Baliqchi bola — O‘zbek xalq ertagi

Burungi zamonda bir chol-u kampir bor ekan. U chol doim baliq ovlab kun o‘tkazar ekan. Har kuni ikkita baliq ushlab, birini chol-kampir pishirib yer ekan, birini sotib o‘tin olishar ekan. Oydan oy o‘tib, yildan yil o‘tib chol-kampir o‘tirib maslahat qilishibdi: “Bizdan keyin yetti yoshli bolamiz qoladi. Bu ham biz singari kambag‘allikda qiynalib o‘tmasin, boshqa biror yaxshiroq hunar o‘rgataylik”, deyishibdi. Lekin bolaga boshqa hunar o‘rgata olmay, tez kunda qazolari yetib o‘lishibdi. Bola ota-onasi o‘lganidan keyin juda qiynalibdi. O’tirib o‘ylab, “Otamning kasbi nima ekan, biror nishonasini topolmasmikanman”, deb uyning har tomonini axtara boshlabdi. Bir devor orqasidan qarmoq topib olibdi va “Otamning kasbi shu bo‘lsa kerak”, deb chiqib baliq ovlay boshlabdi. Bola har kuni ikki baliq tutib, birini sotib o‘tin olib, birini pishirib yebdi.
Bir kuni bola chiroyli oltin baliq ushlabdi. Uni pishirib yeyishga ham, sotishga ham ko‘zi qiymabdi. Hovlisiga bir chiroyli hovuzcha qilib, baliqni shu hovuzchaga qo‘yib yuboribdi. Otasidan qolgan bir tovug‘i bor ekan, shu bilan hovlida uch jon bo‘lishibdi. Yana bola kundagicha ikkita baliq ovlab kelib birini sotib, birini pishirib yeb yashay beribdi. Kunlardan bir kuni baliq ovlab uyiga kelsa, hovlisi, uyi supurilgan, top-toza emish. Bola o‘rtoqlariga borib:
— Har kuni ishdan kelganimda hovli, uylar supurilgan, joylar solingan bo‘ladi. Kim qilganini bilmayman, — debdi. O’rtoqlari:
— Yetim deb rahmi kelib biror qo‘shning qilayotgandir, — debdi.
Bola kelib qo‘ni-qo‘shnilaridan so‘rabdi. Hech kimdan daragini bilmabdi. Yana bu ish ikki-uch kun davom etibdi. Bola ko‘chaga chiqib yana bir o‘rtog‘iga aytibdi. O’rtog‘i:
— Uyingda nima bor? — debdi. Bola:
— Bir tovug‘im bilan o‘zim, boshqa hech narsa yo‘q, — debdi. Haligi o‘rtog‘i:
— Yana biror narsa bormi, o‘ylab ko‘r-chi, — debdi. Bola o‘ylab turib:
— Ha, hovuzchada bir balig‘im bor, — debdi. O’rtog‘i:
— Bo‘lmasa, sen ertaga ishga bormasdan, kechgacha baliq bilan tovug‘ingni poyla, — debdi. Bola “Xo‘p”, deb tovuq bilan balig‘ini poylabdi. Devor orqasidan poylab tursa, haligi hovuzchadagi baliq bola chiqib ketishi bilan ustidagi po‘stinini yechib, bir chiroyli qiz bo‘libdi.
Bola hayron bo‘lib qarab turaveribdi. Qiz uyni ochib kirib supura boshlabdi. Shu payt bola hovliga yugurib kirib, baliqning po‘stinini o‘tga tashlabdi. Qiz hidini bilib yugurib chiqib qarasa, po‘stini kuyib yotibdi. Qiz “Attang”, deb peshonasiga bir uribdi-yu: ”Xayr, mayli, bo‘lgan ish bo‘ldi”, debdi. Shu bilan qiz bola bilan shu uyda yashay boshlabdi. Bola kundagidek ikkita baliq tutib kelaveribdi.
Qizning ovozasi olamga ketibdi. Podsho huzuriga borib: “Bir kambag‘al bola olamda yo‘q chiroyli bir qiz olibdi”, deb maqtashibdi.
Podsho buni eshitib qizni ko‘rishga boribdi. Bola ishga ketgan ekan. Qizni ko‘rib qolibdi. Podsho bir jodugar kampirni chaqirib qizni olib kelish maslahatini qilibdi. Jodugar kampir:
— Bu bolani hech odamning qo‘lidan kelmaydigan ishga buyuring, u qila olmay o‘lib ketadi. Keyin siz qizni olasiz, — debdi. Podsho bolani chaqirtirib:
— Men senga bir vazifa buyuraman, bajarsang bajarding, bajarmasang seni bu yerdan yo‘qotaman, — debdi. Bola:
— Qanday vazifa, ayting, — debdi. Podsho:
— Falon joyga bir ravoq solasan, tagi yerga tegmasin, tepasi osmonga tegmasin, — deb qirq kun muhlat beribdi. Bola hayron bo‘lib, bo‘shashib uyga kelibdi. Qiz bolani ko‘rib:
— Podsho nimaga chaqiribdi? — debdi. Bola:
— Tagi yerga, tepasi osmonga tegmaydigan bir ravoq qilib berasan, dedi, — debdi. Qiz:
— Shunga ham xafa bo‘lasizmi, buning ishi oson, — deb bolaning qo‘liga bir tosh berib: — Mana shu toshni o‘sha meni ushlab olgan daryoga olib borib tashlang. Bir pari chiqib, “Nimaga kelding?” deydi, shunda “Podshoning eng kichkina qizining bir tuguni bor ekan, o‘shani olib bering”, deysiz, — debdi.
Bola daryo yoniga borib, qiz bergan toshni tashlabdi. Shu zamon bir pari chiqib, “Nimaga kelding?” debdi. Bola:
— Shu daryo podshosi qizining bir tuguni bor ekan, o‘shani olib chiqib bering, — debdi. Haligi pari darrov tugunni olib chiqib beribdi. Bola tugunni olib kelib qizga beribdi. Qiz bolaga:
— Podsho qayerga ravoq qurmoqchi bo‘lsa, o‘sha yerga tugunni tashlab, orqangizga qaramay qaytib kelib yotavering, — debdi.
Bola qiz aytganday qilibdi. Podsho erta bilan turib qarasa, ravoq tayyormish, shunda u hayron bo‘lib: “Bu qanday odam ekan”, deb uni yana chaqirtiribdi-da:
— Mana bu daryo ustiga osma ko‘prik qilib ber. Tagi yerga tegmasin, tepasi osmonga tegmasin, — debdi. Bola xafa bo‘lib uyga qaytibdi. Qiz bolaning qovog‘iga qarab:
— Yana nima bo‘ldi? —debdi. Bola voqeani gapirib beribdi. Qiz yana bolaga tosh beribdi.
— Bu toshni olib borib shu daryoga tashlang, yana haligi pari sizga bir lo‘labolish olib chiqib beradi. Shu lo‘labolishni olib kelib, podshoning ko‘rsatgan joyiga tashlang, — debdi.
Bola toshni dengizga olib borib tashlabdi. Bir pari lo‘labolishni bolaga chiqarib beribdi. Bola lo‘labolishni olib podshoning ko‘rsatgan joyiga tashlab, qaytib kelib yotaveribdi. Podsho erta bilan turib qarasa, o‘zi aytgandan ham ziyoda ko‘prik tayyor bo‘libdi. Shunda podsho: “Endi yana bir ish topish kerak”, deb bir shumlikni o‘ylabdi-da, bolani yana chaqirtirib:
— Endi tuxumdan ho‘kiz chiqarib berasan, — debdi. Bola yana xafa bo‘lib uyga kelibdi. Bolaning xafa bo‘lib kelganini ko‘rib qiz hol so‘rabdi. Bola voqeani aytibdi. Qiz bolaga daryoga olib borib tashlang deb, yana bir tosh beribdi. Bola daryoga toshni tashlashi bilan haligi pari uchta tuxum olib chiqibdi-da, “Ehtiyot qilib olib bor”, deb buyuribdi. Bola tuxumlarni olib ketayotib, sinash uchun bir donasini sindirib ko‘ribdi. Tuxum ichidan bir ho‘kiz chiqib yo‘q bo‘libdi. Ikkita tuxumni qizga olib kelib beribdi.
— Birini nima qildingiz? — debdi. Bola qilgan ishini aytib beribdi. Shunda qiz:
— Ha, mayli, bo‘lar ish bo‘libdi, endi podsho tuxumni sindir deganda, tomga chiqing-da, tuxumni o‘sha yerdan turib tashlang, — debdi.
Bola qolgan ikkita tuxumni podshoga olib borib beribdi. Podsho:
— Qani, ho‘kiz chiqarib ber, — debdi. Bola:
— Siz pastda turing, men esa tomda turib tuxumni tashlayman, bo‘lmasa sinmaydi,— deb tomga chiqib, tuxumlarni yerga tashlabdi. Tuxumlar sinib, ichidan ikkita haybatli ho‘kiz chiqib podshoni suza boshlabdi. Podsho:
— Tavba qildim, qilgan gunohimdan kech, — deb yalinibdi. Bola kechibdi. Ho‘kizlar shu zamon yo‘q bo‘lib ketibdi. Oydan oy o‘tib, kundan kun o‘tib podsho yana bolani chaqirtiribdi:
— Endi yangi tug‘ilgan bolani olib kelib gapirtirasan, — debdi.
Bola uyga qaytib podshoning gapini qizga aytibdi. Qiz yana bolaga bir tosh berib:
— Shu toshni tezda daryoga olib borib tashlang. Mening eng katta opam bor, shu hozir tug‘adi, “Opasi ko‘rar ekan”, deb bolasini olib keling, — debdi. Bola chopganicha daryoga borib toshni tashlabdi.
Daryodan bir pari chiqib “Ozgina turing, hozir tug‘adi, olib ketasiz”, debdi. Bola tug‘ilishi bilan olib chiqib beribdi. Baliqchi yangi tug‘ilgan bolani ko‘tarib kelayotsa, bola: “Pochcha, opamni ko‘ramanmi?” debdi. Baliqchi bola hayron bo‘lib: ”Ha, opangni ko‘rasan”, deb ko‘tarib kelib bolani to‘g‘ri podshoning oldiga qo‘yibdi. Podsho:
— Qani, bolani gapirtir-chi, — debdi. Haligi tug‘ilgan bola podshoga bir tarsaki qo‘yib yuborib: “Yangi tug‘ilgan bola ham gapiradimi, tuxumdan ham ho‘kiz chiqadimi, tagi yerga, tepasi osmonga tegmaydigan ko‘prik bilan ravoq ham bo‘ladimi”, deb bidillab, podshoni uraveribdi.
Podsho baliqchi bolaga yalinib:
— Xotining ham o‘zingga, mol-mulkim ham senga, o‘zing menga o‘g‘il bo‘l, — debdi. Baliqchi esa bolani daryoga — o‘z onasi yoniga tashlabdi. Keyin o‘z uyiga kelib, tinch yashab, murod-maqsadiga yetibdi.
Жили-были старик и старуха. Старик всегда проводит свои дни на рыбалке. Каждый день ловили по две рыбы, одну готовили, а одну покупали на дрова. Месяц за месяцем, год за годом старик со старухой сидели и обсуждали: «У нас будет семилетний ребенок. «Давайте научим его лучше работать, чтобы он не страдал от нищеты, как мы». Но другому ремеслу мальчика научить не удалось, и он вскоре умер. После смерти родителей у мальчика было много проблем. Он сел и подумал: «Какая профессия у моего отца, не могу ли я найти что-нибудь о нем?» и стал осматривать дом. Он нашел за стеной удочку и вышел ловить рыбу, сказав: «Должно быть, это профессия моего отца». Каждый день мальчик ловил по две рыбы, одну покупал на дрова, а другую готовил и ел.
Однажды мальчик поймал красивую золотую рыбку. Он не удосужился ни приготовить его, ни съесть, ни продать. Он построил во дворе красивый пруд и выпустил в него рыбу. У него была курица, оставленная отцом, и три души делили ее во дворе. В детстве он поймал двух рыб, одну продал, а другую приготовил и съел. Однажды, когда он пришел домой с рыбалки, его двор и дом были выметены начисто. Мальчик пошел к своим друзьям:
— Каждый день, когда я прихожу домой с работы, двор и дома подметают, убирают территорию. «Я не знаю, кто это сделал», — сказал он. Товарищи:
«Может быть, кто-то из соседей жалеет его, потому что он сирота», — сказал он.
Мальчик пришел и спросил своих соседей. Он ни о ком не знал. Эта работа продолжалась два-три дня. Мальчик вышел и рассказал об этом другому другу. Друг:
— Что у тебя дома? он сказал. Ребенок:
«У меня есть одна курица и больше ничего», — сказал он. Друг Халиги:
«Подумай, есть ли что-нибудь еще», сказал он. Ребенок думает:
«Да, у меня есть рыба в пруду», — сказал он. Друг:
«Если нет, то завтра не ходите на работу и до вечера кормите курицу рыбой», — сказал он. Мальчик сказал «Хорошо» и съел курицу и рыбу. Как только рыбка в пруду спряталась за стенку, она сняла с себя кожу и превратилась в прекрасную девушку.
Мальчик смотрел на это с удивлением. Девушка открыла дом и начала подметать. В этот момент мальчик выбежал во двор и бросил рыбью шкуру на траву. Когда девушка почуяла его, она выбежала и увидела, что ее кожа горит. Девушка хлопнула его по лбу со словами «Аттанг» и сказала: «До свидания, все в порядке, дело сделано». С тех пор в этом доме стали жить девочка и мальчик. Мальчик, как обычно, поймал две рыбы.
Голос девушки ушел в мир. Он пошел к королю и похвалил его, сказав: «Бедный мальчик взял красивую девушку, которой нет на свете».
Услышав это, царь отправился к девушке. Мальчик пошел на работу. Он увидел девушку. Король позвал старую ведьму и посоветовал ей привести девушку. Старая ведьма:
— Попросите этого мальчика сделать то, что никто не может сделать, он умрет.Тогда ты возьмешь девушку, — сказал он. Царь позвал мальчика:
«Я дам тебе задание, если ты его выполнишь, ты его выполнил, если не выполнишь, я заставлю тебя исчезнуть отсюда», — сказал он. Ребенок:
«Скажи мне, что за задача?» — сказал он. Король:
«Если построить арку в таком-то месте, то нижняя часть не должна касаться земли, а верхняя — неба», — сказал он, давая сорокадневную передышку. Мальчик удивился, расслабился и вернулся домой. Увидев девушку:
— К чему призвал король? он сказал. Ребенок:
— Он сказал: «Ты сделаешь арку, нижняя часть которой не касается земли, а вершина не касается неба». Девочка:
— Ты все еще расстроен, это легко, — сказал он, передавая камень в руку мальчика: — Отнеси этот камень к реке, которая меня поймала. Вышла фея и спросила: «Зачем ты пришла?» Он сказал: «Если у младшей дочери царя есть узел, отдай ее».
Мальчик подошел к реке и бросил камень, который дала ему девочка. В это время вышла фея и сказала: «Зачем ты пришла?» сказал. Ребенок:
«Если у дочери этого речного короля есть узел, вытащите его», — сказал он. Фея тут же развязала узел. Мальчик принес узел и отдал его девочке. К девушке:
«Там, где король хочет построить лук, завяжи там узел, вернись и ляг без оглядки», — сказал он.
Мальчик сделал так, как сказала девочка. Когда царь встал рано и увидел, что суд приготовлен, то удивился и сказал: «Что это за человек?» и снова позвал его:
— Постройте подвесной мост через эту реку. Низ не должен касаться земли, верх не должен касаться неба. Мальчик вернулся домой расстроенный. Девушка смотрит на лоб мальчика:
— Что еще случилось? он сказал. Мальчик рассказал историю. Девушка снова дала мальчику камень.
— Возьми этот камень и брось его в эту реку, а фея принесет тебе новый. «Принеси этот сверток и брось его туда, куда указал король», — сказал он.
Мальчик бросил камень в море. Фея поцеловала мальчика. Мальчик взял одеяло и оставил его там, где указал король, потом вернулся и лег. Когда король встал рано, он увидел, что мост готов больше, чем он говорил. Тут царь что-то подумал: «Теперь мне нужно найти другую работу», — и снова позвал мальчика:
«Теперь ты вылупишь быка из яйца», — сказал он. Мальчик снова пришел домой расстроенный. Увидев, что мальчик расстроен, девушка спросила его, как он. Мальчик рассказал историю. Девушка дала мальчику еще один камень, чтобы тот отнес его к реке. Как только мальчик бросил камень в реку, фея достала три яйца и приказала: «Бери осторожно». Взяв яйца, мальчик разбил одно, чтобы попробовать. Бык вышел из яйца и исчез. Он принес девушке два яйца.
— Что ты сделал с одним? он сказал. Мальчик рассказал, что он сделал. Затем девушка:
«Да, хорошо, дело сделано, теперь, когда король скажет разбить яйцо, поднимитесь на крышу и бросьте оттуда яйцо», — сказал он.
Мальчик отнес оставшиеся два яйца королю. Король:
— Ну давай же— Выведите быка, — сказал он. Ребенок:
— Ты стой внизу, а я яйца с крыши брошу, а то не разобьются, — сказал он, взбираясь на крышу и бросая яйца на землю. Яйца разбились, и два огромных быка вышли и начали плавать. Король:
«Я раскаялся, прости мой грех», — умолял он. Ребенок скончался. Быков уже нет. Месяц за месяцем, день за днем ​​царь снова звал мальчика:
«Теперь принесите новорожденного ребенка и заставьте его говорить», — сказал он.
Мальчик вернулся домой и сказал девушке слова царя. Девушка снова дала мальчику камень:
— Быстро отнеси этот камень к реке. У меня есть старшая сестра, она сейчас вот-вот родит: «Принеси ей ребенка, пока сестра смотрит», — сказал он. Мальчик подбежал к реке и бросил камень.
Фея вышла из реки и сказала: «Подожди немного, она сейчас родит, ты ее заберешь». Убрали, как только родился ребенок. Когда рыбак приносит новорожденного ребенка, ребенок говорит: «Почча, можно мне увидеть сестру?» сказал. Мальчик-рыбак удивился и сказал: «Да, ты видишь свою сестру». Король:
— Давай, заставь мальчика говорить, — сказал он. Новорожденный ребенок ударил короля и спросил: «Будет ли новорожденный ребенок говорить, из яйца вылупится бык, будет ли мост с мостом, который не касается земли и вершины неба?» ударил
Царь молился мальчику-рыбаку:
«Твоя жена — твоя, моя собственность — твоя, будь моим сыном», — сказал он. И рыбак бросил мальчика в реку — рядом с матерью. Потом он пришел к себе домой, жил мирно и достиг своей цели.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: