Abu Rayhon Beruniy hikmatlari, eng sara hikmatlar to’plami

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) — ulug‘ o‘zbek qomusiy olimi, uning «Hindiston», «Saydana», «Geodeziya» kabi asarlari jahonda tan olingan.


Bilimsiz kishilarning ko‘ngli xurofotga moyil bo‘ladi.

Odamlar bilmagan narsalariga dushmanlik ko‘zi bilan qaraydilar.

Yunon faylasuflari avom xalqi uchun emas, balki yuqori tabaqalari uchun usul va qoidalar ishlab chiqqanlar.

Donishmand   va   olimlarning   xulqlaridan   o‘rnak   olish   yaxshi   xulqni tiriltiradi, yomonni yo‘q qiladi.

Jo‘rttaga o‘z so‘zida turib olgan bilimsiz kishi bilan bahslashish na maqsad egasiga va na maqsadga biror foyda yetkazmaydi.

Har bir yangi narsada lazzat bor.

Bugunning chorasini ko‘rib, ertaga ehtiyoji qolmagan kishi aqllidir.

Ne’matning qadri u yo‘qolgandagina bilinadi.

Asalarilar ham o‘z jinsidan bo‘laturib ishlamay, uyadagi asalni bekorga yeb yotadiganlarini o‘ldirib tashlaydilar.

Minnat qilish berilgan ehsonni yo‘qqa chiqaradi.

Ikkala da’vogar rozi bo‘lishibdi-yu, qozi rozi bo‘lmabdi.

Har bir kun uchun haq va haqiqat hozir narsa.

Odamlarning tuban  darajalisi  ham  o‘zidan  tubanroq  bo‘lgan   birovga egalik va raislik qilishdan xoli emas.

Tenglik hukm surgan joyda sotqin, aldamchi ehtiroslar, g‘am-g‘ussa bo‘lmaydi.

Odamgarchiligi bor mard kishi o‘zidan va o‘ziniki ekanligiga hech kim tortishib o‘tirmaydigan narsadan boshqasiga egalik qilmaydi.

Ulug‘ hodisalar har vaqt yuz beravermaydi.

Buzuq niyatli va yomon axloqli kishilar o‘rtaga kirib olishi bilan ish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

O’z istagiga erishishga taqdir yordam bermagan kishiga malomat qilinmaydi.

Odamlar yoqtirgan  kishilari tarafini olib, yomon  ko‘rgan  kishilarini ta’na qilishadi.

Komil narsa ortiqchalikni ham, kamchilikni ham qabul etmaydi.

Yolg‘onchilikdan chetlanib, rostgo‘ylikka yopishgan kishini boshqa odam u yoqda tursin, yolg‘onchining o‘zi ham sevib maqtaydi.

Ko‘z bilan ko‘rgan eshitgandan afzalroqdir.

Tillarning turlicha bo‘lishiga sabab — odamlarning guruhlarga ajralib ketishi, bir-biridan uzoq turishi, ularning har birida bir-biriga ehtiyoj tug‘ilishidir.

Hayvonlarning tabiatlarida kushandalaridan nafratlanish, dushmandan o‘zini qo‘riqlash bor.

Hasad bilan g‘azab ikki qanot bo‘lib harakatga kelsa, toza va chiroyli hayotlarni xira va kuduratli qilib yuboradi.

Haddan ortiq g‘azab vahshiylik keltiradi va bevaqt qilingan lutf obro‘ni ketkazadi.

Manba: islom.ziyouz.com


Абу Райхан Беруни (973-1048) – великий узбекский энциклопедист, чьи труды «Индия», «Сайдана», «Геодезия» признаны в мире.

Умы невежественных людей склонны к суевериям.

Люди враждебно относятся к тому, чего они не знают.

Греческие философы разработали методы и правила для высших классов, а не для простых людей.

Взятие примера поведения мудрецов и ученых возрождает хорошее поведение и уничтожает плохое.

Спор с невежественным человеком, который настаивает на своем слове, не принесет пользы ни цели, ни цели.

Все новое имеет вкус.

Умный человек, который заботится сегодня и не нуждается в этом завтра.

Ценность благословения познается только тогда, когда оно потеряно.

Пчелы также убивают тех, кто не работает, и едят мед в улье.

Благодарение отменяет подарок.

Оба истца согласились, но судья не согласился.

Правильно и верно на каждый день теперь вещь.

Даже самый низкий уровень людей не свободен от владения и руководства кем-то ниже себя.

Там, где царит равенство, нет ни коварных, лживых страстей, ни печали.

Храбрый человек с человечностью не владеет ничем, кроме самого себя, и то, что никто не может оспорить, принадлежит ему.

Великие дела не случаются постоянно.

Когда в дело вмешиваются люди с плохими намерениями и плохой моралью, дела идут плохо.

Человек, которому судьба не помогла добиться своего желания, не виноват.

Люди принимают сторону тех, кто им нравится, и ругают тех, кого ненавидят.

Совершенная вещь не приемлет ни избытка, ни недостатка.

Того, кто избегает лжи и придерживается правдивости, хвалят другие, даже сам лжец.

Видеть глазами лучше, чем слышать.

Причиной разнообразия языков является разделение людей на группы, их удаленность друг от друга, потребность друг в друге.

В природе животных ненавидеть своих товарищей и защищаться от врагов.

Когда ревность и гнев действуют как два крыла, чистая и красивая жизнь превращается в темную и сильную.

Слишком сильный гнев порождает жестокость, а несвоевременная благодать разрушает достоинство.

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: