Jinsiy aloqa foydalari, asosiy ma’lumotlar

Jinsiy aloqa foydalari, asosiy ma’lumotlar

G‘arb olimlarining tadqiqotlariga ko‘ra, erkaklarning uzoq umr kechirishi jinsiy hayotdan oladigan lazzatlanish miqdori bilan uzviy bog‘liq ekan.

Mutaxassislar buning sababini inzol paytida qonga lazzat gormonlari – endorfinlarning ko‘proq miqdorda tushishi bilan bog‘laydilar. Boshqa jismoniy faol harakatlar kabi me’yoriy jinsiy munosabat ham ziqlikni bartaraf etib, asab-ruhiy tizim va boshqa a’zolar faoliyatiga ijobiy ta’sir etadi.

Albatta, ushbu o‘rinda erkak kishining o‘z xasmi haloli-rafiqasi bilan bo‘lgan munosabati nazarda tutilmoqda. Zino esa, aksincha erlik kushandasi ekanligi shubhasiz.

Agar er-xotin o‘rtasidagi jinsiy munosabat ikkovlarini ham to‘laqonli qanoatlantiradigan darajada bir maromda, rejali tarzda muttasil amalga oshirilsa, uning quyidagi shifobaxsh jihatlaridan bahramand bo‘lish mumkin:

Sog‘lom jinsiy aloqa semizlikni oldini oladi

Jinsiy munosabat faol jismoniy harakat bo‘lganligi bois, kishi bir marotabalik intim yaqinlik davomida sportchining yarim soat shug‘ullanganiga teng miqdordagi energiyani yo‘qotadi. Bu esa, tanadagi ortiqcha yukni bartaraf etib, asr tahdidi bo‘lgan semizlikning oldini oladi.

Qon aylanishini yaxshilaydi

Yaqinlik paytidagi tananing faol harakatlari son, dumba, bel va tos mushaklari faoliyatini keskin kuchaytirib, undagi qon aylanishi, modda almashinuvi kabi ko‘plab jarayonlarga ijobiy ta’sir etadi.

Suyak-mushak tizimi mustahkamlanadi

Jinsiy yaqinlik uchun zaruriy biofaol testosteron moddasining ishlab chiqilishining kuchayishi bois, inson suyak-mushak tizimi mustahkamlanadi.

Sog‘lom jinsiy hayot immunitetni mustahkamlaydi

Boshqa jismoniy faollik talab etuvchi sport turlari kabi jinsiy munosabat ham qondagi immunoglobulin moddasi miqdorining ko‘payishiga sabab bo‘lar ekan. Shu tufayli ham bu toifa kishilarda turli yallig‘lanish kasalliklari kamroq uchrashi kuzatilar ekan.

Xavfli kasalliklar himoyachisi

Muntazam jinsiy munosabatni tark etmaslik ichki jinsiy a’zolar-prostata bezi, urug‘ pufakchalari, moyaklar kabilarda dimlanish holatining ro‘y bermasligini ta’minlaydi. Natijada, orxit, prostatit, epididimit, vezikulit kabi noxush xastaliklarning oldi olinib, kelajakda jinsiy zaiflik kabi noxush dardlarga yo‘l ochilmaydi.

Siydik yo‘llari faoliyatiga foydali

To‘laqonli jinsiy munosabat peshob qopchasi jom mushaklari mustahkamligini ta’minlaydi. Bu esa, qovuq bo‘shligi kabi noxush holatlarning oldini oladi.

Yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi

Rejali, maromida olib borilgan jinsiy munosabat (agar o‘ta zo‘riqishga yo‘l qo‘yilmasa) yurak-qon tomir tizimiga sezilarli ijobiy ta’sir etadi.

Hazm jarayonini me’yorlashtiradi

Boshqa jismoniy harakatlar kabi jinsiy yaiinlik ham tanadagi quvvatning yo‘qotilishiga olib keladi. Bu hol esa, ishtahaning kuchayib, oshqozon – ichak tizimidagi hazm jarayonlarining ham me’yorlashuviga olib kelishi bilan benazirdir.

Menopauza va andropauza yengil o‘tadi

Muntazam tarzda, rejali jinsiy hayot kechiruvchilarda barvaqt qartayish-klimaks holatining yengil o‘tishi kuzatiladi. Goho esa, erkaklarda bu noxush davrning mutloq ro‘y bermasligi aynan jinsiy faoliyatning maromida olib borilishi bilan bog‘liqligi aniqlangan.

Sog‘lom jinsiy hayot o‘sma kasalliklari himoyachisi

Me’yoriy jinsiy munosabatda yashovchi er-xotinlarda o‘sma (saraton) kasalliklarining keskin kam uchrashi ko‘plab ilmiy manbalarda keltirilgan.

Yuqoridagilarni keltirishdan maqsad jinsiy munosabatga harismandlikni aslo rag‘batlantirish emas. Chunki, har bir insonga faqat o‘ziga xos bo‘lgan me’yor va imkon ato etilgan. Zero, jinsiy aloqaga behad ruju qo‘yishning salbiy jihatlari haqida keyingi maqolalarda to‘xtalish niyatidamiz. Misol uchun, ayoliga xiyonat qilishga odatlangan zinokor erkaklarning toifalarda infarkt va insultdan vafot etish xavfi boshqalarga nisbatan 3-3,5 marotaba yuqoriligi o‘z ilmiy isbotini topgan.

Manba


Согласно исследованиям западных ученых, долголетие мужчин неразрывно связано с количеством удовольствия, которое они получают от сексуальной жизни.

Причину этого специалисты связывают с выбросом гормонов удовольствия – эндорфинов – в кровь во время менструации. Нормативный секс, как и другие физически активные действия, также устраняет половое влечение и положительно влияет на работу нервной системы и других органов.

Конечно же, это место относится к отношениям мужчины с женой. С другой стороны, прелюбодеяние, несомненно, является преступлением мужа.

Если половой акт между парой осуществляется регулярно и планомерно до полного удовлетворения обоих, можно насладиться следующими аспектами исцеления:

Здоровый секс предотвращает ожирение

Так как половой акт является активной физической деятельностью, то за одну интимную связь человек теряет столько же энергии, сколько спортсмен за полчаса. Это устраняет лишний вес в организме и предотвращает ожирение, которое является угрозой века.

Улучшает кровообращение

Активные движения тела во время полового акта резко повышают активность мышц бедер, ягодиц, спины и таза, положительно сказываются на многих процессах, таких как кровообращение и обмен веществ.

Опорно-двигательный аппарат укрепляется

За счет увеличения выработки биоактивного тестостерона, необходимого для половой близости, происходит укрепление костно-мышечной системы человека.

Здоровая половая жизнь укрепляет иммунную систему

Половой акт, как и другие виды спорта, требующие физической активности, вызывает повышение количества иммуноглобулина в крови. Из-за этого у этой категории людей реже встречаются различные воспалительные заболевания.

Защитник от опасных болезней

Воздержание от регулярных половых контактов гарантирует, что внутренние половые органы — предстательная железа, семенные пузырьки, яички и др. не отсыреют. В результате предотвращаются неприятные заболевания, такие как орхит, простатит, эпидидимит, везикулит, и не открывается путь к таким неприятным заболеваниям, как импотенция в будущем.

Полезен для работы мочевыводящих путей.

Полноценный половой акт обеспечивает силу мышц мочевого пузыря. Это предотвращает такие неприятные ситуации, как опорожнение мочевого пузыря.

Улучшает сердечно-сосудистую деятельность

Плановые, регулярные половые контакты (если не допускаются чрезмерные нагрузки) оказывают значительное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Регулирует пищеварительный процесс

Половой акт, как и любая другая физическая активность, вызывает потерю энергии в организме. Данная ситуация характеризуется повышенным аппетитом и нормализацией пищеварительных процессов в желудочно-кишечной системе.

Менопауза и андропауза проходят легко

На регулярной основе,у тех, кто живет плановой половой жизнью, наблюдается преждевременное старение-климакс. В ряде случаев установлено, что абсолютное отсутствие этого неприятного периода у мужчин обусловлено регулярностью половой жизни.

Здоровая половая жизнь – защитник от опухолевых заболеваний

Во многих научных источниках частота опухолевых (раковых) заболеваний у пар, живущих в нормальных половых отношениях, очень низкая.

Цель цитирования вышеизложенного не состоит в поощрении сексуальных домогательств. Потому что каждому человеку даны только его собственные стандарты и возможности. Ведь на негативных сторонах предательства сексом мы намерены остановиться в следующих статьях. Например, научно доказано, что у прелюбодейных мужчин, привыкших изменять своим женам, риск смерти от инфаркта и инсульта в 3-3,5 раза выше по сравнению с остальными.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz