Ikkinchi Jahon Urishi haqida qiziqarli faktlar

Ikkinchi Jahon Urishi haqida qiziqarli faktlar

Ikkinchi jahon urushi 1939 yil 1 sentyabrdan 1945 yilning 2 sentyabriga qadar davom etgan bo’lib, insoniyat tarixidagi eng yirik qurolli urush hisoblanadi. Bu urushda o’sha davrda mavjud bo’lgan 73 ta davlatlardan 62 tasi ishtirok etgan – bu dunyoning 80% ini tashkil etardi.

Hozirgi kunda Ikkinchi jahon urushi yadroviy qurol qo’llanilgan yagona urush hisoblanib kelinmoqda.

Ikkinchi jahon davrida harbiy harakatlar 40 ta mamlakat hududida olib borilgan.

Dunyo bo’yicha qurbonlar soni 65 million kishini tashkil etadi, shulardan 26 millioni SSSR fuqarolari, 500 000 nafari esa vatandoshlarimiz bo’lgan.

Ushbu urush natijasida ba’zi mamlakatlar mustaqillikka erishdi: Efiopiya, Islandiya, Siriya, Livan, Vyetnam, Indoneziya.

Gitlerning taxmini bo’yicha, Sovet Ittifoqi 1941 yilning o’zidayoq yo’q bo’lib ketishi kerak edi.

 

Ikkinchi Jahon Urishi haqida qiziqarli faktlar
Leningrad Blokadasi davrida turli hisoblarga ko’ra, 600 mingdan 1,5 milliongacha inson halok bo’lgan. Ularning faqatgina 3% bombardirovka va otishmalar qurboni bo’lgan, qolgan 97%i ochlikdan o’lgan.

Urushgacha Leningrad Sovet Ittifoqining yirik sanoat markazlaridan biri bo’lgan. Blokadaga, o’lim, ochlik va ko’pgina zavodlarning yopilishiga qaramasdan shahardagi korxonalar ishlashdan to’xtamagan.

Hayoti davomida Gitlerga 20 marotaba suiqasd uyushtirilgan, ulardan birinchisi 1930 yilda sodir bo’lgan bo’lsa, oxirgisi 1944 yilda sodir bo’lgan.

 

Ikkinchi Jahon Urishi haqida qiziqarli faktlar
1945 yilning 30 aprel kuni, Berlin Sovet askarlari bilan qurshab olinganda Adolf Gitler rafiqasi Yeva Braun bilan birgalikda o’z joniga qasd qilishgan. Ularning jasadlariga benzin sepib, yoqib yuborilgan.

Ulug’ Vatan urushining boshlanishida Qizil Armiya safida 4 million nafar askar qo’lida qurol bilan turgan bo’lsa, urush davomida Vatan himoyasi uchun yana 29 million nafar odam chaqirildi.

Ikkinchi jahon urushi davridagi Stalingrad jangi insoniyat tarixidagi eng qonli to’qnashuvlardan biri bo’ldi. 1942 yilning 17 iyunidan 1943 yilning 2 fevraliga qadar davom etgan bu jangda 470 ming Sovet askarlari va 300 ming nemis askarlari halok bo’ldi. Sovet qo’shinlarining bu jangdagi g’alabasi Sovet Ittifoqining siyosiy va harbiy nufuzini oshirdi.

 

Ikkinchi Jahon Urishi haqida qiziqarli faktlar
Nemis qurolli kuchlarining so’zsiz kapitulyatsiyasi 7 may kuni Frantsiyaning Reyms shahrida imzolandi. Germaniyaning kapitulyatsiyasi markaziy Yevropa vaqti bilan 8 may 23:01 da, Moskva vaqti bilan esa 9 may 01:01 da kuchga kirdi.

Ikkinchi jahon urushi esa 1945 yilning 2 sentyabrida Amerikaning linkorni “Missuri” bortida Yaponiyaning so’zsiz kapitulyatsiyasi haqidagi aktning imzolanishi bilan tugadi.

 

Ikkinchi Jahon Urishi haqida qiziqarli faktlar

Manba


Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и считается крупнейшей вооруженной войной в истории человечества. В этой войне приняли участие 62 из 73 существовавших на тот момент стран — это было 80% мира.

Сегодня Вторая мировая война считается единственной войной, в которой применялось ядерное оружие.

Во время Второй мировой войны военные действия велись на территории 40 стран.

Число жертв во всем мире составляет 65 миллионов человек, из них 26 миллионов граждан СССР и 500 тысяч наших соотечественников.

В результате этой войны некоторые страны получили независимость: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия.

По оценке Гитлера, Советский Союз должен был исчезнуть в самом 1941 году.

По разным оценкам, во время блокады Ленинграда погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 3% из них стали жертвами бомбежек и расстрелов, остальные 97% умерли от голода.

До войны Ленинград был одним из крупных промышленных центров Советского Союза. Несмотря на блокаду, смерть, голод и закрытие многих заводов, предприятия города не прекращали работу.

За свою жизнь Гитлер был убит 20 раз, первое из которых произошло в 1930 году, а последнее — в 1944 году.

30 апреля 1945 года, когда Берлин был окружен советскими солдатами, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством. Их тела облили бензином и сожгли.

В начале Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии с оружием в руках стояло 4 миллиона воинов, а в годы войны еще 29 миллионов человек были призваны на защиту Родины.

Сталинградская битва во время Второй мировой войны была одним из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества. В этом бою, длившемся с 17 июня 1942 г. по 2 февраля 1943 г., погибло 470 000 советских и 300 000 немецких солдат. Победа советских войск в этом сражении увеличила политическое и военное влияние Советского Союза.

Безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил была подписана 7 мая в Реймсе, Франция. Капитуляция Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени и 9 мая в 01:01 по московскому времени.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури».

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz