Ватан ҳақида мақоллар

Ватан ҳақида мақоллар

Айрилмагин элингдан,
Қувват кетар белингдан.

Бадқавм бўлсанг бўл,
Беқавм бўлма.

Балиқ сув билан тирик,
Одам — эл билан.

Бегона тупроқ — девона тупроқ.

Беткай кетар, бел қолар,
Беклар кетар, эл қолар.

Бировнинг юртида бек бўлгунча,
Ўзингнинг юртингда ит бўл.

Булбул чаманни севар,
Одам — Ватанни.

Булбулга боғ яхши,
Какликка — тоғ.

Ватан гадоси — кафан гадоси.

Ватан учун ўлмоқ ҳам шараф.

Ватан қадрини билмаган ўз қадрини билмас.

Ватанга келган — имонга келар.

Ватанга фалокат — ўзингга ҳалокат.

Ватангадо бўлгунча,
Кафангадо бўл.

Ватандан йироқлашган — номусдан ўлар.

Ватани борнинг бахти бор,
Меҳнати борнинг — тахти.

Ватанинг тинч — сен тинч.

Ватанни сотган эр бўлмас.

Ватаннинг вайронаси — Умрнинг ғамхонаси.
Ватаннинг вайронаси — Умрнинг ҳайронаси.

Ватансиз инсон — куйсиз булбул.

Диндан чиқсанг ҳам, элдан чиқма.

Душманга нафрати бўлмаганнинг Ватанга муҳаббати бўлмас.

Ёрдан айрилсанг ҳам, элдан айрилма.

Ёридан айрилган етти йил йиғлар,
Юртидан айрилган ўлгунча йиғлар.

Ёрингни гул орасидан изла,
Эркингни — эл орасидан.

Йигит ғами элида,
Элнинг ғами дилида.

Киймоққа катан яхши,
Турмоққа ватан яхши.

Киши ерида султон бўлгунча,
Ўз элингда чўпон бўл.

Киши юртида султон бўлгунча,
Ўз юртингда ултон бўл.

Киши юртида шоҳ бўлгунча,
Ўз юртингда гадо бўл.

Кўлнинг отини балиғи чиқарар.
Кўрпанг қаерда бўлса, Кўнглинг шу ерда.

Нон гадоси бўлсанг ҳам, Юрт гадоси бўлма.

Она ернинг тупроғи — она сутидан азиз.

Она юртинг — олтин бешигинг.

Она юртинг омон бўлса,
Ранги рўйинг сомон бўлмас.

Сигирнинг сути — тилида,
Эрнинг қути — элида.

Совуқ ургандан қолар,
Тупроқ сургандан қолмас.

Сувни берсанг элга,
Яшарсан минг йилга.

Товушқонга туғилган тепаси азиз.

Туққан ерда туғинг тик.

Туққан элга жон тортмаса ҳам, қон тортар.

Туғилган ердан кўнгил узилмас,
Юрт қўриганнинг юрти бузилмас.

Туғилган еринг — Ватанинг,
Ватанинг — номусинг.

Тўйган ердан туққан ер яхши.

Урса ҳам, эл яхши,
Сўкса ҳам, эл яхши.

Фил тушида Ҳиндистонни кўрар.
Чангал ҳам ўз жойида гуриллар.

Экин ерида кўкарар,
Эр — элида.

Эл бор бўлса, эр хор бўлмас,
Эр бор бўлса, эл хор бўлмас.

Эл бошига кун тушса,
Эл яратган эр келар.

Эл бошига тушгани —
Эр бошига тушгани.

Эл ишини эр қилур,
Эр қадрини эл билур.

Эл-куним бўлмаса,
Ой-куним туғмасин.

Эл куюнганда куюнган — ботир,
Эл суюнганда суюнган — ботир.

Эл тилагин тилагин,
Синиқ кўнглин сийлагин.

Эл эгасиз бўлмас,
Тўн — ёқасиз.

Эл қудрати — чин қудрат,
Ватан тупроғи — қиммат.

Эл қуримаса, ер қуримас.

Эл — қўнган ерда,
От — тўйган ерда.

Эл қўнган ерни билар,
От тўйган ерда тинар.

Эл ғамини билган элда достон.

Элга манзур — эрга манзур.

Элга хизмат — олий ҳиммат.

Элга қўшилган мой ютар, Элдан айрилган қон ютар.

Элга қўшилганнинг кўнгли тўқ, Элдан ажралганнинг бети йўқ.

Элга қўшилсанг, эр бўласан, Элдан ажралсанг, ер бўласан.

Элда бори — сенда бори.

Элдан айрилгунча, жондан айрил.

Элига вафо қилган Ёвига жафо қилар.

Элидан безган эр ўнгмас, Кўлидан безган ғоз ўнгмас.

Элим бошқа деган, эл бўлмас.

Элинг сенга чўзса қўл,
Унга доим содиқ бўл.

Элинг-юртинг бўлмаса, Ойинг-кунинг бўлмасин.

Элли ер — бозор,
Элсиз ер — мозор.

Эллик йилда эл янги.

Элнинг бахти — эрнинг бахти.

Элнинг ичи — олтин бешик.

Элнинг йиртиғига ямоқ бўл, Узунига улоқ бўл.

Элнинг эгаси бўл,
Тобутнинг чегаси бўл.

Элнинг ғами — эрнинг ғами.

Эр боласи — эл боласи.

Эр давлати — элида.

Эр йигит элга тортар.

Эр йигит ўзи учун туғилар,
Эли учун ўлар.

Эрингдан безсанг ҳам, Элингдан безма.

Эрнинг иши — элнинг бўйнида, Элнинг иши — эрнинг бўйнида.

Эрнинг моли — элнинг моли.

Юрт бошига иш тушса,
Эр йигит ҳозир.

Юрт эгаси йўлбарсдир,
Олдиргани қўймасдир.

Юрт қўри, элинг ўсар, Қўримасанг, уйинг тўзар.

Юрт қўрисанг, ўсарсан, Қўримасанг, тўзарсан.

Юртда одам бўлмаса, Тўнғиз тепага чиқар.

Юртдан айрилганни ёв чопар.

Юртдан кетган, юртмонда.
Ўтар ҳасрат, армонда.

Юрти бойнинг ўзи бой.

Юртим — кўксим,
Элим — илигим.

Юртинг омон — ўзинг омон.

Юртни дедим, юзга кирдим.

Яхши йигит юрт тузар,
Ёмон йигит юрт бузар.

Ўз уйим — ўлан тўшагим.

Ўз юртингнинг қадри Ўзга юртда билинар.

Ўз юртинг — ўлан тўшагинг,
Ўзга юрт бўлмас бешигинг.

Ўзбек искаб бўлса ҳам, элини топар.

Ўзга юртнинг қозиси бўлгандан,
Ўз элингнинг тозиси бўл.

Ўзга юртнинг боши бўлганча,

Ўз юртингнинг тоши бўл.

Ўзга юртнинг гулидан,
Ўз юртингнинг чўли яхши.

Ўлсанг ўл,
Ватанингда бўл.

Ўпкадан урган ел ёмон,
Элидан айрилган эр ёмон.

Қоронғи қолган юртда Қорашақшақ подшо бўлур.

Қуриган юртга қул оқсоқол.

Қуш бутага сиғинар,
Одам — Ватанга.

Қуш ҳам кетса келади,
Ўз элини севади.

Ҳар гул ўз бутасида азиз.

Ҳар гулнинг ўз иси бор,
Ҳар элнинг ўз туси бор.
Ҳар ким — элига,

Ўрдак — кўлига.

Ҳар кимнинг ўз эли — ўзига ширин.

Ҳар кўкатнинг ўз суйган тупроғи бор.

Ҳар тойча ўзи сув ичган булоғини мақтар.

Ҳар элнинг — ўз ирими.
Ҳар шаҳарнинг ҳавоси бошқа.

Ҳар қуш ўз уясига қараб учар.

Ҳимматли эр,
Ўз элини дер.


Не оставляй свое сердце,
Сила оставит вас.

Будь крутым
Не будь грубым.

Рыбы живут с водой,
Человек есть человек.

Чужая земля — ​​сумасшедшая земля.

Беткай уходит, спина остается,
Официанты уходят, руки остаются.

Пока он на чьей-то земле,
Будь собакой в ​​своей стране.

Соловей любит чамана,
Человек – это страна.

Сад хорош для соловья,
Какликка — гора.

Родина — саван.

Это также честь умереть за страну.

Кто не знает цены своей стране, тот не знает себе цену.

Приходит на родину — приходит к вере.

Катастрофа для страны — катастрофа для себя.

До родины,
Будь Кафангадо.

Тот, кто вдали от Родины — умирает с честью.

У кого есть родина, тому повезло,
Работа — это трон.

Твоя страна мирная — ты мирный.

Не будет мужа, который продал свою страну.

Руины родины – хранительница жизни.
Разорение родины — чудо жизни.

Человек без страны — соловей без мелодии.

Даже если ты оставишь религию, не покидай страну.

Кто не ненавидит врага, тот не любит Родину.

Даже если вы потеряете землю, не теряйте руку.

Семь лет траура по погибшим,
Тот, кто потерял свою страну, будет плакать до самой смерти.

Ищи свой свет среди цветов,
Освободись — из числа людей.

Молодой человек грустит,
На языке печали Эль.

Лен хорошо носить,
На родине хорошо жить.

Пока человек не станет султаном в своей земле,
Будьте пастырем в своем сердце.

Пока не будет султана в стране Киши,
Быть великим в своей стране.

Пока человек не станет царем в своей стране,
Будь добр в своей стране.

Лошадь озера выведена рыбой.
Где твои глаза, там и твое сердце.

Даже если вы жаждете хлеба, не жаждите страны.

Почва Матери-Земли дороже материнского молока.

Твоя родина — твоя золотая колыбель.

Если выживет твоя Родина,
Цвет твоего лица не соломенный.

Коровье молоко — на языке,
У мужа есть коробка.

Холодно,
Недостаточно подтолкнуть почву.

Если ты дашь мне воды,
Ты будешь жить тысячу лет.

Верх, рожденный цыпленком, дорог.

Оставайтесь на месте.

Даже если рождающая рука не притягивает жизнь, она притягивает кровь.

Не сдавайся на родине,
Страна того, кто защищает свою страну, несокрушима.

Твоя родина — твоя страна,
Ваша страна — ваша честь.

Хороша земля, которая рождает землю, которая полна.

Урса тоже хорош.
Даже если это отстой, это хорошо.

Слон видит Индию во сне.
Вилка тоже шуршит на своем месте.

Синий в поле,
Земля в земле.

Если есть земля, земля не будет презираема.
Если есть муж, он не будет унижен.

Когда солнце падает на голову Эль,
Земля, которую создал Эль, придет.

Что случилось с рукой —
Что случилось с землей.

Муж делает работу
Он знает цену земле.

Если у меня не будет выходного дня,
Чтоб мне не родиться.

Когда рука красная, красный герой,
Когда рука мокрая, она водянистая.

Желаю, желаю, желаю
Поцелуй разбитое сердце.

Ты не останешься без хозяина,
Не носите это.

Сила руки — настоящая сила,
Родина дорогая.

Если рука не сохнет, земля не сохнет.

Эль — на месте приземления,
Лошадь кормят.

Рука знает, куда ляжет,
Лошадь ест там, где ее кормят.

История Эльды, которая знает горе Эльды.

Эльга манзур – земляной манзур.

Служение другим – высшая обязанность.

Масло, добавленное к руке, глотает, кровь, потерянная из руки, глотает.

Тот, кто соединяется с Эль, печален, а тот, кто отделяется от Эль, не имеет лица.

Если вы присоединитесь к Эль, вы станете мужем, если вы отделитесь от Эль, вы станете мужем.

Иди туда — иди.

Теряй душу, пока не потеряешь руку.

Он накажет Яви, который был ему верен.

Не вырастет земля, уставшая от своих рук, не вырастет гусь, уставший от своего озера.

Элим сказал иначе, это невозможно.Если твоя рука потянется к тебе,
Будьте всегда ему верны.

Если у вас нет хорошего времени, у вас не будет хорошего дня.

Пятьдесят земель — базар,
Пустошь это могила.

Мир стал новым через пятьдесят лет.

Счастье людей — это счастье земли.

Внутренняя сторона руки — золотая колыбель.

Будь заплатой на слезу на руке, будь козой на долго.

Будь хозяином Эль,
Будь краем гроба.

Печаль людей — печаль земли.

Сын мужчины есть сын человека.

Состояние земли в стране.

Муж привлечет.

Человек рождается для себя,
Он умрет за Эли.

Даже если вы устанете от своего мужа, не утомляйтесь от своей жены.

Работа земли на перешейке земли, работа Эла на перешейке земли.

Собственность на землю есть собственность народа.

Если в стране появится работа,
Муж сейчас.

Хозяин земли — тигр,
Он не отпустит.

Спаси страну, твое сердце вырастет, Если ты не спасешь, твой дом развалится.

Посадишь — вырастешь, не посадишь — срежешь.

Если на даче никого нет, пусть Свинья идет наверх.

Тот, кто потерял свою страну, отправляется прочь.

Он уехал из страны, он в стране.
Это тоска, мечта.

Богатая страна богата.

Моя страна — моя грудь,
Мой клей — мой мозг.

Ваша страна в безопасности — вы в безопасности.

Я сказал страна, я вошел в лицо.

Хороший мальчик строит страну.
Плохой парень разрушает страну.

Мой дом — мое смертное ложе.

Ценность вашей страны известна в другой стране.

Твоя страна — твое смертное ложе,
Будьте колыбелью, которую нельзя найти в другой стране.

Даже если он узбек, руку свою найдет.

Будучи судьей чужой страны,
Держите руки в чистоте.

Пока это глава чужой страны,

Будь скалой своей страны.

Из цветка другой страны,
Пустыня твоей страны хороша.

умереть умереть
Быть в своей стране.

Рука из легкого плоха,
Плохо терять мужа.

В темной земле Карашакшак станет королем.

Старейшина-раб на суше.

Птица поклоняется кусту,
Человек — к Родине.

Даже птица прилетит,
Он любит свою страну.

Каждый цветок дорог в своем кусте.

У каждого цветка свой запах,
Каждая страна имеет свой цвет.
Всем — к его руке,

Утка – к озеру.

У каждого свой вкус.

У каждой зелени есть своя любимая почва.

Каждая кобыла хвалит родник, из которого она пила.

У каждой страны свой путь.
В каждом городе своя атмосфера.

Каждая птица летит в свое гнездо.

Дорогой муж,
Он говорит, что его страна.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz