Jinsiy aloqaga kirishish qay hollarda mumkin emas?

Jinsiy aloqaga kirishish qay hollarda mumkin emas?

Qorin ovqatga to‘la bo‘la turib aloqa qilmaslik kerak, chunki bu hazmga to‘sqinlik qilib, to‘liqlik ustiga harakat qilishdan kelib chiqadigan kasalliklarga tez va og‘ir ta’sir qilib uchratadi. Agar bu hol biror kishida yuz berib qolsa, ovqat me’dada o‘rnashsin va u suzib yurmasligi uchun aloqadan keyin bir ozgina harakatda bo‘lib,keyin mumkin qadar kuproq uxlasin.

Och qoringa ham aloqa qilmaslik kerak,chunki bu yanada zararliroq, tabiatga og‘irroq va tug‘ma issiqlikni o‘ldiruvchanroq bo‘lib, erish va ingichka og‘riq kasalligini keltirib chiqaradi, balki aloqa taom me’dadan pastka tusha boshlab birinchi va ikkinchi hazm kamolga yetgandan keyin uchinchi hazm o‘rtalarida bo‘lishi kerak.

Bu uchinchi hazm turli kishilarda turlicha bo‘ladi . “Aloqa , hazm har jihatdan tugallangandan keyin bo‘lishi kerak ” degan kishilarning so‘zlariga iltifot qilinmasin, chunki bu vaqt badanda singdirishishi boshlanib va azolarning hammasida hazm bo‘layotgan oziqdan qoldiq bo‘lib, me’daning bo‘shagan vaqti bo‘ladi.

Odamlar borki, ularda bu xil holatning vaqti kechaning avvaliga to‘g‘ri keladi; bu yuqorida aytilganlarga binoan ular uchun aloqaga eng muvofiq vaqt bo‘ladi; ikkinchi tomondan ham foydasi borki, bundan keyin uzoq uyqu bo‘lib, quvvat qaytib keladi, xotin uzoq vaqt uxlaganida bachadonida urug‘ joylashib qaror topadi. Aloqa sog‘lom va haqiqiy istak bilan bo‘lib, qarash, o‘ylash, qashish va qichish qo‘zg‘atgan istaklar bilan bo‘lmasligi kerak, balki u istak urug‘ ko‘pligi va to‘laligi bilan qo‘zg‘algan bo‘lishi kerak .Bular erlik quvvatining sog‘lom bo‘lishiga yordam beradi.

Me’da buzilgan vaqtda shuningdek, qusish va ichni surish bilan kuchli bo‘shatishdan keyin, xayz va qonli ich ketishidan keyin va jismoniy va nafsoniy xarakatlardan keyin, siyish va axlat chiqarish chog‘ida va tomirdan qon olishdan keyin aloqa qilishdan qochish kerak.

Ich ketishining eskirganiga kelsak, uni jinsiy aloqa moddani quritishi va ichakdan boshqa tomonga yunaltirishi bilan quritadi. Issiq vaqtlarda va issiq joylarda aloqadan saqlqnish kerak. Erkak kishi badani qizib yoki sovub turganida aloqadan qochishi kerak; biroq badan qizib turganda aloqa qilish — sovub turganida aloqa qilganidan ko‘ra behavotirroqdir; shuningdek, kishining badani ho‘l bo‘lganidan keyin aloqa qilish -badan quruqligida aloqa qilishdan yaxshiroq.

Mo‘tadil mijozlilar uchun, tajribada aniqlanishiga ko‘ra, aloqaning eng yaxshi vaqti shuki, bunda kishi birmuncha vaqt aoloqa qilmay keyin aloqa qilsa, o‘zini sog‘lom, yengil va hislarini o‘tkir sezadi.

Bola bo‘ladigan va bola bo‘lmaydigan urug‘

Mast kishi, qarigan kishi, bola va ko‘p aloqa qiluvchi kishilarning urug‘ida bola bo‘lmaydi. A’zolariga ofat yetgan kishining urug‘idan sog‘lom bola tug‘ilishi kamdan kam bo‘ladi. Olat juda uzun bo‘lsa, urug‘ning harakat qilish masofasi uzoq bo‘lib, u tug‘ma harorati singan holda bachadonga yetib keladi, bunday urug‘, ko‘pincha bola bermaydi.

Yaqinda aloqa qilgan kishining belgisi

Uning siydigida bir-biriga chuvalashgan iplar va tarmoqlar bo‘ladi.

Manba


Не следует вступать в контакт с пищей при полном желудке, потому что это затрудняет пищеварение и оказывает быстрое и сильное воздействие на болезни, вызванные действием на переполнение. Если это случилось с человеком, дайте пище осесть в желудке и немного пошевелиться после полового акта, чтобы она не всплывала, а потом как можно больше спать.

Его нельзя трогать и натощак, потому что это вреднее, вреднее для природы и губительнее для врожденного жара, вызывая таяние и тонкую боль, но контакт должен производиться после того, как пища опустится из желудка. в первом и втором должно быть в середине третьего пищеварения после того, как пищеварение созрело.

Это третье пищеварение отличается для разных людей. Не льстите словам тех, кто говорит: «Общение должно происходить после полного во всех отношениях пищеварения», ибо это время есть время, когда тело начинает впитывать и во всех органах остаются остатки переваренной пищи, а желудок пустой..

Есть люди, у которых время этого состояния соответствует началу ночи; это будет наиболее подходящее время для их общения в соответствии с вышеизложенным; с другой стороны, это еще и полезно, потому что после этого будет долгий сон, силы вернутся, и когда женщина будет спать долго, семя осядет в ее матке. Отношения должны быть со здоровым и искренним желанием, не со взглядами, мыслями, царапаниями и зудящими желаниями, а с изобилием и полнотой семени, которое следует принять.Это поможет мужской энергии быть здоровой.

При расстройстве желудка необходимо также избегать контактов после сильных выделений при рвоте и натуживании, после менструации и кровавого поноса, после физических и эмоциональных нагрузок, при мочеиспускании и дефекации, после забора крови из вены.

По мере того, как понос проходит, половой акт высушивает его, высушивая содержимое и отводя его от кишечника. Следует избегать контакта в жаркую погоду и в жарких местах. Мужчина должен избегать контакта, когда его тело горячее или холодное; но половой акт, когда тело горячее, более опасен, чем половой акт, когда он холодный; Кроме того, половой акт после того, как тело человека мокрое, лучше, чем половой акт, когда тело сухое.

Для умеренных клиентов опыт показывает, что лучшее время для общения — это когда человек чувствует себя здоровым, легким и бодрым, когда он какое-то время не общается.

Семя, у которого будет ребенок, и семя, у которого не будет ребенка

Пьяный человек, старик, ребенок и люди, имеющие много контактов, не будут иметь детей в своем клане. Редко когда здоровый ребенок рождается от потомства человека, чьи органы были повреждены. Если половой член слишком длинный, сперматозоиду предстоит пройти большое расстояние и он достигает матки, не нарушая родовой температуры, такой сперматозоид часто не рожает.Признак недавнего контакта

В его моче есть нити и паутины, которые спутались между собой.

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz