Xurshid haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Xurshid haqida batafsil ma’lumotlar, tarjimai hol

Oʻzbek mumtoz adabiyoti bilan XX asr yangi adabiyotini bir-biriga bogʻlab turuvchi koʻpriklardan biri Shamsiddin Sharafiddin oʻgʻli Xurshiddir. U oʻzbek dramaturgiyasiga poydevor qoʻygan ijodkorlardan biri, shoir, yozuvchi, tarjimon va rejissyordir. Ana shu koʻp qirrali va samarali ijodiy faoliyati uchun 1941 yilda unga “Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatgan sanʼat arbobi” degan yuksak unvon berilgan.

Xurshid 1892 yili 10 mayda Toshkentdagi Kamolon mahallasida bogʻbon oilasida tavallud topdi. Eski maktab va madrasada tahsil oldi. 1905–1906 yillardan jadid adabiyotining navqiron namoyandalaridan biri sifatida qalam tebrata boshladi. U maʼrifatparvarlik ruhida “Eskilik va yangilik” degan dastlabki pyesasini, keyinroq “Orif va Maʼruf”, “Qora xotun”, “Kichik askar” kabi pyesalarini, “Layli va Majnun”, “Farhod va Shirin”, “Siyovush”, “Oybonu” singari musiqali drama va qator opera librettolarini yaratadi. Uning, ayniqsa, Alisher Navoiy dostonlari asosida yaratilgan ikki dramasi oʻz davrida juda mashhur boʻlgan.

Xurshid tarjimon sifatida ham samarali ijod qildi. Xususan, Shillerning “Qaroqchilar”, V. Shekspirning “Qora arab” (“Otello”), U. Hojibekovning “Arshin mol-olan” kabi mashhur asarlarini oʻzbek tiliga oʻgirdi. Shuningdek, Sharqning buyuk shoirlaridan biri Hofiz Sheroziyning yuzga yaqin gʻazalini ona tilimizga tarjima qildi. Bundan tashqari, u oʻzbek mumtoz adabiyotining yorqin namoyandalari Munis va Ogahiy kabi shoirlar devonlarini nashrga tayyorladi.

Xurshid yetuk gʻazalnavis shoirdir. Uning “Chorgoh”, “Girya”, “Bayot”, “Ushshoq”, “Segoh”, “Dugoh”, “Suvora” kabi kuylarga solingan ohangrabo sheʼrlari mashhur hofizlar tomonidan hamon ixlos bilan aytib kelinadi.

Mohir gʻazalnavis shoir, yetuk dramaturg va tarjimon Xurshidning ijodiy merosi boy, serqirra va sermazmun boʻlib, u hozir Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyida avaylab saqlanmoqda.

“Oʻzbek adiblari” (S. Mirvaliyev, R. Shokirova. Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti 2016) kitobidan


Хуршид, сын Шамсиддина Шарафиддина, является одним из мостов, соединяющих узбекскую классическую литературу с новой литературой ХХ века. Он один из основоположников узбекской драматургии, поэт, писатель, переводчик и режиссер. В 1941 году за эту разностороннюю и плодотворную творческую деятельность ему было присвоено звание «Заслуженный художник Узбекистана».

Хуршид родился 10 мая 1892 года в Камалонском районе Ташкента в семье садовника. Учился в старой школе и медресе. В 1905-1906 годах он начал писать пером как один из корифеев современной литературы. В просветительском духе он написал свою первую пьесу «Старое и новое», позже такие пьесы, как «Ариф и Маруф», «Кора хотун», «Кичик Аскар», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин». , «Сиёвуш», «Ойбону».Создает музыкальные драмы и ряд оперных либретто. Две его драмы, особенно по мотивам эпоса Алишера Навои, в свое время пользовались большой популярностью.

Хуршид также эффективно работал переводчиком. В частности, он перевел на узбекский язык такие известные произведения, как «Пираты» Шиллера, «Черный араб» В. Шекспира («Отелло»), «Аршин мол-олан» У. Ходжибекова. Он также перевел на наш родной язык около сотни газелей одного из великих поэтов Востока Хафиза Ширази. Кроме того, он подготовил к печати диваны таких поэтов, как Мунис и Огахи, видных представителей узбекской классической литературы.

Хуршид – опытный писатель-газель и поэт. Его мелодичные стихи на такие мелодии, как «Чоргох», «Гиря», «Байот», «Ушшак», «Сегох», «Дугох», «Сувора», до сих пор искренне читают известные хафизы.

Богато, богато и значимо творческое наследие Хуршида, искусного газелиста, поэта, состоявшегося драматурга и переводчика, бережно хранится в Государственном литературном музее имени Алишера Навои Академии наук Узбекистана.

Из книги «Узбекские писатели» (С. Мирвалиев, Р. Шокирова. Ташкент, издательство литературы и искусства им. Гафура Гулама, 2016 г.)

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: