Сўз ҳақида мақоллар

Сўз ҳақида мақоллар

Айтар сўзни айт,
Айтмас сўздан қайт.

Айтилган сўз — отилган ўқ.

Анжом — уй зийнати,
Сўз — инсон зийнати.

Ариқни сув безар,
Одамни — сўз.

Аччиқ савол бериб,
Ширин жавоб кутма.

Аччиқ тил — заҳри илон,
Чучук тилга — жон қурбон.

«Баракалла»га қуи меҳнат қилиб ўлар.

Беморга ширин сўз керак,
Ақлсизга — кўз.

Бир таваккал бузади,
Минг қайғунинг қалъасин.
Бир ширин сўз битказар,
Минг кўнгилнинг ярасин.

Бир яхши гап эсдан чиқмас,
Бир — ёмон гап.

Бировнинг ўзи ғар,
Бировнинг сўзи ғар.

Буғдой нонинг бўлмасин,
Буғдой сўзинг бўлсин.

Гап эгасини топар.

Гапда ғийбат ёмон,
Дардда — қуянчиқ.

Гапдан гап чиқар,
Чўпдан — хас.

Гапи гапга ўхшамас,
Оғзи гапдан бўшамас.

Гапи сассиқнинг ўзи сассиқ.

Гапи тўмтоқнинг ўзи тўмтоқ.

Гапи тўнгнинг ўзи тўнг.

Гапни гап очар,
Ёмон гапдан қочар.

Гапнинг ёмони пичир.

Гапнинг ози яхши,
Қизнинг — нози.

Гапнинг қисқаси — яхши,
Қисқасидан ҳиссаси — яхши.

Гўшт-ёғ берма, яхши тил бер.

Доннинг аччиғи яхши,
Сўзнинг — ширини.

Дунёни ел бузар,
Одамни — сўз.

Дуо билан эл кўкарар,
Ёмғир билан ер кўкарар.

Дуо олган кўкарар,
Туҳмат олган оқарар.

Дуо олган омондир,
Қарғиш олган ёмондир.

Дўст орттираман десанг,
Ширин суҳбат қил.

Душман орттираман десанг,
Чақиртикан бўл.

Ёмон гап — бош қозиғи,
Яхши гап — жон озиғи.

Ёмон гап ер тагида уч йил ётар.

Ёмон гап тарсакидан ёмон.

Ёмон гапнинг оёғи олти.

Ёмон сўз бўлмаса,
Яхши сўз бўлмайди.

Ёмон сўз эгасига қайтар.

Ёмон сўзлаб совутма,
Жон оғритиб овутма.

Ёмон сўзнинг қаноти бор.

Ёмон тил бошга бало келтирар,
Яхши тил давлат, дунё келтирар.

Ёмон тил ё жонга урар,
Ё — имонга.

Ёмоннинг тили бор,
Яхшининг — дили.

Ёмоннинг юзи қурсин,
Гапирган сўзи қурсин.

Ёмоннинг яхши сўзидан,
Яхшининг ёмон сўзи яхши.

Жикли қарғиш жигини топар,
Жиксиз қарғиш — ўзини.

Заҳар тил суякни ёрар.

Илиқ сўз — шакар,
Совуқ сўз — заҳар.

Иссиқ кийим танни илитар,
Иссиқ сўз жонни илитар.

Йўл қувган хазинага йўлиқар,
Сўз қувган — балога.

Кишининг ўзи етмаган ерга сўзи етар.

Куч эгмаганни сўз эгар.

Кўздан кўзинг тойса,
Сўздан кўнглинг тояр.

Кўнгилни қўл билан овламасанг,
Тил билан овла.

Кўнгилсиз гапнинг кечиккани яхши.

Кўп гап — эшакка юк.

Мазали сўзга қулоқ чарчамас.

Маъқул гапга қорув йўқ.

Минг чечанни бир эзма енгар.

Муздан сув томар,
Сўзамолдан — бол.

Овни — озиқ билан,
Одамни — сўз билан.

Овқатни туз мазали қилар,
Одамни — сўз.

Одам гап билан,
Ҳайвон ўт билан.

Одам сўзи билан синалар,
Ош — тузи билан.

Одам — сўзлашгунча,
Йилқи — кишнашгунча.

Одам сўзлашиб танишар,
Ҳайвон — ҳидлашиб.

Одам сўзлашар,
Ҳайвон ялашар.

Оз гапир — соз гапир.

Олим сўзи оз,
Оз бўлса ҳам соз.

Орқадаги гап — оғилдаги тезак.

Очиқ тил ош едирар,
Аччиқ тил тош едирар.

Оқ дегани — олқиш,
Қора дегани — қаиғиш.

Оғизга келган сўз арзон,
Овулга келган бўз арзон.

Оғиздан чиққан сўз қайтмас.

Оғриган жойга қўл югурар,
Оғритар сўзга тил югурар.

Пичир-пичирдан ўт чиқар.

Пулинг бўлмаса, бўлмасин,
Ширин сўзинг бўлсин.

Сабр қилган мой ошар,
Олқиш олган кўп яшар.

Севдирган ҳам тил,
Бездирган ҳам тил.

Сел ариқни бузар,
Ёмон сўз — дилни.

Сен ҳам бир оғиздан,
Сиз — ҳам.

Совуқ гап юракни музлатар.

Сув ўз йўлини топар,
Сўз — ўз эгасини.

Сувни севган сув келтирар,
Сўзни севган сўз келтирар.

Суйдирган ҳам тил,
Куйдирган ҳам тил.

Суйакциз тил суяк синдирар.

Сўз — бир, сайқал — қирқ.

Сўз калтада,
Ун халтада.

Сўз кўрки — мақол.

Сўз найзадан ўткир.

Сўз оёқдан илгари борар.

Сўз ожизи бўлгунча,
Кўз ожизи бўл.

Сўз суякдан ўтар,
Таёқ — этдан.

Сўз чумчуқ эмас,
Оғиздан чиқса, тутиб бўлмас.

Сўз эмгак бўлар,
Бўз — кўйлак.

Сўзда қанқув ёмон,
Дардда — санчув.

Сўздан сўзнинг фарқи бор,
Ўттиз икки нархи бор.

Сўздан сўз чиқар,
Сўзламасанг на чиқар.

Сўзи нодурустнинг ўзи нодуруст.

Сўзлагандан сўзламаган яхшироқ,
Сўзлаб эдим, бошимга тегди таёқ.

Сўзни бир эзмадан сўра,
Бир — кезмадан.

Сўзни сўз очар.

Сўзнинг бойлиги — одамнинг чиройлиги.

Сўзнинг ёмони — санчиқ,
Дарднинг ёмони — қуёнчиқ.

Сўзнинг онаси — қулоқ,
Сувнинг онаси — булоқ.

Таёғи йўғон бирни урар,
Сўзи йўғон мингни урар.

Танбаллик — кулфат,
Маҳмаданалик — офат.

Таом лаззати ўзида.
Одам лаззати — сўзида.

Тил — ақл безаги.

Тил — ақл тарозуси.

Тил — ақл ўлчови.

Тил бор, бол келтирар,
Тил бор, бало келтирар.

Тил — дил калити.

Тил — дил таржимони.

Тил — дил жарчиси.

Тил тиғи қилич тиғидан ўткир.

Тил югуриги — бошга,
Оёқ югуриги — ошга.

Тил яхшиси бор этар,
Тил ёмони хор этар.

Тил тиғдан ўткир.

Тилга ихтиёрсиз — элга эътиборсиз.

Тилга эътибор — элга эътибор.

Тилга эҳтиёт — элга эҳтиёт.

Тили нопок — ўзи нопок.

Тили шириннинг дўсти кўп.

Тилингда бўлса болинг,
Кулиб турар иқболинг.

Тилни боғла дил билан,
Дилни боғла тил билан.

Тиғ жароҳати битар,
Тил жароҳати битмас.

Тоза сувни ер олар,
Яхши сўзни эл олар.

Тузсиз ошнинг эпи осон,
Тузсиз гапнинг эпи қийин.

Туя ҳам муомалага чўкар.

Тўқсон оғиз сўзнинг тўқсонта тугуни бор.

Узун тил — бошга тўқмоқ,
Бўйинга — сиртмоқ.

Узун тил — умр заволи.

Узун тилим — узгун тилим,
Қисқа тилим — тизгин тилим.

Фил кўтармаганни тил кўтарар.

Хабар — шамолдан тез.

Хотин сўзини қондирар,
Эр уруғидан тондирар.

Хушхабаминг қаноти бор.

Чин сўз — мўтабар,
Яхши сўз — мухтасар.

Шакар ҳам тилда,
Заҳар ҳам тилда.

Ширин сўз шакардан ширин.

Ширин сўз ўликни ҳам тирилтирар.

Ширин сўз — қаймоқли айрон,
Аччиқ сўз — бўйнига арқон.

Ширин сўзҳ шоҳ косасида сув ичар.

Ширин-ширин сўзласанг,
Илон инидан чиқар.
Аччиқ-аччиқ сўзласанг,
Мусулмон динидан чиқар.

Ширин юзингдан ширин сўзинг аъло.

Эгасиз қарғиш эгасини топар.

Эл бор ерда сўз бор.

Эл қўшиқ билан тирик.

Эл ғазнаси — эски сўз.

Элдаги гап — дилдаги гап.

Элли(к) гапдан белли гап яхши.

Элни севсанг, элча гапир.

Эр бойлиги — йўлда,
Сўз бойлиги — тилда.

Эр — лафзидан,
Қўй — бўғзидан.

Эр сўзи — эл сўзи.

Этиги ёмон тўр булғар,
Оғзи ёмон — эл.

Юз юздан ширин,
Сўз сўздан ширин.

Яхши гап билан илон инидан чиқар,
Ёмон гап билан пичоқ қинидан чиқар.

Яхши гапга қулоқ сол,
Ёмон гапга улоқ сол.

Яхши гапнинг ҳам қулоғи бор,
Ёмон гапнинг — ҳам.

Яхши нақл — томири ақл.

Яхши ош бергунча, яхши сўз бер.

Яхши оғизга — ош,
Ёмон оғизга — тош.

Яхши сўз болдан ширин.

Яхши сўз бўлдиради,
Ёмон сўз куйдиради.

Яхши сўз ийдирар,
Ёмон сўз бездирар.

Яхши сўз кулдирар,
Ёмон сўз ўлдирар.

Яхши сўз — кўнгил подшоси.

Яхши сўз суюнтирар,
Ёмон сўз куюнтирар.

Яхши сўз тўрга элтар,
Ёмон сўз — гўрга.

Яхши сўз — юрак ёғи,
Ёмон сўз — юрак доғи.

Яхши сўз — юракка малҳам,
Ёмон сўз — юракка ғам.

Яхши сўз қанд едирар,
Ёмон сўз панд едирар.

Яхши сўзга учар қушлар эл бўлар,
Ёмон сўзга пашша кучи фил бўлар.

Яхши сўздан — вафо,
Ёмон сўздан — вабо.

Яхши сўздан мой эрийди,
Ёмон сўздан сой қурийди.

Яхши сўзнинг маззасини билмаган,
Ёмон сўзнинг иззасини билмас.

Яхшининг сўзи — олтин,
Ёмоннинг сўзи — болта.

Яхшининг сўзи тошни эритар,
Ёмоннинг сўзи бошни чиритар.

Яхшининг сўзи — қаймоқ,
Ёмоннинг сўзи — тўқмоқ.

Яхши-яхши деса,
Кунда тариқдай яхшилик қўшилар эмиш.

Ёмон-ёмон деса,
Кунда тариқдай ёмонлик қўшилар эмиш.

Ўз ақлинг ақлдир,
Элнинг ақли нақлдир.

Ўзи совуқнинг — сўзи совуқ.

Ўзига боқма, сўзига боқ.

Ўн оғиз сўз минг оғиз бўлар.

Ўтарчининг наштари енг ичида,
Заҳар хотин наштари тил учида.

Ўттиз тишдан чиққан сўз,
Ўттиз уруққа тарқалар.

Ўқ бирни ўлдирар,
Сўз — мингни.

Қарғишнинг икки учи бўлар.

Қаттиқ гап қариндошга ҳам ёқмас.

Қизил тилим бўлмаса,
Қишлар эдим элимда.

Яшил тилим бўлмаса,
Яйрар эдим элимда.

Қизил тилим тиёлмадим,
Қизимникига боролмадим.

Қулоқдан кирган совуқ сўз
Кўнгилга бориб муз бўлар.

Қуруқ сўз бош оғритар,
Ёриқ қошиқ оғиз йиртар.

Қўйнинг қиммати — юнгида,
Одамнинг қиммати — сўзида.

Қўтир қўлдан юқар,
Бало — тилдан.

Ҳар ким ўз тилл билан тирик.

Ҳар меванинг пўчоғи бор,
Ҳар сўзнинг ўлчови бор.

Ҳикмат — бир ҳовуч олтин.


Скажи слово
Ничего не говори.

Сказанное слово — это выстрел.

Анджом — украшение дома,
Слова — украшение человека.

Вода украшает ров,
Человек – это слово.

Задать горький вопрос
Не ждите милого ответа.

Горький язык — ядовитая змея,
Язык Чучука — жертва.

«Благословен» тот, кто много работает и умирает.

Больному нужно ласковое слово,
Глаз для дурака.

Риск ломается,
Замок тысячи печалей.
Лишь одно ласковое слово,
Удачи.

Одна хорошая вещь никогда не будет забыта.
Один — плохое слово.

Своя пещера,
Чье-то слово — пещера.

Пшеница не будет твоим хлебом,
Пусть пшеница будет твоим словом.

Находит владельца речи.

Сплетни плохи в речи,
В боли — кролик.

Убирайся с дороги
Из травы — хась.

Это не похоже на слово.
Он не может перестать говорить.

Дело в том, что вонючка есть вонь.

Дело тупое тупое.

Это просто факт.

Высказываться
Он избегает плохих слов.

Хуже всего шептать.

Слово хорошее,
Девушка хороша.

Короче, ну
Словом, вклад хороший.

Не давайте мяса и сала, дайте хороший язык.

Горечь зерна хорошая,
Слово сладкое.

Рука разрушает мир
Человек – это слово.

Рука синеет от молитвы,
Земля зеленеет от дождя.

Синяк, получивший благословение,
Оклеветанный народ.

Благословен благословенный,
Проклятый — это плохо.

Если ты скажешь, что подружишься,
Приятного разговора.

Если ты скажешь, что наживешь себе врагов,
Будь крикуном.

Плохое слово — головной убор,
Доброе слово — это душа.

Плохое слово три года лежит под землей.

Плохое слово хуже пощечины.

У плохого слова шесть ног.

Если нет дурного слова,
Лучшего слова не будет.

Верните плохое слово хозяину.

Не будь холоден с плохими словами,
Не пораньтесь.

У плохого слова есть крылья.

Плохой язык приносит неприятности в голову,
Хороший язык объединяет страну и мир.

Дурной язык бьет по душе,
Либо к вере.

У зла есть язык,
Язык добра.

Пусть лицо злого лица,
Пусть слово будет построено.

От хорошего слова плохого,
Плохое слово вместо хорошего — хорошее.

Джикли находит проклятую джигу,
Тихо проклинает себя.

Яд раскалывает косточку языка.

Теплое слово сахар,
Холодное слово — яд.

Теплая одежда согревает тело,
Теплое слово согревает душу.

Дорога ведет к сокровищу, за которым ты гонишься,
Преследовать слова — к неприятностям.

Слова человека достигают земли, которой он не достиг.

Слова съедают тех, кто не гнется.

Вне поля зрения
Будьте готовы к слову.

Если ты не охотишься за душой руками,
Охота своим языком.

Лучше извиниться поздно.

Много разговоров — нагрузка на задницу.

Ухо не устает от вкусных слов.

Нет никакой защиты для хорошей речи.

Не раздавить тысячу чеченцев.

Вода изо льда,
От Созам — бол.

Охота — с едой,
Человек — словами.

Соль делает пищу вкусной.
Человек – это слово.

Человек с речью,
Животное с травой.

Человека судят по его слову,
Суп с солью.

Адам — ​​пока не заговорил,
Тепло — пока не холодно.

Люди узнают друг друга, разговаривая.
Животное нюхает.

Человек говорит
Животное лижет.

Меньше говори — больше говори.

У ученого мало слов,
Даже если это небольшое слово.

Слово за ним — навоз в желудке.

Открытый язык увеличивается,
Горький язык щиплет.

Белый означает аплодисменты,
Черный означает темный.

Сарафанное радио дешево,
Серый, пришедший в Овул, дешевый.

Слово, которое исходит из уст, необратимо.

Рука бежит к больному месту,
Язык устремляется к болезненному слову.

Шепот огня.

Если у вас нет денег, не
Скажи ласковое слово.

Масло терпения увеличивается,
Живите долго с аплодисментами.

Любовь — это тоже язык,
Раздражающий язык.Потоп разрушает ров,
Плохое слово — сердце.

Ты тоже из тех же уст,
Ты тоже.

Холодное слово леденит сердце.

Вода находит свой путь
Слово является его владельцем.

Кто любит воду, тот приносит воду,
Тот, кто любит слова, приносит слова.

Язык, который лижет,
Обожженный язык.

Язык без кости ломает кость.

Одно слово, сорок слов.

Короче говоря,
Мука в мешке.

Слово — пословица.

Слово острее копья.

Слова идут впереди ног.

пока не потерял дар речи
Быть слепым.

Слово проходит сквозь кости,
Палка сделана из мяса.

Слово не воробей,
Когда оно выходит изо рта, его невозможно сдержать.

Слова будут работать,
Серая рубашка.

Слова плохи,
При боли — колющая.

Есть разница между словами,
Стоит тридцать два.

слово в слово
Не выходи, если не говоришь.

Неправильное слово неправильно.

Лучше не сказать, чем сказать
Я разговаривал, когда палка ударила меня по голове.

После слова,
Один — с прогулки.

Слово открывает слово.

Богатство слов — красота человека.

Плохое слово — шип,
Хуже всего от боли кролик.

Мать слов — ухо.
Мать воды – родник.

Он бил кого-то толстой палкой,
Его слова поразят тысячу.

Лень беззаконна,
Модернизм — это катастрофа.

Вкус еды сам по себе.
Человеческий вкус в слове.

Язык — украшение ума.

Язык – это шкала ума.

Язык – это мера интеллекта.

Есть язык, он принесет тебе деньги,
Есть язык, он приносит беду.

Язык – ключ к сердцу.

Язык — это переводчик языка.

Язык – вестник сердца.

Край языка острее лезвия меча.

Языковая гонка — к голове,
Бег — это плюс.

Есть хороший язык,
Плохой язык презирают.

Язык острее лезвия.

Тебе плевать на язык.

Внимание к языку — это внимание к руке.

Будь осторожен со своим языком — будь осторожен с руками.

Его язык нечист — он сам нечист.

У сладкоголосого человека много друзей.

быть на вашем языке
Продолжать смеяться.

Свяжи язык с сердцем,
Соедините язык с языком.

Травма голени
Травма языка необратима.

Земля получает чистую воду,
Он получает доброе слово.

Суп без соли легкий,
Без соли трудно сказать.

Верблюд тоже лечится.

Девяносто слов имеют девяносто узлов.

Длинный язык — удар по голове,
К шее — прикрыть.

Длинный язык — проблема на всю жизнь.

Мой длинный язык — мой длинный язык,
Короткий язык — язык уздечки.

Язык может поднять то, что не может поднять слон.

Сообщение быстрее ветра.

Жена свое слово выполняет,
Земля вырастает из семени.

У моего Евангелия есть крылья.

Честное слово достойно уважения,
Хорошее слово лаконично.

Сахар на языке
Яд есть и на языке.

Сладкое слово слаще сахара.

Сладкое слово оживляет даже мертвых.

Сладкое слово — сливочная пахта,
Горькое слово — веревка на шее.

Она пьет воду из чаши сладкого сожского царя.

Если ты говоришь ласково,
Выходите из змеиного логова.
Если ты говоришь горько,
Оставьте мусульманскую религию.

Твои сладкие слова с твоего милого лица превосходны.

Проклятье без хозяина найдет хозяина.

Где слово, там слово.

Эль живет песней.

Сокровищница Эль — старое слово.

Что в руке, то и в сердце.

Определенное предложение лучше пятидесяти предложений.

Если ты любишь Эль, говори на Эль.

Земельные богатства на подходе.
Лексика находится в языке.

Эр — буквально,
Овцы — из горла.

Слово земля есть слово эль.

Ботинки сделаны из плохого кружева,
У него плохой рот.

Сладко с лица,
Слово слаще слова.

Выйдите из змеиного логова добрым словом,
Обнажить нож скверным словом.

Послушай доброе слово,
Замолвить козла нехорошим словом.

У доброго слова есть слух,
Не говори плохо.

Хорошая история — сердце разума.

Пока не даст хороший суп,дай доброе слово.

Для хорошего рта — суп,
Камень для дурного рта.

Доброе слово слаще ребенка.

Это хорошее слово,
Плохие слова горят.

Хорошие слова,
Плохое слово раздражает.

Доброе слово заставляет меня смеяться,
Плохое слово убивает.

Доброе слово — король сердца.

Доброе слово согревает,
Плохое слово угнетает.

Доброе слово заводит в сеть,
Плохое слово — идти.

Доброе слово — масло для сердца,
Плохое слово — пятно на сердце.

Доброе слово — мазь для сердца,
Плохое слово — печаль для сердца.

Доброе слово сладко.
Плохое слово — это проклятие.

Будут птицы, что прилетят на доброе слово,
Сила мухи на дурное слово — слон.

От доброго слова — верность,
От плохого слова — чума.

Масло тает от доброго слова,
Поток пересыхает от дурного слова.

Он не знал вкуса доброго слова,
Он не знает и следа дурного слова.

Слово добро — золото,
Слово зла — это топор.

Доброе слово плавит камень.
От слова лукавого голова гниет.

Слово хорошее крем,
Слово зла молот.

Если это хорошо,
Это добавляет добра, как просо в день.

Если это плохо,
Это как есть просо каждый день.

Ваш ум — это ваш ум.
Ум Эль — это история.

Холодно — слово холодно.

Не верь себе, верь на слово.

Десять слов стоят тысячи слов.

Голос жнеца глубоко внутри,
Яд жены на кончике языка.

Слово из тридцати зубов,
Он распространяется до тридцати семян.

Пуля убивает одного
Слово тысяча.

Проклятие имеет два конца.

Даже родственник не любит резких слов.

Если у меня нет красного кусочка,
В моей стране была зима.

Если у меня нет зеленого кусочка,
Я мог бы это сделать.

Я не мог остановить свой красный язык,
Я не мог пойти к дочери.

Холодное слово из ушей
Это будет лед на сердце.

От сухого слова голова болит,
Треснувшая ложка рвет рот.

Ценность овцы в ее шерсти,
Ценность человека в его слове.

Чесотка из-под контроля,
Беда от языка.

Каждый живет своим языком.

У каждого фрукта есть стручок,
У каждого слова есть мера.

Мудрость — горсть золота.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz