больше увеличивает ценность работы.

Еще одним качеством произведения Давлатшаха Самарканди является то, что оно содержит описание некоторых важных исторических событий. Например, некоторые сцены из истории борьбы народов Средней Азии, Афганистана и Ирана под предводительством султана Джалалуддина Мангуберди (Мангибурни) против монгольских захватчиков в 1221-1232 гг.; В произведении также отражено восстание военачальников в Хорасане в 1337 г., а также краткая история государства военачальников (1337-1381 гг.), которое образовалось на значительной части Хорасана в результате этого восстания. Книга также содержит сведения, связанные с политической жизнью Хорасана и южной части Средней Азии в XV веке, крупными историческими деятелями, такими как министр и ученый Низамулмульк, великий поэт и ученый Омар Хайям, Хасан Саббох, основатель Особое значение имеет секта исмаилитов и великий астролог Мирза Улугбек.

Этот таз Давлатшаха Самарканди уже давно привлекает внимание общественности. С 1819 г. отдельные фрагменты произведения были опубликованы в России (В. А. Жуковский и Ф. Эрдман), Франции (Сильвестр де Саси), Англии (Э. Браун и А. Фальконер), Турции (Фахим Сулейман Эффенди), Германии (Молот ) и Голландии. Его полный текст был опубликован Мирзой Мухаммадом в Бомбее в 1887 г., Э. Брауном в Лондоне в 1901 г. и Хаджи Мухаммадом Рамазани в Тегеране в 1958 г.

В 1900 году Хива была впервые переведена на староузбекский язык (на хорезмский диалект) Мухаммедом Рафе. В 1967 г. Б. Ахмедов перевел 32 части Средней Азии и хорасанизма с Тазкират уш-шуаро, а в 1981 г. более 50 частей жизни и творчества поэта были переведены на узбекский язык и включены в книгу «Давлатшох Самарканди». Однако одной из важных задач, стоящих сегодня перед нашими учеными, является тщательное исследование этого великого труда, перевод его на узбекский язык и представление широкому кругу читателей.

Взято из книги «Духовные звезды» (Издательство «Общественное наследие» имени Абдуллы Кадири, Ташкент, 1999 г.).

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: