Barcha fanlardan yillik ish rejalar 2021-2022 1-11-sinf

Ish rejalar. Yillik taqvim-mavzu rejalar

Adabiyot fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 3-11-sinf

3-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

4-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

5-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

6-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

7-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

8-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

9-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

10-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

11-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

Ona tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

1-sinf Alifbe va yozuv fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

1-sinf ona tili va o’qish savodxonligi yillik ish reja — yuklab olish;

2sinf ona tili va o’qish savodxonligi yillik taqvim reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

Biologiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 5-11-sinf

5-sinflar uchun biologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun botanika fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun zoologiya fanidan yillik ish reja yuklab olish;

8-sinflar uchun Odam va uning salomatligi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun Sitologiya va genetika asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun Biologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun Biologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

Fizika fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 6-11-sinf

6-sinflar uchun fizika fanidan ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun fizika fanidan ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun fizika fanidan ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun fizika fanidan ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun fizika fanidan ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun astronomiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun fizika fanidan ish reja — yuklab olish;

Geografiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

1-sinflar uchun Science fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun Science fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun tabiatshunoslik fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun tabiatshunoslik fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinf tadbirkorlik asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Iqtisod fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 8-9-sinf

8-sinflar uchun iqtisod fanidan yillik reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun iqtisod fanidan yillik reja — yuklab olish.

Tarix fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 5-11-sinf

5-sinflar uchun tarix fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun tarix fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

Huquq fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 8-11-sinf

8-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Jismoniy tarbiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

1-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — v;

6-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

CHQBT fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 10-11-sinf

10-11-sinflar uchun CHQBT fanidan yillik ish rejalarni — yuklab olish.

Kimyo fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 7-11-sinf

7-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Tarbiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-9-sinf

1-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Musiqa fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-7-sinf

1-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3—sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Texnologiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-9-sinf

1-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish.

Tasviriy sanat fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-9-sinf

1-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

8-sinflar uchun chizmachilik fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun chizmachilik fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Ingliz tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

1-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Nemis tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

1-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Fransuz tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

1-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

O’zbek tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 2-11-sinf

2-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Rus tili (milliy) 2021-2022 ish rejalar to’plami 2-11-sinf

2-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

11-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Rus tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

1-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

2-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

3-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

4-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

5-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

6-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

7-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

8-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

9-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish;

10-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish.

11-sinf rus tili yillik ish reja — yuklab olish

Barcha fanlardan barcha sinflar uchun 2021-2022 o’quv yiliga mo’ljallangan yillik taqvim-mavzu rejalar to’plami


Литература 2021-2022 рабочий комплект 3-11 классы

Годовые планы работы по литературе для 3 класса — скачать;

Годовые планы работы по предмету литература для 4 класса — скачать;

Годовые планы работы по предмету литература для 5 класса — скачать;

Годовые планы работы по предмету литература для 6 класса — скачать;

Годовые планы работы по предмету литература для 7 класса — скачать;

Годовые планы работы по предмету литература для 8 класса — скачать;

Годовые планы работы по литературе для 9 класса — скачать;

Годовые планы работы по литературе для 10 класса — скачать;

Годовые планы работы по литературе для 11 класса — скачать;

Планы работы на 2021-2022 годы для 1-11 классов родного языка

Азбука 1 класса и написание годового плана работы — скачать;

Годовой план работы по родному языку и грамоте чтения для 1 класса — скачать;

Годовой календарный план по родному языку и грамотности чтения для 2 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 3 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 4-х классов — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 6 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 7 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 10 класса — скачать;

Годовой план работы по родному языку для 11 класса — скачать;

Программа биологии 2021-2022 5-11 классы

Годовой план работы по биологии для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по ботанике для 6 класса — скачать;

Скачать годовой план работы по зоологии для 7 класса;

Годовой план работы по науке о Человеке и его здоровье на 8 класс — скачать;

Годовой план работы по науке Цитология и основам генетики на 9 класс — скачать;

Годовой план работы по биологии для 10 класса — скачать;

Годовой план работы по биологии для 11 класса — скачать;

Программа по физике 2021-2022 6-11 классы

План работы по физике для 6 класса — скачать;

План работы по физике для 7 класса — скачать;

План работы по физике для 8 класса — скачать;

План работы по физике для 9 класса — скачать;

План работы по физике для 10 класса — скачать;

Годовой план работы по астрономии для 11 класса — скачать;

План работы по физике для 11 класса — скачать;

Программа по географии 2021-2022 1-11 классы

Годовой план работы по естественным наукам для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по естествознанию для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по науке для 3-х классов — скачать;

Годовой план работы по науке для 4-х классов — скачать;

Годовой план работы по географии для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по географии для 6 класса — скачать;Годовой план работы по географии для 7 класса — скачать;

Годовой план работы по географии для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по географии для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по географии для 10 класса — скачать;

Годовой план работы 11 класса по основам бизнеса — скачать.

2021-2022 комплект рабочих планов по экономике 8-9 класс

Годовой план по экономике на 8 класс — скачать;

Годовой план по экономике на 9 класс — скачать.

Комплект рабочих планов на 2021-2022 годы по истории 5-11 классы

Годовой план работы по истории для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по истории для 6 класса — скачать;

Годовой план работы по всемирной истории для 7 класса — скачать;

Годовой план работы по истории Узбекистана для 7-х классов — скачать;

Годовой план работы по всемирной истории для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по истории Узбекистана для 8-х классов — скачать;

Годовой план работы по всемирной истории для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по истории Узбекистана для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по всемирной истории для 10 класса — скачать;

Годовой план работы по истории Узбекистана для 10 класса — скачать;

Годовой план всемирной истории для 11 класса — скачать;

Годовой план работы по истории Узбекистана для 11 классов — скачать;

Программа по юриспруденции 2021-2022 8-11 классы

Годовой план работы по предмету государственно-правовые основы для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету государственно-правовые основы для 9 класса — скачать;

Годовой план работы на 10 класс по предмету государственно-правовые основы — скачать;

Годовой план работы на 11 класс по предмету Государственно-правовые основы — скачать.

Комплект планов работы по физическому воспитанию 1-11 классов на 2021-2022 годы

Годовой план работы по физической культуре для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по физической культуре для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по физической культуре для 3-х классов — скачать;

Годовой план работы по физической культуре для 4-х классов — скачать;

Годовой план работы по предмету физическое воспитание на 5 класс — v;

Годовой план работы по физической культуре для 6-х классов — скачать;

Годовой план работы по физической культуре на 7 класс — скачать;

Годовой план работы по физической культуре на 8 класс — скачать;

Годовой план работы по физкультуре на 9 класс — скачать;

Годовой план работы по физической культуре на 10 класс — скачать;

Годовой план работы по физической культуре на 11 класс — скачать.

2021-2022 комплект планов работы по предмету CHQBT 10-11 класс

Годовые планы работы 10-11 классов по предмету CHQBT — скачать.

Программа по химии 2021-2022 7-11 классы

Годовой план работы по химии для 7 класса — скачать;Годовой план работы по химии для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по химии для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по химии на 10 класс — скачать;

Годовой план работы по химии для 11 класса — скачать.

Комплект планов работы по образованию на 2021-2022 год для 1-9 классов

Годовой план работы по воспитанию для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по воспитанию для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по воспитанию для 3-х классов — скачать;

Годовой план работы по воспитанию на 4 класс — скачать;

Годовой план работы по воспитанию на 5 класс — скачать;

Годовой план работы по воспитанию на 6 класс — скачать;

Годовой план работы по воспитанию на 7 класс — скачать;

Годовой план работы по воспитанию на 8 класс — скачать;

Годовой план работы по воспитанию на 9 класс — скачать.

Сборник планов работы на 2021-2022 годы по музыке 1-7 классы

Годовой план работы по музыке для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по музыке для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по музыке для 3 класса — скачать;

Годовой план работы по музыке для 4 класса — скачать;

Годовой план работы по музыке для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по музыке для 6 класса — скачать;

Годовой план работы по музыке для 7 класса — скачать.

Сборник планов работ 2021-2022 по естествознанию 1-9 классы

Годовой план работы по технологии для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по технологии для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по технологии для 3-х классов — скачать;

Годовой план работы по технологии для 4 класса — скачать;

1-й годовой план работы по теме «Технология 5 класса» — скачать;

2-й годовой план работы по теме «Технология 5 класса» — скачать;

Технический предмет 6 класса 1 годовой план работы — скачать;

Технологическая тема 6 класса 2 годовой план работы — скачать;

1-й годовой план работы по теме «Технология 7 класса» — скачать;

Технологическая тема 7 класса 2 годовой план работы — скачать;

Годовой план работы по курсу технических наук 8 класса 1 — скачать;

Технологическая тема 8 класса 2 годовой план работы — скачать;

Годовой план работы 1 курса технических наук для 9 класса — скачать;

Технологическая тема 9 класса 2 годовой план работы — скачать.

Сборник рабочих планов на 2021-2022 годы по изобразительному искусству 1-9 классы

Годовой план работы по предмету изобразительное искусство для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по изобразительному искусству для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по предмету изобразительное искусство для 3 класса — скачать;

Годовой план работы по изобразительному искусству для 4 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету изобразительное искусство для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету изобразительное искусство для 6 класса — скачать;Годовой план работы по предмету изобразительное искусство для 7 класса — скачать.

Годовой план работы по рисованию для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету рисунок для 9 класса — скачать.

Программа английского языка 2021-2022 1-11 классы

Годовой план работы по английскому языку для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 3-х классов — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 4-х классов — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 6 класса — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 7 класса — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по английскому языку на 10 класс — скачать;

Годовой план работы по английскому языку для 11 класса — скачать.

Планы уроков немецкого языка на 2021-2022 1-11 классы

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 1 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 2 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 3 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 4 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 5 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 6 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 7 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 10 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Немецкий язык для 11 класса — скачать.

Программа французского языка 2021-2022 1-11 классы

Годовой план работы по предмету французский язык для 1-х классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Французский язык для 2 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету французский язык для 3 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Французский язык для 4 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету французский язык для 5 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Французский язык для 6 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету французский язык для 7 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Французский язык для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету французский язык для 9 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету французский язык для 10 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Французский язык для 11 класса — скачать.

2021-2022 комплект рабочих планов по предмету узбекский язык 2-11 класс

Годовой план работы по предмету узбекский язык для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по узбекскому языку для 3-х классов — скачать;

Годовой план работы по узбекскому языку для 4-х классов — скачать;Годовой план работы по узбекскому языку для 5-х классов — скачать;

Годовой план работы по узбекскому языку для 6-х классов — скачать;

Годовой план работы по узбекскому языку для 7 классов — скачать;

Годовой план работы по узбекскому языку для 8-х классов — скачать;

Годовой план работы по узбекскому языку для 9 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету узбекский язык для 10 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету узбекский язык для 11 класса — скачать.

Русский язык (национальный) 2021-2022 Программа 2-11 классы

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 2-х классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 3-х классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 4-х классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 5-х классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 6 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 7 классов — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 8 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 10 класса — скачать;

Годовой план работы по предмету Русский язык (национальный) для 11 класса — скачать.

Комплект планов уроков русского языка 1-11 класс на 2021-2022 год

Годовой план работы по русскому языку для 1 класса — скачать;

Русский годовой план работы 2 класса — скачать;

Русский годовой план работы 3 класса — скачать;

Годовой план работы по русскому языку для 4 класса — скачать;

Годовой план работы по русскому языку на 5 класс — скачать;

Годовой план работы по русскому языку для 6 класса — скачать;

Годовой план работы по русскому языку для 7 класса — скачать;

Русский годовой план работы на 8 класс — скачать;

Годовой план работы по русскому языку для 9 класса — скачать;

Годовой план работы по русскому языку для 10 класса — скачать.

Годовой план работы по русскому языку для 11 класса — скачать

Сборник годовых календарно-предметных планов на 2021-2022 учебный год по всем предметам во всех классах

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 5
 1. Yusupov.I

  Nega matematika ish rejasi yoq?

 2. Yusupov.I

  sinf soati rejasi 8-sinf uchun kerak.

 3. zohida rasulova

  sinf rahbarining yillik ish rejasi bormi

 4. Sanjarbek

  5-sinf tarbiyaviy soat kerak

 5. Muxtasar -12.10.2021

  10sinf tarbiya fani oquv rejasi kerak

Комментарии закрыты.