Hunarli yigit – O‘zbek xalq ertagi

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda bir shaharda bir chol bilan kampir bor ekan. Ularning Mamatboy degan bitta-yu bitta o‘g‘li bor ekan.
Kampirning ota meros bir hovlisi bor ekan. Chol-kampir bu hovlini uch yuz tillaga sotishibdi va maslahatlashib o‘g‘lini savdo ishiga o‘rgatmoqchi bo‘lishibdi.
Chol o‘g‘lini chaqirib:
— Bolam, biz endi qarib, kuch-quvvatdan qoldik. Sen mana bu yuz tillani olib, savdogarchilik qilgin, — debdi.
Bola yuz tillani beliga tugib, yo‘rg‘a eshakni minib: «Hayyo-hay», deb safarga jo‘nabdi.
Yurib-yurib bir shaharga yetibdi. Qarasa, bozorga yaqin bir joyda odamlar to‘planishib turgan emish, to‘da yaqiniga borib odamlarning biridan: «Nima gap?» deb so‘rasa, u odam:
— Bu yer ilm beradigan joy. Kimki yuz tilla to‘lasa, bir yil ichida ilm o‘rganib chiqadi, — debdi.
Bizning Mamatboy ham ilm o‘rganishni havas qilib yurar ekan. Bu gapni eshitgach: «Savdo ishidan nima foyda, yoshlikda ilm o‘rganib olish kerak» deb, yuz tillani to‘labdi. Havas bilan astoydil o‘qiy boshlabdi. Oradan bir yil ham o‘tibdi. Mamatboy, zehni balandlik qilib, domlasidan ham o‘zib ketibdi.
Endi uyiga qaytmoqchi bo‘libdi. Ammo hech narsasi qolmagan, qo‘yingchi, eshagini ham sotib yuborgan ekan. Nima qilishini bilmay hayron bo‘lib turganida, domlaning rahmi kelib unga bir eshak beribdi. Bir yarim oy deganda Mamatboy uyiga kelibdi. Ko‘pdan beri kutib o‘tirgan ota-onasi o‘g‘lini ko‘rib juda quvonibdi. Hol-ahvol so‘ragandan keyin, kampir:
— Bolam, yuking orqada kelyaptimi? — deb so‘rabdi. Bola indamabdi. Bir fursat yotib, damini olgandan keyin ota-onasiga:
— Xafa bo‘lmasangizlar bir gap aytaman, — debdi. Ular-. — Mayli, ayt, bolam, — deyishibdi.
Shunda bola o‘z boshidan kechirgan hamma hodisalarni aytib beribdi. Chol-kampir bir oz ranjibdi.
Oradan bir hafta o‘tibdi. Ular o‘zlaricha maslahatni, bir joyga qo‘yib, bolaga yana yuz tilla beribdilar. Ammo boshqa narsaga sarf qilmagin, deb tayinlab uni savdoga jo‘natibdilar. Bola cho‘l-biyobonlar, tog‘-toshlar oshib, axiri bir shaharga yetibdi. Qarasa, bir joyda odamlar to‘planishib turgan emish. Bola surishtiribdi. Ulardan biri: «Bu yer cholg‘u o‘rgatadigan joy, kimki yuz tilla to‘lasa, bir yilda ajoyib sozanda bo‘lib chiqadi», debdi.
Bola o‘ylab turib: «Ota-onam urishsa urishar; ilm o‘rgandim, endi buni ham o‘rganib qo‘yay», deb yuz tilla to‘lab maktabga kiribdi. Oradan bir yil o‘tibdi. Bolaning zehni o‘tkir ekan, sal fursatda ustozidan ham o‘zib ketibdi.
Ustozi bolaning juda uquvli bo‘lgani, ammo ketishga hech pimasi qolmaganidan bir toy bilan yo‘lga kerakli oziq-ovqat berib, uni jo‘natibdi. Bola uch hafta deganda uyiga yetib kelibdi. Bir yildan beri ko‘z tutib, zoriqib o‘tirgan ota-ona o‘g‘lini ko‘rib juda sevinishibdi. Kampir bolasidan hol-ahvol so‘rab bo‘lib:
— Bolam, yuking keyinda kelyaptimi? — deb so‘rabdi. Bola nafasini rostlab olgandan keyin, voqeani aytib bsribdi. Buni eshitgan chol bilan kampir xafa bo‘lishibdi, bolani qattiq koyishibdi.
O’n kundan keyin chol bilan kampir ikkisi maslahat qilishibdi. Otasi o‘g‘lini chaqirib:
— Bolam, bisotimizda atigi uch yuz tilla bor edi, ikki yuz tillani sarf qilib kelding, endi bor-yo‘g‘i yuz tillagina pulimiz qoldi, shuni ehtiyot qilib, har narsaga sarf qilmasdan, arzon mollardan olib kel, jon bolam! — deb yana savdoga jo‘natibdi. Bola ota-onasi bilan xayrlashib, noma’lum shaharga jo‘nab ketibdi. Yura-yura bir joyga yetibdi. Toyi hurkib ketib, odamlar to‘planib turgan joyga borib to‘xtabdi. Bola odamlardan: «Nega to‘planib turibsizlar?» deb so‘rasa, ulardan biri: «Bu yerda shaxmat o‘yini o‘rgatiladi. Kimki yuz tilla to‘lasa, shaxmat o‘rganadi», debdi. Mamatboy o‘ylab turib: «Yuz tilla berib ilm o‘rgandim, yuz tilla berib cholg‘uvchi bo‘ldim, endi yana yuz tilladan qochib buni o‘rganmay qolaymi? Kel, tavakkal, buni ham o‘rganib olay», deb ahd qilibdi va qo‘lidagi yuz tillani to‘lab, shaxmat o‘ynashga kirishibdi. Bir yilda shaxmat o‘yinini juda yaxshi o‘rganib, keyin yurtiga qaytibdi. Ko‘p yo‘l yurib, uyiga yetibdi. Ota-onasi bolasyani sog‘inib ko‘z tutib o‘tirgan ekan, u bilan ko‘rishib bo‘lib:
— Bolam, yuking qani, orqada kelyaptimi? — deb eshikka chiqib qarasa, yana hech nima yo‘q emish. Yana hayron bo‘lishibdi. Bola bu safar shaxmat o‘yinini o‘rganganini aytib beribdi.
Chol bilan kampir ilgarigidan ham battarroq xafa bo‘lishibdi. Nochorlikdan Mamatni bir boyga xizmatkor qilib berishibdi. Mamatboy judayam serg‘ayrat, chaqqon bola ekan, uch kun o‘tmasdanoq, boyning xizmatkorlari orasida tanilib qolibdi. Boy ham uning chaqqon, ishbilarmonligiga qoyil qolibdi.
Kunlardan bir kuni boy uzoq bir shahardan bir necha ming yilqi va qo‘ylarni olib kelayotgan ekan, dasht-biyobonlarda bir qancha ko‘p yurishgandan keyin yilqi-qo‘ylari cho‘llab qolibdi. Qidirib-qidirib bir quduq topishibdi. Quduq juda eski ekan. Boy «Kim tushadi?» deb so‘rasa, xizmatkorlari churq etmabdi. Axiri Mamatboy: «Bu ishni men bajaraman», deb beliga arqon bog‘lab, quduqqa tusha boshlabdi. Quduq juda chuqur ekan, tushib ketaveribdi. Axiri oyog‘i quduq tagiga tegibdi. Qarasa, quduq tagi keng, hamma yer qorong‘i, zulmat, kup-quruq, suv degan narsa yo‘q emish. Belidan arqonni yechib, nariroqqa borib qarasa, bitta xum turganmish va undan hadeb tilla qaynab chiqayotgan emish. Bola olib tushgan chelagini darhol tillaga to‘latib yuqoriga uzatibdi. Bo‘shagan chelak qaytib tushibdi. Shunday qilib xumdagi tillani tamom qilibdi, keyin arqonga chirmashib yuqori chiqa boshlabdi. Shu topda boy: «Bolani hozir tortib olsam, u xoynaxoy tillaning kamida yarmiga sherik bo‘ladi. Undan ko‘ra, bola shu quduqda o‘lib ketgani yaxshi», deb arqonni shartta qirqib yuboribdi. Boy hamma tillani olib, yo‘lga ravona bo‘libdi. Endi gapni boladan eshiting:
Mamatboy ko‘zini ochsa, o‘zini quduqda ko‘ribdi. «Attang, boy yaxshilikka yomonlik qildi. Ajalim shu yerda ekan-da», deb juda xafa bo‘lib ichkariroqqa yuribdi. Atrofiga nazar solsa, bir yoqda bir eshik ko‘rinibdi, eshikdan kirib qarasa, ichkarisi juda yaxshi bezatilgan bir uy emish. Bu uy bir devniki ekan, unda o‘sha dev yotgan ekan. Uyning shipida bir qancha cholg‘u asboblari osig‘liq emish. yigit devordan bir g‘ijjakni olib chala boshlabdi. Dev yetti yildan buyon kasal bo‘lib, hushsiz yotgan ekan, g‘ijjak tovushini eshitib, o‘ziga kelibdi. Yetti kun deganda tuzalib turibdi va:
— E bola, sen kimsan? Menga ko‘p yaxshilik qilding. Tila tilagingni! — debdi.
Bola qo‘rqib ketib, darhol devga salom beribdi. Dev alik olib, uning bu yerga qanday kelganini so‘rabdi. Bola devga boshidan kechirganlarini aytib beribdi. Bolaga devning rahmi kelib:
— Sen meni o‘limdan olib qolding, — debdi. Bola oldin devning tillasini quduqdan chiqarib yuborganini va shu sababli gunohini kechirishini so‘rabdi. Dev uning gunohini kechiribdi. So‘ngra Mamatboy:
— Meni yorug‘ dunyoga olib chiqib qo‘ysang bas, — debdi. Dev uni yelkasiga mindirib, bir zumda ochiq havoga chiqarib qo‘yibdi- Mamatboy dev bilan xayrlashib, yo‘lga ravona bo‘libdi.
Mamatboy tez-tez yurib boyga yetib olibdi va bilmas kishi bo‘lib, yana ilgarigidek boyning xizmatini qilaveribdi. Buni ko‘rgan boyning esi chiqib ketibdi. U ham qo‘rqqandan noiloj o‘zini bilmaslikka solib yuraveribdi-yu, bolani yo‘q qilish payiga tushibdi.
Boy xotiniga quyidagicha xat yozibdi:
«Mendan sizlarga ko‘pdan-ko‘p salom. Yaqinda borib qolaman. Jon xotin, men borguncha shu xatni olib borgan bolani o‘ldirib yubor. Sababini borganimda aytaman».
Xatni taxlab, muhrini bosib: «Endi buni kim uyga yetkazadi?» desa, hech kim indamabdi, chunki boy oldinroq boshqa xizmatkorlari bilan til biriktirib qo‘ygan ekan.
Xatni oxiri Mamatboy olib ketibdi. Yura-yura bir yerga yetganida o‘ylabdi: «E, men qancha ovora bo‘lib ilm o‘rgangan edim, buning duoyi salomini bir o‘qib ko‘rmaymanmi?» deb xatni ochib qarasa, gap haligiday.
Xatni darrov yirtib tashlabdi-da, o‘rniga quyidagi xatni yozibdi:
«Rafiqam G’ilmonnisoga.
Duoyi salomdan so‘ng andog‘ ma’lum va ravshan bo‘lsinkim, men bu o‘lkada eson-omon yuribman. Nasibam bo‘lsa, yaqinda borib qolaman. Ushbu yuborgan xizmatkor bola Mamatboy juda epchil ekan, baraka topsin, men buyurgan eng muhim ishlarni yakka o‘zi muhayyo qildi. Davlatimizning ortishiga sababchi bo‘ldi. Mamatboyni yaxshilab kutib ol, darhol katta qizimizni shunga to‘y qilib ber, toki men borganimda kuyov bo‘lib kutib olsin».
Mamatboy xatni o‘xshatib yozibdi va xat oxiriga boy nomidan imzo chekibdi. Mamatboy bir haftada yetib kelib, xatni boyning xotiniga beribdi. Xotin xatni o‘qib: «O’zlari aytibdilar, to‘y qilmasa bo‘lmas ekan», deb ertasigayoq to‘y-tomosha qilib, katta qizini Mamatboyga beribdi. Bir necha kun deganda, boy ham yetib kelibdi. Eshikdan uni qizi bilan kuyovi yaxshilab kutib olishibdi. Boyning joni hiqildog‘iga kelibdi-yu, ammo sir boy bermapti, o‘zini zo‘rg‘a tutib yuribdi. Yigit ham bilmas kishi bo‘lib, qaynatasining hurmatini bajo keltirib yuraveribdi. Oradan bir necha kun o‘tgandan keyin boy xotinini chaqirib:
— Sen nima ish qilib qo‘yding? — deb uni koyibdi. Xotini:
— O’zingiz aytibsiz-ku! — deb xatni ko‘rsatgan ekan, boy:
— Bu men yozgan xat emas, obbo qurg‘ur-ey, mendan ham usta ekan, — deb qoyil qolibdi. Lekin Mamatboyni yo‘q qilishni kecha-yu kunduz o‘ylab yuraveribdi.
Kunlarning birida yigitning esiga ota-onasi tushib: «Xotinim bilan bir borib kelay», deb boydan ijozat so‘rabdi. Yurib-yurib bir katta shaharga kelibdilar. Mamatboy o‘sha shahar podshosining saroyi yonidan o‘ta turib, darvozaga ko‘zi tushibdi, darvoza tepasiga osilgan bir necha odamni ko‘ribdi. Surishtirsa, podshoning bir go‘zal qizi bor ekan. U shaxmatga juda usta ekan. «Kimki o‘yinda meni yutib chiqsa, o‘shanga tegaman», deb shart qo‘ygan ekan. Haligilar shaxmat o‘yinida yutqazgan kishilarning tanalari ekan.
Mamatboy o‘ylab turib: «Ikki hunarim meni ikki marta o‘limdan olib qoldi, uchinchisi ham bekor ketmas. Kel, tavakkal, shu o‘yinni ham o‘ynab ko‘ray», deb, shoh qizi yoniga boribdi. Qiz uni mensimagandek bo‘lib qabul qilibdi.
O’yin boshlanibdi. Qiz ham, yigit ham bir-biridan sira qolishmabdi. Uch kun deganda qiz yutqazibdi. Qiz bilan otasi Mamatboyning shaxmatga ustaligiga qoyil qolishibdi. Podsho yigitga qizini bermoqchi bo‘lgan ekan, yigit unamabdi. Ota-onasini shaharga oldirib kelib, kambag‘al, beva-bechora, yetim-esirlarga muruvvat qilib turibdi.
Mamatboyning qaynatasi kunlardan bir kun Mamatboyga arzga kelibdi. Lekin kuyovini tanimabdi. Kuyov qaynatasining arzini obdan eshitib bo‘lib, keyin boyning butun qilgan ishlarini o‘ziga aytib beribdi. Boy juda yomon ahvolga tushib, yigitning oyog‘iga yiqilib, o‘z qilmishlariga tavba qilibdi.
Shunday qilib Mamatboy murod-maqsadiga yetibdi.


Жили-были в городе старик и старуха. У них есть сын по имени Маматбой.
У старухи есть двор, унаследованный от отца. Старуха продала этот двор за триста золотых и решила обучить сына торговле.
Старик позвал сына:
«Дитя мое, мы теперь старые и слабые». «Вы должны взять эту сотню золотых и торговать», — сказал он.
Мальчик положил себе на спину сто золотых монет, сел на ослика и отправился в путь.
Он шел и достиг города. Увидев, что в каком-то месте возле рынка собираются люди, он подошел к группе и спросил одного из них: «Что происходит?» Если он спросит, этот человек:
– Это место, которое дает знания. Он сказал: «Тот, кто заплатит сто золотых монет, изучит науку за один год».
Наш Маматбой тоже любит заниматься наукой. Когда он услышал это, он сказал: «Что толку в торговле, ты должен изучать науку, когда ты молод», и заплатил сто золотых. Он стал прилежно учиться. С тех пор прошел год. Маматбой превосходил своим умом даже своего учителя.
Теперь он хочет вернуться домой. Но у него ничего не осталось, он продал свою овцу и осла. Когда он раздумывал, что делать, учитель сжалился над ним и дал ему осла. Через полтора месяца Маматбой пришел домой. Его родители, которые долго ждали, были очень рады видеть сына. Расспросив о ситуации, старушка:
«Дитя мое, твой багаж идет сзади?» он спросил. Мальчик молчал. Полежав и отдохнув немного, он сказал родителям:
— Если вы не возражаете, я вам кое-что скажу, — сказал он. Они есть-. «Хорошо, скажи мне, дитя мое», — сказали они.
Затем мальчик рассказал обо всех событиях, которые он пережил. Старушка немного обиделась.
С тех пор прошла неделя. Они собрали совет и дали мальчику еще сто золотых. Но они назначили ему не тратить их ни на что другое и отправили торговать. Мальчик пересек пустыни и горы и наконец добрался до города. Он увидел, что люди собираются в одном месте. — спрашивает мальчик. Один из них сказал: «Это место, где можно научиться играть на музыкальных инструментах. Кто заплатит сто золотых, через год станет великим музыкантом».
Ребенок подумал: «Когда мои родители дерутся, они дерутся; Я выучил науку, теперь я выучу и это, — заплатил он сто золотых и поступил в школу. С тех пор прошел год. Ум ребенка остер, и в несколько мгновений он даже превзошел своего учителя.
Учительница отослала его с узелком еды, так как ребенок был очень послушным, но уходить желания не было. Ребенок прибыл домой, когда ему было три недели. Родители, наблюдающие год, очень рады видеть сына. Старуха спросила ребенка, как он поживает:
“Малыш, твой багаж придет позже?” он спросил. Отдышавшись, мальчик продолжил рассказ. Услышав это, старик и старуха расстроились и отругали мальчика.
Через десять дней старик со старухой посоветовались.Отец позвал сына:
«Дитя мое, у нас было только триста золотых, ты потратил двести золотых, а теперь у нас осталась только одна сотня золотых, так что будь осторожен и не трать на все подряд, покупай дешевые товары, мой дорогой!» – он снова отправил его торговать. Мальчик попрощался с родителями и уехал в неизвестный город. Медленно он достиг места. Лошадь убежала и остановилась в том месте, где собирались люди. Мальчик спросил людей: «Почему вы собрались?» один из них сказал: «Здесь преподают шахматы. «Кто заплатит сто золотых, тот научится играть в шахматы». Маматбой думал: «Я выучил науку за сто золотых, стал музыкантом за сотню золотых, могу ли я за сотню золотых не учиться этому снова?» Давай, рискни и этому тоже научись, — пообещал он, заплатил сто золотых на руке и стал играть в шахматы. Он очень хорошо научился играть в шахматы за один год, а затем вернулся в свою страну. Он прошел долгий путь и добрался до дома. Пока его родители наблюдали за мальчиком, они посмотрели на него и сказали:
«Дитя мое, где твой багаж, он отстает?» Когда он посмотрел на дверь, там ничего не было. Он снова удивился. Мальчик сказал, что на этот раз он научился играть в шахматы.
Старик и старуха расстроились еще больше, чем прежде. От бедности Мамат отдали в прислугу к богатому человеку. Маматбой был очень энергичным и быстрым ребенком, и уже через три дня он был известен среди слуг богача. Богач также восхищался его ловкостью и деловой хваткой.
Однажды богатый человек вез из далекого города несколько тысяч овец и коз. Искали и нашли колодец. Колодец очень старый. Рич “Кто идет ко дну?” Когда он спросил, его слуги не торопились. Наконец, Маматбой обвязал себя веревкой вокруг талии и стал спускаться в колодец, говоря: «Я сделаю эту работу». Колодец очень глубокий и продолжает падать. Наконец его нога коснулась дна колодца. Он увидел, что дно колодца было широкое, все место было темным, не было ни тьмы, ни суши, ни воды. Когда он отвязал веревку от своей талии и посмотрел вдаль, то увидел, что там стоит горшок и из него выкипает золото. Мальчик тут же наполнил ведерко золотом и передал его. Пустое ведро упало. Таким образом, он доел золото в гуле, после чего начал подниматься вверх, цепляясь за веревку. При этом богач сказал: «Если я сейчас уведу мальчика, он поделится не менее чем половиной золота предателя». «Лучше бы ребенок умер в этом колодце», — перерезал он веревку. Богач взял все золото и пошел своей дорогой. А теперь послушайте ребенка:
Когда Маматбой открыл глаза, то увидел себя в колодце. «Аттанг, богатые делали зло во благо. Аджалим здесь, — сказал он, чувствуя себя очень грустным, и зашел внутрь. Когда он огляделся, то увидел дверь с одной стороны, а когда он посмотрел через дверь, то увидел, что это был очень хорошо украшенный дом. Этот дом принадлежит великану.этот великан лежит в нем. Несколько музыкальных инструментов свисают с потолка дома. молодой человек достал из стены погремушку и начал играть. Дев был болен семь лет и лежал без сознания, когда услышал звук колокола и проснулся. Семь дней означают выздоровление и:
— Эй, мальчик, ты кто? Вы сделали мне много хорошего. Сделайте свое желание! он сказал.
Мальчик испугался и тут же поприветствовал великана. Дев спросил, как он сюда попал. Мальчик рассказал великану о том, что он испытал. Великан сжалился над мальчиком:
— Ты спас меня от смерти, — сказал он. Мальчик попросил великана простить его грех за то, что он ранее вынул золото из колодца. Дев простил его. Потом Маматбой:
«Просто выведи меня в яркий мир», — сказал он. Великан посадил его себе на плечо и тут же выпустил на открытый воздух — Маматбой попрощался с великаном и пошел своей дорогой.
Маматбой часто ходил и доходил до богача, и, будучи человеком невежественным, продолжал служить богачу по-прежнему. Увидев это, богач потерял рассудок. Он тоже из-за страха был вынужден скрываться в неведении и дошел до того, чтобы погубить ребенка.
Богатый человек написал жене следующее письмо:
“Шлю вам много приветствий. Я скоро пойду. Женщина, убей мальчика, который принес это письмо, прежде чем я уйду. Я скажу тебе причину, когда уйду».
Он напечатал письмо и поставил печать: «Кто теперь доставит это на дом?» никто ничего не сказал, потому что богач уже сговорился с другими своими слугами.
В конце концов, Маматбой забрал письмо. Когда Юра-юра дошел до определенного места, он подумал: «Ну, я с таким трудом изучил науку, почему бы мне не прочитать молитву об этом?» Когда он открыл письмо и посмотрел на него, это было то же самое.
Он тут же разорвал письмо и написал на его месте следующее:
«Моей жене Гильмоннисо.
После молитвы и приветствий да будет известно и ясно, что я благополучно иду по этой стране. Если мне повезет, я скоро буду там. Маматбой, мальчик-слуга, которого я прислал, очень ловок, будь он благословен, и единолично позаботился о самых важных вещах, которые я заказал. Это привело к росту нашего государства. Поприветствуй Маматбоя и немедленно выдай за него нашу старшую дочь, чтобы, когда я уеду, он принял ее как жениха».
Маматбой написал письмо как письмо и расписался в конце письма своим именем. Через неделю приехал Маматбой и передал письмо жене богача. Прочитав письмо, жена сказала: «Говорили, что это невозможно, если у нас не будет свадьбы», поэтому она устроила свадьбу уже на следующий день и отдала свою старшую дочь Маматбою. Через несколько дней прибыл богач. Дочь и зять встретили его у дверей. Жизнь богача захлестнула его, но богач не открыл секрета, он еле держался. Молодой человек невежественный человек, и он чтит свою свекровь. Через несколько дней он позвонил своей богатой жене:
“Что ты сделал?” – он положил его. Жена:
– Ты сам это сказал! показывая письмо, богач сказал:«Это письмо не я написал, абба Гургур-ей, он даже лучше меня», — восхищался он. Но он думает об уничтожении Маматбоя день и ночь.
Однажды юноша вспомнил о своих родителях и попросил у богача разрешения приехать с женой. Прогуливаясь, они подошли к большому городу. Маматбой проходил мимо дворца царя того города, взгляд его упал на ворота, он увидел несколько человек, висевших на верхушке ворот. Когда он спросил, у короля была красивая дочь. Он очень хорош в шахматах. «Я прикоснусь к тому, кто победит меня в игре», — сказал он. Останки — это тела людей, проигравших в шахматы.
Маматбой задумался и сказал: «Мои две профессии дважды спасли меня от смерти, и третья не пройдет даром. Давай, рискни, дай мне попробовать сыграть и в эту игру, — обратился царь к дочери. Девушка проигнорировала его и приняла.
Игра началась. Ни девушка, ни парень не были влюблены друг в друга. Девушка проиграла, когда сказала три дня. Девочка и ее отец восхищались шахматным мастерством Маматбоя. Царь хотел отдать юноше свою дочь, но юноша отказался. Приведя своих родителей в город, он благосклонно относится к бедным, вдовам и сиротам.
Однажды к Маматбою пришла свекровь. Но он не знал своего зятя. Жених выслушал жалобу свекрови и рассказал ему обо всем, что сделал богатый человек. Богач пал ниц в ноги юноше и раскаялся в содеянном.
Таким образом, Маматбой достиг своей цели.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: