Yaxshivoy bilan Yomonvoy – O‘zbek xalq ertagi

Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir shaharda, bir kunda ikki oilada farzand tug‘ilibdi. Birinchisining tug‘ilishi xavo aynigan, yomg‘ir yoqqan paytga to‘g‘ri kelibdi. Shuning uchun unga Yomonvoy deb nom qo‘yishibdi. Ikkinchisi esa yomg‘ir tinib, havo ochilib, oftob chiqqan vaqtda tug‘ilibdi.
Uning ismini Yaxshivoy qo‘yishibdi. Ikkalasi ham voyaga yetibdi.
Bir kuni Yomonvoy Yaxshivoyga, «seni mehmonga olib boraman» deb aldab, cho‘lga olib kelibdi. Shunda Yaxshivoy:
— Nega meni bu yerga olib kelding? — deb so‘rabdi.
— Nega endi hamma seni Yaxshivoy deb maqtaydi. Men seni bu yerga o‘ldirgani olib keldim, — debdi Yomonvoy,
— Jon do‘stim, meni o‘ldirmagin. O‘ldirgandan ko‘ra mening ikki ko‘zimni o‘yib qo‘ya qolgin, — deb yalinibdi Yaxshivoy.
Yomonvoy Yaxshivoynint ikki ko‘zini o‘yib, o‘zi yana shaharga qaytibdi.
Yaxshivoy cho‘lda ikki ko‘zi o‘yilgan holda nola qilib, och-nahor yotaveribdi. Oxiri, asta-sekin qo‘zg‘alib, emaklab yura boshlabdi.
Paypaslab-paypaslab bir zinaga to‘g‘ri kelibdi. Asta-sekin zinadan pastga tusha boshlabdi.
U yerda katta bir chinor va ostida bir hovuz bor ekan. Yaxshivoy hovuzning yoniga kelib yotibdi, «balki suv olishga kelgan biror kishi menga yordam berar», deb o‘ylabdi. Suvga kelgan kishilar Yaxshivoyni ko‘rib, unga non, suv berishibdi. Shunday qilib kunlar o‘taveribdi.
Kunlarning birida chinor tagida uxlab yotganda daraxtning tepasiga to‘rtta to‘tiqush kelib, o‘zaro suhbatlashibdilar. Yaxshivoy to‘tilarning suhbatini tinglab yotaveribdi.
Birinchi to‘ti:
— Olamda nima gaplar bo‘layotganini bilasizlarmi? Bir kishi ko‘zi o‘yilgan holda yotibdi. Agar u shu chinorning tepasiga chiqib, eng yuqorisidagi bargini olib, ko‘ziga surtsa, ko‘zi ochilib ketadi, — debdi.
Ikkinchi to‘ti:
— Narigi tomonda, bir kampirning asrab qo‘ygan pulini bir sichqon olib ketib o‘ynayapti. Agar sichqonni bir kesak bilan ursa, sichqon qochib ketadi, pulini olish mumkin, — debdi.
Uchinchi to‘ti:
— Shahar chetida ikki aka-uka otalaridan qolgan hovli-joyni talashib janjallashib yotishibdi. Agar o‘sha hovlini sotib olib, hovli o‘rtasidagi bir juft terakning tagini kovlasa, u yerdan bir xum tilla chiqadi, — debdi.
To‘rtinchi to‘ti:
— Shahrimizdagi podshoning qizi kasal, hech kim podshoning qizini tuzata olmayapti. Kimki podshoning qizini shu kasaldan tuzatsa, u qizini beradi. U qizga uylaridagi qora mushuk oshiq bo‘lib qolgan. U mushuk qiyofasidagi paridir. Agar o‘sha qora mushukni so‘yib, qonini qizga surtsa, qizi tuzalib ketadi, — debdi.
To‘tilar uchib ketganidan keyin, Yaxshivoy ulardan eshitgan gaplarini bajara boshlabdi. U chinorning tepasiga chiqib, uning bargini avval o‘ng ko‘ziga, keyin chap ko‘ziga surkagan ekan, ko‘zi ochilib ketibdi. Sichqonni ham topib, kesak bilan bir urib pulini olibdi. O‘sha pulga borib, aka-ukalaridan hovli sotib olibdi. Hovli o‘rtasidagi daraxtning tagini kavlab, bir xum tillani olibdi. U rosa boyib, xursand bo‘lib bozorni aylanib yursa, podshoning jarchilari malikaning kasal ekanligini, uni davolaydigan tabib kerakligi haqida jar solib yurgan ekan. Yaxshivoy, “men tabibman” deb, ular bilan birga shohning huzuriga yo‘l olibdi. Saroyga kirib borsa, shoh:
— Kizimni tuzatsang, uni senga nikohlab beraman, lekin tuzata olmasang boshing ketadi. O‘ttiz to‘qqiz tabibning boshi ketdi, sen qirqinchisisan, — debdi.
Yaxshivoy malikaning yoniga boribdi, so‘ng mushikni olib kelishni buyuribdi. U qora mushukni so‘yib, uning qonini qizga surtib davolabdi. Shoh xursand bo‘lib qirq kecha-yu qirq kunduz to‘y qilib, qizini Yaxshivoyga nikohlab beribdi.
Kunlardan bir kun Yaxshivoy ota-onasini sog‘inganini shohga aytibdi. Poshdo juda ko‘p mol-dunyo berib, uni kuzatib qo‘yishga bir qancha odamlar qo‘shib beribdi. Yaxshivoyning ota-onalari suyunib kutib olishibdi. Do‘stlari, yaqinlari Yaxshivoyni ko‘rgani kelishibdi. Yomonvoy Yaxshivoyni kelganini eshitib, “endi meni o‘ldiradi” deb gumon qilibdi. Qo‘rqqanidan uning yoniga kelmabdi ham. Yaxshivoyning o‘zi Yomonvoyni ko‘rgani boribdi va unga:
— Sening orqangdan shunchalik katta davlatga ega bo‘ldim. Sen o‘zing bilmagan holda menga yaxshilik qilding, — debdi.
Shundan so‘ng Yomonvoy ham Yaxshivoyga yalina boshlabdi.
— Jon do‘stim, sen ham mening ko‘zimni o‘yib, o‘sha cho‘lga tashlab kelgin, — debdi.
Yaxshivoy:
— Qo‘y, do‘stim, qanday qilib men sening ko‘zingni o‘yaman, — deb ko‘nmabdi.
Yomonvoy esa qistayveribdi. Oxiri hech qo‘ymagach, Yaxshivoy ham Yomonvoyning ko‘zini o‘yib, cho‘lga tashlab kelibdi. Yomonvoy ham Yaxshivoy yotgan chinor tagiga borib yotibdi, bir payt o‘sha to‘tilar uchib kelib, suhbat qura boshlashibdi. To‘tilardai biri shunday debdi:
— Bizning gaplarimizni biror kishi poylab, eshitib yotganga o‘xshaydi. Bir ko‘r yigitning qo‘zi ochilibdi. Kampirning puli sichqondan olinibdi. O‘sha hovlini ham sotib olibdi. Podshoning qizi ham kasaldan tuzalibdi. Qani, og‘aynilar, pastga tushib bir qaraylik-chi, kim bizniig suhbatimizni eshitib yotgan ekan, — deb to‘tilar pastga tushishibdi.
Yomonvoyni ko‘rib, to‘rtta to‘ti uni to‘rt tomonidan ko‘tarib, osmon-u falakka olib chiqib ketishibdi va balanddan tashlab yuboribdilar. U chil-parchin bo‘lib pastga tushibdi. Yaxshivoy esa uzoq umr ko‘rib, tinch-totuv yashab, murod-maqsadiga yetibdi.


Ребенок родился в одном городе, в один день, в двух семьях. Рождение первого произошло, когда стояла пасмурная погода и шел дождь. Вот почему его назвали Ямонвой. Второй родился, когда прекратился дождь, прояснилась погода и взошло солнце.
Его назвали Яхавой. Оба взрослые.
Однажды Ямонвой обманул Яхасвоя и привел его в пустыню. Ну тогда до свидания:
— Зачем ты привел меня сюда? он спросил.
«Почему теперь все хвалят тебя как Хорошего?» Я привел тебя сюда, чтобы убить, – сказал Йомонвой.
«Джон, друг мой, не убивай меня». Вместо того, чтобы убивать меня, пожалуйста, выколите мне два глаза, — умолял Кахсавой.
Ямонвой Яхасвойнинт выколол оба глаза и сам вернулся в город.
Он лежит в пустыне и стонет с выколотыми двумя глазами. Наконец он медленно встал и начал ползти.
Он ощупью пробрался к лестнице. Он медленно начал спускаться по лестнице.
Там был большой платан и лужа под ним. Кахвой лег возле пруда и подумал: «Может, кто-нибудь, кто пришел за водой, мне поможет». Люди, подошедшие к воде, увидели Яхасвого и дали ему хлеба и воды. Так прошли дни.
Однажды, когда он спал под платаном, четыре попугая поднялись на вершину дерева и заговорили друг с другом. Он спит, слушая разговор попугаев.
Первый попугай:
— Ты знаешь, что происходит в мире? Лежит мужчина с выколотым глазом. Если он взберется на вершину этого платана, возьмет самый верхний лист и потрет им глаза, его глаза откроются.
Второй попугай:
– С другой стороны мышь играет с деньгами, сэкономленными старухой. Если вы ударите мышь одним ударом, мышь убежит, и вы сможете получить деньги», — сказал он.
Третий попугай:
– На окраине города два брата ссорятся из-за оставленного отцом двора. «Если он купит этот двор и подкопает пару тополей посреди двора, из него выйдет много золота», — сказал он.
Четвертый попугай:
– Королевская дочь в нашем городе больна, царскую дочь никто не может вылечить. Кто вылечит царскую дочь от этой болезни, тот отдаст ей дочь. Черный кот в их доме влюбился в девушку. Она фея в образе кошки. «Если вы убьете эту черную кошку и натерете ее кровью девочку, она выздоровеет», — сказал он.
После того, как попугаи улетели, Яхасвой стал делать то, что услышал от них. Он взобрался на вершину платана и приложил его лист сначала к правому, а затем к левому глазу, и его глаза открылись. Еще он нашел мышь, ударил ее ножом и забрал деньги. На эти деньги он купил двор у своих братьев. Он выкопал под деревом посреди двора и взял кусок золота. Когда он был очень богат и счастливо ходил по рынку, посланцы короля сказали ему, что королева больна.Он говорил, что ему нужен врач, чтобы лечить его. К счастью, он сказал: «Я врач» и пошел с ними к королю. Войдя во дворец, король:
«Если ты поправишь мне прическу, я выйду за тебя замуж, а если не поправишь, то потеряешь голову». «Тридцать девять врачей потеряли голову, вы — сороковой», — сказал он.
Ну, пошел он к царевне и велел привести мышку. Он зарезал черную кошку и натер ее кровью девушку, чтобы исцелить ее. Царь был счастлив и женил свою дочь на сорок дней и сорок ночей.
Однажды Яхасвой сказал королю, что скучает по родителям. Пошдо дал много богатства и добавил несколько людей для его охраны. Родители Кахвоя встретили его водой. Друзья и родственники согласились встретиться с Яховым. Когда плохой парень услышал, что хороший парень прибыл, он заподозрил, что сейчас убьет меня. Он не подошел к ней, потому что боялся. Добрый человек сам пошел к злому и сказал ему:
– Благодаря вам у меня появилась такая большая страна. — Ты оказал мне услугу, сам того не зная, — сказал он.
После этого Ёмонвой тоже начал атаковать Яхасвого.
«Джон, друг мой, вырежи мне глаз и брось его в эту пустыню», — сказал он.
До свидания:
«Давай, мой друг, как я могу вырезать тебе глаза», — сказал он.
И злодей идет. В конце концов, когда тот не сдался, Яхасвой тоже вырезал глаз Ямонвою и бросил его в пустыню. Ямонвой тоже пошел полежать под платаном, где лежала Добро, и в какой-то момент прилетели те попугаи и заговорили. Один из попугаев сказал:
– Кажется, кто-то слушает то, что мы говорим. Ягненок слепого был открыт. Деньги у старухи отобрали у мышки. Он также купил этот двор. Дочь короля также выздоровела от болезни. «А ну-ка, братцы, спустимся вниз и посмотрим, кто слушает наш разговор», — сказали попугаи.
Увидев лукавого, четыре попугая подхватили его со всех четырех сторон, подняли на небо и бросили сверху. Он упал в беспорядке. К счастью, он прожил долгую жизнь, жил мирно и добился своего.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Comments: 1
  1. Anonymous

    ;-) :x :| :smile: :lol: :idea: :cool:

Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: