Қушлар ҳақида шеърлар

Қушлар ҳақида шеърлар

Болалар учун қушлар ва паррандалар ҳақида сара шеърлар тўплами.

Майна

Абдулла Орипов шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Боғнинг қий-чувига қулоқ тутаман,
Бу ерда турфа хил қушлар айланар.
Саъва-ю қалдирғоч — ўзи бир жаҳон,
Ва лекин кўпайиб кетмиш майналар.

Бундай олғир қушни кўрмаганман ҳеч,
Бир чўқиб ўн қарар — тегар жонингга.
Унга фарқи йўқдир: кундузми ё кеч,
Дангал шерик бўлар дастурхонингга.

Юришини кўрсанг, олифта, сатанг,
Балки сепиб олган фаранг атрини.
Мусича ўзини эплайди аранг,
У-чи, ерга урмас сира қадрини.

Айни пишган чоғи боғингда кишмиш,
Эгалик қилади эккандай ўзи.
Яхшиям йўқ унда ўттиз икки тиш,
Яхшиям ҳамённи пойламас кўзи.

Улгурса ер юзин айларди тақир,
Сўнгра бир-бирин еб, топарди барҳам.
Дунёда инсофли қушлар кўп ахир,
Улар соясида яшар майна ҳам.

Бургут қисмати

Абдулла Орипов шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қулоққа чалинар гоҳи-гоҳида
Шундай бир ривоят, шундай бир ўгит:
Ночору ноилож қолган чоғида
Ўзини тошларга урармиш бургут.

Мен сенга илтижо қилурман, эгам,
Агар-чи тилимда шукронанг бисёр.
Меҳрингдан мосуво этма мени ҳам,
Дўстларга зор этма, душманларга хор.

Оқил бўлса ҳамки, бўлса-да нодон,
Розиман, берибсан фарзанд яратиб.
Қартайган чоғимда, тиланчисимон
Сен улар қўлига қўйма қаратиб.

Кулбаи вайронам етар менга, бас,
Яшайман сабрнинг кошонасида.
Илоё, бош эгиб юрмайин бесас
Такаббур зотларнинг остонасида.

Қарайман сарғайган тунд қуёшимга,
Секин оғиб борар умрнинг туни.
Магар раҳм этмасанг, тушсин бошимга,
Майли, ўша ночор бургутнинг куни.

Чумчуқ болалари

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Печканинг карнайига,
Чумчуқ уя қурибди.
Мўраласам фойдаланилмоқда, Болалари турибди.
Ёқсак агар печкани, яшаш
умри тугар.
Шундай қолдирмай буни,
Ўйлай бошладим тадбир.
Сўнг уларни авайлаб,
Карнай ичидан олдим.
Хавфсизроқ даволаш қўйиб,
Тагига хашак солдим.
Уларга овқат бериб,
Қарай оламан ўзим.
Бирдан шуларни ўйлаб,
Ёришиб кетди юзим! …

Лайлак

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Лайлаквой келиб кўклам,
Учиб келди жанубдан.
“Ўлкамга хуш келибсан,
Сени кутардик кўпдан.
Ўзингга ошён қуриб,
Парваришла болангни.
Атрофга сезгир бўлиб,
Баландроқ қур уянгни.
Доим эхтиёт бўлсанг,
«Рогатка» ли боладан.
Қўлига тушиб қолсанг,
Фойда ёъқ ох-ноладан.
Қанот
ёз эмин -эркин, Булутдан хам баланд уч.
Унутма бизни лекин,
чунки дўстлик, асл куч! »

Қарға ва ёнғоқ

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Кеч куз эди, шудгорда,
Бир қаргъа юрар эди.
Из қолдириб хар жойда,
Ненидир излар эди.
Бир оз вақт ўтгач қаргъа,
Тумшугъини кўтарди.
Қаргъанинг тумшугъида,
Битта ёнгъоқ турарди.
Ёнгъоқни илинжида,
Қаргъа томон «от солдим».
Борсам қаргъа осмонда,
«Ош бўлсин» дея қолдим!

Қушлар куз фаслида

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Қушлар учиб кетдилар,
Узоқ мамлакатларга.
Яна ортга қайтишар,
Бахор келса бизларга.
Айний кўклам пайтида,
Улар қайтган бўлади.
Сайроқи товушларга,
Бутун олам тўлади.
Хозирча, майли, зерикарли,
Кеч қолманглар сафардан.
Манзилни «ёзиб» олинг,
Шошиб қолманг қайтганда!

Олмахон ва зағизғон

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Тинмай ёнгъоқ йигъибди,
Ёзу-кузда олмахон.
Фақат ўйнаб кулибди,
Ялло қилиб, загъизгъон.
Олмахонни Загизгъон,
Роса мазах қилибди.
Жигъига тегиб хар он,
Жуда хафа қилибди.

Сўнгра ёз ва куз ўтиб, Қахратон қиш келибди.
Загъизгъонни қорни хўп,
Карнай-сурнай чалибди.
Борай деса дўсти ёъқ,
Роса боши қотибди.
Хаттоки у бечора,
Касал бўлиб қолибди.
Шифтга қадаб, нурсиз кўзин,
Ётар эди загъизгъон.
Загъизгъоннинг бетоблигин,
Эшитибди олмахон.
Олмахон загъизгъондан,
Хабар олиб турибди.
Бир оз ўтгач, загъизгъон,
Согъайиб хам кетибди.
Загъизгъон дўст қадрига,
Шундагина етибди.
Загъизгъон олмахондан,
Кечиришин сўрабди.
Олмахон загъизгъонга:
«Хўп, мен кечирдим» дебди.
Шундан кейин икковлон,
Бир умр дўст бўлибди.
Қиссадан хисса қилсам,
Мехнатнинг таги рохат.
Дўстларим, эртагим хам,
Тугабди-ку, нихоят!

Турналар

Содиқжон Иноятов шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Куз келди, ўхшаганча
Майин, дилхуш навога.
Турналарнинг «қур-қури»
Таралмоқда ҳавога.
Ана, улар тўпланиб
Кетмоқ учун жанубга,
Марварид мунчоқлардай
Тизилдилар бир ипга.
Қушлар иссиқ ўлкани
Кўзлаб йўлга шайланар.
Аммо дилгир, бетоқат,
Давра ясаб айланар.
Мен қушларга тикилиб
Илғаб олдим бир маъни:
Юрт меҳри турналарни
Қўйвормасди кетгани.

Лайлак келса

Сафо Очил шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Лайлак келса
Ёз бўлади.
Чўмилишга
Соз бўлади.
Лайлакларга
Минг-минг раҳмат.
Уларга тош
Отма, Аҳмад.
Сен тош отсанг,
Мен тош отсам,
Келмас лайлак.
У келмаса,
Келмайди ёз.
Ёз келмаса,
Сира бўлмас
Умримиз соз!
«Гулгина» китобидан олинди

Мени кечир хўрозим

Зулфия Мўминова шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Хўрозимни чўмилтирдим,
Совунлаб қўлим толди.
Хўрозимга ёқмади бу,
Даканглаб қочиб қолди.
Тоби қочди хўрозимни,
Шжамоллаб қолдимикан?.
Мажбурлаб чўмилтирганимни
Кўнглига олдимикин?.
Дарҳол дўхтирга кўрсатдик,
Дўхтир дори ичирди.
Тонгда шодон қичқирди у,
Демак мени кечирди.

Хўрознинг саломи

Зулфия Мўминова шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Ўғри-ўғри деяверманглар,
Рос тдан ўғри бўлади.
Бу кетишда ўғри тулки
Қачон тўғри бўлади?.
Гар кўрсангларТулкижонга
Бир илиқ калом денглар.
Юрган бўлса у обкетган
Товуқларга салом денглар.

Олақанотнинг полапонларига насихати

Турсунбой Адашбоев шеъри

Шеърни очиш / Ёпиш»]
Насибанг боғу роғда,
Азизим, полапоним.
Лочинлар ҳам лол қолсин,
Жонингга пайванд жоним.
Бургутлардай ёвқур бўл!
Барча гап аҳилликда.
Пайтин топиб, бехосдан
Ўлжангга ташлан тикка!
Қораялоқ, Қарқуноқ,
Қарға билан Ҳаккалар —
Улар ўғри, инидан
Қувиб чиқинг яккалаб.
Ўжарлик, муттаҳамлик
Фақат бизга ярашар,
Буни айни замонда
Ботирлик деб санашар.
Мевазор боғни кўриб,
Кўзинглар тўрт бўлади.
Олмурутни чўқиманг,
Бандлари мўрт бўлади.
Татиб кўринг майлига
Меванинг ҳар хилига,
Танлаб энглар, илтимос,
Энг ширин, сарҳилини.
Чилги билан узумни
Шингилида қолдирманг,
Гилос, хурмо, нокларни
Чумчуқларга олдирманг.
Олғирларнинг ҳамиша
Олчи турар ошиғи,
Бўлманг асло қушларнинг,
Сиз ялама қошиғи.
Олақанот дейдилар,
Ота-бобонг отини.
Ўтирмагин, болажоним,
Мусичадай тортиниб…Сборник стихов о птицах и птицах для детей.

Майна

Стихотворение Абдуллы Орипова
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я слушаю шум сада,
Здесь летают самые разные птицы.
Ласточка — это целый мир,
И еще заросшие шахты.

Я никогда не видел такой тяжелой птицы,
Десять решений одним махом.
Ему все равно: день или ночь,
Дангал будет вашим партнером за столом.

Если вы видите, как он идет, лифт, сатанга,
Может быть, запах фарангов, которым ты побрызгал.
Музыка еле бьет сама себя,
Он никогда не упадет на землю.

В то же время спелый изюм в саду,
Ему принадлежит то, что он сеет.
Во всяком случае, в нем тридцать два зуба,
Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

Если бы он мог, земля была бы лысой,
Потом они съели друг друга и исчезли.
В мире много честных птиц,
Они тоже живут в тени.

[/спойлер]

Судьба орла

Стихотворение Абдуллы Орипова
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Время от времени звенит в ушах
Такое повествование, такая проповедь:
Когда беспомощен
Орел, бьющийся о скалы.

Умоляю тебя, мой господин,
Спасибо за ваш язык.
Не лиши меня своей милости,
Не притесняй друзей, презирай врагов.

Хоть мудрый, хоть глупый,
Я согласен, вы родили ребенка.
Когда я состарюсь, я нищий
Вы сосредотачиваетесь на том, чтобы положить их в свои руки.

Я разрушу хижину, так что
Я живу в мире терпения.
Илойо, не склоняй голову
На пороге наглые люди.

Я смотрю на свое желтоватое темное солнце,
Ночь медленной жизни.
Если не помилуешь, пусть упадет мне на голову,
Что ж, день того беспомощного орла.

[/спойлер]

Воробьиные дети

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
К динамику духовки,
Воробей построил гнездо.
Я ищу работу.
Если тебе нравится печь, живи
умри тугар.
Не покидая его,
Я стал думать об этом событии.
Тогда наблюдайте за ними внимательно,
Я взял его изнутри динамика.
Оставив более безопасное лечение,
Подкладываю сено.
Кормить их,
Я вижу сам.
Вдруг задумавшись об этом,
Мое лицо загорелось! …

[/спойлер]

Аист

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Лайлаквой пришла весна,
Он прилетел с юга.
«Добро пожаловать в мою страну,
Мы долго ждали вас.
Построй себе кухню,
Позаботьтесь о своем ребенке.
Будучи чувствительным к окружающей среде,
Просыпайтесь выше.
Если ты всегда осторожен,
Из «рогатки» мальчика.
Если ты попадешь в его руки,
Нет смысла стонать.
Крыло
лето свободное, три высоко над облаками.
Помните нас, но
ведь дружба — это настоящая сила! »

[/спойлер]

Вороны и грецкие орехи

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Была поздняя осень, в пашне,
Ворона шла.
Везде оставляя след,
Ненидир последовал бы за ним.
Через некоторое время ворона,
Он поднял нос.
В клюве ворона,
Был один орех.
Ищет орехи,
«Я поскакал» к вороне.
Если я пойду, ворона в небе,
Я сказал: «Давайте есть суп!»

[/спойлер]

Птицы осенью

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Улетели птицы,
В дальние страны.
Они снова возвращаются,
Когда к нам приходит весна.
Той же весной,
Они вернутся.
Под странные звуки,
Вся вселенная наполнена.
А пока, ну скучно,
Не опаздывайте на поездку.
Адрес «Запись»,Не спешите назад!

[/спойлер]

Алмахан и Загызгон

[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Он продолжал собирать грецкие орехи,
Летом и осенью.
Просто играя и смеясь,
Ялло и Загызгон.
Алмаханни Загизг’он,
— пошутила Роза.
Каждый момент, когда ты прикасаешься к джигу,
Он был очень расстроен.

Потом пришло лето и осень, и пришла зима.
Брюхо ворона,
Зазвучала труба.
Борай говорит, что у него нет друзей,
У Розы закружилась голова.
Даже он беден,
Он заболел.
Цепляясь за потолок, глаза без света,
Он лежал.
Болезнь скорпиона,
Я не слышу тебя.
Из Алмаксон Загизгон,
Он принимает сообщение.
Через некоторое время белка,
Он выздоровел и ушел.
Цени дружного друга,
Вот и все.
От белки,
Он извинился.
Алмахан Загизгонга:
— Что ж, извини, — сказал он.
Затем два,
Он стал другом на всю жизнь.
Если я поделюсь историей,
Нижняя часть коктейля вкусная.
Друзья мои, моя сказка,
Все кончено, наконец!

[/спойлер]

Краны

Стихотворение Содикжона Иноятова
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Осень пришла как бы
Мягкая, приятная навога.
«Сухие» краны
Выходит в воздух.
Здесь они собраны
Чтобы идти на юг,
Как жемчужные бусы
Они выстроились на веревке.
Птицы — жаркая земля
Он уже в пути.
Но жадный, беспокойный,
Он превращается в круг.
Я смотрел на птиц
Я заметил смысл:
Дачные журавли любви
Он не отпускал.

[/спойлер]

Когда приходит аист

Поэма Сафо Ачила
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Когда приходит аист
Будет лето.
Принять ванну
Будет слово.
Аистам
Большое спасибо.
Камень их
Отма, Ахмад.
Если ты бросишь камень,
Когда я бросаю камни,
Кельмас лайлак.
Если он не придет,
Лето не придет.
Если лето не наступит,
Нисколько
Наша жизнь длинна!
Взято из книги «Гульгина»

[/спойлер]

Прости меня мой член

Стихотворение Зульфии Муминовой
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Я вымыл свой член,
Моя рука полна мыла.
мне не понравилось,
Даканглаб бежал.
Тоби побежал мой член,
Холодно?
меня заставили принять ванну
Вы не возражали?
Мы сразу показали врачу,
Доктор принял лекарство.
Утром он закричал от радости,
Так он простил меня.

[/спойлер]

Привет от петуха

Стихотворение Зульфии Муминовой
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
Не называй меня вором,
Будет вор из Роста.
Это лиса-вор на ходу
Когда это будет правильно?
Если ты увидишь Гара
Скажи теплое слово.
Когда он шел, он был послушен
Передайте привет цыплятам.

[/спойлер]

Увещевание половонам Олаканота

Стихотворение Турсунбоя Адашбоева
[название спойлера = «Стихотворение в начале/закрытии»]
В саду Насибанга,
Азизим, полапоним.
Соколы поражены,
Слился с твоей душой, мой дорогой.
Будьте дикими, как орлы!
Все дело в гармонии.
Случайно найдя момент
Бросайте добычу!
Черный дрозд, черный дрозд,
Вороны с воронами —
Они воры, гнезда
Чейз один.
Упрямство, чувство вины
Нам как раз подходит,
Делайте это одновременно
Это считается храбростью.
Увидев фруктовый сад,
Твоих глаз будет четыре.
Не кусай грушу,
Ленты ломкие.
Можно это примерить?
Для всех видов фруктов,
Выберите, чтобы поесть, пожалуйста
Самый сладкий, самый крутой.
Виноград с чили
Не оставляй его без присмотра,
Вишня, финики, груши
Не брейте воробьев.Проигравшие всегда
Вишневый любовник,
Никогда не будь птицей,
Ты облизываешь ложку.
Говорят Олаканот,
Ота-бобонг отини.
Не садись, детка,
Musichaday тартиниб…

[/спойлер]

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz