Jinsiy aloqalar soni me’yori qancha?

Jinsiy aloqalar soni me’yori qancha?

Oilaviy hayotda jinsiy munosabatlar muhim o‘rin tutadi. Buni inkor qilib bo‘lmaydi. Ba’zilar bunga zid fikrda bo‘lsalar, ular yo turmush o‘rtog‘iga befarqdirlar yoki er-xotin orasida biron muammo mavjud, yoki erkakning jinsiy kuchi sustdir. Undan tashqari er-xotin orasida jinsiy munosabatlarning kamayib ketishiga yana bir sabab, erkakni boshqa joyda ehtiyojini qondiruvchi manba borligidir.

Normal oilada jinsiy munoasabatlar yetakchi o‘rinlardan birini o‘ynaydi.

Hamma oilada ham bu munosabatlar mavjud. Lekin turli xil oilalarda ularning soni va albatta sifati har xil bo‘ladi.

Biz hozir jinsiy aloqalar soni haqida gap yuritmoqchimiz.

Siz turmush o‘rtog‘ingiz bilan necha marta aloqada bo‘lasiz? Bir oyda 1 marta? Bir haftada 1 marta? Yoki 1 kunda bir martami?

Albatta erkakning yoki ayolning o‘z turmush o‘rtog‘idan tashqari boshqa jinsiy aloqaga kirisha oladigan tanishi bo‘lmasa, yuqoridagi savollarga haqqoniy javob olsa bo‘ladi.

Biringiz bizda oyda bir necha bor bo‘ladi desangiz, biringiz haftada bir necha bor aloqada bo‘lishingizni aytasiz. Ba’zilar esa kunda aloqada bo‘lishini ta’kidlab o‘tadi.

Qaysi biri norma? Qaysi biri yaxshi yoki qaysi biri yomon?

Bu savolga aniq javob bera olmaslikning bir asosiy sababi bor. Savolga javob beradiganlarning turmushi haqida ma’lumot mavjud emas.

Oiladagi jinsiy aloqalar soni aslida ko‘p faktorlarga bog‘liq. Ular:

Turmush qurilgan davr

Albatta turmushning ilk 5 yillarida jinsiy munosabatlar soni keyinchalik turmushda kehcadigan jinsiy aloqalar soniga nisbatan ko‘proq bo‘ladi.

Erkak va ayolning salomatligi

Sog‘lom erkak muntazam ravishdagi jinsiy munosabatlarga muhtoj bo‘ladi. Jismonan va ruhan sog‘lom ayolda esa jinsiy munosabatlarga ijobiy qarashi bo‘ladi.

Er-xotin orasidagi munosabatlar

Erkak sog‘lom bo‘la turib oilada o‘z xotini bilan aloqaga kam kirishishi, uning chetda jinsiy ehtiyojini qondirish uchun boshqa imkoniyati borligidan dalolat beradi. Yoki er-xotin bir-biridan sovub ketgan ham bo‘lishi mumkin.

Farzandlar yoshi va soni

Kuni bilan bolalari bilan ovora bo‘lgan onani jinsiy munosabatlarga kuchi ham ehtiyoji ham qolmaydi. Ba’zi erkaklarni esa tunda bir necha bor uyg‘onadigan chaqaloq shunchalik charchatadiki, jinsiy ehtiyoji vaqtinchalik chetga surilib turadi.

Oilaviy sharoit

Er-xotin alohida yoki qaynona-qaynota bilan birga yashashi. Kichik xonadonda ko‘pchilik bo‘lib yashaganda jinsiy hayot biroz sustroq bo‘lishi tabiiy holat.

Stress

Ishxonada yoki oilada stress holati mavjudligi. Masalan, ko‘chish, farzand salomatligi, ishxonadagi muammolar tufayli ham er-xotin orasidagi jisniy munosabatlar biroz sustlashi mumkin.

Ovqatlanish

Har kuni qazi qarti yeydigan va kunda makaron yeydigan juftliklarda jinsiy munosabatlar har xil bo‘lishi sir emas, albatta.

Er-xotin yoshi

25 yoshlik erkakning jisniy ehtiyoji bilan 55 yoshli erkakning jisniy ehtiyoji bir xil emas.

Bu kabi boshqa sabablar ham jinsiy munosabatlar soniga o‘z ta’sirini o‘tkazib ketadi.

U holda oiladagi jinsiy munosabatlar normadami yoki bunda muammo bormi?, degan savolga qanday javob bersa bo‘ladi?

Birinchidan, bu savolni berayotgan bo‘lsangiz, demak muammo bor. Agar bu bilan qiziqmaganingizda, sizda bu borada hammasi siz uchun qulay va kerakli holatda bo‘lgan bo‘lar edi. Qiziqmoqdamisiz, demak biroz shubhangiz bor. Yoki

birovni aktiv jinsiy hayoti haqidagi gapini eshitib o‘zingizning jinsiy hayotingiz yaxshiligidan shubha qilayotgan bo‘lishingiz mumkin.

Solishtirganingizda qo‘shni, do‘stu-qarindoshlar yoki bo‘lmasa kinodagi “qahramonlar” jinsiy hayoti bilan emas, balki o‘zingizning hayotingingizdagi davom etib kelayotgan jinsiy hayotingiz bilan solishtirishingiz lozim.

Masalan, er-xotin turmushining ilk 5 yili davomida muntazam ravishda jinsiy munosabatlarga ega bo‘la turib, negadur oxirgi 1 yildan beri bu holat kamayganga o‘xshasa. Mana shunday solishtirish siz uchun o‘rinliroq bo‘ladi.

Agar yaqin orada uyda chaqaloq tug‘ilgan bo‘lib, yoki boshqa bir stress holat yuz bergan bo‘lsa bo‘lsa, u holda bu o‘tkinchi vaziyatdir.

Lekin yaqin orada oilada kuchli o‘zgarishlar yuz bermagan bo‘lib, erkakni chetda o‘ynashi bo‘lmasa, va u negadur ayoliga yaqinlashish istagini kamroq bildirayotgan bo‘lsa, u holda bu haqda qayg‘urish kerak. Sababini izlash kerak.

Ya’ni do‘stingiz kamida har kuni jinsiy munosabatda bo‘lishini eshitib, nega menda unday emas, deb o‘zingiz bilan uni solishtirmasdan, o‘zingizni bundan oldingi jinsiy aktivligingiz bilan hozirgi holatingizga baho bering.

25 yoshingizda sizga 1 kunda 1 marta jinsiy munosabat yetarli bo‘lgan bo‘lsa, 45 yoshingizda ham u deyarli shunday bo‘ladi. Faqat yosh va atrof vaziyatning o‘zgarishi, charchov, bola-chaqa, uy ro‘zg‘or masalallari ko‘paygani hisobiga albatta 25 yoshingizga nisbatan ehtiyojingiz kamroq bo‘ladi. Undan tashqari 25 yoshdagi yengillik borgan sari kamayib borishi ham bor.

Lekin baribir, jinsiy ehtiyoj yillar tufayli keskin ravishda o‘zgarmaydi. Bunga isbot dam olishga 1 haftaga oilangiz bilan ketsangiz, yana o‘sha 25 yoshlik ehtiyojingizni sezasiz.

Agar jinsiy ehtiyoj borgan sari keskin ravishda kamayib ketayotgan bo‘lsa, demak bunga biron sabab bor. Har kuni bunga ehtiyoji bo‘lgan odam birdaniga tashqi sabablarsiz haftada 1 yoki oyda 1 martagina bunga ehtiyoj sezayotgan bo‘lsa, bu yerda biron muammo yoki boshqa ayol bor bo‘lishi mumkin.

Undan tashqari sizda muammo bormi yo‘qmi bilish uchun, bu haqda ko‘p qayg‘urishingizdan bilsa bo‘ladi. Agar sizga jinsiy munosabatlar yetishmayotgan bo‘lsa, demak bu haqda o‘z juftingiz bilan gaplashib olishingiz lozim.

Jinsiy munosabatlaringizga halaqit berayotgan vaziyatlarni kamaytirishga urunishingiz lozim.

Siz eringizga yoki eringiz sizga jismonan yoqmayotgan bo‘lsangiz, bu borada o‘z ustingizda ishlashingiz talab etiladi.

Jinsiy aloqa o‘zbekchilikda shart emas deb xato o‘ylamang. Jinsiy munosabatlar nafaqat oilani totuvligi uchun balki erkakning ham ayolning salomatligi uchun ham juda muhimdir.

Jinsiy aloqalar sonini nechta bo‘lishi kerakligi muhim emas. Muhimi ular er-xotin uchun yetarli bo‘lishidir.

Agar ayol ehtirossiz bo‘lib, jinsiy munosabatlardan o‘zini ob qochadigan bo‘lsa, u holda erkak tabiiy ehtiyojini qondirish uchun boshqa imkoniyat izlaydi. Agar ayolning kuchli ehtiyojini eri qondira olmasa, kam hollarda o‘zbek ayoli chetda ehtiyojini qondiradi, ko‘p hollarda erini mensimasligida, itoat qilmasligida, erini kamsitishida va behurmatlik ko‘rsatishida o‘zi bilmagan holda alamini oladi.

Jinsiy kuchsiz erkak o‘z salomatligini yaxshilash borasida izlanish olib borishi kerak. Avallo biron jinsiy kasallik yo‘qligida amin bo‘lishi darkor. Agar aniq jinsiy kasallik mavjud bo‘lmasa, u holda jinsiy kuchini oshirishni tabiiy yo‘llarini topib sog‘lom turmush tarzda yashashni, ichmay-chekmay keraklicha dam olib, sport bilan shug‘ullanishni boshlashi lozim.

Ayolda jinsiy munosabatlarga ehtiyoji kamayib ketgan bo‘lsa, yoki turmushining boshidan bo‘lmagan bo‘lsa, u yolg‘iz bo‘lganida o‘zini tanasini o‘rganib unga jismonan nima yoqish yoqmasligini o‘rganishi, ko‘proq dam olishi, uyquga to‘yishi talab etiladi.

Jinsiy munosabatlar har kuni bo‘ladimi, har hafta bo‘ladimi, har oy bo‘lmadimi ular muntazam ravishda bo‘lishi kerak. Ayrim yuqorida ta’kidlangan vaqtinchalik mustasno vaziyatlardan tashqari. Muhimi, yillar o‘tgan sari jinsiy munosabatlar soni O ga yetib bormasligidir.

Manba


Сексуальные отношения играют важную роль в семейной жизни. Этого нельзя отрицать. У некоторых противоположное мнение, либо они равнодушны к супругу, либо между парой какие-то проблемы, либо сексуальная сила мужчины слаба. Кроме того, еще одной причиной снижения сексуальных отношений между парой является то, что у мужчины есть источник удовлетворения в другом месте.

В нормальной семье сексуальные отношения играют одну из ведущих ролей.

Во всех семьях есть такие отношения. Но в разных семьях их количество и, конечно же, качество разное.

Теперь мы хотим поговорить о количестве сексуальных отношений.

Как часто вы общаетесь с супругом? Раз в месяц? Раз в неделю? Или раз в день?

Конечно, если у мужчины или женщины нет знакомого, с которым он может вступить в половую связь, кроме своего супруга, то получить правдивый ответ на вышеперечисленные вопросы возможно.

Один из вас говорит, что мы будем связываться несколько раз в месяц, а другой говорит, что вы будете связываться несколько раз в неделю. Некоторые говорят, что они на связи каждый день.

Что является нормой? Что хорошо или что плохо?

Есть одна основная причина, по которой на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Информации о женитьбе тех, кто ответил на вопрос, нет.

Количество половых связей в семье на самом деле зависит от многих факторов. Они есть:

Период брака

Конечно, количество сексуальных отношений в первые 5 лет брака больше, чем количество сексуальных отношений в более позднем браке.

Мужское и женское здоровье

Здоровому мужчине необходим регулярный секс. Физически и психически здоровая женщина положительно относится к сексуальным отношениям.

Отношения между мужем и женой

Тот факт, что здоровый мужчина редко общается с женой в семье, свидетельствует о том, что у него есть другие возможности для удовлетворения своих сексуальных потребностей вне дома. Или пара, возможно, разошлась.

Возраст и количество детей

У матери, которая каждый день занята своими детьми, нет ни энергии, ни потребности в сексе. Некоторые мужчины настолько устают от того, что ребенок просыпается несколько раз за ночь, что потребность в сексе на время откладывается.

Семейная ситуация

Пара живет отдельно или вместе со свекровью. Вполне естественно, что сексуальная жизнь немного замедляется, когда в маленьком доме живет много людей.

стресс

Наличие стресса на работе или в семье. Например, из-за миграции, здоровья детей и проблем на работе сексуальные отношения между парой могут немного ослабнуть.

принимать пищу

Конечно, не секрет, что сексуальные отношения у пар, которые каждый день едят гази олди и которые каждый день едят макароны, отличаются друг от друга.

Возраст супруга

Сексуальные потребности 25-летнего мужчины не такие, как у 55-летнего мужчины.

Другие подобные причины также влияют на количество половых связей.Как в таком случае ответить на вопрос, нормальны ли сексуальные отношения в семье или есть проблемы?

Во-первых, если вы задаете этот вопрос, значит, есть проблема. Если бы вы не были заинтересованы в этом, у вас было бы все это прямо там для вас. Если вам интересно, то у вас есть небольшие сомнения. Или же

услышав, как кто-то говорит об активной сексуальной жизни, вы можете усомниться в качестве своей сексуальной жизни.

При сравнении следует сравнивать не с сексуальной жизнью соседей, друзей, родственников или даже киногероев, а с текущей сексуальной жизнью собственной жизни.

Например, у пары был регулярный секс в течение первых 5 лет их брака, но по какой-то причине эта ситуация, кажется, уменьшилась по сравнению с последним 1 годом. Это сравнение будет более подходящим для вас.

Если недавно дома родился малыш или произошла другая стрессовая ситуация, то это временная ситуация.

Но если сильных изменений в семье в ближайшее время не произошло, и если мужчина не играет на стороне, и по каким-то причинам проявляет меньше желания приближаться к своей женщине, то беспокоиться об этом необходимо. Нужно искать причину.

То есть, когда вы слышите, что ваш друг занимается сексом хоть каждый день, а не сравниваете его с собой, говоря, почему я не занимаюсь сексом, оценивайте себя своей предыдущей сексуальной активностью и своим нынешним состоянием.

Если у вас был секс раз в день в 25 лет, то и в 45 он будет почти таким же. У вас наверняка будет меньше потребностей по сравнению с вашим 25-летием из-за возраста и изменений в окружающей среде, усталости, детей и бытовых проблем. Кроме того, к 25 годам наблюдается постепенное снижение рельефа.

Однако половое влечение не меняется кардинально с возрастом. Доказательством этого является то, что если вы отправитесь в отпуск с семьей на 1 неделю, вы снова почувствуете, что 25-летнему нужно.

Если половое влечение постепенно снижается, значит, на это есть причина. Если человек, который нуждается в этом каждый день, вдруг без внешней причины испытывает потребность в этом только раз в неделю или раз в месяц, возможно, здесь проблема или другая женщина.

Кроме того, вы можете определить, есть ли у вас проблема, слишком сильно беспокоясь о ней. Если вам не хватает секса, вам следует поговорить об этом со своим партнером.

Вы должны попытаться уменьшить количество ситуаций, которые разрушают ваши сексуальные отношения.

Если вы не любите своего мужа или ваш муж не любит вас физически, вам нужно работать над собой.

Не делайте ошибку, думая, что в узбекской культуре секс не нужен. Сексуальные отношения очень важны не только для семейной гармонии, но и для здоровья как мужчины, так и женщины.Неважно, сколько раз вы занимаетесь сексом. Главное, чтобы их хватило на пару.

Если женщина бесстрастна и избегает сексуальных отношений, то мужчина будет искать другую возможность удовлетворить свою естественную потребность. Если сильные потребности женщины не могут быть удовлетворены мужем, в редких случаях узбекская женщина будет удовлетворять свои потребности за границей, а во многих случаях по незнанию будет страдать от неуважения, неподчинения, унижения и неуважения к мужу.

Импотент должен заняться исследованием улучшения своего здоровья. Авалло нужно убедиться в отсутствии венерических заболеваний. Если нет специфического венерического заболевания, то ему следует найти естественные способы повышения своей сексуальной силы, вести здоровый образ жизни, как можно больше отдыхать без алкоголя и начать заниматься спортом.

Если потребность женщины в сексе уменьшилась, или если она не имела его с начала замужества, ей следует изучить свое тело в одиночестве и узнать, что ей нравится и не нравится физически, больше отдыхать, сон обязателен заполненный.

Секс должен быть регулярным, будь то ежедневно, еженедельно или ежемесячно. За исключением некоторых временных исключений, упомянутых выше. Важно то, что количество сексуальных отношений с годами не достигает О.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz