Jinsiy munosabat haqida donolar maslahati

Jinsiy munosabat haqida donolar maslahati

“Jimo badanni ovqat uchun tayyorlaydi, shod qiladi, g‘azabni so‘ndiradi, yomon fikr va savdoyi vasvasani, uzoq vaqt jimo qilmay yurish sababli yuz bergan moyak shishini quvadi…”

Abu Ali ibn Sino

«Dardlarning asosiy sabablari: ko‘p yeyish, ortiqcha jimo bilan mashg‘ul bo‘lish, ko‘p gapirish va ko‘p uxlash, ya’ni kamharakatlikdir…

Luqmoni Hakim

Bilginki, shahvatni kesadigan narsalar oltitadir. Birinchi — g‘amning ko‘pligi, ikkinchi — bo‘g‘imlarning sustligi, uchinchi — qattiq charchash, to‘rtinchi — xunuk manzarani ko‘rish, beshinchi — urug‘ idishlaridan ba’zisining buzilishi, oltinchi — jinsiy olatning shamollashi.

Abu Ali ibn Sino

Belni doimo mahkam bog‘lab yurish shahvatni hayajonga keltiradi. Ikki oyoqni issiq tutish esa jinsiy aloqaga yordam qiladi, chunki u harakatni badanning tashqi tomoniga yoyadi. Otda yurish erlik quvvatini kuchaytiradi.

“Xavos-ul Ashyo”

Jinsiy aloqa asl ishtiyoq tug‘ilgan payt, qorin och ham, to‘q ham bo‘lmay, badan qizimay ham, sovumay ham turib, tan nam ham, quruq ham bo‘lmagan payt, ya’ni kechaning avvalida bo‘lib, tonggacha quvvat yana tiklanib ulgurishi lozim.

Abu Ali ibn Sino

Mijozni sust qilib, urug‘ga zarar yetkazadigan sabablar: erlik bezidagi va tuxumdagi illat, hammomda ko‘p o‘tirish va ko‘p terlash, kamuyqulik, ko‘p qusish va surgi qilish, ostda va yonboshda turib jinsiy aloqa qilish, achchiq narsalarni ko‘p yeyish, ko‘p och va tashna yurishlardan iborat…

Luqmoni Hakim

Jinsiy lazzat — har qanday boshqa lazzatlardan o‘ta ustundir. Jinsiy muomala uchun bahor va kuzning mo‘tadil havosi juda qulay bo‘lib, bu fasllarda ruh yaxshi holatda, qon esa ko‘p bo‘ladi.

“Visol lazzati”

Intim tuyg‘ular sarchashmasi bo‘lgan jinsiy xilqat — muhabbat cho‘qqisi va murod-maqsadga yetishish bo‘lib, qalb, aql-idrok hamda vujudning jamlanib lazzat topishidan iboratdir.

Manba


«Дзима подготавливает тело к пище, поднимает настроение, гасит гнев, прогоняет дурные мысли и искушение торговать, отек яичек, вызванный длительным отсутствием джимы…»

Абу Али ибн Сина

«Основными причинами боли являются: слишком много еды, слишком много упражнений, слишком много разговоров и слишком много сна, то есть бездеятельность…

Лукмони Хаким

Знай, что есть шесть вещей, которые отсекают похоть. Первое – много горя, второе – слабость суставов, третье – сильная усталость, четвертое – видение безобразной сцены, пятое – разрушение некоторых семенных сосудов, шестое – простуда полового члена. .

Абу Али ибн Сина

Постоянное натяжение талии возбуждает похоть. А держать обе ноги в тепле помогает при сексе, потому что это распространяет движение на внешнюю часть тела. Верховая езда укрепляет мужскую силу.

“Хавас-уль-Ашо”

Половой акт – это когда рождается настоящее желание, желудок не голоден и не полон, телу не жарко и не холодно, тело не влажно и не сухо, т. е. в начале ночи и до рассвета силы должны восстановиться.

Абу Али ибн Сина

Причины, которые ослабляют клиента и повреждают семя: болезни яичек и яиц, сидение и сильное потоотделение в ванной, запоры, обильная рвота и испражнение, занятия сексом стоя на полу и на боку, вид острых вещей. Состоит из еды, множества голодных и измученных жаждой прогулок…

Лукмони Хаким

Сексуальное удовольствие выше всех других удовольствий. Мягкая погода весны и осени очень благоприятна для полового акта, и в эти времена года дух находится в хорошем состоянии, а кровь обильна.

“Висол аромат”

Сексуальность, представляющая собой смесь интимных чувств, есть вершина любви и достижения цели, и состоит она из совокупного наслаждения души, интеллекта и тела.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz