Sartaroshlik san’ati haqida juda qiziqarli ma’lumotlar

Sartaroshlik san’ati haqida juda qiziqarli ma’lumotlar

Yer yuzida insoniyat paydo bo’lishi bilan turli hil kasblar ham vujudga kela boshlagan. Qadimdan paydo bo’lgan kasblar insonlar tomonidan asrlar osha takomillashtirilib borilgan. O’tmish davrlaridan to hozirgi kunga qadar yashab kelayotgan hamma kasblar insonlar foydasi uchun hizmat qilib kelmoqda. Bugungi maqolamiz orqali shu kabi kasblardan biri bo’lgan sartaroshlikning siz bilgan va bilmagan qirralarini ochib beramiz.

Imidj

Har bir insonning boshqalarga o’xshamaydigan, o’zgalardan ajralib turadigan biror jihati bo’ladi. Bunday jihatlar sirasiga tashqi ko’rinishni ham misol qilib keltirsak bo’ladi. Har kim u erkak yoki ayol bo’lishidan qat’iy nazar o’ziga hos ko’rinish sohibi bo’ladi. Tashqi ko’rinishning boshqalar e’tiborini tortadigan qismi bu albatta, sochlardir. Sochlarning betakror ko’rinishi va o’ziga xosligida esa sartaroshlarning alohida o’rni bor. Har bir sartarosh biror bir “san’at asari” yaratishda o’z mijozining yuz tuzilishi, rangi, uslubiga e’tibor beradi, undan so’nggina kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda o’z ishini bajaradi.

 

Sartaroshlik san’ati haqida juda qiziqarli ma’lumotlar
Qiziqarli fakt

“Sartarosh” so’zi ilk bor Germaniyada paydo bo’lgan bo’lib, nemischa “peruckenmacher” ya’ni “usta turmak yasovchi” so’zlaridan kelib chiqqan. O’sha davrlarda mamlakatda faqatgina erkak sartaroshlar bo’lib, ular faqat erkaklar uchun hizmat ko’rsatishgan. Ayollardan faqatgina saroylarda yashovchi aslzoda xonimlargagina mahsus sartaroshlar hizmat qilishgan, oddiy ayollarga esa sartarosh hizmatidan foydalanish mumkin bo’lmagan.

 

Sartaroshlik san’ati haqida juda qiziqarli ma’lumotlar
Sartaroshlik etikasi…

Sartaroshlar rioya qilishi lozim bo’lgan qoidalar:

-tozalik;

-xushmuomalalik;

-e’tiborlilik;

-ijodkorlik;

-tezkorlik;

-halollik;

 

Sartaroshlik san’ati haqida juda qiziqarli ma’lumotlar
Har bir sartaroshning o’ziga hos uslubi bo’ladi. Ko’pincha mijozlar doimiy ravishda bitta sartarosh hizmatidan foydalanadi. Chunki o’sha sartaroshning uslubi, muomalasi mijozlar ko’nglidan joy olgan bo’ladi. Bunday e’tirofga sazovor bo’lish uchun sartaroshdan kasbiy malaka talab etiladi. Sartaroshlar har kuni turli hil mijozlar bilan ishlashiga to’gri keladi. Ular orasida turli kasb egalari, turli yosh va jins vakillari bo’ladi. Ko’pchilik mijozlar ishdan so’ng, bo’sh vaqtlarida sartaroshga boradi va ba’zan shunaqa holatlarni kuzatamizki, insonlar o’z hayotidagi muammo va dardlarini sartaroshlarga aytib yengil tortishadi. Ulardan biron bir maslaxat olishni ham xohlashadi. Bunday vaziyatlarda hayotiy tajribga ega bo’lgan sartarosh bo’lsagina to’g’ri yo’l ko’rsatishi mumkin, aks holda bir kelgan mijoz ikkinchi marta bu sartaroshning dargohiga tashrif buyurishi dargumon…

 

Sartaroshlik san’ati haqida juda qiziqarli ma’lumotlar

Manba


С появлением человечества на земле стали появляться различные профессии. Профессии, появившиеся с древних времен, совершенствовались людьми на протяжении веков. Все профессии, живущие с прошлого по настоящее время, служили на благо людей. В сегодняшней статье мы раскроем известные и неизвестные аспекты парикмахерского искусства, которое является одной из таких профессий.

Изображение

У каждого человека есть какой-то аспект, который отличается от других. Среди таких аспектов можно привести пример внешнего вида. Каждый, независимо от того, мужчина он или женщина, имеет неповторимую внешность. Часть внешности, которая привлекает внимание окружающих, — это, безусловно, волосы. Парикмахерам принадлежит особая роль в неповторимом внешнем виде и неповторимости волос. Создавая «произведение искусства», каждый парикмахер обращает внимание на строение лица, цвет и стиль своего клиента, и только потом делает свою работу, исходя из своих профессиональных навыков.

Интересный факт

Слово «парикмахер» впервые появилось в Германии и происходит от немецких слов «peruckenmacher», что означает «мастер-парикмахер». В то время в стране были только мужские парикмахеры, и они оказывали услуги только мужчинам. Среди женщин парикмахерами обслуживались только знатные дамы, жившие во дворцах, а простые женщины не могли пользоваться услугами парикмахеров.

Парикмахерская этика…

Правила, которые должны соблюдать парикмахеры:

— чистота;

— вежливость;

— внимательность;

— креативность;

-скорость;

-честность;

У каждого парикмахера свой стиль. Часто клиенты пользуются услугами одного парикмахера постоянно. Потому что стиль и поведение этого парикмахера оценят клиенты. Чтобы получить такое признание, от парикмахера требуется профессиональная квалификация. Парикмахерам каждый день приходится работать с разными клиентами. Среди них представители разных профессий, разного возраста и пола. Большинство клиентов ходят к парикмахеру после работы, в свободное время, и иногда мы наблюдаем такие случаи, что люди избавляются от своих проблем и болей в своей жизни, рассказывая о них парикмахерам. Они также хотят получить от них совет. В таких ситуациях правильный путь может указать только парикмахер с жизненным опытом, иначе маловероятно, что клиент посетит эту парикмахерскую второй раз…

[mask_link]Источник[/mask_link]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz