Jinsiy aloqa foydalari, “Tib qonunlari” bo’yicha ma’lumotlar

Jinsiy aloqa foydalari, “Tib qonunlari” bo’yicha ma’lumotlar

O‘z vaqtida voqe bo‘lgan o‘rta mo‘tadil jinsiy aloqa shunday bo‘ladiki , uning ketidan chiqindilarni bo‘shatish, gavdani yengillashuvi va gavdani keyingi o‘sishga tayyorlash hosil bo‘ladi.

Go‘yo so‘nggi oziqdan bir narsani kuchlab badandan olingan bo‘lib uning o‘rnini to‘ldirish uchun tabiat kuchli ta’sir qiladigan harakatda bo‘ladi shu vaqtda bo‘ladigan bo‘shalish bunga yordam qiladi. Goho aloqadan keyin kishini yenggan fikr yo‘qolib , tetiklik paydo bo‘ladi, qattiq achchiqlanish bosiladi va kishi tinchlanadi .

Bu o‘zining tetik qilishi va miya ham yurakda urug‘ tufayli to‘plangan dudni daf qilishi bilan melanxoliyaga , savdoyi kasalliklarning ko‘piga foyda qiladi to‘liqlikdan bo‘lgan og‘riqlariga , balg‘amiy kasalliklarning hammasiga, ayniqsa bular tug‘ma harorati urug‘ chiqishi bilan kamaymaydigan kishilarda bo‘lsalar foyda qiladi. Shuningdek , u ovqatga ishtahani ochadi , chov va moyaklar atrofida paydo bo‘ladigan shishlarning moddasini kesadi.

Aloqani tark qilgan va urug‘ to‘xtalganida ko‘z oldi qorong‘ilanish , bosh aylarishi va bosh og‘irligi, buyrakdan keluvchi siydik yo‘llarida va belda og‘riq va shishlar paydo bo‘lgan har bir kishiga mu’tadil aloqa shifo beradi.

Mijozi jinsiy aloqani talab qiladigan kishilarning ko‘pchiligi uni tark qilganlarida badanlari sovib, hollari yomonlashadi va ovqatga ishtahalari yo‘qoladi , hattoki ovqatni qabul qilmasdan qusib tashlaydilar. Badanida tutun bug‘i bo‘lgan kishini aloqa yengillashtirib , unga foyda qiladi uning uchun qo‘rqinchli bo‘lgan tutunli bug‘ tiqlishi natijasida yuz beradigan zararlarni yo‘qotadi.

Goho erkaklarda aloqani tark qilish natijasida urug‘ to‘planib va sovib zaharlikka aylanadi va urug‘ yurak va miyaga zaharlik yomon bug‘ yuboradi, bu narsa xotinlardagi » bachadon bug‘ilishiga » o‘xshaydi zaxarlilik kuchaymasdan oldin u tug‘dirgan zararli hollarning eng kichigi , badanning og‘irligi sovishi va harakatning qiyinlashivudan iborat.

ABU ALI IBN SINO “Tib qonunlari”.


Умеренный половой акт, который происходит в нужное время, таков, что он приводит к выбросу продуктов жизнедеятельности, расслаблению тела и подготовке тела к дальнейшему росту.

Словно что-то из последней пищи было насильно взято из тела и заняло свое место, природа находится в сильном действии, и расслабление, происходящее в это время, помогает этому. Иногда после контакта пропадает мысль, что победил человека, появляется освежение, подавляется сильная горечь и человек успокаивается.

Он полезен при меланхолии, при многих желудочных заболеваниях, при болях переполнения и при всех флегматических заболеваниях, особенно врожденных. Он полезен для людей, у которых температура не снижается при появлении семян. Он также повышает аппетит и уменьшает отек вокруг яичек.

Умеренное контактное заживление у тех, кто оставил контакт и когда семя остановится, потемнение в глазах, головокружение и предобморочное состояние, боль и опухоль в мочевыводящих путях и спине от почки.

У большинства клиентов, требующих секса, при уходе от него тело холодеет, состояние ухудшается, у них пропадает аппетит, их даже тошнит, не принимая пищи. Контакт избавляет человека от паров дыма в его теле, приносит ему пользу, устраняет вред, причиняемый пугающей его закупоркой дымными парами.

Иногда у мужчин в результате разрыва отношений семя накапливается и остывает, становясь ядовитым, и семя посылает ядовитые гнилые пары в сердце и мозг, что подобно «маточному пару» у женщин, наименьшему вреду. это вызывает до того, как токсичность возрастет. Вес тела остывает, и ему трудно двигаться.

АБУ АЛИ ИБН СИНО «Законы медицины».

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz