Ўз-ўзига ишончни шакллантиришнинг самарали усуллари

Ўз-ўзига ишончни шакллантиришнинг самарали усуллари

Мақолада ўзига бўлган ишончсизликни пайдо бўлиш сабаблари, ўзига бўлган ишончни шакллантириш усуллари ҳақида сўз боради.

Ўз-ўзига ишончсизлик табиати ҳақида

Ўзига бўлган ишончсизлик қайердан пайдо бўлади? Бирор бир сифатни шакллантиришдан олдин унинг ҳосил бўлиш сабабларини ўрганиш керак. Шунда мақсадга эришиш осон бўлади. Келинг инсонларнинг ўзига бўлган ишончи ёки ишончсизлиги қандай пайдо бўлишини, унинг сабабларини ва таркибини ўрганамиз.

Хўш ўзига ишонч нима? Ўзига ишонч бу ота – она, жамият, устозлар, дин, атроф – муҳит томонидан шуурий онгимизга ёзилган дастурдир. Фақат бир дастур холос.

Ўзига ишонган инсон бўлиш учун ёшлигимизда шуурий онгимизга ёзилган кераксиз дастурни (ўзига ишончсизлик дастурини) ўчириб ташлаб унинг ўрнига янгисини ёзиш керак. Агар Ўзбекистонда туғилган ёш болани 2-3 ёшида Японияга олиб кетиб тарбия қилинса, автоматик равишда бу бола япон тилида гаплашадиган бўларди. Яъни унга япон тилида гапириш дастури ота-она, жамият томонидан киритилган бўларди. Худди шунингдек агар Франсияга олиб кетилган бўлса франсуз тилида, Хитойга олиб кетилган бўлса хитой тилида гапирадиган бўлиб вояга етган бўларди.

Буларнинг ҳаммаси дастур эканлигини яққол намоён этиш учун қуйидаги мисолга назар солинг. Сиз “Маугли” мултфилмини яхши эсласангиз керак. Ҳиндистон тарихида ёш чақалоқни бўрилар галаси катта қилган ҳолат 60 мартадан кўпроқ қайд қилинган. Жунгли ўрмонларида адашиб қолган гўдаклар бўрилар орасига келиб қолган, ва унга ёшлигидан бўриларга хос дастурлар ёзилган. Натижада бу гўдаклар катта бўлганда ҳам инсон тилида гапира олмаган. Уларнинг танаси инсонники бўлсада уларда бўриларга хос дастур ўрнатилган бўлган. Натижада улар тўрт оёқда югуришган, ойга қараб увиллашган ва умуман ўзларини худди бўрилардек тутишган.

Сиз ўзига ишонган инсонмисиз ёки ишончи паст инсонмисиз бу Сизнинг шуурий онгингизга ёзилган дастурга боғлиқ. Қачонлардир ота-онангиз, жамият Сизни ўзини тутишнинг маълум бир моделига мос қилиб дастурлашган, ўргатишган.

Енди яна бир мисолни тингланг. Маълумки бизда бирор инсон вафот этганда унинг яқинлари чуқур қайғуга ботишади, йиғлашади. Ҳамма яқинлар маъюс ҳолда уни сўнгги манзилга кузатишади. Лекин Малайзиядаги айрим давлатларда бирор киши вафот эца унинг тобутини жуда чиройли қилиб безатишади. Тобут ҳам гоҳ самолёт кўринишида, гоҳ автобус шаклида гоҳ яна алламбало нарсалар шаклида бўлади. Ҳамма яқинлар кулган, хурсанд ҳолда зиг-заг шаклида ҳаракатланиб уни сўнгги манзилга кузатишади. Бу халқлар бундай пайтда йиғлаш мумкин эмаслигига, акс ҳолда ёвуз руҳлар ва ёмон энергия марҳум билан у дунёга ўтиб кетишига чин дилдан ишонишади. энди тасаввур қилинг, бизни ҳам 3-5 ёшлигимизда Балига олиб кетишганда ва биз у ернинг муҳитида катта бўлсак. Биз ҳам яқинларимиз вафотини кулгу билан, хурсандчилик билан нишонлаб уларни сўнгги манзилга кузатган бўлардик. Хўш бу нима? Бу ўзни тутиш модели, бу жамият томонидан киритилган дастур.

Юқоридаги мисоллар билан шуни айтмоқчимизки, азиз ўқувчи, Сиз ҳам жасур, қўрқмас, ўзига ишонган инсонсиз. Фақат қачонлардир Сизга ўз кучига бўлган ишончсизлик, қуллик дастурларини киритишган холос.

Ҳар бир инсонда кучли руҳият, жасорат ва ўз кучига ишонч яшайди. Фақат шу кунгача Сиз ўз кучингизга бўлган ишончни машқ қилдирмагансиз, бунинг учун қандай машқларни бажаришни билмагансиз. Қандай қилиб ўз кучига ишонган, қўрқмас, жасур инсон бўлиш мумкин, агар Сиз бу ишлар билан машғул болмаган, бу сифатларни машқ қилдирмаган бўлсангиз. Ахир сузмай туриб сузишни ўрганиб бўлмайдику. Ўқишни ўрганмай туриб китоб ўқий олмайсизку.

Ўзига бўлган ишончни шакллантириш учун тавсиялар

Ҳаммага маълумки ўзига ишонган инсон ўзига ишонмаган исонга нисбатан жуда катта имкониятларга эга. Бу ўзига бўлган ишончни маш қилдирган, тайёргарлик кўрган инсон машқ қилмаган инсонга қараганда жуда катта устунликка эга деганидир.

Нега  инсонларнинг ўзига бўлган ишончи   паст? Чунки улар машқ қилмаган. Уларга ҳеч ким ўзига бўлган ишончни қандай машқ қилдиришни ўргатмаган. Уларнинг шуурий  онгида ўзига бўлган   ишончсизлик, ожизлик, қуллик каби кераксиз дастурлар ўрнашиб олган. Ўзига ишонган   инсон  бўлиш   учун   ўзни  қайта дастурлаш  керак  бўлади.  Бунинг   учун   энг аввало ўзингизнинг ишончсизлигингизга, ожизлигингизга эътибор қаратишдан   тўхтанг.    Ўз    қалбингизнинг, характерингизнинг салбий жиҳатларига қанча кўп эътибор берсангиз, улар шунчалик сезиларли бўлиб боради ва Сиз уларга шунчалик кўп куч сарфлашингизга тўғри келади. Бу борада энг   тўғри   йўл  – ўзингиздаги ишончсизликка, қўрқоқликка, ожизликка ва қўрқувга эътибор бермаслик керак. Бутун эътиборингизни ўзингизга бўлган ишончни, устунлигингизни машқ қилдиришга, ўзингизнинг кучли қобилиятларингизни янада ривожлантиришга, машқ қилдиришга қаратинг.

Ўзига бўлган ишончни ривожлантириш учун машқлар

Инсон миясининг жуда ажойиб хусусияти бор. Бизнинг миямиз бир вақтнинг ўзида фақат биргина ўйни хаёлимизда ушлаб тура олади. Яъни бир вақтнинг ўзида ҳам йхши ҳам ёмон нарсалар ҳақида ўйлай олмаймиз. Миянинг бу хусусиятини яхши тушиниб олиб ундан унумли фойдаланиш керак. Акс ҳолда у бизнинг зараримизга ишлайди. Бу ҳолатни ушбу мисол билан тушинтиришга ҳаракат қиламан. Дейлик Сиз ўзингиздаги ожизликни йўқотмоқчисиз. Кўпчилик бундай вазиятда: Ўз ожизлигимни қандай йўқацам бўлади? Ожизликни енгишнинг қандай чоралари мавжуд? Ожизликка қарши қандай самарали усуллар мавжуд? Деган саволларни ўз олдига қўяди ва ўз ожизлиги билан кураша бошлайди. Натижада унга бу курашда мағлубият кафолатланган бўлади. Нега? Бу жуда оддий. Тасаввур қилинг ожизлигингиз ҳақида ойлаганда ўзингизни ожиз сезасизми ёки кучли? Албатта ожиз. Чунки ожизлигингиз ҳақида ўйлаганда миянгиз унга мос ҳис туйғуларни хотирадан олиб чиқади ва Сиз кучингиз сезиларли равишда пасайиб кетганлигини ҳис этасиз, сезасиз. Бу ҳақда қанча кўп ўйласангиз шунча кўп куч, энргия йўқотасиз. Ахир Сиз лимонни чайнаётганимни ўйлаганда сўлак ажралмаслигига эришишим керак деб мақсад қўймайсизку. Чунки бу ҳақда ўйлашнинг ўзиёқ сўлак ажралишига сабаб бўлаверади. Унинг ўрнига: Қандай қилиб янада кучли бўлиш мумкин? Менинг кучли жиҳатларим нимада ва уларни қандай қилиб янада ривожлантиришим мумкин? Буниг қандай самарали йўллар мавжуд? Деган саволларни берсангиз тўғри йўналишга тушиб оласиз. Унинг ёрдамида Сиз ҳар доим ўз куч ва қувватингизни фақат керакли жиҳатларни ривожлантиришга қарата оладиган бўласиз.

Фойдаланилган адабиёт

Мақолани тайёрлашда Шуҳрат эшмуродовнинг “Ўзига ишонган инсон бўлиш сирлари” китобидан фойдаланилди.


В статье говорится о причинах неуверенности в себе и способах формирования уверенности в себе.

О природе неуверенности в себе

Откуда берется неуверенность в себе? Прежде чем сформировать качество, необходимо изучить причины его формирования. Тогда будет легко достичь цели. Изучим, как появляется самоуверенность или неуверенность людей, ее причины и состав.

Так что же такое уверенность в себе? Уверенность в себе – это программа, написанная в нашем сознании родителями, обществом, учителями, религией, окружением. Только одна программа.

Для того, чтобы стать уверенным в себе человеком, необходимо стереть ненужную программу (программу неуверенности в себе), записанную в нашем сознании в молодости, и написать на ее место новую. Если маленького ребенка, родившегося в Узбекистане, в 2-3 года отвезти в Японию и воспитывать, то этот ребенок автоматически будет говорить по-японски. То есть программу изучения японского языка будут внедрять родители и общество. Точно так же, если бы его увезли во Францию, он бы вырос, говоря по-французски, а если бы его увезли в Китай, он бы вырос, говоря по-китайски.

Взгляните на следующий пример, чтобы понять, что это все программа. Вы наверняка помните мультфильм «Маугли». В истории Индии более 60 раз был зафиксирован случай воспитания маленького детеныша стаей волков. Младенцы, заблудившиеся в джунглях, попадали к волкам и были запрограммированы быть волками с раннего возраста. В результате эти младенцы не могли говорить на человеческом языке, даже когда выросли. Хотя их тело похоже на человеческое, у них есть программа, специфичная для волков. В результате они бегали на четвереньках, выли на луну и вообще вели себя как волки.

Уверенный вы в себе человек или человек с низкой уверенностью зависит от программы, записанной в вашем подсознании. В какой-то момент ваши родители, общество запрограммировали и научили вас соответствовать определенной модели поведения.

Теперь послушайте другой пример. Известно, что когда в нашей стране умирает человек, его близкие глубоко скорбят и плачут. Все родственники печально следуют за ним до его последнего пункта назначения. Но в некоторых странах Малайзии, когда человек умирает, его гроб украшают очень красиво. Гроб иногда в виде самолета, иногда в виде автобуса, а иногда и в виде других вещей. Все родственники смеются и радостно следуют за ним до конечного пункта назначения, двигаясь зигзагообразно. Эти люди искренне верят, что плакать в такое время нельзя, иначе вместе с усопшим в мир уйдут злые духи и плохая энергия. А теперь представьте, если бы нас повезли на Бали, когда нам было бы 3-5 лет, и мы выросли бы в такой среде. Мы также смеемся над смертью наших близких,Мы бы с радостью отпраздновали и последовали бы за ними до конечного пункта назначения. Так что же это? Это модель поведения, это программа, внедряемая обществом.

Приведенными примерами мы хотим сказать, что вы, дорогой читатель, еще и смелый, бесстрашный, уверенный в себе человек. Просто в какой-то момент вас познакомили с программами неуверенности в себе и рабства.

Каждый человек обладает сильным духом, мужеством и уверенностью в себе. До сегодняшнего дня вы не проявляли уверенности в собственных силах, не знали, какие упражнения для этого делать. Как вы можете стать уверенным в себе, бесстрашным, смелым человеком, если вы не занимались этой деятельностью и не практиковали эти качества. Ведь нельзя научиться плавать, не плавая. Нельзя читать книгу, не научившись читать.

Рекомендации по укреплению уверенности в себе

Всем известно, что у человека, который верит в себя, большие возможности по сравнению с человеком, который не верит в себя. Это означает, что человек, который развил уверенность в себе и подготовился, имеет большое преимущество перед человеком, который не практиковал.

Почему люди не уверены в себе? Потому что они не практиковались. Никто не учил их, как проявлять уверенность в себе. В их сознании поселились ненужные программы, такие как неуверенность в себе, слабость, рабство. Чтобы стать уверенным в себе человеком, нужно себя перепрограммировать. Для этого, прежде всего, перестаньте зацикливаться на своей неуверенности и слабости. Чем больше вы обращаете внимание на отрицательные стороны своей души и характера, тем заметнее они становятся и тем больше усилий вам приходится на них тратить. Лучший способ сделать это — игнорировать свою неуверенность, робость, слабость и страх. Сосредоточьтесь на укреплении уверенности в себе, мастерстве и развитии своих сильных сторон.

Упражнения для развития уверенности в себе

У человеческого мозга есть удивительная особенность. Наш мозг может удерживать только одну мысль за раз. То есть мы не можем думать и о хорошем, и о плохом одновременно. Эту особенность мозга следует хорошо понимать и эффективно использовать. В противном случае это сработает против нас. Попробую объяснить эту ситуацию на этом примере. Допустим, вы хотите избавиться от своей слабости. Многие люди в такой ситуации задаются вопросом: как мне избавиться от своей слабости? Каковы меры преодоления слабости? Какие есть эффективные методы борьбы с импотенцией? Он задает себе следующие вопросы и начинает бороться со своей слабостью. В результате ему гарантировано поражение в этой схватке. Почему? Это очень просто. Представьте, что когда вы думаете о своей слабости, вы чувствуете себя слабым или сильным?Конечно слабо. Потому что, когда вы думаете о своей слабости, ваш мозг вызывает из памяти соответствующие эмоции, и вы чувствуете и замечаете, что ваша сила значительно уменьшилась. Чем больше вы думаете об этом, тем больше энергии теряете. В конце концов, вы же не хотите, чтобы у меня шла слюна, когда я думаю о жевании лимона. Потому что от одной мысли об этом у тебя текут слюни. Вместо этого: Как стать сильнее? Каковы мои сильные стороны и как я могу развивать их дальше? Каковы эффективные способы сделать это? Если вы будете задавать такие вопросы, вы пойдете в правильном направлении. С его помощью вы всегда сможете направить свою энергию и силы только на развитие нужных аспектов.

Используемая литература

При подготовке статьи использовалась книга Шухрата Эшмуродова «Секреты уверенного в себе человека».

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: