Kamtarlik haqida maqollar

Kamtarlik haqida maqollar

Bilgan kishi bildim demas,
Bildim desa, bilgan emas.

Bilmaganni bildim dema,
Qilmaganni qildim dema.

Yo’q narsa bor bo’lar, kamtar bo’lsang,
Bor narsa yo’q bo’lar, manman bo’lsang.

Kamlikning kamoli bor.

Kamtar bo’lding — gavhar bo’lding.

Kamtar bo’lsang, obro’ ortar,
Manman bo’lsang, ensa qotar.

Kamtar bo’lsang, osh ko’p,
Manman bo’lsang, tosh ko’p.

Kamtar yetar murodga,
Manman qolar uyatga.

Kamtar kamolga yetar,
Besabr oyoqdan yitar.

Kamtar kerilmaydi,
Mol-dunyoga berilmaydi.

Kamtarga — kamol,
Manmanga — zavol.

Kamtarga egil,
Manmanga keril.

Kamtarlik — katta davlat.

Kamtarlik ko’kka ko’tarar,
Manmanlik yerga kiritar.

Maqtangan pand yeydi,
Kamtarin qand yeydi.

Mevali daraxt yerga engashar,
Mevasiz daraxt ko’kka tirmashar.

Sayoz daryo shovqin oqar,
Chuqur daryo sokin oqar.

G’urur — g’urbat,
Kamtarlik — hurmat.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz