Barcha fanlardan yillik ish rejalar 2021-2022 1-11-sinf

Ish rejalar. Yillik taqvim-mavzu rejalar

Adabiyot fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 3-11-sinf

  3-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  4-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  5-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  6-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  7-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  8-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  9-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  10-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

  11-sinflar uchun adabiyot fanidan yillik ish rejalar — yuklab olish;

Ona tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

  1-sinf Alifbe va yozuv fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  1-sinf ona tili va o’qish savodxonligi yillik ish reja — yuklab olish;

  2sinf ona tili va o’qish savodxonligi yillik taqvim reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun ona tili yillik ish reja — yuklab olish;

Biologiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 5-11-sinf

  5-sinflar uchun biologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun botanika fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun zoologiya fanidan yillik ish reja yuklab olish;

  8-sinflar uchun Odam va uning salomatligi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun Sitologiya va genetika asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun Biologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun Biologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

Fizika fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 6-11-sinf

Geografiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

  1-sinflar uchun Science fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun Science fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun tabiatshunoslik fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun tabiatshunoslik fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun geografiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinf tadbirkorlik asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Iqtisod fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 8-9-sinf

  8-sinflar uchun iqtisod fanidan yillik reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun iqtisod fanidan yillik reja — yuklab olish.

Tarix fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 5-11-sinf

  5-sinflar uchun tarix fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun tarix fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun jahon tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun O’zbekiston tarixi fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

Huquq fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 8-11-sinf

  8-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Jismoniy tarbiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

  1-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — v;

  6-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

CHQBT fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 10-11-sinf

  10-11-sinflar uchun CHQBT fanidan yillik ish rejalarni — yuklab olish.

Kimyo fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 7-11-sinf

  7-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun kimyo fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Tarbiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-9-sinf

  1-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun tarbiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Musiqa fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-7-sinf

  1-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3—sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun musiqa fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Texnologiya fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-9-sinf

  1-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun texnologiya fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinf texnologiya fanidan 1-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinf texnologiya fanidan 2-yo’nalish yillik ish reja — yuklab olish.

Tasviriy sanat fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-9-sinf

  1-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

  8-sinflar uchun chizmachilik fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun chizmachilik fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Ingliz tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

  1-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun ingliz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Nemis tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

  1-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun nemis tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Fransuz tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

  1-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  2-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun fransuz tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

O’zbek tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 2-11-sinf

  2-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun o’zbek tili fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Rus tili (milliy) 2021-2022 ish rejalar to’plami 2-11-sinf

  2-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  3-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  4-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  5-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  6-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  7-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  8-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  9-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  10-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish;

  11-sinflar uchun rus tili (milliy) fanidan yillik ish reja — yuklab olish.

Rus tili fanidan 2021-2022 ish rejalar to’plami 1-11-sinf

Barcha fanlardan barcha sinflar uchun 2021-2022 o’quv yiliga mo’ljallangan yillik taqvim-mavzu rejalar to’plami

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 5
 1. Yusupov.I

  Nega matematika ish rejasi yoq?

 2. Yusupov.I

  sinf soati rejasi 8-sinf uchun kerak.

 3. zohida rasulova

  sinf rahbarining yillik ish rejasi bormi

 4. Sanjarbek

  5-sinf tarbiyaviy soat kerak

 5. Muxtasar -12.10.2021

  10sinf tarbiya fani oquv rejasi kerak

Комментарии закрыты.