Alisher Navoiy she’rlari, g’azallari

Alisher Navoiy she’rlari, g’azallari

Alisher Navoiy qalamiga mansub she’r va g’azallar to’plami. Durdona to’plam.

QARO KO’ZUM

She’rni ochish / Yopish»]
Qaro ko’zum, kelu mardumlug’ emdi fan qilg’il,
Ko’zum qarosida mardum kibi vatan qilg’il.

Yuzung guliga ko’ngul ravzasin yasa gulshan,
Qading niholig’a jon gulshanin chaman qilg’il.

Takovaringg’a bag’ir qonidin hino bog’la,
Itingg’a g’amzada jon rishtasin rasan qilg’il.

Firoq tog’ida topilsa tufrog’im, ey charx,
Xamir etib yana ul tog’da ko’hkan qilg’il.

Yuzung visolig’a yetsun desang ko’ngullarni,
Sochingni boshdin-ayog’ chin ila shikan qilg’il.

Xazon sipohiga, ey bog’bon, emas mone’
Bu bog’ tomida gar ignadin tikan qilg’il.

Yuzida terni ko’rub o’lsam, ey rafiq, meni
Gulob ila yuvu gul bargidin kafan qilg’il.

Navoiy, anjumani shavq jon aro tuzsang,
Aning boshog’lig’ o’qin sham’i anjuman qilg’il.

ORAZIN YOPQACH KO’ZIMDIN…

She’rni ochish / Yopish»]
Orazin yopqach ko’zumdin sochilur har lahza yosh,
O’ylakim paydo bo’lur yulduz, nihon bo’lg’ach quyosh.

Qut bir bodomu yerim go’shan mehrob edi,
G’orati din etti nogah bir baloliq ko’zu qosh.

Bu damodam ohim ifsho aylar ul oy ishqini,
Subhnung bot-bot dami andog’ki aylar mehr fosh.

Bo’sae qilmas muruvvat, asru qattiqdur labing,
Desam og’zi ichra aytur la’l ham bor nav’ tosh.

Novaking ko’nglimga kirgach jon talashmoq bu ekin,
Kim qilur paykonini ko’nglum bila jonim talosh.

Umri jovid istasang fard o’lki, bo’ston Xizridur,
Sarvkim da’b ayladi ozodaliq birla maosh.

Qoshi ollinda Navoiy bersa jon, ayb etmangiz,
Gar budur mehrob, bir-bir qo’ygusidir barcha bosh.

O’N SAKKIZ YOSH HAYRATLARI

She’rni ochish / Yopish»]
O`n sakkiz ming olam oshubi agar boshindadur,
Ne ajab, chun sarvinozim o`n sakkiz yoshindadur.

Desa bo`lg`aykim, yana ham o`n sakkiz yil husni bor,
O`n sakkiz yoshina muncha fitnakim boshinadur.

O`n sakkiz yil dema, yuz sakson yil o`lsa, uldurur,
Husn shohi, ul balolarkim, ko`zu qoshinadur.

Hayrat etmon husni naqshidaki, har hayratki, bor,
Barchasi ezid taolo sun`i naqqoshinadur.

Tan anga siymu ichina tosh muzmar ko`nglidin,
Aqlg`a yuz hayrat, ul oyning ichu toshinadur.

May ketur, ey mug`ki, yuz hayrat aro qolmish Masih,
Bul ajablarkim, bu eski dayr xuffoshindadur.

To Navoiy to`kti ul oy furqatidin bahri ashk,
Har qachon boqsang, quyosh aksi aning yoshindadur.

MUBTALO BO’LDIM SANGA

She’rni ochish / Yopish»]
Ko’rgali husnungni zoru mubtalo bo’ldum sanga,
Ne balolig’ kun edikim, oshno bo’ldum sanga.

Har necha dedimki kun-kundin uzay sendin ko’ngul,
Vahki, kun-kundin batarrak mubtalo bo’ldum sanga.

Men qachon dedim: «Vafo qilg’il manga» zulm aylading,
Sen qachon deding: «Fido bo’lg’il manga» bo’ldim sanga.

Qay pari paykarga dersen telba bo’ldung bu sifat,
Ey pari paykar, ne qilsang qil manga, bo’ldum sanga.

Ey ko’ngul, tarki nasihat aylading ovora bo’l,
Yuz balo yetmaski, men ham bir balo bo’ldum sanga.

Jomi Jam birla Xizr suyi nasibimdur mudom,
Soqiyo, to tarki joh aylab gado bo’ldum sanga.

G’ussa changidin navoe topmadim ushshoq aro,
To Navoiydek asiru benavo bo’ldum sanga.

LABLARINGKIM HAYF ERUR…

She’rni ochish / Yopish»]
Lablaringkim hayf erur teng tutmoq oni qand ila,
Sindirur yuz qand bozorini shakkar xand ila.

Toki hayronmen senga nomus ila itmish ko’ngul,
Telba yanglig’kim, qochar el g’ofil o’lg’ach band ila.

Odam ul soatki jannat ichra avlodin ko’rar,
Ne quvong’ay dam-badam sen nozanin farzand ila.

Qo’y nasihat, zohido, o’tlug’ damimdin vahm qil,
Telba it imkoni yo’qturkim, sog’alg’ay pand ila.

Hojatingni elga arz etmakka hojat bo’lmasun,
Xush chiqishsang lahzani bu zori hojatmand ila.

Lablaring hajrinda yur parkandkim bo’lmish ko’ngul,
La’l erur mahlul qon o’rnig’a har parkand ila.

Chun Navoiy ko’ngli sindi, emdi lutfing ne asig’?
Kim ushatsa shishani bitmas yana payvand ila.

OSHIQ O’LDUM

She’rni ochish / Yopish»]
Oshiq o’ldum, bilmadim yor o’zgalarga yor emish,
Olloh-olloh, ishq aro mundoq balolar bor emish.

Qaddig’a el mayli bo’lg’ondin ko’ngul ozurdadur,
Ul alifdin zorlarning hosili ozor emish.

Elga novak urdi, men o’ldim erur bu turfakim,
Jonim etgan resh el bag’rig’a kirgan xor emish.

Rishtakim, muhlik yaram og’zig’a tiktim angladim,
Kim kafan jinsi qirog’idin suvurgan tor emish.

Ko’yi devoridin og’riq tang’a tushgan soyadek,
Sel g’amidin emdi soya o’rnig’a dildor emish.

Jong’a taxvif ayladim tig’i halokidin aning,
Bilmadim bu ishdin ul o’lguncha minnatdor emish.

Ey Navoiy, xo’blarni ko’rma osonlig’ bilan,
Kim biravkim soldi ko’z, uzmak ko’ngul dushvor emish.

ISTADIM

She’rni ochish / Yopish»]
Qon yutub umri jahon ahlida bir yor istadim,
Lekin ul kamrak topildi, garchi bisyor istadim.

Kimga kim jonim fido aylab sog’indim dam-badam,
Ermas erdi yorliqda chun vafodor istadim.

Bilmadim olam elida yo’qturur mutlaq vafo,
Vahki, umri ulcha yo’qtur sog’inib yor istadim.

Ulki, topilmas bashar jinsida vah g’aflat ko’rung,
Kim pari xaylida men devonai zor istadim.

Sirri ishqimni ko’ngul ko’z birla fosh etmak ne tong,
Qalbu tardomanni men chun sohib asror istadim.

Shayx birla xonaqahdin chun yorug’luq topmadim,
Dayr piri xizmatig’a ko’yi xammor istadim.

Ey Navoiy, chun rafiqi topmadim, bu g’ussadin,
O’zni bekaslik balosig’a giriftor istadim.

MENI MEN ISTAGAN KISHI…

She’rni ochish / Yopish»]
Meni men istagan o’z suhbatiga arjumand etmas,
Meni istar kishining suhbatin ko’nglum pisand etmas.

Ne bahra topqamen andinki, mendin istagay bahra,
Chu ulkim bahrai andin tilarmen bahramand etmas.

Netay huru pari bazminki, qatlim yo hayotimg’a,
Ayon ul zahr chashm aylab nihon, bu no’shxand etmas.

Kerakmas oy ila kun shaklikim, husnu malohatdin,
Ichim ul chok-chok etmas, tanim ul band-band etmas.

Kerak o’z chobuki majnunvashi qotil shiorimkim,
Buzug’ ko’nglumdin o’zga yerga javloni samand etmas.

Ko’ngul uz charx zolidin, firibin yemakim, oxir
Ajal sarrishtasidin o’zga bo’ynungg’a kamand etmas.

Ul oy o’tlug’ yuzin ochsa, Navoiy tegmasun deb ko’z,
Muhabbat tuxmidin o’zga ul o’t uzra sipand etmas.

KECHA KELGUMDIR DEBON…

She’rni ochish / Yopish»]
Kecha kelgumdir debon ul sarvi gulro’ kelmadi,
Ko’zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi.

Lahza-lahza chiqtimu chektim yo’lida intizor,
Keldi jon og’zimg’avu ul sho’xi badxo’ kelmadi.

Orazidek oydin erkanda gar etti ehtiyot,
Ro’zgorimdek ham o’lg’onda qorong’u kelmadi.

Ul parivash hajridinkim yig’ladim devonavor,
Kimsa bormukim anga ko’rganda kulgu kelmadi.

Ko’zlarindin necha suv kelgay deb o’lturmang meni,
Kim bori qon erdi kelgan bu kecha suv kelmadi.

Tolibi sodiq topilmas, yo’qsakim qo’ydi qadam,
Yo’lg’akim avval qadam ma’shuqa o’tro’ kelmadi.

Ey Navoiy, boda birla xurram et ko’nglung uyin,
Ne uchunkim boda kelgan uyga qayg’u kelmadi.

JONG’A CHUN DERMEN

She’rni ochish / Yopish»]
Jong’a chun dermen: «Ne erdi o’lmakim kayfiyati?»
Derki: «Bois bo’ldi jism ichra marazning shiddati».

Jismdin so’rsamki: «Bu za’fingg’a ne erdi sabab?»
Der: «Anga bo’ldi sabab o’tluq bag’irning hirqati».

Chun bag’irdin so’rdum, aytur: «Andin o’t tushti manga
Kim, ko’ngulga shu’la soldi ishq barqi ofati».

Ko’ngluma qilsam g’azab, ayturki: «Ko’zdindur gunah,
Ko’rmayin ul tushmadi bizga bu ishning tuhmati».

Ko’zga chun dermenki: «Ey, tardomani yuzi qaro,
Sendin o’lmish telba ko’nglumning baloyu vahshati».

Yig’lab aytur ko’zki: «Yo’q erdi manga ham ixtiyor
Ki, ko’rundi nogahon ul sho’xi mahvash tal’ati».

Ey Navoiy, barcha o’z uzrin dedi, o’lguncha kuy
Kim, sanga ishq o’ti-o’q ermish azalning qismati.

XIL’ATIN TO AYLAMISH…

She’rni ochish / Yopish»]
Xil’atin to aylamish jonon qizil, sorig’, yashil,
Shu’layi ohim chiqar har yon qizil, sorig’, yashil.

Gulshan ettim ishq sahrosin samumi ohdin
Kim, esar ul dasht aro har yon qizil, sorig’, yashil.

Shishadek ko’nglumdadur gulzori husnung yodidin,
Tobdonning aksidek alvon qizil, sorig’, yashil.

Orazu xoling bila xatting xayolidin erur
Ko’zlarimning ollida davron qizil, sorig’, yashil.

La’lgun may tutqil oltun jom birla sabzada
Kim, bulardin yaxshi yo’q imkon qizil, sorig’, yashil.

Faqr aro berangliq dushvor erur behad, valek
Xirqada tikmak erur oson qizil, sorig’, yashil.

Ey Navoiy, oltinu shingarfu zangor istama,
Bo’ldi naming rangidin devon qizil, sorig’, yashil.

ISTANGIZ

She’rni ochish / Yopish»]
Istaganlar, bizni sahroi baloda istangiz,
Vodiyi hijron ila dashti fanoda istangiz.

Vomiqu, Farhodu Majnundeklar ul vodiy aro
Bo’lsalar paydo, meni ham ul aroda istangiz.

Yuz alarning ishqicha dardu, balou g’ussag’a
Tolib el boshig’a kelgan mojaroda istangiz.

Eyki, istarsiz savodul vajh fiddorayidin,
Boxabar bo’lmoq meni yuzi qaroda istangiz.

Ko’nglim ul zulf ichradur, zinhor ishqim sharhini
Istamang men telbada, ul mubtaloda istangiz.

Nuqta yanglig’kim, vafo uzra qilur kotib raqam,
Ishq o’tining dog’ini ahli vafoda istangiz.

Og’zi shavqidin Navoiy itti, oni istar el,
Yo adam dashtida, yo mulki fanoda istangiz.

KELGAY

She’rni ochish / Yopish»]
Ne kun o’lg’ayki, nigorim kelgay,
Bog’i umrumda bahorim kelgay.

Umr bog’ida bahor uldurkim,
Sarvqad lolauzorim kelgay.

Il gado jonig’a o’t tushkaykim,
Olg’ali sham’i mazorim kelgay.

Ko’yida itti ko’ngul, vah, qachon ul
Masti devonashiorim kelgay.

Qani maykim, chu ichib mast o’lsam,
Ko’kka tuz boqqali orim kelgay.

Ey Navoiy, tilamon huru pari,
Shoyad ul bazmda yorim kelgay.Сборник стихов и газелей Алишера Навои. Коллекция Дурдона.
МОИ ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Мои черные глаза, приди и позаботься обо мне,
Сделай мою родину мардумом во мраке очей моих.
Сделай на лице сердце из цветов,
Сделайте свое сердце цветком жизни.
Привяжи хну к своей крови,
Сделайте жизнь вашей собаки невыносимой.
Если его найдут на горе Фирок, моя земля, о чарх,
Замесить тесто и снова раскатать.
Если вы хотите, чтобы ваше лицо было красивым,
Подстригите волосы с головы до ног.
О садовник, не мешай войску Хазана.
Сделайте снежную иглу на крыше этого сада.
Когда я увижу пот на его лице, мой друг, дай мне умереть
Оберните лепестки роз лепестками роз.
Навои, если ты организуешь конференцию с энтузиазмом,
Сделайте встречу его наконечником свечи.
[/спойлер]
ОРАЗИН ЗАКРЫЛ МНЕ ГЛАЗА…
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Когда я закрываю рот, слезы наворачиваются на глаза,
Я думаю, появится звезда, солнце, когда взойдет солнце.
Кут был жертвенником миндалевидной формы,
Горати дин семь вдруг медовый бровь.
Это месяц откровения, месяц любви,
Subhnung бот-бот dami andogki aylar mehr fosh.
Поцелуи не поцелуи, твои губы тверды,
У меня тоже какой-то камень во рту.
Новакинг — это урожай, за который нужно бороться, когда мне приходит в голову,
Кто захочет встречаться с человеком, который даже не может правильно написать свое имя?
Если хочешь жить вечно, то земля индивидуальности — Хизри,
Сарвким потребовал жалованье со свободой.
Если Навои даст перед тобой, не вини меня,
Гар — жертвенник, по одному, вся голова.
[/спойлер]
ЧУДЕСА ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕЙ СТАРИИ
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Восемнадцать тысяч миров, если в начале,
Удивительно, но Сарвинозиму восемнадцать лет.
Между прочим, красоте еще восемнадцать лет,
В восемнадцать лет начался мой заговор.
Если вы скажете восемнадцать лет, если вы умрете сто восемьдесят лет, вы убьете,
Король Хусна, он привлекает внимание.
В узоре этмон хусни есть чудо, каждое чудо,
Все они искусственная вышивка.
Тан анга сийму ичинде тас музмар гонглидин,
Ум поражен, это камень луны.
Пусть Христос, изумленный,
Удивительно, но это старая мечта.
Навои токти ул ай фуркатидин бахри ашк,
Куда бы вы ни посмотрели, отражение солнца — это его возраст.
[/спойлер]
Я РАЗОЧАРОВАН В ВАМИ
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Мне было трудно увидеть красоту,
Какой чудесный день у меня был, я познакомился с тобой.
Хоть я и говорил, что день за днём твоё сердце,
Кстати, день ото дня я все больше и больше привязывался к крови.
Когда я сказал: «Следуй за мной, ты обидел меня»,
Когда ты сказал: «Пожертвуй мной, манга»?
Что бы ты ни говорил, ты сумасшедший.
О пари пайкар, делай со мной все, что хочешь, я стал сангой.
О сердце, не трудись давать советы,
Не сто мячей, я тоже был мячом.Джоми Джам бирла Хизр суйи насибимдур мудом,
Сакия, я давно умоляла тебя.
Гусса чангидин навое топмадим ушшок аро,
Я был таким же пленным и бедным, как Навои.
[/спойлер]
ЛАБЛАРИНГКИМ ХАЙФ ЭРУР…
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Мои губы полны сахара,
Переваривает рынок сахарного тростника.
Я восхищаюсь тобой за твое скромное сердце,
Мои сумасшедшие новости, беглец занят, когда он умирает, не подозревая об этом.
Человек увидит потомство свое в раю в тот час,
Как вы счастливы с вашим прекрасным ребенком.
Пусть вразумление, подвижник, убоится травы,
Я не могу позволить себе сумасшедшую собаку со здоровой панцирем.
Не нужно жаловаться на свои нужды,
Наслаждайтесь моментом с этой отчаянной потребностью.
Ходи в красоте губ твоих, сердце мое,
La’l erur раствор с каждым парком и вместо крови.
Чун Навои был убит горем.
Кто к бутылке прикоснется, сваркой опять не закончит.
[/спойлер]
Я УМЕР В ЛЮБВИ
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я влюбился, я не знал, как помочь другим,
Ей-Богу, между любовью бывают мирские неприятности.
Больно быть среди людей,
Это продукт угнетения алфавита.
Эльга новак хит, я мертв эрур бу турфаким,
Это был хор, который вошел в мое сердце.
Я понял, что смотрю в устье кольца,
Кто тот узкий лох, который стягивает с краю джинсы савана.
Как тень, падающая со стены боли,
Приливные воды поглотили тени.
У меня в руке нож,
Я не знал, что он был благодарен за эту работу, пока он не умер.
О Навои, легко увидеть добро,
Кому-то трудно отвести взгляд.
[/спойлер]
Я ХОТЕЛ
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я хотел друга в мире на всю оставшуюся жизнь,
Но нашлось меньше, хотя хотелось большего.
К кому я стремился в своей жизни,
Я хотел быть верным Эрмасу Эрди на лейбле.
Я не знал, что мир потеряет абсолютную верность,
Я действительно хотел скучать по нему.
Ульки, посмотри на невежество в джинсах, которых не найти,
Кто захочет встречаться с человеком, который даже не может правильно написать свое имя?
Какое утро открыть сердцу тайную любовь,
Я хотел иметь тайну для своего сердца.
Я не нашел света для шейха и ханакахдина,
Я хотел бы гамак.
О Навои, я не нашел тебе жены.
Я хотела быть девственницей.
[/спойлер]
МУЖЧИНА, КОТОРАЯ Я ХОТЕЛ МЕНЯ…
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Это не заставляет меня хотеть разговора, который я хочу,
Мне все равно, что мне говорят.
Не бахра топкамен андинки, мендин истегай бахра,
Chu ulkim bahrai andin tilarmen bahramand etmas.
Нетай хуру пари базминки, убить или жить,
Айон уль захр чашм айлаб нихон, бу ношханд этмас.
Ненужная форма луны и дня, красота,
Мой желудок не задыхается, мое тело не задыхается.
Мне нужен мой девиз безумного убийцы чобуки,Мое испорченное сердце не отпустит тебя куда-нибудь еще.
Мое сердце разбито, моя пища обманчива, наконец
Смерть не приказывает ничего, кроме сарриштасидина.
Когда луна открывает свой травянистый лик, ее касаются глаза Навои,
Любовь не пьет траву, кроме яйца.
[/спойлер]
КЕЧА КЕЛЬГУМДИР ДЕБОН…
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я пришел вчера, дебон уль сарви гулро не пришел,
Я не мог уснуть до тех пор, пока мне не открылись глаза прошлой ночью.
В ожидании момента, чтобы выйти,
Он подошел к моему рту, но он не пришел.
Когда луна полная, будь осторожен,
Было не так темно, как когда я умер.
Я плакал, как сумасшедший,
Никто не смеялся, когда его видели.
Не дай мне увидеть, сколько воды течет из твоих глаз,
Воды не пришли сегодня вечером, кто был в крови.
Талибан не найдется верным, иначе я сделаю шаг,
Раньше я не хотел наступать на своего любовника.
О Навои, радуйся сердцем,
Почему не пришло горе в дом, откуда родом бода.
[/спойлер]
ДЖОНГА ЧУН ДЕРМЕН
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я сказал Джону: «Где мне хотелось умереть?»
«Из-за тяжести болезни в организме».
Я спросил свое тело: «В чем причина этой слабости?»
Он сказал: «Это из-за травы».
Я спросил Чуна Багирдина, и он сказал: «А теперь манга в огне».
Кого волнует катастрофа любви?»
Когда я злюсь, я говорю: «Это грех.
Я не считаю это клеветой».
Я сказал глазу: «О, посмотри на лицо Тардомы,
Твой мертвый безумец — бич моей души».
Заплаканный глаз говорит: «Нет, я не
Внезапно он увидел рог Махваша Талата».
О Навои, все извинялись и пели, пока он не умер
Кто, любовь к крови судьба древних времен.
[/спойлер]
ХИЛАТИН АЙЛАМИШ…
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Красный, желтый, зеленый,
Он красный, желтый и зеленый со всех сторон.
Гульшан эттим ишк сахросин самуми оддин
Кто, работа красная, желтая, зеленая со всех сторон степи.
Я помню красоту цветка в моем сердце, как бутылка,
В отличие от Тобдона, фиолетовый — это красный, желтый и зеленый.
Ваша мечта сбудется с вашим постом
Круг перед глазами красный, желтый, зеленый.
La’lgun may tutqil золотая чашка с овощами
Кто знает, это не хорошие красные, желтые, зеленые.
Трудно жить в нищете
Легко шьется на красное, красное, зеленое.
О Навои, не желай золота и серебра,
Цвет вашего имени красный, желтый и зеленый.
[/спойлер]
ВЫ ХОТИТЕ
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Хочешь, хочешь нас в пустыню,
Хотите веер пустыни с долиной хиджры.
Вомику, долина Фарходу Майнундеклар ул
Если они появятся, спросите меня в то же время.
Любовь лица болезненна, балу грустна
Спросите о конфликте, пришедшем в голову талибам.
О вы, не желающие быть грамотными,
Вы хотите, чтобы я не знал, что мое лицо черное.Мое сердце полно любви, не говоря уже о комментарии моей любви
Не хочу, чтобы я злилась, хочу, чтобы он злился.
Дело не в том, номер секретаря на верности,
Попроси пятно огня любви быть верным народу.
Рот Навои был полон возбуждения.
Либо в людской степи, либо в имуществе вентилятора.
[/спойлер]
КЕЛГЕЙ
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
В какой день я умру, моя племянница придет,
Пусть весна придет в сад моей жизни.
Весна в саду жизни,
Сарвкад лолаузорим кельгай.
Иль гадо йонига от тушкайким,
Пусть горит моя свеча.
В озере была собака, вау, когда он умер
Масти девонашиорим кельгай.
Хотел бы я напиться и умереть
Пусть будет соль на небе.
О Навои, тиламон хуру пари,
Может быть, уже половина первого ночи.
[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 8
 1. Аноним

  👍

 2. Аноним

  😱

 3. Аноним

  Gap yoq zor!!!

 4. Аноним

  Gap yoq zor!!! :arrow: :idea: :idea:

 5. O"ktamova zuxra

  Gap yoq

 6. Muslima

  Ustozim vazifa beruvdi bu ģazallar as qotti

 7. Аноним

  :yaxshi
  Žòř

 8. Madina

  :idea: :idea:. Raxmet

Комментарии закрыты.