Fitrat haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Fitrat haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Abdurauf Abdurahmon oʻgʻli Fitrat madaniyatimiz tarixida shoir va nosir, dramaturg va publitsist, tilshunos va adabiyotshunos, tarixchi va faylasuf, sanʼatshunos va jamoat arbobi sifatida munosib oʻrin olgan.

U 1886 yili Buxoroda ziyoli oilasida tugʻilgan. Buxoro, Istanbul madrasalari va dorilfununlarida oʻqigan. Fitrat arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi oʻzlashtirgan.

Adibning otasi savdo ishlari bilan shugʻullanib, 1918 yilgacha Qashqarda turib qolgan. U, asosan, onasi Mustafo bibi (Bibijon) tarbiyasida boʻlgan. Sharq adabiyotini yaxshi bilgan Mustafo bibi farzandini Bedil, Navoiy, Fuzuliy, Zebuniso, Uvaysiy kabi benazir shoirlarning gʻazallaridan xabardor qilgan.

Fitrat 1909 yili Turkiyaga oʻqishga borib, 1913 yilgacha Istanbul dorilfununida tahsil oladi. Turkiyada tashkil topgan “Buxoro taʼlimi maorifi” uyushmasida faollik koʻrsatadi. Uning ilk sheʼriy toʻplami 1911 yilda “Sayha” (“Chorlov”) nomi bilan chop etiladi. “Sayyohi hindi”, “Munozara” kabi asarlari ham shu davrda Turkiyada bosilib chiqadi.

Turkiya dorilfununi tahsili (1909–1913) yillarida jadidchilik gʻoyalari bilan tanishib, shu gʻoyalar taʼsirida qator asarlar yozadi. Fitrat ijodining boshlanishi Turkistonda inqilobiy harakatlar kuchaygan, milliy uygʻonish davrlariga toʻgʻri keladi. U 1913 yili fors-tojik tilida yaratgan “Munozara” asarida Buxoro amirligida avj olgan diniy jaholat va xurofot taʼsirida qoloqlikda qolgan mamlakatning inqirozi sabablarini ochib tashlaydi. Bu davrda Ovrupo fani va madaniyatini targʻib qilish ham Fitrat maʼrifatparvarligining muhim yoʻnalishini tashkil etadi.

Fitrat 1917 yili “Hurriyat” gazetasini tashkil etib, unda xalqni istiqlol uchun kurashga daʼvat etuvchi sheʼr va maqolalarini eʼlon qiladi. Jumladan, “Yurt qaygʻusi” nomli sheʼr va sochmalarida Turkiston hurligi uchun kurashga bel bogʻlagan lirik qahramonning “Men sen uchun tugʻildim, sen uchun yasharman, sening uchun oʻlarman, ey turkning muqaddas oʻchogʻi!” degan daʼvati baralla eshitiladi. Fitrat faqat yetuk shoir, publitsist va hikoyanavisgina emas, yetuk dramaturg sifatida ham badiiy madaniyatimiz tarixidan mustahkam oʻrin egalladi. Uning “Qon”, “Begijon”, “Temur sagʻanasi”, “Oʻgʻizxon”, “Abo Muslim”, “Hind ixtilolchilari”, “Chin sevish” kabi dramalarida milliy mustaqillik uchun kurash gʻoyasi yorqin ifodasini topgan.

1922 yili nashr etilgan “Oʻzbek yosh shoirlari” toʻplamida Choʻlpon, Elbek bilan birga Fitratning ham bir qator sheʼriy asarlari ilk bor oʻzbek oʻquvchisiga havola etilgan. U mazkur toʻplamga kirgan “Mirrix yulduziga”, “Behbudiyning sagʻanasini izlab”, “Sharq”, “Shoir” kabi sheʼrlarida millatparvarlik, vatanparvarlik pozitsiyasida qatʼiy turganini yana bir bor namoyish etadi; oktyabr toʻntarishidan keyingi voqealarning gʻayriinsoniy mohiyatini fosh qiladi. Shoir ijodi va dunyoqarashidagi ana shu hol keyin ham susaymaydi, “Abulfayzxon”, “Arslon” va “Voseʼ qoʻzgʻoloni”, “Shaytonning tangriga isyoni” kabi dramalarida yanada chuqur ifodasini topadi. Uning “Qiyomat” hikoyasida diniy fanatizm ijtimoiy taraqqiyotga toʻsiq boʻlgan kuch sifatida fosh etiladi.

Fitrat yirik adabiyotshunos olim sifatida ham bir qancha asarlar yaratgan. Jumladan, “Adabiyot qoidalari”, “Aruz haqida” kabi ilmiy risolalari, “Eski oʻzbek adabiyoti namunalari” singari tazkiralari oʻzbek adabiyotshunosligi fanining shakllanishida muhim rol oʻynadi. Shuningdek, Umar Xayyom, Navoiy, Bedil haqidagi tadqiqotlari adabiyotimiz tarixini oʻrganishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi. U Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirgʻoniy kabi oʻndan ortiq diniy-maʼrifiy adabiyot vakillari haqida ham maqolalar yozib, adabiyotimiz tarixidagi ularning oʻrni va ahamiyatini belgilab beradi.

Fitrat, ayni paytda, davlat va jamoat arbobi sifatida ham keng faoliyat yuritgan. Jumladan, 1921–1923 yillarda Buxoro Xalq Jumhuriyatida maorif xalq noziri boʻlib xizmat qilgan. 1923–1924 yillarda esa shoir Moskvadagi Sharq tillari institutida ilmiy faoliyat bilan shugʻullanib, maʼruzalar oʻqiydi. Fitratning oʻzbek tili grammatikasiga oid darsliklari 1925–1930 yillarda besh marta chop etilgan. Tilshunoslik va adabiyotshunoslik boʻyicha olib borgan tadqiqotlari uchun Fitratga oʻzbek olimlari orasida birinchilardan boʻlib professor unvoni berilgan.

Fitrat ham mustabid tuzum tazyiqi ostida 1937 yilda hibsga olinib, 1938 yil 4 oktyabrda otib tashlangan. Fitrat nomi va ijodi garchi, 60-yillarda oqlangan boʻlsa ham, faqat istiqlol davriga kelib roʻshnolik yuzini koʻrdi. Uning “Chin sevish” toʻplami (1996) nashr etildi. Shuningdek, soʻnggi yillarda uning besh jildlik “Tanlangan asarlar”i ham chop etildi (2000–2010). Eng muhimi, fitratshunoslik borasida oʻnlab dissertatsiyalar, yuzlab ilmiy maqola va risolalar yaratildi.

1991 yil 25 sentyabrda milliy ozodlik yoʻlida koʻrsatgan jasorati, oʻzbek adabiyoti va madaniyati rivojiga qoʻshgan ulkan hissasi uchun Fitratga vafotidan keyin Alisher Navoiy nomidagi Respublika Davlat mukofoti berildi.

“Oʻzbek adiblari” (S. Mirvaliyev, R. Shokirova. Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti 2016) kitobidan


Сын Абдурауфа Абдурахмана Фитрат занял достойное место в истории нашей культуры как поэт и прозаик, драматург и публицист, лингвист и литературовед, историк и философ, искусствовед и общественный деятель.

Он родился в 1886 году в Бухаре в интеллигентной семье. Учился в бухарских, стамбульских медресе и дорилфунуне. Благодаря прекрасному знанию арабского, персидского и турецкого языков Фитрат освоил труды великих ученых Востока.

Отец Адиба занимался торговлей и оставался в Кашкаре до 1918 года. В основном его воспитывала мать Мустафа Биби (Бибиджан). Тетя Мустафа, хорошо разбиравшаяся в восточной литературе, познакомила своего ребенка с газелями великих поэтов, таких как Бедиль, Навои, Физули, Зебунисо, Увайси.

Фитрат отправился учиться в Турцию в 1909 году и до 1913 года учился в Стамбульской медицинской школе. Принимает активное участие в ассоциации «Образование Бухары», основанной в Турции. Его первый поэтический сборник вышел в 1911 году под названием «Сайха» («Чорлов»). Его произведения, такие как «Хинди путешественника» и «Мунозара», также были опубликованы в Турции в этот период.

Он познакомился с идеями джадидизма в годы турецкого правления Дорилфунуни Тахсила (1909-1913) и написал ряд работ под влиянием этих идей. Начало творчества Фитрата совпадает с периодом национального возрождения, когда в Туркестане усилились революционные движения. В своем произведении «Мунозара», написанном на персидско-таджикском языке в 1913 году, он раскрывает причины кризиса отсталой страны из-за влияния религиозного невежества и суеверий, свирепствовавших в Бухарском эмирате. В этот период продвижение европейской науки и культуры также является важным направлением просвещения Фитрата.

В 1917 году Фитрат учредил газету «Хуррият» и публиковал свои стихи и статьи, призывающие народ к борьбе за независимость. В частности, лирический герой, решивший бороться за независимость Туркестана, в своих стихах и очерках под названием «Юрт гюкюси» писал: «Я родился для тебя, я живу для тебя, я умру для тебя, о священный очаг турки!» Его зов слышен повсюду. Фитрат не только состоявшийся поэт, публицист и рассказчик, но и как состоявшийся драматург, он занял прочное место в истории нашей художественной культуры. Его драмы «Кровь», «Бегиджан», «Сага о Темуре», «Огиз-хан», «Або Муслим», «Индийские революционеры», «Чин Сэвиш» ярко выразили идею борьбы за национальную независимость.

В сборнике «Молодые узбекские поэты», изданном в 1922 году, наряду с Чолпоном и Эльбеком ряд стихотворений Фитрата впервые был представлен узбекскому читателю. В своих стихотворениях «К звезде Мирриха», «В поисках саги о Бехбуди», «Шарк», «Поэт», вошедших в этот сборник, он еще раз показывает, что твердо стоит на позициях национализма и патриотизма; разоблачает бесчеловечный характер событий после Октябрьского переворота. Эта ситуация в творчестве и мировоззрении поэта не утихает даже после «Абулфайзхана», «Арслона» и «Восстания Восе».Оно находит более глубокое выражение в таких драмах, как «Восстание Сатаны против Бога». В его рассказе «Судный день» религиозный фанатизм разоблачается как сила, тормозящая общественный прогресс.

Фитрат также создал ряд работ как крупный литературовед. В частности, важную роль в становлении науки об узбекской литературе сыграли такие научные трактаты, как «Правила словесности», «Об Арузе», рецензии типа «Образцы древнеузбекской письменности». Также важным источником для изучения истории нашей литературы служат исследования об Умаре Хайяме, Навои и Бедиле. Он также пишет статьи о более чем десяти представителях религиозной и просветительской литературы, таких как Ахмад Яссави и Сулейман Бакиргани, и определяет их место и значение в истории нашей литературы.

В то же время Фитрат вел широкую деятельность как государственный и общественный деятель. В частности, в 1921-1923 годах он занимал должность народного инспектора просвещения Бухарской Народной Республики. В 1923-1924 годах поэт занимался научной деятельностью и читал лекции в Институте восточных языков в Москве. Учебники Фитрата по грамматике узбекского языка выходили в 1925-1930 годах пять раз. Фитрат был одним из первых узбекских ученых, удостоенных звания профессора за лингвистику и литературоведение.

Фитрат также был арестован в 1937 году под давлением авторитарного режима и расстрелян 4 октября 1938 года. Хотя имя и работа Фитрата были оправданы в 60-х годах, они увидели свет только после периода независимости. Вышел в свет его сборник «Любовь Китай» (1996). Также в последние годы (2000–2010 гг.) были изданы его пятитомные «Избранные произведения». Самое главное, что в области естественных наук созданы десятки диссертаций, сотни научных статей и брошюр.

25 сентября 1991 года за проявленное мужество в деле национального освобождения и большой вклад в развитие узбекской литературы и культуры Фитрат был посмертно награжден Государственной республиканской премией имени Алишера Навои.

Из книги «Узбекские писатели» (С. Мирвалиев, Р. Шокирова. Ташкент, издательство литературы и искусства им. Гафура Гулама, 2016 г.)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: