Jinsiy zaiflik, jinsiy ojizlik sabablari

Jinsiy zaiflik, jinsiy ojizlik sabablari

Jinsiy zaiflik nima?

Bu qarilik yoki boshqa biologik sabablar tufayli jinsiy yaqinlik qila olmaslik, erkak jinsiy a’zosidan urug‘ning ajralib chiqmasligini anglatadi.

Jinsiy ojizlikning bir qancha sabablari aniqlangan. Bularning barchasi bevosita hissiy va jismoniy holatning izdan chiqishi bilan bog‘lanadi.

Tibbiy yo‘l-yo‘riqlar va tavsiyalar beruvchi dunyoning eng ommabop The Merck Manual qo‘llanmasida yozilishicha, erkaklarning 50 foizida olat zaifligi 40 – 70 yosh oralig‘ida uchraydi. Yosh o‘tgani sayin jinsiy ojizlik xavfi ham ortib boradi.

Tadqiqotlar sog‘lom turmush tarzini tanlagan, sog‘lik uchun zararli bo‘lmagan, ekologik xavfsiz, osuda muhitda ish faoliyatini olib boradigan erkaklarda bu kasallik nisbatan ancha kech yuzaga kelishini ko‘rsatmoqda.

Jinsiy zaiflik oilada er-xotin o‘rtasidagi munosabatlarga katta ta’sir qiladi. Shu yo‘sin u ruhiy siqilish, depressiya va erkakning o‘ziga bo‘lgan ishonchsizligini keltirib chiqaradi. Quyida mazkur xastalikka sabab bo‘luvchi 5 ta omil xususida to‘xtalamiz.

Endokrin kasalliklar

Tanadagi endokrin tizimi metabolizm, ya’ni tanadagi modda almashinuvi jarayonini muvofiqlashtiruvchi, jinsiy hayotni izga soluvchi, oilada ko‘payishni ta’minlovchi, kayfiyatni nazorat qiluvchi bir qator muhim gormonlarni ishlab chiqaradi.

Diabet jinsiy ojizlikka sabab bo‘luvchi eng ko‘p tarqalgan endokrin kasallikdir. U tanada insulin gormonining yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Surunkali diabetni keltirib chiqaradigan bosh omil esa – asab tizimining shikastlanishidir. Sababi asab tizimining shikastlanishi jinsiy a’zodagi sezuvchanlikning pasayishiga olib keladi.

Diabetning boshqa asoratlari qon aylanish tizimining buzilishi, gormonal nomutanosiblikda namoyon bo‘ladi. Bularning har ikkalasi jinsiy ojizlikni yuzaga keltiradi.

Nevrologik va asab tizimidagi buzilishlar

Nevrologik kasalliklardan jinsiy zaiflikka sabab bo‘luvchi eng ko‘p tarqalgan xastalik alsgeymer kasalligi bo‘lib, u orttirilgan aqli zaiflikning ommaviy tarqalgan shaklidir. So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, toliqish, charchoq, kam uyqu ushbu kasallikning paydo bo‘lishiga olib keladi.

Shu bilan birga, Parkinson kasalligi (titroq xuruji: bu kasallik markaziy asab tizimining sust rivojlanuvchi xastalik bo‘lib, surunkali rivojlanib boradi), miya yoki orqa miya o‘smasi, skleroz, quyonchiq kabi asab tizimiga daxldor bo‘lgan kasalliklar ham jinsiy ojizlikni keltirib chiqaradi.

Shuningdek, prostata bezi jarrohlik amaliyoti mobaynida asab tizimining shikastlanishi ham jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin.

Olimlar uzoq vaqt mobaynida velosiped haydash ham davriy jinsiy ojizlikni olib kelishi taxminini ilgari surishmoqda. Sababi dumba va jinsiy a’zolarga og‘irlikning tushishi ham asab tizimiga ta’sirini o‘tkazadi.

Dori-darmonlar qabul qilish

Ba’zi bir dori vositalari qon aylanish tizimining buzilishi, bu orqali esa jinsiy ojizlikka sabab bo‘ladi. Shu bois ham, har bir tabletkani ichishdan avval mutaxassis shifokor bilan maslahatlashing.

Quyidagi dori vositalari jinsiy ojizlikka sabab bo‘ladi:

  • alfa – adrenoblokator vositalar, jumladan tamsulozin (Flomax);
  • beta-blokator yoki mineralokortikoid, misol uchun karvedilol, metoprolol (Lopressor)
  • markaziy asab tizimini tinchlantiruvchi alprazolam (Xanax), diazepam (valium) va kodein kabi vositalar;
  • kokain va amfetamin kabi markaziy asab tizimi stimulyatorlari;
  • furosemid (Lasix) i spironolakton (Aldactone) kabi qon bosimini me’yoriga tushiradigan diuretik vositalar;
  • Prozak – seretonin tashuvchisi, Paksil kabi ruhiy holat yaxshilovchilari (ular miya to‘qimalariga zarar yetkazishi mumkin);
  • Leuprolid (Leuprolide) sintetik gormoni.

Yurak kasalliklari

Yurak va uning qon haydash jarayoniga ta’sir qiluvchi omillar ham jinsiy zaiflikni yuzaga keltiradi. Jinsiy a’zoga yetarlicha qon yetib kelmasligi ham bu kasallikni yuzaga chiqarishi mumkin.

Ateroskleroz kasalligi, ya’ni tomirlarda tiqin paydo bo‘lishi, qon yurishining sekinlashuvi erkak salomatligi uchun xavfli. Qon tarkibida xolesterinning ko‘payishi, yuqori qon bosimi ham jinsiy a’zo faoliyatiga zarar yetkazadi.

Turmush tarzidagi omillar va hissiy omillar

Er va xotin o‘zaro shaxsiy munosabatlar chog‘ida o‘zlarini ma’lum darajadagi his-hayajon qurshovida sezishlari kerak. Bu holatni insondagi hislarning uning xohishiga nisbatan munosabati deyish mumkin. Agar odamda biror hissiy tartibsizlik bo‘lsa, bu uning romantik tuyg‘ularini his qilish qobiliyatini so‘ndiradi.

Ruhiy siqilish va xafaqonlik, darg‘azablik jinsiy a’zo faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Tushkunlik xafaqonlikni, umidsizlikni, hafsalasizlikni boshlab keladi. Tushkunlik sabab yuzaga kelgan toliqish ham oiladagi jinsiy munosabatlarni izdan chiqarishi mumkin.

Xavotir, jonsaraklik ham bu borada juda zararli odat.

Giyohvand moddalar jinsiy faoliyatga nuqta qo‘yuvchi ashaddiy og‘ulardir. Shu bilan birga, ichkilikbozlik illati ham olat zaifligiga sabab bo‘ladi.

Tarjimon: Shuxrat Sattorov

Manba


Что такое импотенция?

Это означает невозможность полового акта в силу преклонного возраста или других биологических причин, а также невозможность выделения сперматозоидов из мужского полового органа.

Выявлено несколько причин импотенции. Все это напрямую связано с эмоциональным и физическим состоянием.

Согласно The Merck Manual, самому популярному в мире медицинскому справочнику и рекомендации, у 50% мужчин развивается эректильная дисфункция в возрасте от 40 до 70 лет. Риск импотенции увеличивается с возрастом.

Исследования показывают, что у мужчин, выбирающих здоровый образ жизни, работающих в среде, не наносящей вреда здоровью, работающей в экологически безопасной, спокойной обстановке, это заболевание возникает относительно поздно.

Сексуальная слабость оказывает большое влияние на отношения между мужем и женой в семье. В то же время это вызывает психическое напряжение, депрессию и неуверенность в себе мужчины. Ниже мы остановимся на 5 факторах, вызывающих это заболевание.

Эндокринные заболевания

Эндокринная система организма вырабатывает ряд важных гормонов, координирующих обмен веществ, то есть процесс обмена веществ в организме, стимулирующих половую жизнь, обеспечивающих размножение в семье, контролирующих настроение.

Сахарный диабет является наиболее распространенным эндокринным заболеванием, вызывающим импотенцию. Это вызывает дефицит гормона инсулина в организме. Основным фактором, вызывающим хронический диабет, является поражение нервной системы. Причина в том, что поражение нервной системы приводит к снижению чувствительности половых органов.

Другими осложнениями сахарного диабета являются нарушения системы кровообращения, гормональный дисбаланс. Оба они вызывают импотенцию.

Неврологические расстройства и расстройства нервной системы

Наиболее распространенным неврологическим заболеванием, вызывающим импотенцию, является болезнь Альцгеймера, которая является широко распространенной формой приобретенной деменции. Недавние исследования показывают, что истощение, усталость и недостаток сна приводят к появлению этого заболевания.

В то же время импотенцию могут вызывать заболевания, связанные с нервной системой, такие как болезнь Паркинсона (приступ тремора: это заболевание представляет собой медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, которое развивается хронически), опухоль головного или спинного мозга, склероз, бешенство. испускает

Также импотенция может быть вызвана повреждением нервной системы во время операции на предстательной железе.

Ученые предполагают, что длительная езда на велосипеде также может вызывать периодическую импотенцию. Это связано с тем, что вес на ягодицах и половых органах также влияет на нервную систему.

Прием лекарств

Некоторые препараты вызывают нарушение системы кровообращения, вызывая тем самым импотенцию. Поэтому перед приемом каждой таблетки проконсультируйтесь с врачом-специалистом.Следующие препараты вызывают импотенцию:

альфа-адреноблокаторы, включая тамсулозин (Фломакс);
бета-блокаторы или минералокортикоиды, например, карведилол, метопролол (лопрессор)
депрессанты центральной нервной системы, такие как алпразолам (ксанакс), диазепам (валиум) и кодеин;
стимуляторы центральной нервной системы, такие как кокаин и амфетамин;
диуретики, снижающие кровяное давление, такие как фуросемид (лазикс) и спиронолактон (альдактон);
Прозак — переносчик серотонина, усилители настроения, такие как паксил (который может повреждать ткани головного мозга);
Лейпролид (Leuprolide) — синтетический гормон.
Сердечные заболевания

Факторы, влияющие на сердце и его кровообращение, также вызывают импотенцию. Недостаточное кровоснабжение полового члена также может вызвать это заболевание.

Болезнь атеросклероза, т.е. закупорка сосудов, замедление кровотока опасны для мужского здоровья. Повышение холестерина в крови, повышенное артериальное давление также наносят вред функции полового органа.

Факторы образа жизни и эмоциональные факторы

Муж и жена должны чувствовать себя окруженными определенным уровнем эмоций во время личных отношений. Эту ситуацию можно назвать отношением чувств человека к его желанию. Если у человека есть эмоциональное расстройство, оно будет подавлять его способность испытывать романтические чувства.

Депрессия, грусть и гнев оказывают серьезное влияние на сексуальную функцию. Депрессия приводит к печали, безнадежности, разочарованию. Истощение, вызванное депрессией, также может разрушить сексуальные отношения в семье.

Беспокойство и беспокойство также являются очень вредными привычками в этом отношении.

Наркотики — это сильные яды, которые кладут конец сексуальной активности. В то же время болезнь алкоголизма также вызывает слабость полового члена.

Переводчик: Шухрат Саторов

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz