Ansorga tekkan «ulush» — Islomiy hikoya

Ansorga tekkan "ulush" - Islomiy hikoya

Hunayn va Avtos jangida musulmonlarning qo‘llari baland kelib, ko‘plab o‘ljaga ega bo‘lgan edilar. Ularni taqsim etishda Rasuli akram avvalo «muallafatul qulub»­ga, ya’ni, ko‘nglini mol-dunyo orqali islomga moyil qilinadiganlarga e’tibor qaratdilar, ularga o‘ljadan ko‘p-ko‘p hissa berdilar. Maqsadlari esa oydin – arzimas ­
dunyo­­­ning matohi orqali zalolat zulumotidagi qalblarni hidoyat mayog‘i bilan yoritish edi.

Biroq buyuk Payg‘ambarimiz (s.a.v.)ning eng yuksak tushuncha va niyatlarini anglay olmagan ba’zi madinalik yoshlarga bu hol uncha xush yoqmadi. Ular hatto o‘zaro:

– Alloh Payg‘ambarimiz (s.a.v.)ni kechirsin! Qurayshga mol ulashyaptilar, bizni esa chekkaga surib qo‘ydilar. Holbuki ular kechagina boshimizga ne kunlarni solishmagan edi! – kabi gaplarni gapira boshlashdi.

Rasuli Akram (s.a.v.) bu visir-visir gaplarni ansor Uboda o‘g‘li Sa’ddan eshitdilar. Qattiq xafa bo‘ldilar. Sa’dga darhol ansorni to‘plashni buyurdilar. Bir chodirda to‘plangan ansor bilan Hazrati Payg‘ambar (s.a.v.) juda samimiy hasbi holda bo‘ldilar. Allohga hamd va sanodan so‘ngra:

– Ey ansor! Sizlar yo‘lidan adashgan mushriklardan edingizlar! Alloh mening vositam ila sizlarga to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatmadimi?! Sizlar faqir edingizlar! Oralaringizga mening kirishim bilan Alloh sizlarni farog‘atga qovushtirmadimi?! – degan savollar bilan murojaat qildilar.

Shunda ansor:

– Barcha minnat Alloh va Rasuli uchun! – deya javob berdilar.

Rasuli Akram (s.a.v.) so‘zlarida davom etdilar:

– Ey ansor! Agar sizlar xohlaganingizda, mening so‘roqlarimga mana bunday javob berishingiz ham mumkin edi: «Seni qavming yolg‘onchiga chiqardi. Bizga hijrat qilding. Seni biz tasdiq etdik. Seni qavming tark etdi, senga biz yordam berdik. Seni qavming quvdi, biz seni ko‘ksimizga bosdik. Sen yo‘qsil eding, biz seni molimizga sherik qildik». Bugun agar shunday deganlaringizda to‘g‘ri gapirgan bo‘lardingizlar. Men ham bu gaplaringizni tasdiq etardim. Ey ansor! Bir necha kishilarga berganim dunyo moli tufayli sizlar gapirgan ba’zi so‘zlar mengacha yetib keldi. Bu so‘zlar rostmi?

– Yo Rasululloh! Bizning kattalarimiz ichida hech biri sizni xafa qiladigan gap aytishmadi. Lekin ba’zi yoshlarimiz boshqacha tushunchaga borib, hissiyotlariga berilib ketdilar, xolos! – deb javob qilishdi.

Shundan keyin Rasuli Akram (s.a.v.) dedilar:

– Qurayshning ba’zilariga dunyolik berganim rost. Ular mushriklar zamoniga yaqin bo‘lganliklari uchun ko‘ngillarini Islom bilan isintirish uchun berdim. Ey ansor! Hamma o‘ziga tekkan molni olib uyiga qaytadi, sizlar uylaringizga Payg‘ambaringiz bilan qaytishni xohlamaysizlarmi?! Agar hijrat sharafi, hijrat fazilati bo‘lmasa edi, men albatta ansordan biri bo‘lishni istardim. Har kim bir yo‘l tutib ketsa, men ansorning yo‘lidan ketgan bo‘lardim! Hayotim sizning hayotingiz, o‘limim sizning o‘limingizdir… Allohim, ansorga rahmating ila muomala etgin! Ansorning bolalarini ham, nevaralarini ham rahmatingga yetkaz!

Bu so‘zlarni eshita turib, ansor soqollari ho‘l bo‘lgunga qadar yig‘ladilar.

– Rasulullohning taqsimlariga ham, bu taqsimda bizga Rasululloh (s.a.v.) nasib etganlariga ham rozi bo‘ldik, – deyishdi.

«Hazrati Payg‘ambarimiz va islom dini» kitobidan

Manba: islom.ziyouz.com


В битве при Хунайне и Автосе руки мусульман были высоки и добычи им досталось много. Раздавая их, Расули Акрам в первую очередь обращал внимание на «муаллафатул кулуб», то есть на тех, чье сердце через мирское богатство склоняется к исламу, и отдавал им большую долю добычи. Их цели ясны — ничтожны
это должно было осветить души во тьме заблуждения маяком руководства через ткань мира.

Однако некоторым молодым людям из Медины, которые не могли понять высших понятий и намерений нашего великого Пророка (с.а.с.), такая ситуация очень не нравилась. Они даже взаимно:

— Да простит Господь нашего Пророка (мир ему и благословение)! Они раздают товары курайшитам, а нас оттесняют. Впрочем, буквально вчера нам много дней не прибавляли! Они начали говорить что-то вроде:

Пророк Акрам (мир ему и благословение) услышал эти слова от Саада, сына Убады, ансара. Они были очень расстроены. Сааду немедленно приказали собрать ансаров. У Пророка (мир ему и благословение) и ансаров, собравшихся в шатре, были очень дружеские отношения. После восхваления и восхваления Бога:

«О Ансар!» Вы были среди заблудших многобожников! Разве Аллах не указал тебе верный путь через меня?! Ты был беден! Разве Аллах не осчастливил вас моим приходом к вам?! — задавали вопросы.

Затем ансары:

— Все благодаря Аллаху и Его Посланнику! — ответили они.

Расули Акрам (мир ему и благословение) продолжил в своих словах:

«О Ансар!» Если бы вы хотели, вы могли бы ответить на мои вопросы так: «Ваши люди назвали вас лжецом. Вы переехали к нам. Мы подтвердили вас. Твои люди оставили тебя, мы тебе помогли. Твои люди преследовали тебя, мы прижали тебя к своей груди. Ты был беден, мы сделали тебя соучастником нашего богатства». Если бы вы сказали это сегодня, вы были бы правы. Я бы тоже подтвердил эти слова. О Ансар! Некоторые из сказанных вами слов дошли до меня благодаря богатству, которое я дал нескольким людям. Верны ли эти слова?

— О Посланник Аллаха! Никто из наших старейшин не сказал тебе ничего обидного. Но некоторые наши молодые люди пришли к другому пониманию и увлеклись своими эмоциями! — ответили они.

После этого Расули Акрам (мир ему и благословение) сказал:

— Это правда, что я придал секуляризм некоторым курайшитам. Так как они были близки ко временам многобожников, я дал их, чтобы согреть их сердца исламом. О Ансар! Все возвращаются в свои дома со своими вещами, разве вы не хотите вернуться в свои дома со своим Пророком?! Если бы не честь эмиграции, достоинство эмиграции, я определенно хотел бы быть одним из ансаров. Если бы все шли одним путем, я бы пошел по пути ансаров! Моя жизнь — твоя жизнь, моя смерть — твоя смерть… О Аллах, окажи ансарам свою милость! Помилуй детей и внуков Ансара!

Услышав эти слова,кричали ансары, пока их бороды не намокли.

Они сказали: «Мы согласились с раздачей Посланника Аллаха и с тем, что Посланник Аллаха (с.а.с.) выделил нам в этой раздаче».

Из книги «Наш пророк и исламская религия».

Источник: islam.ziyouz.com

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: