Yalmog‘iz kampir — O‘zbek xalq ertagi

Bor ekanda, yo‘q ekan, och ekanda, to‘q ekan. Burungi zamonda chol-u kampir bor ekan. Bularning bir o‘g‘li bor ekan. O‘g‘lining bir oltin soqqasi bor ekan. Kunlardan bir kun tirama bo‘lib sovuq tushib qolibdi. Bular yaylovdan qishloqqa ko‘chibdi. Bolaning oltin soqqasi yaylovda esidan chiqib qolibdi. Keyinchalik esiga tushib:
— Ena, ena, oltin soqqam qayerda? — debdi. Enasi:
— Otangdan so‘ra, — debdi. Bola otasi oldiga borib:
— Ota, ota, oltin soqqam qayerda? — debdi. Otasi:
— Ey, bolam, yaylovda qolibdi, ola toyingni minib, olib kela qol, — debdi.
Bola darrov ola toyni egarlab, ustiga minib, yaylovga qarab otini choptirib ketibdi. Kun ham botay deb qolibdi. Yaylovga borsa, bir yalmog‘iz kampir bolaning oltin soqqasini o‘ynab o‘tirgan emish. Bola kampirni ko‘rib qo‘rqib, orqasiga qaytay desa, oltin soqqasini ko‘zi qiymabdi. Shu turgan joyida yalmog‘iz kampirdan:
— Oshig‘imni bering, — deb so‘rabdi. Yalmog‘iz kampir:
— Ey, bola, men o‘zim o‘lib borayotgan kampirman, oshig‘ingni olib berguday holim yo‘q. O‘zing toyingdan tushib ol, — debdi. Bola toyidan tushishga kampirdan qo‘rqib:
— Olib ber, deyman, — deb kampirning yaqinrog‘iga toyni hezlab boribdi. Kampir yana:
— O‘zim o‘lib borayotibman, senga soqqani olib berishga holim kelmaydi, mana, o‘zing ola qol, — deb soqqani beriroqqa qo‘yibdi. Bola toyini hezlab kelib oltin soqqani olib qochibdi. Yalmog‘iz kampir dadil o‘rnidan turib bola orqasidan quvib ketibdi. Bola toyini choptirib qocha beribdi. Yalmog‘iz kampir quva beribdi. Ola toy charchab qolib, yalmog‘iz kampir bolaning orqasidan yetay deb qolibdi. Oqshom o‘tib tong otay deb qolibdi. Bolaning oldidan bir yaxshi to‘qimlangan eshak chiqib qolibdi. Bola toyni shu yerga tashlab, eshakka minib yana qocha beribdi. Eshak ham charchab, yalmog‘iz kampir yetay deb qolibdi. Bolaning oldidan egar-yuganlangan bir yaxshi ot kishnab chiqib qolibdi. Bola eshakdan tushib, otga minib yana qocha beribdi. Yalmog‘iz kampir quvlayveribdi. Shu kuni oqshomgacha chopib, ot ham charchab qolibdi. Yalmog‘iz kampir yana bolaga yetay deb qolibdi. Bola oldidan jihozlangan nor tuya chiqib qolibdi. Bola otni shu yerga tashlab, tuyani minib qochibdi. Kampir quva beribdi. Shu kuni tuni bilan yurib tuya ham charchab qolibdi, yalmog‘iz kampir ham yetay deb qolibdi. Bir joyga borsa, yo‘lda ko‘p poda uchrabdi. Bola tuyani shu yerga tashlab, poda ichiga kirib minay desa, hech qaysisi mindirmabdi. Bolaning ko‘ziga bir buzoq ko‘rinibdi. Bola borib darrov buzoqqa minib qochaveribdi. Kuni bilan qochib, kun kech bo‘lib qorong‘i govgum bo‘lib qolibdi. Kampir yana yetay deb qolibdi. Buzoq og‘zini ochib nafasini yuborgan ekan, tuman tushib qolibdi. Yalmog‘iz kampir bolaning qorasini ko‘rmay adashibdi. Buzoq bolani bir tog‘ning kamariga olib boribdi. Bola buzoqning ustidan tushib, belidagi kamari bilan buzoqni bog‘lamoqchi bo‘libdi. Buzoq bolaga:
— Meni bog‘lama, men hech qayerga ketmayman, sen bilan jo‘ra bo‘laman, — debdi. Bolaning qorni ochib, uyidan beliga o‘rab chiqqan nonidan yeb, qolganini yana beliga tugib qo‘yibdi. Shu yerda bola bilan buzoq uxlab, oqshom o‘tib tong otibdi. Buzoq o‘tlab kelaman deb tog‘ ustiga chiqib ketibdi. Tog‘ga chiqib qarasa, tog‘ning narigi tomonida katta qo‘rg‘on, atrofi mevazor ekan. U yerga har yili yozda podshoh ko‘chib kelib shikor qilar ekan. Buzoq o‘tlab-o‘tlab shu podshohning qo‘rg‘oniga borib qolibdi. Podshoh qizining qirqta cho‘risi bor edi, hammasi ham sho‘x-sho‘tanoq qizlar edi. Buzoqni ko‘rib ushlab olishdi. Ustiga chopon solib minib, hovlining ichida u yoqdan-bu yoqqa o‘ynay boshlashdi. Podshohning qizi ko‘shkida o‘tirib bularni tomosha qilayotsa, cho‘rilar kelib:
— Siz ham buzoqqa mining, — deyishdi. Podshohning qizi buzoqqa minishni nomus qilib:
— O‘zlaring minib o‘ynay beringlar, men shu yerda tomosha qilib qarab o‘tiraman, — dedi. Cho‘ri qizlar yana:
— Mining, juda mingich ekan, — deb qo‘ymagandan keyin:
— Ha, bir minib ko‘ray-chi, — deb buzoq ustiga minibdi. Buzoq hozlining goh u boshiga, goh bu boshiga yo‘rg‘alab yuribdi. Podshohning qizi:
— Ha, bu juda yuvoshgina buzoq ekan-da, — deb kechgacha buzoq ustida yuraveribdi. Kun kech bo‘lganda buzoq chopib darvoza oldiga borib, bir og‘zini ochib, nafasini chiqaribdi. Tuman tushib, cho‘rilarning ko‘ziga podshohning qizi ko‘rinmay qolibdi. Buzoq podshoh qizini olib, tog‘dan oshib, do‘stining oldiga qizni olib kelib:
— Mana, bu qizni senga olib keldim. Endi meni so‘y, ikki ko‘zimni bir joyga, butun tanamni bir joyga ko‘m, — debdi. Bola buzoqning gaplarini qulog‘iga olib buzoqni so‘yibdi. Butun tanasini bir joyga, ikki ko‘zini bir joyga ko‘mibdi. Bola bilan qiz ertasi uyqudan tursa, buzoqning ikki ko‘zi ikkita tozi bo‘libdi, butun tanasi yaxshi bir hovli bo‘libdi. Ravotning ichiga har turli kashtali gilamlar to‘shalgan, har xil jihozlar bilan yasatilgan. Qiz bilan yigit shu ravotda yashay beribdi. Yigit ikkita tozi itini ovga olib chiqibdi. Ovlab borib bir daryo labiga kelib qolibdi. Qarasa, daryo labida yalmog‘iz kampir turibdi. Yalmog‘iz kampir bolani ko‘rib, qochib suvga tushib ketibdi. Bola tozilariga:
— Ol, shu kampirni, qo‘yma! —debdi. Tozilari bolaga qarab:
— Biz suvga tushamiz, suvning betiga qon chiqsa, quvonaver, yiring chiqsa, yig‘layver, — deb yalmog‘iz kampir orqasidan suvga tushib ketibdi.
Oradan ancha vaqt o‘tgandan keyin, suvning betiga yiring chiqibdi. Bola yiringni ko‘rib yig‘layveribdi. Darrov suvning betiga qon chiqib, daryoning hamma suvi qip-qizil bo‘lib ketibdi. Bola quvonib tursa, tozisi yalmog‘iz kampirning ikki oyog‘idan sudrab chiqib qolibdi. Bolaning dushmani o‘lib, quvonib ravotiga qaytibdi. Qarasa, uyida mehmonlar. Podshoh qizini izlab amaldorlari bilan kelib qolgan ekan. Podshoh sevinib qizini to‘y-tomoshalar bilan bolaga nikohlab beribdi, uni o‘z taxtiga o‘tqazibdi. Bir kuni bolaning ota-onasi ham o‘g‘lini qidirib yurib shu ravotga kelib qolibdi. Chol bilan kampir shunday baxtga erishgan bolasini ko‘rib, vaqtlari chog‘ bo‘libdi, yaxshi kelin topib murod-maqsadlariga yetibdi.


Когда есть, когда нет, когда он голоден, он сыт. Жили-были старик и старуха. У них есть сын. У его сына золотая сокка. Однажды стало холодно. Они перебрались с пастбища в деревню. Золотой смокинг мальчика потерялся на пастбище. Позже он вспомнил:
— Смотри, смотри, где моя золотая монета? он сказал. Няня:
— Спроси своего отца, — сказал он. Мальчик подошел к отцу и сказал:
«Отец, отец, где моя золотая монета?» он сказал. Отец:
«Эй, мой мальчик, он остался на пастбище, возьми своего мула и верни его», — сказал он.
Мальчик тотчас же оседлал мула, оседлал его и поскакал к пастбищу. День закончился. Когда он вышел на луг, он увидел маленькую старушку, играющую с детской золотой соккой. Когда мальчик увидел старуху, он испугался и хотел повернуть назад, но не сводил глаз с золотой соки. От стоящей там старухи:
«Отдай мне мою возлюбленную», — попросил он. Бедная старуха:
«Эй, мальчик, я сама умирающая старуха, я не могу увести твоего любовника». — Слезь с лошади, — сказал он. Мальчик боялся старухи слезть с коня:
— Возьми, говорю, — сказал он, поднося сверток ближе к старухе. Старуха снова сказала:
— Я сам умираю, я не могу принести тебе сокку, вот, возьми сам, — сказал он, убирая сокку. Мальчик убежал с золотой монетой. Старуха смело встала и погналась за мальчиком. Мальчик убежал. Старуха бросилась в погоню. Ола устал, и бедная старушка попыталась догнать мальчика. После вечера почти рассвело. Перед мальчиком выделялся хорошо одетый осел. Мальчик оставил там осла и убежал на ослике. Осёл тоже устал, и старуха устала. Впереди мальчика выскакал хороший конь, оседланный. Мальчик слез с осла и снова убежал. Ялмогиз гонится за старухой. В тот день лошадь устала, пробежав до вечера. Старушка Ялмогиз снова пытается завести ребенка. Перед мальчиком вышел хорошо снаряженный верблюд. Мальчик оставил там лошадь и убежал на верблюде. Старуха бросилась в погоню. В тот день верблюд устал после ночной прогулки, устала и старуха. Когда он куда-то шел, то встречал на пути много стад. Мальчик оставил здесь верблюда и вошел в стадо, чтобы покататься, но ни один из них не сел на него. В глазах мальчика появился теленок. Мальчик тут же пошел и убежал на теленке. Он убежал утром, а было уже поздно, и он стал темным говгумом. Старуха сказала, что этого достаточно. Когда теленок открыл рот и выдохнул, туман опустился. Бедная старушка потеряла мальчика из виду. Теленок отнес мальчика к поясу горы. Мальчик упал на теленка и попытался привязать его ремнем. К тельцу:
«Не связывайте меня, я никуда не пойду, я вас провожу», — сказал он. Он вскрыл желудок ребенка и съел из дома хлеб, обернутый вокруг его талии.остальное он положил себе на спину. Здесь теленок спал с мальчиком, а после вечера рассвело. Теленок пошел в гору пастись. Когда он взглянул на гору, на другой стороне горы была большая крепость, окруженная садами. Король приезжал сюда каждое лето на охоту. Теленок пасся и попал в крепость этого царя. У царской дочери было сорок служанок, все они были веселые девушки. Они увидели теленка. Надели на него плащ и стали играть во дворе из стороны в сторону. Пока королевна сидела в своей постели и смотрела на все это, пришли служанки:
«Ты тоже катаешься на теленке», — сказали они. Дочь царя удостоилась чести оседлать теленка:
«Пусть катаются и играют, а я посижу здесь и посмотрю», — сказал он. Служанки снова:
«Добыча полезных ископаемых — это слишком»
«Да, давай попробуем покататься», — сказал он, садясь на теленка. Теленок ползает то с одной стороны головы, то с другой. Дочь короля:
«Да, это очень нежный теленок», — сказал он, прогуливаясь на теленке до вечера. Когда день был поздним, теленок подбежал к воротам, открыл одну пасть и выдохнул. Опустился туман, и королевны не было видно служанкам. Король тельцов взял свою дочь, перешел через гору и привел ее к своему другу:
— Вот, я привел тебе эту девушку. Теперь убей меня, закопай мои два глаза в одном месте, все мое тело в одном месте, — сказал он. Мальчик выслушал слова теленка и зарезал теленка. Он похоронил все свое тело в одном месте, два глаза в одном месте. Когда мальчик и девочка проснулись на следующий день, два глаза теленка были белыми, а все тело — добрым ярдом. Внутрь равота укладывают различные вышитые ковры, изготовленные с использованием различного оборудования. Девочка и мальчик жили дружно. Молодой человек вывел двух своих борзых на охоту. Он отправился на охоту и подошел к берегу реки. Он посмотрел и увидел изможденную старуху, стоящую на берегу реки. Ялмогиз увидела мальчика, убежала и упала в воду. Для детей:
«Возьми эту старуху, не отпускай ее!» он сказал. В зависимости от ребенка:
«Мы идем в воду, не радуйся, если кровь пойдет на поверхность воды, плачь, если выйдет гной», — сказала бедная старушка и упала в воду.
По прошествии длительного времени на поверхности воды появился гной. Ребенок плачет, увидев гной. На поверхности воды тут же выступила кровь, и вся вода в реке окрасилась в красный цвет. Когда мальчик обрадовался, старуху потащили за две ноги старухи. Враг мальчика умер и, радуясь, вернулся домой. Он смотрит на гостей дома. Царь пришел со своими чиновниками на поиски своей дочери. Царь был счастлив и выдал свою дочь замуж за мальчика со свадебными очками и посадил его на свой трон. Однажды родители мальчика искали своего сына и пришли в это место. Старик и старуха, увидев своего ребенка, добившегося такого счастья, успели найти добрую невесту и добились своего.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 3
  1. Аноним

    Зур ертак екан :idea: :idea:

  2. Аноним

    Зур ертак екан :idea: :idea:

  3. Аноним

    ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: