Тўкинлик, фаровонлик ва етишмовчилик ҳақида мақоллар

Тўкинлик, фаровонлик ва етишмовчилик ҳақида мақоллар

Akangda bo’lsa, so’raysan,
Uyingda bo’lsa, yalaysan.

Arpa yegan ot o’ynar,
Makka yegan tot o’ynar.

Ariq to’ymasa, baliq to’ymas.

Balig’i yo’q ko’li qursin,
Kiyigi yo’q cho’li qursin.

Bermasa ham boy yaxshi,
Yemasang ham moy yaxshi.

Bir tariqdan bo’tqa bo’lmas.

Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv.

Bir qishga quyon chorig’i ham chidar.

Birdan ikki yaxshi,
Ikkidan uch yaxshi.

Bozorda birov baxtini sotar,
Birov — raxtini.

Boy bo’lib boltasi yo’q,
Gadoy bo’lib — xaltasi.

Bor — baqirar,
Yo’q — chaqirar.

Bor belgisi osh bilan.

Bor — bilimtoy,
Yo’q — horimtoy.

Bor bolasiga yetti osh berar.

Bor bor, desa — topilar,
Yo’q bor, desa — chopilar.

Bor maqtansa, yarashar,
Yo’q maqtansa, adashar.

Bor — so’yilar,
Yo’q — o’yilar.

Bor yarashtiradi,
Yo’q talashtiradi.

Bor o’xshatar,
Yo’q qaqshatar.

Bor qarindosh — qarindosh,
Yo’q qarindosh — ziyondosh.

Borlik yumush keltirar,
Yo’qlik — urush.

Borlik yarashtirar,
Yo’qlik qarashtirar.

Borning bolasi mol deb turar,
Yo’qning bolasi — non.

Borning bor degani — botmon.

Borning boshi og’rir,
Yo’qning — qorni.

Borning olasi ko’p,
Yo’qning — berasi.

Botqoqning kengligi qurbaqaga yaxshi.

Buxoroda moli borning ko’ngli to’q.

Bo’ri bo’lsin, to’q bo’lsin.

Gado to’ydi — qayqaydi.

Gapning kaltasi,
Arqonning uzuni yaxshi.

Don to’kis — chorva to’kis,
Chorva to’kis — el-yurt to’kis.

Dunyoning ishi — miri kam ikki.

Yer to’ygani — el to’ygani.

Yog’ ye, yalang’och yot.

Zo’rayganga xudo berar,
So’m temirga — bolg’a.

Igna bilan quduq qazib bo’lmas.

Igna o’z teshigini tikolmas.

Igna o’tgan joydan ip ham o’tar.

Ignaning ishini nayza qilolmas.

Ignaning chizig’i bor,
Ipning — uzugi.

Iyirli yerda ot o’lmas.

It ham o’z ko’chasida o’zini sher bilar.

Yig’lamoqni mozor boshida ko’r.

Yo’qni yo’ndirib bo’lmas,
Qushni — qo’ndirib.

Yo’qchilik mard qo’lini bog’lar.

Yo’qchilik toshdan qattiq, go’ngdan sassiq.

Yo’qqa yugruk yetolmas.

Yo’g’on cho’zilar,
Ingichka uzilar.

Yo’g’onni yo’nib ye,
Ingichkani cho’zib ye.

Kichik kalit katta uyni ochar.

Ko’zing borida ko’rib qol,
Oyog’ing borida yurib qol.

Ko’rpangga qarab oyoq uzat.

Loydan holva ajratib bo’lmas.

Maqtanishga musofirchilik yaxshi.

Moy aynisa, tuz solar,
Tuz aynisa, ne solar.

Mollining moli o’lar,
Molsizning nesi o’lar.

Musofirga qiz berma,
Shahri — ikki,
ko’ngli — ikki.

Mushuk yo’g’ida sichqon tepaga chiqar.

Mushukka qanot bitsa,
Sichqon zoti quriydi.

Ovchiga go’sht qahat emas,
O’g’riga — mol.

Oyog’i katta topganini kiyar,
Oyog’i kichik — istaganini.

Oz yirtiqqa yamoq bo’lmas,
Teshikka — tiqin.

Ozgan ot arg’umoq bo’lmas.

Oldingda yetakching bo’lsin,
Orqangda — tayanching.

Olma tagidan yiroqqa tushmas.

Osmon — yiroq, yer — qattiq.

Ot bitdi — qanot bitdi.

Ot bo’lsa, maydon topilar,
Ot bo’lmasa, maydon chopilar.

Ot bo’lmasang, nima qilasan kishnab,
Eshak bo’lmasang, nima qilasan hangrab.

Ot — sag’ridan, qo’y — bag’ridan.

Ot topguncha eshak min.

Ot topilguncha oyoq ham ulov.

Oti bor — botir,
Oti yo’q — yotir.

Oti borning qanoti bor,
Moli borning — baxti.

Otliqqa yayov yetolmas,
Ikkovga birov botolmas.

Och urishqoq kelar.

Och otasini bilmas, to’q to’g’ralgan etni yemas.

Oqlik bor joyda og’riq bo’lmas.

Oqlik bo’lsa, ochlik yo’q.

Og’riq joyini topsa,
Olti oy qishlar.

Og’riq ko’paysa, emchi ko’payar.

Senda bo’lsa, elga o’tar,
Elda bo’lsa — senga.

Sigir yo’g’ida echki ham sigir.

Temirchidan ko’mir so’rama.

Tilanganning to’rvasi to’lmas.

Tushlik umring bo’lsa, choshlik harakat qil.

To’kinning do’ppisi kam.

To’q yomon emas, yo’q yomon.

Uyga uy bo’yi uysang ham oz.

Uydagilar yetmas edi,
Tuynukdan tushdi kar balo.

Uydagilar ozmidi,
Ozmon eshikdan keldi.

Uying kapa bo’lsin,
Noning katta bo’lsin.

Umrim umr bo’ldi,
Soqolim ko’mir bo’ldi.

Unida bo’lsa, urvog’iga tatir.

Urug’ingda bo’lsa, urpog’ingga tatir.

Faqir bo’lsang, baxmal kiy.

Xolamning oshini shirin qilgan
Pochchamning go’shti.

Sho’rvaning beti — oshning keti.

Egachili qizga to’y qayda,
Echkili qo’yga suv qayda.

Egachim erga tegdi,
Eskisi menga tegdi.

El to’q — sen to’q.

El ulog’i — ellik.

Eldan tomgani — yomg’ir yoqqani.

Erda bo’lsa, yo’rg’alaydi xotin,
Erda bo’lmasa, nima qiladi xotin.

Et bo’lmasa — sho’rva.

Et ko’rmaganga o’pka tansiq.

Yalang’och yetolgan kun esdan chiqar,
Och to’ygan kun esdan chiqar.

O’zbekka osh yaxshi,
Qozoqqa — go’sht.

O’zingda bo’lsa, kunda yersan,
Kishida bo’lsa — bir kunda.

O’zingda bo’lsa, oshaysan,
Qo’shningda bo’lsa, tilaysan.

O’zingda yo’q — olamda yo’q.

O’n oylik o’zdirar,
To’qqiz oylik to’ydirar.

O’tning quyug’i — suvning tinig’i.

O’qariqda suv semiz.

Qanotsiz qush uchmas,
Suvsiz tegirmon yurmas.

Qarz etma birovdan,
Qutilmaysan ingrovdan.

Qozonda bo’lsa, cho’michga chiqar.

Qora qozon qaynab tursa,
Qizilo’ngach kuyib qolmas.

Qorni to’qning qayg’usi yo’q.

Qoqqani qozig’i yo’q,
Yegani — ozig’i.

Qui bo’lsin, qulochi yog’lik bo’lsin.

Qui ering bo’lsin,
Quymoq — yemishing.

Qo’y bo’lmasa, qiy bo’lmas.

Qo’ldan berganga qush to’ymas.

Qo’rada ko’rsam, ko’nglim to’q.

Haloldan tovug’i yo’q,
Haromdan — kuchugi.

Hamyonga boq, nog’ora qoq.

Hamma choy — bir yoq,
Shamma choy — bir yoq.

Har idish o’z ichidagini to’kar.

Har supradan bir kulcha.

Har supraning noni boshqa.

Har to’kisda — bir ayb.


Если он есть у твоего брата, ты спросишь,
Если он у вас есть дома, вы лижете его.

Лошадь, которая ест ячмень, играет,
Малыш, который ест Мекку, играет.

Если поток не полный, рыба не будет полной.

Построить озеро без рыбы,
Пусть построит пустыню без оленей.

Богатый хорош, даже если он не дает
Масло полезно, даже если вы его не едите.

Каши из пшена не бывает.

Курица нуждается и в зерне, и в воде.

Кролик может продержаться зиму.

Один лучше двух,
От двух до трех — это хорошо.

Кто-то продает счастье на рынке,
Кто-то счастлив.

У богатого нет топора,
Как нищий — его мешок.

Иди — кричит,
Нет — звонит.

Знак Бор с супом.

Есть ученый,
Нет дорогой.

Бор дает своему ребенку семь супов.

Если что-то есть, оно будет найдено.
Если он скажет нет, они напечатают.

Это нормально, если кто-то хвастается,
Если он не хвалится, он ошибается.

Есть суи,
Нет — мысли.

Бор примиряется,
Устраняет.

Это выглядит как
Нет, это позор.

Есть родственник — родственник,
Ни один родственник не проиграет.

Бытие приносит работу,
Отсутствие — это война.

Существование примиряет
Отсутствие смотрит.

Ребенок Бора — товар,
Ребенок нет хлеб.

«Бор» означает «денщик».

У Бора болит голова,
Не иметь желудка.

Бор в изобилии,
Не надо.

Ширина болота хороша для лягушек.

Те, у кого есть деньги в Бухаре, счастливы.

Пусть будет волк, пусть будет темно.

Нищий сыт по горло — плачет.

Короче говоря,
Длина веревки хорошая.

Пролить зерно — пролить скот,
Сарай для скота — деревенский сарай.

Работа мира редка.

Земля полна — рука полна.

Ешь жир, лежи голым.

Боже, благослови жестоких
Сум — это молоток по железу.

Иголкой колодец не выкопаешь.

Игла не чинит свое отверстие.

Там, где проходит игла, проходит и нить.

Копье не может выполнять работу иглы.

В игле есть нить,
Нить представляет собой кольцо.

Конь бессмертен на суше.

Даже собака знает себя как льва на своей улице.

Смотри на плач у изголовья могилы.

Нет нельзя сжечь,
Птица — приземлением.

Отсутствие связывает храбрую руку.

Отсутствие тверже камня, вонючее навоза.

Вы не можете убежать.

Толстые стебли,
Тонкие полоски.

Ешьте жир
Потяни и съешь тоньше.

Маленький ключ открывает большой дом.

Взгляни своими глазами
Оставайтесь на ногах.

Вытяните ноги к одеялу.

Халва неотличима от глины.

Путешествия хороши для хвастовства.

Масло добавит соли,
Соль — то же самое.

Молли Молли умирает
Бедные умрут.

Не отдавай девушку незнакомцу
Город — два,
счастливый — два.

Из кота вылезает мышь.

Дай коту крылья,
Порода мышей засыхает.

Охотнику мяса не надо,
Для вора — товар.

Он носит то, что находит с большими ногами,
У него маленькие ноги — все, что он хочет.

Маленькую слезу не залатать,
К дырке — заглушка.

Изможденная лошадь не может быть лошадью.

Пусть твой лидер будет перед тобой,
Опирайтесь на спину.

Яблоко не падает далеко от дна.

Небо далеко, земля тверда.

Коня нет — нет крыла.

Если есть лошадь, то поле найдено,
Если коня нет, поле побежит.

Что бы вы сделали, если бы не были лошадью?
Что ты делаешь, если ты не осел?

Лошадь от коровы, овца от лона.

Катайтесь на осле, пока не найдете лошадь.

Пока лошадь не найдена.

У него конь — богатырь,
У него нет лошади — он лежит.У кого есть конь, у того есть крылья,
Иметь деньги — это счастье.

Не может насытиться верховой ездой,
Никто не может сравниться с двумя.

Он приходит голодным.

Голодный человек не знает своего отца, он не ест толсто нарезанного мяса.

Там, где есть белизна, нет боли.

Если есть белизна, нет голода.

Если он найдет место боли,
Шесть месяцев зимы.

Если боль усиливается, лекарство увеличивается.

Если у вас есть это, пойти на это.
Если он у вас есть, то он для вас.

Коза — это корова в коровьем молоке.

Не просите у кузнеца уголь.

Мешок нищего не полон.

Если обед — это ваша жизнь, действуйте быстро.

Мяч Токина низкий.

Темный не плохой, не плохой.

Недостаточно, если вы пройдете весь путь до дома.

Не хватало людей дома.
Глухой мужчина выпал из ямы.

Дома мало людей,
Озман вошел в дверь.

Пусть твой дом будет закрыт,
Пусть твой хлеб будет большим.

Моя жизнь стала жизнью,
Моя борода стала углем.

Если он у него есть, отдайте его родственникам.

Если это в вашем семени, распространите его на свое семя.

Если ты беден, носи бархат.

Он подсластил суп моей тети
Мясо моего пса.

Сторона супа сторона супа.

Свадебные правила для девушки-хозяйки,
Правило воды для овец и коз.

Мой хозяин коснулся земли,
Старый ударил меня.

Эль ток — ты сыт.

Старшему пятьдесят.

Идет дождь.

Когда он на земле, жена приползет,
Что делает жена, если ее нет рядом?

Если нет мяса — суп.

Легкие маленькие для тех, кто не видит мяса.

Забудь тот день, когда ты разделась,
Забудьте о том дне, когда вы голодны.

Узбекский суп хорош.
Казахский — мясо.

Если он у вас есть, вы будете есть его каждый день.
Если у человека есть — за один день.

Если он у вас есть, вы будете расти.
Если у вас есть сосед, вы желаете.

Этого нет ни у тебя, ни у мира.

десять месяцев
Девять месяцев.

Колодец с травой — это колодец с водой.

Вода жир в спину.

Птица без крыльев не летает,
Мельница не может работать без воды.

Не занимай ни у кого,
Ты не можешь перестать стонать.

Если он в горшке, выньте его.

Когда черный котел закипит,
Пищевод не горит.

Полный желудок не знает печали.

Нет стука кучи,
Он ел — он ел.

Пусть будет Квай, пусть будет толстым.

быть твоим мужем
Наливай — ешь.

Если не будет овец, не будет овец.

Птица не может насытиться тем, что она дает.

Когда я вижу его во дворе, я полон сердца.

В халяле нет курицы,
Харомдан — кучуги.

Посмотри на бумажник, бей в барабан.

Весь чай — одна чашка,
Чай с шамма — это одна сторона.

Вылейте содержимое каждой емкости.

Кульча от каждой супры.

Хлеб каждой супры отличается.

В каждом падении — вина.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz