Kasb-hunar haqida maqollar

Kasb-hunar haqida maqollar

Barakat — mag’izda,
Hunarli qo’l — og’izda.

Aql ko’pga yetkazar,
Hunar — ko’kka.

Behunaming hunari — yalqovlik.

Bir yigitga yetmish hunar oz.

Bir yigitga qirq hunar oz.

Bol tutgan barmog’ini yalar,
Hunari bor — ermagini.

Dorboz dordan o’lar,
Morboz — mordan.

Joni borning g’ami bor,
Kasbi-kori nomi bor.

Zehn qo’ysa, ong qo’nar,
Hunar ortsa, ish unar.

Ilmsizga ishonch yo’q,
Hunarsizga quvonch yo’q.

Ilm-u hunar yelga emas, elga.

Yigit husni — hunar.

Kasb—kasb, tubi—nasib.

Kasbning yomoni yo’q.

Meros moli to’zadi,
Merosli hunar o’zadi.

Miltiq ko’targan bilan ovchi bo’lmas,
Dag’dag’a solgan bilan — dovchi.

Mulla bilganin o’qir,
Bo’zchi bilganin to’qir.

Mulla bilganin o’qir,
Tovuq ko’rganin cho’qir.

Mulla bo’lsang, takror qil,
Dehqon bo’lsang, shudgor qil.

Oz-oz o’rganib usta bo’lur.

Ota kasbi — davlat kasbi.

Ota hunari — bolaga meros.

Otolmagan ovchi yoyidan ko’rar.

Piligi yo’q chiroq yonmas,
Biligi yo’q yigit yaramas.

Tasbeh ag’darganning bari mulla emas,
Tayoq tutganning bail cho’pon emas.

Tekin boylik axtarguncha,
O’zingga bop hunar top.

Tikansiz gul bo’lmas,
Mashaqqatsiz — hunar.

Tikkan chevar emas,
Bichgan — chevar.

Usta, ishni qilar puxta.

Usta ko’rmagan shogird
Har maqomga yo’ig’alar.

Ustadan shogird o’zar.

Ustani shogird sindirar,
Pistani — po’choq.

Ustoz ko’rgan xat tank.

Ustozsiz shogird — jonsiz kesak.

Uchqundan qo’rqqan temirchi bo’lmas.

Chechanning — tili,
Chevarning — qo’li.

Chumchuq so’ysa ham, qassob so’ysin.

Shayxning hunari bo’lmasa, xonaqoh tang.

Shogird ustadan o’tmasa, ish yitar.

Shogirdiga tosh bergan tosh olar,
Bosh bergan bosh olar.

Shogirding oqil bo’lsa, boshingda toj,
Shogirding erka bo’lsa, boshga tayoq.

Shogirdning befarosati
Ustozni muttaham qilar.

Er yigit deb kim aytar,
Yovda yalov yiqmasa.

Chechanhgin kim maqtar,
Dovda uni chiqmasa.

Er ko’rki — bilik,
Suyak ko’rki — ilik.

Yuz tuman oltindan hunar yaxshi.

Yuz hunarni chala bilgandan
Bir hunarni to’la bil.

Yuzga kirsang ham, hunar o’rgan.

Yamoqchining ishini suvoqchi bilmas.

Yaxshi bilsang ishingni,
Yaxshilar silar boshingni.

O’lmagan — qo’shiqchi,
Erinmagan — eshikchi.

O’nga olgin, birga sot,
Oting chiqsin savdogar.

O’rganish — bir hunar,
O’rgatish — ikki hunar.

Qaig’aning hunari bo’lsa, tezak yemasdi.

Qattiq baqirgan bilan qo’shiqchi bo’lmas.

Qiz bilagini shimarar,
Turli ipakhimarar.

Qizning ko’rki — noz,
Yigitning ko’rki — hunar.

Qirsiz yer bo’lmas,
Hunarsiz — er.

Qunt bilan o’rgan hunar,
Hunardan rizqing unar.

Qo’yingni qassobga so’ydir,
O’likni murdasho’ga yuvdir.

Qo’yni qassob so’ysin,
Oshni oshpaz pishirsin.

Qo’li hunarsiz — non gadoyi.

Har ish o’z ustasidan qo’rqar.

Har ishning bir ustasi bor,
Har ustaning bir ustozi bor.

Har kasbning o’z gashti bor.

Har kimning ishi emas uloq ulamoq,
Madrasaga borib tuproq yalamoq.

Har kimning kasbi — o’ziga.

Har hunarning o’z siri bor,
Har ishning o’z yeri bor.

Hunar oshatar,
Mehnat yashnatar.

Hunar — bir, pardoz — qirq.

Hunar bo’lsa qo’lingda,
Non topilar yo’lingda.

Hunar — zar, hunarsiz — xar.

Hunar oshxo’rga osh berar,
Nonxo’rga — non.

Hunar — oqar buloq,
Ilm — yonar chiroq.

Hunar tagida hunar bor.

Hunar — tuganmas xazina.

Hunar to’yg’izar,
Ot mindirib, to’n kiygizar.

Hunar, hunardan unar.

Hunari borning oltin bilagi bor.

Hunari yo’q kishidan
Bigizi bor yamoqchi yaxshi.

Hunari yo’q kishining,
Mazasi yo’q ishining.

Hunari yo’q erkakdan ignasi bor xotin yaxshi.

Hunarli yigit — mevali daraxt.

Hunarli kishi och qolmas.

Hunarli moy oshar,
Hunarsiz loy oshar.

Hunarli er xor bo’lmas,
Do’st-dushmanga zor bo’lmas.

Hunarli o’lmas,
Hunarsiz kun ko’rmas.

Hunarlining hunari
Murodiga yetkazar.
Hunarsizning yurari
Qaro yerga yetkazar.

Hunarmandning noni — butun.

Hunarni o’rgan,
O’rganda, chiran.

Hunarni o’rganib qo’ysang,
Sendan osh-non tilamaydi.

Hunarsiz tezdan, hunarli xez yaxshi.

Hunarsizning qirqimi uzun,
Hunarlining — bichimi.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz