Kasb-hunar haqida maqollar

Kasb-hunar haqida maqollar

Barakat — mag’izda,
Hunarli qo’l — og’izda.

Aql ko’pga yetkazar,
Hunar — ko’kka.

Behunaming hunari — yalqovlik.

Bir yigitga yetmish hunar oz.

Bir yigitga qirq hunar oz.

Bol tutgan barmog’ini yalar,
Hunari bor — ermagini.

Dorboz dordan o’lar,
Morboz — mordan.

Joni borning g’ami bor,
Kasbi-kori nomi bor.

Zehn qo’ysa, ong qo’nar,
Hunar ortsa, ish unar.

Ilmsizga ishonch yo’q,
Hunarsizga quvonch yo’q.

Ilm-u hunar yelga emas, elga.

Yigit husni — hunar.

Kasb—kasb, tubi—nasib.

Kasbning yomoni yo’q.

Meros moli to’zadi,
Merosli hunar o’zadi.

Miltiq ko’targan bilan ovchi bo’lmas,
Dag’dag’a solgan bilan — dovchi.

Mulla bilganin o’qir,
Bo’zchi bilganin to’qir.

Mulla bilganin o’qir,
Tovuq ko’rganin cho’qir.

Mulla bo’lsang, takror qil,
Dehqon bo’lsang, shudgor qil.

Oz-oz o’rganib usta bo’lur.

Ota kasbi — davlat kasbi.

Ota hunari — bolaga meros.

Otolmagan ovchi yoyidan ko’rar.

Piligi yo’q chiroq yonmas,
Biligi yo’q yigit yaramas.

Tasbeh ag’darganning bari mulla emas,
Tayoq tutganning bail cho’pon emas.

Tekin boylik axtarguncha,
O’zingga bop hunar top.

Tikansiz gul bo’lmas,
Mashaqqatsiz — hunar.

Tikkan chevar emas,
Bichgan — chevar.

Usta, ishni qilar puxta.

Usta ko’rmagan shogird
Har maqomga yo’ig’alar.

Ustadan shogird o’zar.

Ustani shogird sindirar,
Pistani — po’choq.

Ustoz ko’rgan xat tank.

Ustozsiz shogird — jonsiz kesak.

Uchqundan qo’rqqan temirchi bo’lmas.

Chechanning — tili,
Chevarning — qo’li.

Chumchuq so’ysa ham, qassob so’ysin.

Shayxning hunari bo’lmasa, xonaqoh tang.

Shogird ustadan o’tmasa, ish yitar.

Shogirdiga tosh bergan tosh olar,
Bosh bergan bosh olar.

Shogirding oqil bo’lsa, boshingda toj,
Shogirding erka bo’lsa, boshga tayoq.

Shogirdning befarosati
Ustozni muttaham qilar.

Er yigit deb kim aytar,
Yovda yalov yiqmasa.

Chechanhgin kim maqtar,
Dovda uni chiqmasa.

Er ko’rki — bilik,
Suyak ko’rki — ilik.

Yuz tuman oltindan hunar yaxshi.

Yuz hunarni chala bilgandan
Bir hunarni to’la bil.

Yuzga kirsang ham, hunar o’rgan.

Yamoqchining ishini suvoqchi bilmas.

Yaxshi bilsang ishingni,
Yaxshilar silar boshingni.

O’lmagan — qo’shiqchi,
Erinmagan — eshikchi.

O’nga olgin, birga sot,
Oting chiqsin savdogar.

O’rganish — bir hunar,
O’rgatish — ikki hunar.

Qaig’aning hunari bo’lsa, tezak yemasdi.

Qattiq baqirgan bilan qo’shiqchi bo’lmas.

Qiz bilagini shimarar,
Turli ipakhimarar.

Qizning ko’rki — noz,
Yigitning ko’rki — hunar.

Qirsiz yer bo’lmas,
Hunarsiz — er.

Qunt bilan o’rgan hunar,
Hunardan rizqing unar.

Qo’yingni qassobga so’ydir,
O’likni murdasho’ga yuvdir.

Qo’yni qassob so’ysin,
Oshni oshpaz pishirsin.

Qo’li hunarsiz — non gadoyi.

Har ish o’z ustasidan qo’rqar.

Har ishning bir ustasi bor,
Har ustaning bir ustozi bor.

Har kasbning o’z gashti bor.

Har kimning ishi emas uloq ulamoq,
Madrasaga borib tuproq yalamoq.

Har kimning kasbi — o’ziga.

Har hunarning o’z siri bor,
Har ishning o’z yeri bor.

Hunar oshatar,
Mehnat yashnatar.

Hunar — bir, pardoz — qirq.

Hunar bo’lsa qo’lingda,
Non topilar yo’lingda.

Hunar — zar, hunarsiz — xar.

Hunar oshxo’rga osh berar,
Nonxo’rga — non.

Hunar — oqar buloq,
Ilm — yonar chiroq.

Hunar tagida hunar bor.

Hunar — tuganmas xazina.

Hunar to’yg’izar,
Ot mindirib, to’n kiygizar.

Hunar, hunardan unar.

Hunari borning oltin bilagi bor.

Hunari yo’q kishidan
Bigizi bor yamoqchi yaxshi.

Hunari yo’q kishining,
Mazasi yo’q ishining.

Hunari yo’q erkakdan ignasi bor xotin yaxshi.

Hunarli yigit — mevali daraxt.

Hunarli kishi och qolmas.

Hunarli moy oshar,
Hunarsiz loy oshar.

Hunarli er xor bo’lmas,
Do’st-dushmanga zor bo’lmas.

Hunarli o’lmas,
Hunarsiz kun ko’rmas.

Hunarlining hunari
Murodiga yetkazar.
Hunarsizning yurari
Qaro yerga yetkazar.

Hunarmandning noni — butun.

Hunarni o’rgan,
O’rganda, chiran.

Hunarni o’rganib qo’ysang,
Sendan osh-non tilamaydi.

Hunarsiz tezdan, hunarli xez yaxshi.

Hunarsizning qirqimi uzun,
Hunarlining — bichimi.


Баракат — в ядре,
Умелая рука во рту.
Ум передает многое,
Крафт — синий.
Профессия бегунаминга — лень.
Молодой человек имеет менее семидесяти профессий.
Сорок профессий для молодого человека меньше.
Он облизывает палец,
У него есть профессия — его хобби.
Дорбоз умирает от голода,
Морбоз — мордан.
В душе тоска,
У него есть профессиональное имя.
Когда ты думаешь, твой разум падает,
Вместе с профессией растет и работа.
В невежестве нет веры,
Нет радости для неопытных.
Наука и профессия не для ветра, а для ветра.
Йигит хусни – это профессия.
Профессия — профессия, дно — судьба.
В профессии нет ничего плохого.
Наследство изнашивается,
Унаследованная профессия пройдет.
Нельзя быть охотником с ружьем,
С угрозой — довчи.
Прочтите то, что знает мулла,
Дайте знать спойлеру.
Прочтите то, что знает мулла,
Курица — это то, что вы видите.
Если ты мулла, повтори,
Если ты фермер, паши.
Вы станете мастером, учась понемногу.
Профессия отца — государственная профессия.
Ота хунари — болага мерос.
Безоружный охотник видит из лука.
Лампа без лампы не горит,
Невежественный молодой человек непослушен.
Не всякий, кто четки вертит, мулла,
Поручительство палки не пастух.
В поисках свободного богатства,
Найдите себе работу.
Не будет цветка без шипов,
Трудолюбие – это профессия.
Тиккан чевар эмас,
Бичган — чевар.
Мастер аккуратно выполняет свою работу.
Ученик, который не видел мастера
Они идут на каждую позицию.
От мастера к ученику.
Мастер сломлен учеником,
Фисташка — это скорлупа.
Танк с буквой, который увидел учитель.
Ученик без учителя — безжизненный кусок.
Не будет кузнеца, боящегося искр.
чеченский язык
Рука Чевара.
Даже если зарежут воробья, пусть его убьет мясник.
Если у шейха нет профессии, то ханака тан.
Если студент не сдаст мастеру, работа будет потеряна.
Дающий камень ученику получает камень,
Тот, кто дает, возьмет голову.
Если твой ученик мудр, венец тебе на голову,
Если ваш ученик мужчина, держитесь головы.
Невежество ученика
Он обвиняет учителя.
Кто сказал, что муж — молодой человек,
Если пламя не падает во дворе.
Чечангин, который хвалит,
Если он не выйдет.
Пейзаж — знание,
Костный мозг – это костный мозг.
Сто районов лучше золота.
Так как он знал сто профессий
Изучите торговлю в полном объеме.
Даже если вы получите по лицу, вы научились ремеслу.
Штукатур не знает работы латателя.
Если ты хорошо знаешь свою работу,
Хорошие будут качать вам голову.
Бессмертный — певец,
Не растаял — швейцар.
Возьми, продай вместе,
Стреляйте в торговца.
Учёба – это профессия,
Учитель – это две профессии.
Если бы у него было ремесло, он бы не ел быстро.
Не будет певца с громким криком.
Девушка трет запястье,
Разные ипахимарар.
Красота девушки флиртует,
Красота молодого человека – это профессия.
Нет места без земли,
Неумелый — муж.
Усердно изучил профессию,
Зарабатывайте на жизнь своим ремеслом.
Зарежь своих овец у мясника,
Он смывает мертвых в труп.
Пусть мясник убьет овцу,
Пусть повар варит суп.
Рука неумелая — нищий хлеба.
Каждое дело боится своего хозяина.
В каждом деле есть хозяин,
У каждого мастера есть наставник.
У каждой профессии свой путь.
Не каждому по плечу убить козла.
Иди в медресе и лизни землю.
Профессия у каждого своя.
В каждой профессии есть свой секрет,
У каждой работы есть свое место.
Хунар Ошатар,
Труд процветает.
Профессия — одна,макияж — сорок.
Если у тебя есть профессия,
Хлеб в пути.
Профессия — кости, неквалифицированная — кости.
Профессия дает повару суп,
Булочнику — хлеб.
Профессия — струящаяся весна,
Наука — это горящая лампа.
Есть профессия под профессией.
Ремесло – это неисчерпаемый клад.
Профессиональное питание,
Он ездит на лошади и носит пальто.
Ремесло, ремесло унар.
У крафт-бара золотое запястье.
От того, у кого нет профессии
Я хочу патч.
Неквалифицированный человек,
Безвкусная работа.
Женщина с иголкой лучше, чем мужчина без профессии.
Умелый юноша — фруктовое дерево.
Умелый человек голодным не останется.
Профессиональное масло увеличивает,
Необработанная глина растет.
Профессиональная земля не будет презираема,
Это не составит труда ни другу, ни врагу.
Профессиональное бессмертие,
Без профессии он не проживет.
Ремесло мастера
Доставляет Мураду.
Прогулка неквалифицированного
Черный опускает его на землю.
Хлеб ремесленника целый.
Изучил торговлю,
Когда научишься, чиран.
Если ты научишься ремеслу,
Он не просит у тебя хлеба.
Неумелые быстрые, умелые ежи хороши.
Волосы неумелых длинны,
Форма поделки.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 9
 1. Аноним

  :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :?: :?: :???: :???: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :oops: :o :razz: :roll: :sad: :shock: :smile: :twisted: :smile: :x :| :| :idea: :grin: :cry: :cry: :arrow: :cool: :?: :!: :???: :???: :!: :!: :!: :!: :!: :?:

 2. Аноним

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :grin: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:komron

 3. Аноним

  Yomon

 4. Аноним

  ;-) ;-) ;-) ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: ;-) :mrgreen: :lol:

 5. Аноним

  :mrgreen: :???: :???: :???: :arrow: :???:

 6. Leyla

  :idea: ;-) :idea: :idea: :idea: :grin:

 7. Ruxshona

  :grin: :idea:zor
  ;-) :twisted: :razz: :!: :mrgreen:

 8. Duyezade

  :idea: :idea: :idea: :idea:

 9. Аноним

  Hello Uzbekistan

Комментарии закрыты.