Bekorchilik va dangasalik haqida maqollar

Bekorchilik va dangasalik haqida maqollar

Ahmoqning kulgusi ko’p,
Dangasaning — uyqusi.

Baxt yalqovga begona.

Bekorchidan — bemaza gap.

Bekorchidan el bezor,
So’zidan ko’ngil ozar.

Bekorchilik — bemazachilik.

Bekorchining beti yo’q,
Qozon osar eti yo’q.

Bekorchining hunari — g’iybat.

Beli bog’liqning dili bog’liq.

Bemaza qovunning urug’i ko’p.

Bemehnat hikmat yo’q.

Bermas tangridan hormas ovchi olar.

Bir ezma topadi, bir — kezma.

Bo’ynidan bog’langan it ovga yaramas.

Gap bo’lsa, paka-paka,
Ish bo’lsa, cheka-cheka.

Gap desang, qop-qop,
Ish desang, Ashtarxondan top.

Gap desang, qop-qop,
Ish desang — betob.

Dangasaga bulut soyasi ham yuk.

Dangasaga ish buyursang,
Otangdan ortiq nasihat qilar.

Dangasaga ish buyursang,
Senga aql o’rgatar.

Dangasaga ostona tepa bo’lib ko’rinar.

Dangasaning vaji ko’p,
Ohangsizning — ayji.

Dangasaning ishi bitmas,
Yoz kelsa ham qishi bitmas.

Dangasaning saratonda qoii sovqotar.

Dangasaning g’ayrati ish bitganda qo’zir.

Dono — bir joyda,
Dangasa — har joyda.

Yoz bor, qish bor,
Dangasaga na ish bor.

Yoz bo’yi yotar,
Qish bo’yi qotar.

Yotaversa, ot ham ozar.

Yotgan yotag’on bo’lar,
Sovuqqa qotog’on bo’lar.

Yotgan qolar, chopgan olar.

Yotgan ho’kiz och qolar.

Yotganga yomg’ir yog’mas.

Yotganning yog’i yo’q.

Yotganning ustiga turgan kelmas.

Yotib yeganga tog’ chidamas.

Yosh ishni topar,
Ishsiz — dardisarni.

Ish desa, ayyor,
Osh desa, tayyor.

Ish desa, og’rir oshiq-moshig’im,
Osh desa, tayyor katta qoshig’im.

Ish ishtaha ochar,
Dangasa ishdan qochar.

Ish oshga tortar,
Yalqovlik — boshga.

Ish qilganga qop-qop,
Qilmaganga bo’sh qop.

Ish qila olmagan ish tanlar.

Ishga — no’noq, oshga — o’rtoq.

Ishga — cho’loq, oshga — qo’noq.

Ishdan qochar, yiroqqa sochar.

Ishdan qochding — oshdan qochding.

Ishyoqmas rohat topmas.

Ishyoqmas o’roqchi o’roq tanlar.

Ishyoqmasga it boqmas.

Ishyoqmas itga ham yoqmas.

Ishyoqmasga so’z yoqmas.

Ishi borga bir kun hayit,
Ishi yo’qqa har kun hayit.

Ishi yo’q it sug’orar.

Ishi yo’q ish topar, Ishton solib, bit boqar.

Ishi yo’q chivin tutar.

Ishi yo’q eshak hurkitar.

Ishi yo’qning ko’rki yo’q.

Ishi yo’qning rizqi yo’q.

Ishi kechning kuni kech.

Ishimning boshi yo’q,
Oshimning moshi yo’q.

Ishlagan yerni yashnatar,
Ishlamagan — qaqshatar.

Ishlagan osh tishlar,
Ishlamagan tosh tishlar.

Ishlagan tishlar,
Ishlamagan kishnar.

Ishlanmagan ishga shayton kular.

Ishlik kehb, ish orttirar,
Ishsiz kehb, ish qoldirar.

Ishlikning peshonasi terlar,
Ishsizning — bo’yni.

Ishni yo bachcha buzar, yo nasha buzar.

Ishsiz boshim — oshsiz boshim.

Ishsiz iyagini uqalar.

Ishsiz hayvon ham zerikar.

Ishchan tilagi — tong ota qolsa,
Erinchak tilagi — kun bota qolsa.

Mard yigitning labi yog’lik,
Dangasaning boshi qonlik.

Mehnat kishini boqar,
Yalqovlik o’tga yoqar.

Mehnat shuhrat keltirar,
Yalqovlik — la’nat.

Mehnatli non — shakar,
Mehnatsiz non — zahar.

Mehnatli osh osh bo’lar,
Mehnatsiz osh — tosh.

Mehnatning noni — shirin,
Yalqovning joni — shirin.

Mehnatsiz bilak — o’rinsiz tilak.

Mehnatsiz ish bitmas,
Erinchoqning qo’li yetmas.

Mehnatsiz topilgan mol hisobsiz ketar.

Mehnatsiz turmush — tuzsiz osh.

Mehnatsiz turmush — o’g’irlik.

Mehnatsiz et yemaydi, bit yeydi.

Nodon va yalqov — dushman uchun katta ov.

Osmonga og’iz ochgan och qolar.

Osh quli — ish kasali.

Og’zingni ko’kka ochma,
Halol mehnatdan qochma.

Rahbar yotsa soyada,
Paxta qolar poyada.

Sansolar-u mansolar,
Otga yemni kim solar.

Suv bir joyda turaversa, sasir.

Suv o’jar, inson undan ham o’jar.

Suvdan kechgan ho’l bo’lar,
Mehnat chekkan zo’r bo’lar.

So’z bilan aqqa-baqqa,
Ish bilan hech qayoqqa.

Tayyor oshga bakovul —
Yetim qizga yasovul.

Tanbalga jannat yo’q,
Qaytib kelsa do’zax yo’q.

Tarallabedodga jon g’animat.

Tek turganga shayton tayoq tutqazar.

Tek turguncha, tekin ishla.

Tek turmaganga osh ber,
Ikki qo’liga ish ber.

Tergan — termulmas.

Tirishqoqning teri chiqquncha,
Ishyoqmasning joni chiqar.

Tog’ takasi tek tursa, och qolar.

Uyqu — g’aflat, mehnat — rohat.

Uxlaganga ulush yo’q.

Shaf-shaf degan bilan
Shaftoli og’izga tushmas.

El og’ziga boqqan och qolar.

Elga boqqan yerga boqmas,
Ko’kka boqqan elga yoqmas.

Emgaksiz itdan yomon,
It tugul bitdan yomon.

Eringan elga sig’mas.

Eringan qiz erdan qolar.

Eringanning oshi pishmas.

Erinchoq ikki ishlar,
Oxiri barmog’ini tishlar.

Erinchoq,
Erinchoqqa otasining soqoli o’yinchoq.

Erinchoq eshikka chiqsa, ot yollaydi.

Erinchoq qizni erga ber,
Er olmasa yerga ber.

Erinchoqni er olmas,
Er olsa ham ko’p qolmas.

Erinchoqning ishi bitmas,
Epsizning — hojati.

Erinchoqning og’zini it yalar.

Erinchoqning qo’li yetmas,
Qo’li yetsa ham, ishi bitmas.

Erinchoqning qo’li qisqa,
Erinmaganning — yo’li.

Eshak yurar qatqoqda,
Ma’lum bo’lar botqoqda.

Yuki yengil eshak yotag’on bo’lar.

Yalqov ash qush bo’lmas,
Qush bo’lsa ham ucha olmas.

Yalqov bo’lsa o’g’loning,
Yerdan non termas.

Yalqov yotib buyurar.

Yalqov yotolmaydi, yotsa turolmaydi.

Yalqov xotinga bola — bahona.

Yalqov — o’ziga yov.

Yalqov o’tirgan yerida o’tin terar.

Yalqovlik, oxiri xo’rlik.

Yalqovlik yovi — yumush.

Yalqovning maqtanishi ish boshiga borguncha.

Yalqovning oshi — yovg’on.

Yalqovning qo’li qo’ynidan chiqmas.

O’tloqda bedana ko’p,
Dangasada — bahona.

Qoloqdan cho’loq yaxshi.

Qo’rqoqning ko’zi katta,
Dangasaning — so’zi.

Har kungi va’dabozlikdan,
Bir kungi jonbozlik yaxshi.


Дурак много смеется,
Ленивый — это сон.

Счастье чуждо ленивому.

Это бесполезно — это ерунда.

Устал от безделья,
Разочарован его словами.

Безделье — это ерунда.

Нет страницы отмены,
В кастрюле нет мяса.

Профессия бездельника — сплетник.

Язык талии зависит.

Есть много семян дыни.

Не бывает глупой мудрости.

Бермас берет у бога охотника-охотника.

Один находит езму, другой — кезьму.

Собака, привязанная к шее, не годится для охоты.

Кстати, пака-пака,
Если это работает, проверьте это.

Поговорим с вами в ближайшее время и продолжайте в том же духе.
Найти работу в Аштархане.

Поговорим с вами в ближайшее время и продолжайте в том же духе.
Схема работы — проверяйте.

Для ленивых нет облачной тени.

Если ты работаешь на ленивых,
Он увещевает больше, чем твой отец.

Если ты работаешь на ленивых,
Это научит вас мудрости.

Порог для ленивых выглядит как холм.

Лень важна,
Безмолвный — медведь.

Ленивый не работает,
Даже если наступит лето, зима не закончится.

Ленивый — это простуда при раке.

Рвение ленивого сгорит, когда работа будет сделана.

Мудрый — где-то,
Ленивый — везде.

Есть лето, есть зима,
Для ленивых нет работы.

Лежит все лето,
Ряды всю зиму.

Если он спит, лошадь тоже будет болеть.

Кровать будет кроватью,
На морозе будет тяжело.

Он остается в постели, он бежит.

Спящий бык голоден.

На кровать не идет дождь.

В кровати нет масла.

Встать на кровать не получается.

Гора не может есть.

Молодой находит работу,
Безработные — дардисарни.

Работа хитрая,
Суп готов.

Когда дело доходит до работы, мой тяжелый любовник,
Суп моя большая ложка готова.

Деловой аппетит,
Ленивый человек убегает с работы.

Бизнес процветает,
Лень это другое.

Для тех, кто работает,
Пустой мешок за неделание.

Они выбирают работу, которую не могут выполнить.

Ишга – непослушный, ошга – товарищ.

Ишга – хромой, ошга – гостеприимный.

Убегает с работы, бросает.

Сбежал с работы — сбежал от супа.

Жадный не найдет удовольствия.

Жадный жнец выбирает жнеца.

Собака не питается жадностью.

Жадная собака тоже не любит.

Я не люблю слова.

Однажды я пошел на работу,
Ид каждый день без работы.

Не поит рабочую собаку.

Он находит неработающую работу, надевает штаны и питается вшами.

Он ловит комара, который не работает.

Нет смысла говорить тебе сейчас — я не хочу портить сюрприз.

Ни в чем нет красоты.

У безработных нет средств к существованию.

Это очень поздно.

У меня нет начала,
У меня нет машины.

Он делает место, где работает, счастливым,
Не работает — бардак.

Рабочие суповые зубы,
Не рабочие каменные зубы.

Рабочие зубы,
Кишнар не работает.

Дьявол смеется над незаконченной работой.

Бизнес кехб, увеличивает занятость,
Безработный Кебб уходит с работы.

Потный лоб,
Шея безработного.

Это либо портит работу, либо портит коноплю.

Моя голова без работы — это моя голова без супа.

Безработный потирает подбородок.

Безработное животное тоже скучно.

Пожелание работника — если отец останется утром,
Ленивое желание — когда солнце садится.

Губы храброго юноши жирны,
Голова ленивого человека в крови.

Накорми рабочего человека,
Лень горит, как огонь.

Работа приносит славу,
Лень — это проклятие.

Рабочий хлеб — сахар,
Хлеб без труда — яд.

Рабочий суп будет супом,
Безработный суп — камень.

Хлеб труда сладок,
Душа ленивого сладка.

Безработное запястье — неуместное пожелание.Работа не делается без работы,
Ленивый недосягаем.

Товар, найденный без труда, останется неучтенным.

Жизнь без работы — суп без соли.

Брак без труда — это воровство.

Без труда мяса не ест, вшей ест.

Невежественный и ленивый — большая охота на врага.

Тот, кто открывает рот к небу, будет голоден.

Невольничий суп — рабочая болезнь.

Не открывай рот небу,
Не уклоняйтесь от честной работы.

Когда лидер лежит в тени,
Хлопок остается на стебле.

Сансолар-у мансолар,
Кто кормит лошадь.

Если вода останется на одном месте, сасир.

Вода упряма, человек еще упрямее.

Будет мокрым от воды,
Было бы здорово потрудиться.

В слове,
Нигде с работой.

Баковул для готового супа —
Ясовул девочке-сироте.

Нет рая для ленивых,
Когда он возвращается, ада уже нет.

Тараллабедод — похититель душ.

Дьявол держит палку тому, кто стоит один.

Работай бесплатно, пока не останешься один.

Суп подавай тем, кто не один,
Дайте работу обеим рукам.

Терган — термульмас.

Пока кожа у прилежных не выйдет наружу,
Душа жадного умрет.

Горный козел остается один и голодный.

Сон — это невежество, работа — это удовольствие.

Нет доли во сне.

Со словом шаф-шаф
Персики не попадают в рот.

Эль смотрит на его рот, голодный.

Кто смотрит на ветер, тот не смотрит на землю,
Ему не нравится ветер, дующий в небе.

Хуже бродячей собаки,
Собака хуже вшей.

Он не помещается в расплавленной руке.

Растаявшая девушка остается на земле.

Расплавленный рис недоварен.

Ленивые две вещи,
Наконец он кусает палец.

Ленивый,
Борода отца Ленивого — игрушка.

Когда ленивый выходит за дверь, он нанимает лошадь.

Отдай ленивую девчонку на землю,
Если нет места, отдайте его земле.

Ленивый не может приземлиться,
Даже если он получит место, он не задержится надолго.

Работа ленивого человека бесконечна,
Эпсис — это необходимость.

Собака облизывает рот ленивого человека.

Ленивый не дотянется,
Даже если он сможет, он не закончит.

У ленивого рука короткая,
Нерасплавленный путь.

Осёл идёт,
Это будет известно на болоте.

Нагрузкой будет легкая постельная задница.

Ленивый ясень не птица,
Даже птица не может летать.

Если ты ленив, твой сын,
Нонтермас с земли.

Он лениво лежит.

Ленивый не может лечь, не может лечь.

Ребенок — это оправдание для ленивой жены.

Ленивый — его враг.

Ленивый собирает дрова там, где сидит.

Лень, покончи с унижением.

Поле лени — работа.

Пока ленивый хвастун не приступит к работе.

Ленивые устрицы дикие.

У ленивого рука не протянется.

На лугу много перепелов,
Дангасада — извините.

Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой.

У труса глаза большие,
Ленивый это слово.

Из ежедневного обещания,
День тяжелой работы — это хорошо.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz