Aqlli, idrokli, zehnli — O‘zbek xalq ertagi

O’tgan zamonda bir boy yashagan ekan. Uning uch o‘g‘li bo‘lib, uchalasi ham zo‘r bilimdon ekan.
Kunlardan bir kuni mo‘ysafid ota betob bo‘lib yotib qolibdi. U uchala bolasini oldiga chaqirib, nasihat qilibdi:
— Bolalarim, agar qazom yetib o‘lsam, bog‘dagi katta uzumning tagiga har biri otning kallasidek keladigan uchta oltin ko‘mganman.
Shuni uchalang boshqa shaharga olib borib, bo‘lashib olinglar. O’z shahrimizda, «otasi o‘lgandan keyin yillik oshini bermay turib, bolalari dunyo bo‘lishga tushibdi», degan gap-so‘z tarqamasin. Mening nomimga isnod tegmasin. Ehtiyot bo‘linglar, — deb tayinlabdi.
O’g‘illar otaning gapini quloqqa olishibdi. U o‘lgandan keyin hamma ta’ziyalarini o‘tkazib, yillik oshlarigacha berib, keyin uch o‘g‘il boshqa shaharga otlanishibdi. Uzum tagiga ko‘milgan oltinni ochib qarashsa, ikkita chiqibdi. Ular hayron bo‘lishib, ikki bosh oltinni olib, bo‘lib olish uchun boshqa shaharga qarab yo‘lga tushishibdi. Yarim yo‘lga kelib, bir chinorning tagiga, buloq tepasiga o‘tirishibdi. Shunda eng katta aka — aqlli, ikki ukasiga:
— Mana shu yerga bir oq tuya kelib cho‘kkan ekan, uning o‘ng ko‘zi ko‘r ekan, — debdi.
O’rtancha — idroklisi:
— Tuyaning ustiga ortilgan yukning bir yog‘idagisi sirka, ikkinchi tomondagisi shinni ekan, — debdi.
Kenja uka — zehnlisi:
— Tuyaning ustiga mingan ayol ekan, u ikkiqat ekan, —debdi.
— Ko‘p o‘tmay bir tuyakash o‘pkasi og‘ziga tiqilib, yugurib kelibdi. U yigitlarga:
— Tuya ko‘rdinglarmi? — debdi.
Eng kattasi:
— Oq tuyamidi, ko‘zi ko‘rmidi? — desa, tuyakash:
— Ha, ha, xuddi o‘zi, — debdi. O’rtanchasi:
— Bir yog‘iga sirka, ikkinchi tomoniga shinni ortilganmidi? — desa, tuyakash:
— Xuddi shunday! — debdi. Kenjasi:
— Ustida bir homilador ayol ham bormidi? — degan ekan, tuyakash:
— Xuddi ana shuning o‘zi, topib beringlar, — debdi. Yigitlar kulishib:
— Bo‘lmasa, biz ko‘rganimiz yo‘q, — deyishibdi. Tuyakash:
— Ko‘rmagan bo‘lsanglar, tuyaning oq ekanligini, ortilgan yukini, homilador xotin minganligini, tuyaning ko‘rligini qayoqdan bildinglar? — deb so‘rabdi.
Yigitlar:
— Bizlar tajriba bilan bildik, — deyishibdi. Tuyakash:
—Topib beringlar! Bo‘lmasa, men sizlarni qoziga olib boraman, — deb, qoziga sudrabdi.
Tuyakash va uch yigit qozixonaga kelishibdi. Tuyakash bo‘lgan voqeani qoziga so‘ylab beribdi. Qozi uch yigitning kattasiga:
— Sen tuyaning oqligini, o‘ng ko‘zi ko‘rligini qayoqdan bilding? — debdi. Yigit javob beribdi:
— Tuyaning cho‘kkan joyiga qarasam oq yunglari tushib qolibdi. Oldiga solingan cho‘pning chap tomonidagisini yaxshi yegan, shuning uchun tajriba bilan mana shu so‘zni aytdim, — debdi.
Qozi o‘rtanchasiga:
— Xo‘sh, bo‘lmasa tuyaning bir tomoniga sirka, ikkinchi tomoniga shinni ortilganligini qayerdan bilding? — debdi.
— Bir tomoniga pashsha, ikkinchi tomoniga chumoli uymalanib turganidan bildim, — debdi o‘rtancha yigit.
Qozi eng kichik yigit — zehnlidan so‘rabdi:
— Tuyani homilador xotin minganligini sen qayoqdan bilding?
— Buloq bo‘yida xotin kishining tizzasini iziga ko‘zim tushib qoldi. Bilishimcha, ayol suv olayotganida tiz cho‘kkan ekan. Turayotgan vaqtida ikki qo‘lini yerga tirabdi. Shundan homilador ekanligini bildim, — debdi.
Qozi tuyakashni eshikka chaqirib olib:
— Haqiqatan tajribakor bo‘lsa, hozir sinab ko‘ramiz, — debdi-da, u bir kichkina sholg‘omni ikki qo‘li o‘rtasiga berkitib olib, kiribdi:
— Yigitlar, qo‘limdagi nima? — debdi. Eng katta akasi:
— Qo‘lingizdagi dumaloq narsa, — debdi. O’rtanchasi esa:
— Qo‘lingizdagi dumaloq narsaning po‘sti qizil, — debdi. Eng kichik — zehnli esa:
— O’zi dumaloq bo‘lsa, po‘sti qizil bo‘lsa, unda qo‘lingizdagi sholg‘om ekan-da, — debdi. Shunda qozi:
— Sen qaytaver, bular o‘g‘ri emas ekan, bilimli, tajribali yigitlar ekan, — deb xayrlashib, tuyakashni jo‘natibdi. Keyin yigitlar oldiga dasturxon qo‘yib ziyofat qilibdi.
Dasturxonda uzum bor ekan, yigitlarning kattasi:
— Bu go‘ristonda bitgan uzum ekan, — debdi. O’rtanchasi:
— Go‘ristonni uzumzor qilib, uchinchi yil hosil olinishi ekan, — debdi. Kichigi:
— Shu go‘ristonni uzumzor qilib,uzumini pishirib sotgan kishi uzumdan odamning hidi kelayotganini bilmas ekan, — deb yakunlabdi.
Shu vaqtda qozi guzarga chopib borib uzumfurushdan so‘rabdi. Hammasi haqiqatan to‘g‘ri ekan. Qozi yigitlardan:
— Qayoqdan kelayapsizlar va qayoqqa boryapsizlar, nima ish bilan yuribsizlar? — deb so‘rabdi. Yigitlar:
— Bundan bir yarim yil ilgari otamizning ko‘zi tirik vaqtida bizga: » Agar men o‘lsam mening ta’ziyamni o‘tkazib, yillik oshni bergandan keyin uzumning tagiga ko‘mgan uchta ot boshidek oltinni o‘z shahrimizdan boshqa yerga olib borib, bo‘lib olasizlar, o‘z shahrimizdagi odamlar bilmasin va gap-so‘z bo‘lmasin», deb vasiyat qilgan edilar. Shu vasiyatga ko‘ra, biz borib uzumning tagini ochdik, uchta o‘rniga ikki bosh oltin chiqdi. Shu oltinni uch aka-uka bo‘lib olish uchun yo‘lga chiqib, boshqa shaharga ketayotgan edik. Sizga uchrab qoldik, — deyishibdi. Qozi:
— Bo‘lmasa, men bo‘lib bera qolay sizlarga, — debdi. Yigitlar rozi bo‘lishibdi. Qozi:
— Bo‘lib berishdan oldin men sizlarga bir kichkina hikoya aytib berayin, — debdi va hikoyani boshlabdi:
— Bir zamonda ikki yigit maktabda birga o‘qigan ekan, shunda ulardan biri gapdan gap chiqib, «do‘stlikning hurmati, katta bo‘lib uylansam, birinchi kunni xotinim sening uyingda o‘tkazadi», debdi. Ikkinchisi bunga ishonmabdi. Oradan bir necha yil o‘tibdi. Ular bir-birlari bilan uzoq vaqt ko‘rishishmabdi. Va’da ham esdan chiqib ketibdi.
Kunlardan bir kuni shu yigit to‘y-tomosha qilib uylanibdi. Yigit qiz bilan go‘shangada o‘tirgan vaqtida bergan va’dasi esiga tushibdi. U voqeadan xotinini xabardor qilibdi. Qiz ham noiloj rozi bo‘libdi. Qiz yarim kechada eng yaxshi kiyim-boshlarini kiyib, qimmatbaho bezaklarini taqib, yigitning o‘rtog‘ining uyiga jo‘nabdi. U «past ko‘cha bilan aylansam uzoq bo‘ladi», deb qabristondan o‘tib ketayotgan ekan, u yerda qirq qaroqchi yotgan ekan. Qiz shu qirq qaroqchining qo‘liga tushibdi. Qaroqchilarning boshlig‘i:
— Menga buni olib beringlar, — debdi. Boshqalari:
— Buning kiyim-kechaklari ko‘p ekan, o‘zini o‘ldiraylik, moli kamida bir haftalik xarajatimizni ko‘taradi, — debdi. Bir qaroqchi:
— Bu yarim kechada yurgan qanaqa qiz o‘zi?! O’zidan so‘raylikchi, nima der ekan? — debdi.
Qiz o‘zining boshidan o‘tgan voqealarni qaroqchilarga bir-bir aytib beribdi. Qaroqchilar:
— Biz, «qaroqchilargina mard bo‘ladi» desak, bizdan ham mard odam bor ekan. Kelinglar, biz ham bir mardlik qilib, qizni bo‘shatib yuboraylik, — debdi. Bu gap hammasiga ma’qul tushibdi. Qiz qaroqchilar qo‘lidan eson-omon qutulib borib, kuyov aytgan do‘stining darvozasini taqillatibdi. Yigit chiqib, eshik ochibdi:
— Siz kimsiz? Kechasi nima qilib yuribsiz? — deb yigit qizdan so‘rabdi.
— Sizning bir do‘stingiz bor ekan. Shu do‘stingiz bilan qilgan bir va’dangiz bor ekan. U sizni to‘yga aytishni esidan chiqarib qo‘yibdi. To‘y o‘tishi bilan siz bilan qilgan sharti esiga tushib, meni sizga yubordi. Ruxsat etsangiz, uyingizga kiray, — debdi.
— Rahmat, men unga tan berdim. Hali ham o‘rtog‘imning o‘ziga qaytib boring, — deb uyiga kirgizmabdi. Qani aytinglarchi, bu yerda kimning mardligi hammadan ko‘ra ko‘proq tahsinga sazovor, shuncha dunyo sarf qilib xotin olib, o‘rtog‘iga yuborgan yigitnimi yoki qizga tegmay jo‘natib yuborgan qaroqchilarnimi yoki yigitning o‘rtog‘inimi? — deb qozi hikoyasini tamomlabdi. Shunda ikkita kichik uka hayron bulib qolibdi. Katta aka esa:
— Albatta, qirq qaroqchi insofli, — debdi.
— A-ha, qirq qaroqchi deb, ularga tan berdingiz, otning boshidek keladigan uchta oltinning birini siz olgan ekansiz-da, — debdi qozi. To‘ng‘ich aka:
— Taqsir, bola-chaqaliman, rost aytdingiz, birini men olgan edim, — debdi. Ikki ukasi esa:
— Akamning hech qanday aybi yo‘q, — deb, otning boshidek keladigan ikkita oltindan akalariga ham bo‘lishib berishibdi-da, keyin o‘z shaharlariga qaytib, maqsadlariga yetishibdilar.


Жил-был богатый человек. У него трое сыновей, все трое большие ученые.
Однажды заболел отец Мойсафида. Он подозвал к себе своих троих детей и посоветовал:
«Дети мои, если я умру при жизни, я зарыл три золотых монеты, каждая размером с голову лошади, под большой виноградной лозой в саду».
Вы втроем везете его в другой город и расходитесь. В нашем городе давайте не будем распространять слух, что «после смерти отца дети разошлись по свету, не дав ему годовой еды». Не трогай мое имя. — Будь осторожен, — приказал он.
Сыновья слушали слова отца. После его смерти все соболезнования были выплачены, и трое сыновей уехали в другой город. Когда они открыли золото, спрятанное под виноградной лозой, вышли двое. Удивились, взяли две головы золота и пошли в другой город делить. На полпути они сели под сикоморой на вершине родника. Тогда старший брат, который мудр, сказал своим двум братьям:
«Белый верблюд пришел сюда и утонул, его правый глаз слеп», — сказал он.
Средний — восприимчивый:
«Одна сторона груза на верблюде — это уксус, а другая — патока», — сказал он.
Младший брат самый умный:
«Это женщина верхом на верблюде, она двойная», — сказал он.
— Вскоре прибежал копытный с застрявшими во рту легкими. Он сказал ребятам:
— Вы видели верблюда? он сказал.
Самый большой:
«Он был белым, он видел?» — сказал туякаш:
— Да, да, то же самое, — сказал он. Средний:
«Был ли уксус с одной стороны масла, а патока с другой?» — сказал туякаш:
«Так же!» он сказал. Самый молодой:
— На нем была беременная женщина? — сказал верблюд:
«Вот почему, найдите их,» сказал он. Ребята засмеялись:
«Если нет, то мы этого не видели», — сказали они. Всадник:
— Если ты не видел, то как ты узнал, что верблюд белый, что он несет груз, что на нем едет беременная женщина и что верблюд слеп? он спросил.
Ребята:
«Мы знаем по опыту», — сказали они. Всадник:
— Найти их! Если нет, я отведу вас к судье, — сказал он.
Туякаш и трое молодых людей согласились пойти в суд. Туякаш рассказал судье об инциденте. Судья сказал старшему из трех мальчиков:
«Откуда ты знаешь, что верблюд белый и слеп на правый глаз?» он сказал. Парень ответил:
— Когда я посмотрел на то место, где лежал верблюд, с него упала белая шерсть. Он хорошо съел ту, что слева от палки, поставленной перед ним, поэтому я сказал это слово, исходя из опыта.
По словам судьи:
«Ну, откуда ты знаешь, что у верблюда с одной стороны уксус, а с другой патока?» он сказал.
«Я знал, что с одной стороны были мухи, а с другой — муравьи», — сказал средний парень.
Судья спросил самого младшего мальчика, мудреца:
— Как вы узнали, что на верблюде ехала беременная женщина?- Я заметил женщину, стоящую на коленях у родника. Насколько я знаю, женщина встала на колени, когда набирала воду. Стоя, он положил руки на землю. Тогда я и узнал, что она беременна», — сказал он.
Судья позвал всадника к двери:
— Если он действительно опытный, давай попробуем сейчас, — сказал он, держа в руках маленькую репу и входя.
«Ребята, что у меня в руке?» он сказал. Старший брат:
— Круглая штука у тебя в руке, — сказал он. В среднем:
«Кожа круглого предмета в твоей руке красная», — сказал он. А самый маленький умный:
«Если он круглый и кожа красная, то это репа в руке», — сказал он. Затем судья:
«Не берите обратно, это не воры, это образованные и опытные ребята», — попрощался он и отослал погонщика верблюдов. Затем они накрыли стол перед юношами и устроили пир.
Пока на столе виноград, старший из ребят:
«Это виноград, выращенный на кладбище», — сказал он. Средний:
«Кладбище превратят в виноградник, а урожай соберут на третий год», — сказал он. Меньше:
«Человек, который превратил это кладбище в виноградник, сварил и продал виноград, не знает, что виноград пахнет людьми», — заключил он.
В это время судья подбежал к Гузару и спросил винодела. Все верно. От судей:
— Откуда ты идешь и куда идешь, что делаешь? он спросил. Ребята:
— Полтора года тому назад наш отец сказал нам еще при жизни: «Если я умру, то после принесения соболезнований и отдачи годовой похлебки, возьмите золота столько, сколько голов трех лошадей, зарытых под виноградной лозой, из нашего города. в другое место, ты будешь, люди нашего города не должны знать и не должно быть разговоров. По этому завещанию мы пошли и открыли донце винограда, и вместо трех вышло два золотых кочана. Мы собирались в другой город, чтобы получить это золото, как три брата. Мы встретили тебя, сказали они. Судить:
«Если нет, я отдам его вам», — сказал он. Ребята согласились. Судить:
«Прежде чем поделиться, позвольте мне рассказать вам небольшую историю», — сказал он и начал рассказ:
— Давным-давно два молодых человека учились вместе в школе, и один из них сказал «это уважение дружбы, когда я вырасту и женюсь, моя жена первый день проведет в вашем доме». Второй не поверил. С тех пор прошло несколько лет. Они давно не виделись. Обещание также было забыто.
Однажды этот молодой человек женился. Молодой человек вспомнил об обещании, которое он дал, сидя в гошане с девушкой. Он сообщил жене о случившемся. Девушка нехотя согласилась. Среди ночи девушка надела свою лучшую одежду и дорогие украшения и отправилась в дом друга мальчика. Он сказал: «Долго мне будет идти по нижней улице», проходя мимо кладбища, а там лежало сорок разбойников. Девушка попала в руки этих сорока разбойников.Лидер бандитов:
— Принеси мне, — сказал он. Другие:
«Одежды у него много, так что давайте его убьем, его деньги покроют наши расходы как минимум на неделю», — сказал он. Пират:
«Что это за девушка, которая ходит посреди ночи?» Давайте спросим его, что он говорит? он сказал.
Девушка по одному рассказала грабителям, что с ней произошло. Пираты:
— Когда мы говорим «храбрые только разбойники», есть люди смелее нас. «Давайте наберемся смелости и отпустим девушку», — сказал он. Всем это понравилось. Девушка благополучно вырвалась из рук грабителей и постучала в дверь своей подруги, о которой ей рассказал жених. Молодой человек вышел и открыл дверь:
— Кто ты? Что ты делаешь ночью? — спросил парень у девушки.
«У вас есть друг.» У тебя есть обещание с этим другом. Он забыл пригласить тебя на свадьбу. Как только свадьба закончилась, он вспомнил о сделке, которую заключил с тобой, и послал меня к тебе. «Если вы позволите мне, я войду в ваш дом», — сказал он.
— Спасибо, я признался ему. — Возвращайся к моему другу, — сказал он. Скажи мне, чья храбрость заслуживает здесь большей похвалы, чем кто-либо другой, того молодого человека, который потратил столько денег, чтобы купить жену и отправить ее к своему другу, или разбойников, которые прогнали ее, не тронув девушку, или друга молодого человека? — закончил свой рассказ судья. Тогда два младших брата были удивлены. И старший брат:
«Конечно, сорок разбойников честны», — сказал он.
«Да, ты признался им, что ты сорок разбойников, хотя взял один из трех золотых, который был похож на голову лошади», — сказал судья. Старший брат:
«Таксир, я ребенок, ты сказал правду, у меня есть», — сказал он. Два брата:
«С моим братом все в порядке», — сказали они и поделили два слитка золота, равных величине лошадиной головы, своим братьям, а затем вернулись в свой город и добились своего.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: