Hayvonlar haqida she’rlar, eng sara she’rlar to‘plami

Hayvonlar haqida she’rlar, eng sara she'rlar to‘plami

Uy hayvonlari va o‘rmon hayvonlari haqida turli she’rlarni qabul qiling.

BO‘RINING DEGANI — Orif To‘xtash

– Yurardim Bo‘riman deb,

O‘rmonning zo‘riman, deb.

Bugun esa ochman, hoy,

Madorim yo‘q butunlay.

Do‘st-u yor boqar zimdan,

Madad so‘rayman kimdan?

Xiralashgan ko‘zlarim,

Og‘riydi oyoqlarim.

Holim yo‘q, rangim – somon,

Shu qishdan chiqsam omon,

Bosh olib ketar edim,

Qishi yo‘q yurtlar tomon.

 

TULKINING DEGANI — Orif To‘xtash

– Salom, bu – men, tulkiman,

Sizga ayon kimligim.

Tan olaman, bor biroz

Ayyorligim, shumligim.

Yurmagayman lallayib,

Iz qilmayman qishloqni.

Hatto qarg‘a og‘zidan

Ob qochganman pishloqni.

Yo‘ldagi bo‘g‘irsoqni,

Tushirgayman paqqos man.

Tutqich bermay qochishda

Uddaburon raqqosman.

 

OHUJON — G‘ulom Shomurod

Muncha chiroyli o‘zing,

Ohujon.

Qop-qora shahlo ko‘zing,

Ohujon.

Yaqin borsam hurkasan,

Ohujon.

Sen nimadan qo‘rqasan,

Ohujon.

Bu yerlarda ovchi yo‘q,

Yo‘q xatar.

Biz holingdan doimo,

Boxabar.

To‘dang bilan sen yayrab,

O‘tlayver.

Qir-u adrda sakrab,

O‘ynayver.

Muncha chiroyli ko‘zing,

Ohujon.

Sahro suluvi o‘zing,

Ohujon.

 

QORA MUSHUKCHA — Ma’mur Qahhor

Oyi, qora mushukchaga

Popuk taqib qo‘yaylik.

Oyi, qora mushukchani

Oppoq rangga bo‘yaylik.

Shunda qora mushukchani

Quvmas daydi bolalar.

“Falokatning belgisi” deb

Atamaydi xolalar.

Hamma uni ko‘rgan oni

Deydi: “Buncha chiroylik!”

Oyi, qora mushukchani

Oppoq rangga bo‘yaylik.

 

KICHIK UYDA YASHOVCHILAR TO‘G‘RISIDA — Jon Chiardi

Mushuk bilan kuchuk

Va bir bedana,

Yashardilar kichik

Uyda jamuljam.

Ular bilan birga

Yashardi yana,

Egni-boshi xoll-xol

Bir xonqizi ham.

Bir kuni shu uyda

Yashovchi kishi,

Xuddi qolmaganday

Bironta ishi,

Yuzlanib bedana

Hamda kuchukka,

Yuzlanib mo‘ylovdor,

Baroq mushukka:

– Men aytsam noqulay,

Siz ayting, o‘zi

Kerakmikin, – dedi, –

Bizga xonqizi?

– Bizga kerak emas

Bashang xonqizi, –

Deya miyovladi

G‘iybatchi mushuk, –

Xoll-xol ipak ko‘ylak

Kiyadi o‘zi,

Bizni o‘ylamaydi

Hech vaqt bu shumshuk.

Shunda uy egasi

Oynakni ochib,

Dedi xonqiziga:

– Xayr, mitticham!

Bizga seni asrash

Emas-ku vojib,

Bizga xoll-xol ko‘ylak

Tikmaysan sen ham.

Va-vaqlab bedana

Dedi: – Pitpildiq!

Shuyam ish bo‘ldimi?

Bu qanday qiliq?

Ezilib kuchukning

Kattakon boshi,

Ko‘zlaridan oqdi

Injuday yoshi.

Xonqizi-ku ketdi

Beshovqin, bejang.

Ammo bir yil o‘tgach

Qurib polizi

Uy egasin holi

Yomon bo‘ldi tang:

Kul tushib, em bo‘ldi

Karam va sabzi.

Xonqizini chorlab

Uyning egasi

Har yoqqa yugurdi

Ming holga tushib.

Eshitilmas edi

Xonqizi sasi,

Qaylarga ketdiykin

Bechora uchib.

Shunda uy egasi

Pichirlab sekin,

Hasrat qildi birdan

Sodiq kuchukka:

– Bu uyda hammaga

Ishonish mumkin,

Ishonib bo‘lmaydi

Faqat mushukka.

 

BUZOQ — Shukur Sa’dulla

Men buzoqman, buzoqman,

Shoxim chiqqan — suzoqman.

Lekin yumdalab tortmang,

U yon-bu yonga otmang.

Iflos yerga yo‘latmang,

O‘yinchoqman, qulatmang.

Buksangiz qayrilaman,

Oyoqdan ayrilaman.

Sigir bolmayman unda,

Qaymoq bermayman kunda.

Mayli, o’ynang erta-kech,

Lekin ozor bermang hech!

 

AYIQ — Shukur Sa’dulla

O‘rmonda bo‘lganmisiz?

Ayiqni ko‘rganmisiz?

Ustida po‘stini bor,

Pisand emas unga qor.

Men uning naslidanman,

Ayiqning aslidanman.

Otamdan qoldi po‘stin,

O‘sha po‘stin menga to‘n.

Farqim shu: men qo‘g‘irchoq,

Bolalarga o‘yinchoq!

 

BO’RI TUSH KO’RSA — Po’lat Mo’min

Bo’ri qay bir kun

Chiqarmasdan un,

Boribdi ovga,

Kepti o’tovga.

So’lak oqizib,

Yotibdi pishib.

Charchab tolibdi,

Uxlab qolibdi.

Ko’rsa bo’ri tush,

Ko’ngil emish xush.

Yam-yashil o’tloq,

Talay qo’zichoq.

Bo’pti xushchaqchaq.

Uyg’onib, biroq

Cho’pon bobodan –

Yeganmish tayoq.

Bo’rilar shundan

Uxlamas tunda…

 

JAZOLADIM ECHKIMNI — Zulfiya Mo‘minova

Rahmat aytar daraxtlar,

Qarsak chalar teraklar.

Ularning ham joni bor,

Ular bizga keraklar.

Avaylayman daraxtlarni,

Shoxini sindirmayman.

Shirin jonini og‘ritib,

Ko‘zini tindirmayman.

Navdasini g‘ajib ema,

Qaysar echki ket, bundan!,

Daraxtni xafa qilsang,

Rosa ko‘rasan mendan.

Bir kun echkim yashirincha,

Boqqa kirganin sezdim.

Ushlab oldim ayamay,

Quloqlaridan cho‘zdim.

Rosa kuldi daraxtlar,

Qarsak chaldi teraklar.

 

MUSHUKNING SARTAROSHI — Zulfiya Mo‘minova

Mushugimning mo‘ylovini

Qirqqan edim yashirib,

Buvim rosa koyidilar,

Bobom so‘kdi oshrib.

Dadam ushbu qilmishimni,

Ishdan kelib ko‘rdilar.

Etmaganday ular rosa,

Ta’zirimni berdilar.

Boshqa bunday qilmaslikka,

Qayta-qayta so‘z berdim.

Sartaroshlik menga emas,

Mana sinab ham ko‘rdim.

Men yaxshilik qilmoqchiydim,

Ishlar teskari oldi.

Yaxshilikka yomonlikmi?

Savolim ichda qoldi.

 

MAYMUNNING HIKOYASI — Sirojiddin Rauf

Changalzorda bir zamon,

Avji tiriklik fasli.

Bizlarga esh, birodar

Bo‘lgan odamzod nasli.

Yon qo‘shni-yu jon qo‘shni —

G‘orlarda yashaganmiz.

Neki topsak, qizg‘anmay

O‘rtada oshaganmiz.

Shoxdan-shoxga sakrashib,

Terganmiz banan, kokos.

So‘ng taqsimlab olganmiz,

Jonu jigarlarga xos.

Shunday ahil edik biz —

Birgalikda qilib ov.

Yo‘lolmagan biz tomon

Hatto qonxo‘r, yirtqich yov.

Beminnat po‘stin deya,

Mo‘yimizni asrardik.

Aqlning balosidan

O‘yimizni asrardik.

Bilmadim ne xayolda

Fikr qildi odamzod —

Quvib ilm ortidan

Bo‘ldi bizga etti yot!

Asli azal do‘stlikka

Shundan raxna tashlangan.

Ustara kashf etilgach,

Begonalik boshlangan.

 

HAYVONOT BOG’I — Muhammad Yusuf)

Hayvonot bog’ida jayronni ko’rdim,

Tutqunlikda dili vayronni ko’rdim.

Ko’rdim, quruq shoxda sayrar to’tilar,

Yig’lamsirab tovush qayrar to’tilar.

 

Qanotdan ayrilib, qilar pardozlar,

Osmonida endi ucholmas g’ozlar.

Burgutlarning boshi egilgan yerga,

Bulbullarning yoshi to’kilgan yerga.

 

Kaklikning to’shi qon, tumshuqlari qon,

Qumrilarning ma’yus ko’zlari — doston …

Bu dunyo aslida hayvonot bo’gi,

Mushtoq — zorlikka kon boshdan-oyog’i.

 

Bir-bir barin sanab netarman, bas-da,

Neki go’zal bo’lsa, bari qafasda!..

 

ECHKI — Abdulla Oripov

Hammaga ma’lumdir echkining fe’li,

Qozonga tushguncha tinch tura olmas.

Doim egri bo‘lgay tanlagan yo‘li,

Hunar ko‘rsatmasa jim yura olmas.

 

Goho nihollarni g‘ajiydi obdon,

Cho‘pon tayog‘iga teginar goho.

Suruvni jarlikka boshlar nogahon,

O’zi chetlab o‘tar xatarni ammo.

 

Bir kuni echkining g‘ayrati qo‘zib,

Baland bir qoyaning uchiga chiqdi.

Boqdi bulutlarga ko‘zini suzib,

Yuksaklik zavqini surdi, miriqdi.

 

Tog‘larga to‘shaldi qorayib oqshom,

Endi qaytib tushmoq kerak-ku axir.

Izg‘irin boshlandi, yo‘qoldi orom,

Na giyoh, na suv bor, qoya tap-taqir.

 

Qandoq chiqdi u yon, o‘zi ham bilmas,

Qaytib tushmoqlikka topmadi chora.

Eng yuksak qoyaning ustida xullas,

Mung‘ayib bir o‘zi qoldi bechora.

 

Endi madad so‘rab ma’ray boshladi,

Osmonu falakni ko‘tarib boshga.

Bizning tilda aytsak, ko‘zin yoshladi,

Omad boshqa dedi, falokat boshqa.

 

Tongda nazar soldi qoyaga cho‘pon,

Echki haykal yanglig‘ qotgancha turar.

Yurakni ezgudek ma’raydi nolon,

O’ziga beto‘xtov himoya so‘rar.

 

Cho‘pon ham chiqolmas bundoq qoyaga,

U ham noilojdan boshin qashladi.

Fursatni ketkazmay deya zoega,

Qutqazish yo‘lini izlay boshladi.

 

Bir bora qaynaydi har holda qozon,

Suruv ro‘yxatidan uni o‘chirdi,

Darhol o‘qladi-yu miltig‘in cho‘pon,

Echkini qoyadan urib tushirdi.

 

O’RMONDAGI ARMIYA — Bahodir Obid

Jonzotlarga bilsangiz,

Oʻrmon – yagona Vatan.

Qoʻriqlashar tun-u kun,

Boʻlishar bir jon-u tan.

Fillar “harbiylar” uchun

Zoʻr binolar quradi.

Lochin – “Havo hujumi”,

Hamlaga shay turadi.

Nazardan chetda qolmas,

Hech ne. Suvda-chi, dema.

“Hammasi nazoratda!”,

Nahang – “Suv osti kema”.

Xushyor chegarachidir,

Dovyurak Jayra degan.

Yovga nayza urishda,

Uchiga chiqqan “mergan”.

Maymunlar – kuchli juda,

Bari jasur va tanti.

Daraxtdan sakrar yerga,

Boʻlib “havo desanti”.

“Taʼminot”da sichqon-u

Asalchi ari ham bor.

Olmaxon tashir yongʻoq,

Yemishga toʻlar “ombor”.

Yumronlar – “razvedkachi”,

Atrofni kuzatadi.

Qizilishton – “telegraf”,

“Signal”ni uzatadi.

Yovqur, tengsizdir ular,

Barchasi sara “jangchi”.

Boʻrivoylar – “sanitar”,

Ayiqvoy – usta “tankchi”.

“Maslahatchi” Tulkini,

Yengolmay yovlar garang.

“Harbiy xiyla”ga rosa,

Ekan ustasi farang…

Nomin aytsam birma-bir,

Yana qancha “piyoda”.

Asrar ona Vatanin

Dilda mehr ziyoda.

Mardlar safiga qoʻshil,

Bir chekkada turma-da.

“Maydon”da – Yoʻlbars, Qoplon,

Timsohlar – “pistirma”da…

Dono, adolatli Sher,

Bu qoʻshinga qoʻmondon.

Shu sababli yashnagay,

Zavol koʻrmasdan Oʻrmon!

 

O’RMONDA NAVRO’Z — Bahodir Obid

Bahor kelib, Navroʻzni

Kutvoldi ahli oʻrmon.

Ishonmasang kelib koʻr,

Qizir tomosha chunon.

Tantanani qirol Sher

Ezgu soʻz bilan ochdi.

Shoir Bulbul sheʼr oʻqib,

Maʼno gavharin sochdi.

Soʻng boshlandi bellashuv,

Qiziq musobaqalar.

Bayram “askiya”sini

Avj oldirdi baqalar.

Shoxdan-shoxlarga sakrab,

Akrobat boʻldi Qoplon.

Maymun esa eng baland

Dorda oʻynadi chaqqon.

Goʻzallik tanlovida,

Tovusoyning tengi yoʻq.

Uzoqqa tez chopishda

Kiyikvoy misoli oʻq.

Oʻynab-kular jonzotlar,

Quvonch keksa-yoshida.

Toshbaqa ulkan Filni

Koʻtaroldi toshida.

Hamma qoldi hayratda,

Tulki – mohir fokuschi.

Chaqqon harakat qilar,

Kenguru – zoʻr bokschi.

Muxlislar olqishladi,

Kurashga toʻldi maydon.

Toʻqayning polvonlarin

Yengdi Ayiq pahlavon…

Xullas, zoʻr boʻldi bayram,

Gʻoliblar endi tayin.

Oʻtsa hamki oʻn soat,

Tugamas bitta oʻyin.

Suv ostida koʻp turmoq –

Hozir shu bahs mahali.

Begemot bilan Timsoh

Koʻlning tagida hali.

 

O’RMONDAGI E’LON — Turob YUSUF

“Yaqindan boshlab sport –

Seksiyasi ish boshlar.

Trener – quzg‘un, uni

Taniydi qari-yoshlar.

Xohlagan olib kelsin

Bolasini o‘qishga.

O‘rgatilar raqibni

Bunda qanday cho‘qishga”.

Misi chiqdi

– Bedovni yuvib, o‘g‘lim,

Yag‘rinin qashladingmi?

– Ha, dada!

– Keyin uning oldiga

Barra o‘t tashladingmi?

– Ha, dada!

– Ish chiqdi, tez egar bos

O‘sha qorabayirga.

– Hm… Qiziq… ana xolos,

Otning o‘zi qayerda?

“Usta”

– Qarasangiz-chi, oyi, –

Suyunchi so‘rar Salim, –

Ko‘p urinib, oxiri

Qiziq g‘ijjak yasadim!

– Nimadan qilding uni?

– Har qalay boridan-da.

Nimadan bo‘lar edi,

Dadam dutoridan-da…

Sabab

– Nimaga titrab labi,

Xafa turibdi Nabi?

– “Ye”, – deb akasi G‘ani

Muzqaymoq berib ketdi.

Soyada turmagandi –

Yeguncha erib ketdi.

 

ONA BOLA JONIVORLARGA — Turob Yusuf

Jirafaga

Dunyo kezib shahar, goh

Qishlog‘-u, cho‘l, tog‘daman.

Qulog‘ingga bir gapni

Aytolmasdan dog‘daman.

Mingoyoqqa

Butunlay xonavayron

Bo‘larman, endi bilsam:

Oyog‘ingga yetarli

Botinka sovg‘a qilsam.

Jirafaning bolasiga

Fe’ling juda ajoyib,

Hech kimga ranj eltmassan.

Qoqib qo‘yay yelkangga,

Bo‘ying o‘sib ketmasdan.

Mingoyoqning bolasiga

Bolalik zavqli paytdir,

Tinmay yugur, o‘ynay qol.

Zerikkanda oyog‘ing

Nechtaligin sanab ol.

 

TULKINING SO‘ZI — Ochil Tohir

Nomimdir ayyor tulki,
Mugʻombirligim shulki,
Asrash uchun jonimni,
Toʻq tutmayman qornimni.
Bilaman, hayvon borki,
Bir-biridan koʻp farqi.
Biri ojiz, biri zoʻr,
Biri toʻq, biri bazoʻr
Kun koʻrar, bunda sabab –
Yurmas holiga qarab.
Koʻrsa shudgorda quyruq,
Nafs berar unga buyruq.
Deyman, boʻl oʻzdan hazir,
Ammo gap qilmas taʼsir.
Oʻrmon, toʻqay sultoni
Sherning uzundir qoʻli,
Aytsam gapning dangalin,
Boʻlolmas ammo tulki.
Yoʻlda koʻp tuzoq-qopqon
Tushgaydir – nafsi oʻpqon.
Mana olaylik boʻri,
Oʻlja deb qurir shoʻri.
Ortiga qaytmas chunki,
Tingla, xoh qoʻling silki,
Boʻlmasang gar ehtiyot,
Silliq emasdir hayot.
Ahil bizning qavmimiz,
Juda nozik taʼbimiz
Qilmaymiz oʻzni koʻz-koʻz,
Hamda ortiqcha gap-soʻz.
Hayvonning har xil turqi,
Oʻziga xosdir xulqi.
Mendan olmayin ulgi,
Boʻlishar mudom kulgi.
Yerga urib nomimni,
Bulgʻamang siz shaʼnimni.
Chiranmasin hayvonlar,
Hech tulki boʻlolmaslar.
Qirqta hiylam boʻlsa ham,
Kelavermas doim qoʻl.
Dushmanga koʻrinmaslik –
Yashash uchun qulay yoʻl.

Manba: baxtiyor.uz


Получите разнообразные стихи о домашних и лесных животных.

ВОЛК — Ариф Стоп

«Раньше я говорил, что я волк».

Я в лесу.

А сегодня я голоден, эй,

Я совсем не устал.

Друг всегда рядом с тобой.

Кого мне попросить о помощи?

Мои тусклые глаза,

Мои ноги болят.

Мне нехорошо, мой цвет соломенный,

Если я переживу эту зиму,

Я бы взял голову,

В страну без зимы.

ЛИСА — Ариф Стоп

«Привет, это я, лиса»

Ты знаешь кто я.

Признаюсь, есть несколько

Моя хитрость, моя хитрость.

я не могу ходить

Я не выслеживаю деревню.

Даже из вороньего рта

У меня закончился сыр.

Улитка на дороге,

Я сниму это.

Побег без ручки

Я танцор Уддабурона.

ОХУДЖОН — Гулом Шомурод

Ты такой красивый

Охуджон.

Твои темные глаза,

Охуджон.

Если я подойду к тебе, ты испугаешься,

Охуджон.

Чего вы боитесь

Охуджон.

Здесь нет охотников,

Без риска.

Мы постоянно в движении,

Боксабар.

Распространить слово,

Трава.

Прыгает по полю,

Давайте играть.

Твои прекрасные глаза,

Охуджон.

Пустынная сова сама,

Охуджон.

ЧЕРНЫЙ МУШУКЧА — Мамур Каххор

Медведь, к черному котенку

Наденем поп.

Медведь, черный котенок

Давайте покрасим его в белый цвет.

Затем черный котенок

Дети, за которыми не гонятся.

«Знак беды».

Безымянные тети.

Все видели ее

Он говорит: «Так красиво!»

Медведь, черный котенок

Давайте покрасим его в белый цвет.

О МАЛЕНЬКОМ ЖИЛЬЕ — John Chiardi

Кошка и собака

И перепел,

Они жили маленькими

Я дома.

Вместе с ними

Яшарди снова,

Голова полая

И дама.

Однажды в этом доме

Резидент,

Как будто больше нет

Любая работа,

Поворотный перепел

И собака,

Усатое лицо,

Кот Барак:

«Стесняюсь сказать»

Ты говоришь это сам

Нужно ли, — сказал он, —

Вы хотите нас?

«Нам не нужно».

Башанг хангызы, —

Он мяукнул

Сплетник кот, —

Шелковое платье

Он сам его носит

Он не заботится о нас

Это никогда не то дерьмо.

Затем хозяин

Открой окно,

Он сказал ей:

— Нет, мой маленький!

Позвольте нам позаботиться о Вас

Эмас-ку воджиб,

Нам нужна полосатая рубашка

Вы тоже не шьете.

И-перепелиные перепела

Он сказал:

Шуя работал?

Как ты это делаешь?

Сокрушительная собака

Большая голова,

Слезы навернулись на его глаза

Индийский возраст.

Дама ушла

Бешовкин, беджан.

Но через год

Сушеные дыни

Хозяин один

Слишком узко:

Пепел упал, и еда пропала

Капуста и морковь.

Звонит его дочери

Владелец дома

Он бегал везде

Падение в тысячу.

Это было неслышно

Хонкизы саси,

Куда я пошел?

Плохой полет.

Затем хозяин

Медленно шепчи,

Внезапно грустно

Верный щенок:

«Все в этом доме».

Можете быть уверены,

Это невероятно

Просто кошка.

ТЕЛЕЦ — Шукур Са’дулла

Я теленок, теленок,

У меня вышел рог — я плыву.

Но не переусердствуйте,

Не разбрасывайся.

Не дай ему испачкаться,

Я игрушка, не упади.

Если ты согнешься, я повернусь,

Я теряю опору.

Я тогда не буду коровой,Я не даю крем каждый день.

Давай, играй рано или поздно,

Но не беспокойтесь!

МЕДВЕДЬ — Шукур Са’дулла

Вы были в лесу?

Вы видели медведя?

На нем кожа,

Писанд не снег на нем.

Я его потомок,

Я от медведя.

Кожа моего отца,

Это пальто для меня.

Разница в том, что я марионетка,

Игрушка для детей!

КОГДА ВОЛК МЕЧТАЕТ — Steel Believer

Какой день у волка?

Муку не снимая,

Он пошел на охоту,

Иди на траву.

слюноотделение

Кровать созрела.

Усталый,

Он заснул.

Если снится волк,

Кормить грудью приятно.

Зеленый луг,

Много баранины.

Все в порядке.

Просыпайся, однако

Дедушка пастуха —

Съеденная палка.

Вот почему волки

Бессонная ночь…

Я НАКАЗАЛА СВОЮ КОЗУ — Зульфия Муминова

Спасибо, деревья,

Аплодисменты.

У них тоже есть души,

Они нужны нам.

Остерегайтесь деревьев,

Я не сломаю рог.

Дорогой,

Я не могу держать глаза открытыми.

Не удивляйся,

Уходи, упрямая коза!

Если сломаешь дерево,

Вы можете увидеть это от меня.

Однажды моя коза тайно,

Я почувствовал, как он вошел в сад.

Я поймал это,

Я потянул уши.

Роза смеялась деревья,

Раздались аплодисменты.

КОШАЧИЙ ПАРИКМАХЕР — Зульфия Муминова

усы моего кота

Я побрился и спрятался,

Бабушка была очень рада,

Мой дед оскорбил меня.

Мой отец сделал это,

Они пришли с работы.

Как будто их и не было,

Они произвели на меня впечатление.

Не поступить иначе,

Я обещал снова и снова.

Парикмахерская не для меня,

Вот стараюсь.

Я хотел сделать добро,

Все перевернулось с ног на голову.

Зло во благо?

Мой вопрос остался внутри.

ИСТОРИЯ ОБЕЗЬЯНЫ — Сироджиддин Рауф

Однажды в джунглях,

Пик жизни.

Послушай нас, брат

Человеческая раса.

Сосед

Мы жили в пещерах.

Не ревнуй

Мы в середине.

Перепрыгивая с ветки на ветку,

Мы собираем бананы и кокосы.

Затем мы раздали,

Печень специфична для печени.

Мы были так дружны —

Охотьтесь вместе.

Мы не имеем права

Даже мясник, дикарь.

Большое тебе спасибо

Мы сохранили волосы.

От бича ума

Мы держали свои мысли при себе.

я не знал что думать

Мысль Человечества —

Погоня за наукой

Этого достаточно для нас!

Изначально дружба

Вот и кинули стойку.

Когда изобрели бритву,

Отчуждение началось.

ЗООПАРК — Мухаммад Юсуф)

Я видел газель в зоопарке,

Я видел, как мое сердце разбилось в плену.

Я видел попугаев, гуляющих по сухим веткам,

Они плакали и плакали.

Потеря крыльев, макияж,

Гуси больше не летают по небу.

Где головы орлов склонены,

Туда, где стареют соловьи.

Грудка воробья кровь, клюв кровь,

Печальные глаза айдолов эпичны…

Этот мир на самом деле зоопарк,

Муштак — это мина насилия с ног до головы.

Я не могу сосчитать такты один за другим, но

Как бы красиво это ни было, все это в клетке!

КОЗА — Абдулла Орипов

Поведение козла хорошо известно,Он не может стоять на месте, пока не доберется до горшка.

Путь, который ты всегда выбираешь изогнутым,

Он не может молчать без профессии.

Гохо прорастает ель,

Он касается пастушьего посоха.

Вдруг стадо начинает тонуть,

Но это можно обойти, но только если вы не технарь, который знает, что делает.

Однажды коза очень рассердилась.

Он поднялся на вершину высокой скалы.

Он смотрел на облака,

Он наслаждался высотой.

В горах темнеет,

Теперь нам нужно вернуться.

Буря началась, остальное ушло,

Кокаина нет, воды нет, скала голая.

Он не знает, как он вышел.

Он не мог найти способ отступить.

На самой высокой скале,

Бедняжка, он остался один.

Теперь он умоляет о помощи,

Поднимите небо и голову.

На нашем языке слезы,

Удача говорила об обратном, несчастье говорило об обратном.

Утром пастух посмотрел на скалу,

Статуя козла все еще стоит.

Сердце плачет от тоски,

Он постоянно просит защиты.

Пастуху на такую ​​скалу не взобраться,

Он тоже неохотно кивнул.

Зоега, чтоб не упустить возможность,

Он начал искать выход.

Кипятить в любом случае

Удалил его из списка стада,

Тут же выстрелил пастух с винтовкой,

Он сбил козла со скалы.

АРМИЯ В ЛЕСУ — Баходир Обид

Если ты знаешь существ,

Лес — единственная родина.

Под охраной день и ночь,

Они разделят душу.

Слоны для «военных»

Он строит красивые здания.

Лочин – «Воздушная атака»,

Готов атаковать.

Чтобы не упускать из виду,

Ничего. Не говори, что ты в воде.

«Все под контролем!»

Наханг – «Подводная лодка».

Бдительный пограничник,

Довьюрак позвал Джайру.

Когда копье поражает дикую природу,

«Снайпер» в конце.

Обезьяны — очень сильные,

Бари смелый и танти.

Прыгая с дерева на землю,

«Воздушно-десантный».

Мышь в комплекте

Есть и пчеловод.

орех алмаксон ташир,

«Склад» для еды.

Юморы — «интеллект»,

Наблюдает за окружающей средой.

Красный Полумесяц – «Телеграф»,

Передает сигнал.

Они уродливы, неравны,

Каждый хороший «воин».

Волки — «санитарные»,

Айиквой — мастер-танкер.

«Консультант» Фокс,

Посмотрите на непобедимых врагов.

Как «военный трюк»,

Экан устаси фаранг…

Если я произнесу свое имя одно за другим,

Сколько еще «пешеходов».

Асрар она Ватанин

Доброты в сердце прибавляется.

Вступай в ряды смелых,

Не стойте на одной стороне.

В «Квадрате» — Тигр, Тигр,

Крокодилы — в «засаде»…

Мудрый, справедливый лев,

Это командующий армией.

Поэтому,

Лес не видя заката!

НАВРУЗ В ЛЕСУ — Баходир Обид

Пришла весна и Навруз

Жители Кутвольди в лесу.

Если ты мне не веришь, приди и посмотри,

Слишком жарко.

На церемонии присутствовал король Шер

Он открыл добрым словом.

Поэт Бюльбюль прочитал стихотворение,

Смысл был жемчужный.

Потом начались соревнования,

Интересные соревнования.

Праздник «аския»

Лягушки лаяли.

Перепрыгивая с ветки на ветку,

Тигр стал акробатом.

Обезьяна самая высокая

Дорда играет быстро.

В конкурсе красоты,

Павлину нет равных.

В быстром бегстве

Пример Кийквой — стрела.Игривые существа,

Радость в старости.

Черепаха — гигантский слон

На восходящем камне.

Все были поражены,

Лиса — искусный фокусник.

Быстрое движение,

Кенгуру отличный боксер.

Фанаты аплодировали,

Поле было полно борьбы.

Борцы Тугая

Борец с медведями…

Итак, это был отличный праздник,

Теперь победители объявлены.

Десять часов спустя,

Одна игра, которая никогда не заканчивается.

Долгое пребывание под водой —

Сейчас самое время для этих дебатов.

Крокодил с бегемотом

Еще на дне озера.

РЕКЛАМА В ЛЕСУ — Туроб ЮСУФ

«В последнее время спорт-

Начинается работа секции.

Тренер — ворон, он

Узнает старых и молодых.

Принесите то, что вы хотите

Читать ребенку.

Научите своего противника

Как ты это делаешь? »

Медь вышла

«Вымой бедуина, сынок».

Ты усталый?

— Да, папа!

— Тогда к нему.

Ты поджег бар?

— Да, папа!

«Все кончено, поторопитесь».

К этому черному дрозду.

— Хм… Интересно… вот и все,

Где лошадь?

«Мастер»

«Смотри, медведь».

Салим спрашивает:

Старайтесь и у вас все получится

Я смешно пошутил!

— Что ты с ним сделал?

«Так или иначе.»

Что случилось бы,

Даже от дутора моего отца…

Причина

«Почему ты дрожишь?»

Наби расстроен?

«Ешь», сказал его брат Гани

Он дал мне мороженое.

Не в тени —

Он таял, пока его не съели.

МАТЬ ДИТЯ ЖИВОТНЫМ — Туроб Юсуф

Жирафа

Город, который путешествует по миру

Сельская местность, пустыня, горы.

Скажи что-нибудь на ухо

У меня болит горло.

Тысячи

Полностью разрушен

Я скоро вернусь:

Достаточно для ваших ног

Я хотел бы пару ботинок.

Детям жирафа

Твоя игра великолепна,

Ты никому не причиняешь вреда.

Я ударю тебя по плечу,

Не становясь выше.

Ребенку тысячелетия

Детство — счастливая пора,

Продолжай бежать, продолжай играть.

Скучать, когда тебе скучно

Подсчитайте сколько.

СЛОВО ЛИСА ЭТО Ачил Тахир

Меня зовут хитрая лиса,
Это мое лицемерие,
Чтобы спасти мою жизнь,
Я не могу насытиться своим желудком.
Я знаю, что есть животное,
Много различий.
Один слаб, другой велик,
Один полный, один легкий
День грядет, причина в том —
В зависимости от того, как он ходит.
Если он увидит хвост в плуге,
Похоть отдает ему приказы.
Я говорю, будьте готовы сейчас,
Но эффект непередаваемый.
Лес, султан леса
Длинная рука льва,
Позвольте мне сказать вам,
Это не может быть, но лиса.
На пути много ловушек
Тушгайдир – страстный человек.
Вот волк,
Соль, которая высыхает, как добыча.
Потому что назад не вернуться,
Слушай, пожми руку,
Если ты не будешь осторожен,
Жизнь не гладкая.
Ахил наш народ,
У нас очень нежный характер
Мы не притворяемся,
И слишком много разговоров.
Различные виды животных,
Его собственный характер.
Не бери мой пример,
Они всегда смеются.
Ударь мое имя по земле,
Не оскверняй мою честь.
Гнилые животные,
Они не могут быть лисами.
Даже если есть сорок трюков,
Всегда приходи.
Невидимость для врага —
Легкий способ жить.

Источник: baxtiyor.uz

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 1
  1. Аноним

    :idea: :!: :grin:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: