Бойлик ва қашшоқлик нима? Пул топиш сирлари

Бойлик сирлари, камбағаллик сабаблари

Бойлик ва қашшоқлик, қандай қилиб пул топиш ҳақида фикрлашамиз.

Келинг, сиз билан савол-жавоб ўйнини ўйнаб кўрамиз. Саволларни азиз ўқувши, мен бераман. Жавобларни эса сиз менга эмас, ўзингизга беринг. Демак,

 • Маошдан маошга яшаш жонингизга тегдими?
 • Топаётган пулингиз эҳтиёжларингизни қондиришга етмаяптими?
 • Йўқчилик сабаб оилангизда жанжаллар бўлиб турадими?
 • Пул йўқлигидан орзуларингизни амалга ошира олмаяпсизми?

Агар ушбу саволларга 4 марта “ҳа” жавобини берган бўлсангиз, бу қўлланма айнан сиз учун! Социологлар қизиқ бир ҳолатни қайд этадилар: пул ҳақидаги суҳбатлар одамларда муҳаббат ҳақидаги суҳбатлардан ҳам кўпроқ қизиқиш уйғотади. Сабаб нимада? 1998 йил Даниялик социологлар аҳоли орасида: “Пул сиз учун нима? У сизга нима беради? Пул – эзгуликми ёки ёмонлик? ” – деган саволлар билан сўров ўтказишди ва шундай жавобларни олишди:

 • Пул – бу озодлик, бошқа одамларга қарам бўлмаслик имконияти.
 • Пул ҳақ тўланадиган эмас, кўнглингга ёққан машғулот билан шуғулланиш имконини беради.
 • Пул орзуларни рўёбга чиқаришга ёрдам беради.
 • Пул турли қулайликлар тақдим этади, турмушни гўзаллаштиради.
 • Пул қариганда фаровон ҳаётни таъминлайди.
 • Пул –          бу        яқинларимизга,          ота-онамиз,    фарзандларимиз,       ака- укаларимиз ва дўстларимизга ёрдам бериш имкониятини яратади.
 • Пул фарзандларга яхши таълим бериш имконини яратади. Шу билан бирга бир қанча салбий фикрлар ҳам бўлган.

Масалан:

 

 • Пул – бу жоҳиллик
 • Пул яқин инсонлар орасига низо солади.
 • Пул нафсга эрк беради.
 • Агар пул кўп бўлса, ҳаловат йўқолади. эртаю кеш уни ёқотиб қўйишдан қурқиб яшайсан.
 • Пул бошқа ҳамма қадриятларни унутишга мажбур қилади.
 • Пул одамларни хасис ва очкўз қилиб қояди.

Юқорида келтирилган ижтимоий сўров натижаларининг ҳеч бири ҳақиқатдан ҳоли эмас. Аммо булардан қуйидаги умумий хулосага келиш мумкин: пул – бу кўзгу. Унда инсоннинг яхши ва ёмон томонлари акс этади. Унинг воситасида инсондаги салбий ва ижобий жиҳатлар юзага чиқади. Бас, шундай экан, фазилатларимизу қусурларимиз ўзимизники ва пулнинг уларга асло алоқаси йўқ.

Ҳаммамизнинг ичимизда бир вақтнинг ўзида ҳам бадавлат, ҳам қашшоқ инсон яшайди. Бири “Ўладиган дунёда яшаб қолиш керак”, деса, бошқаси “Ўпкангни бос, боридан ҳам айрилиб қолма” дея шивирлайди. Кўпчилик ана шу қарама-қаршиликлар орасида тўғри қарор қабул қила олмагани учун ҳам омадсизликка дуч келади. Ҳа-ҳа, лотореяда омади келмагани, банкротликка учрагани, маҳсулотига ҳаридор ёқлиги, ишига кам ҳақ тўлангани … учун эмас, айнан бойликнинг руҳиятини тушунмагани, қабул қила олмагани учун ҳам ауцайдерга айланади.

Кўпчилик учун пул – ХХ1 асрнинг сеҳрли таёқчаси дейишимиз ҳам мумкин.

Бизда ҳамон кўпчилик бойликни Яратган фақат суйган бандаларига беради, деган фикрга қатъий ишонишади. Яратганнинг: “Сендан – ҳаракат, мендан — баракат”, — деганини кўпинча атайлаб эътибордан қочирамиз.

Аммо сўзимиз аввалида эйнштейннинг: “Худо Олам билан ошиқ ўйнамайди” деган фикрини бекорга келтирмадик. Пулдор бўлиш ёки бўлмаслик фақат сизнинг қарорингизга боғлик. Хўш, ким бўлишни истайсиз: бадавлатми ёки қашшоқ? Кўп нарса сизга ва сизнинг йиллар давомида шакилланиб келган пул билан муносабатингизга боғлик. Сиз нима деб ўйлайсиз? Сиз бу муносабатни қандай

 

амалга оширасиз? Булар пул билан муносабатда кўп нарсани белгилаб берувчи саволлардир.

Ёдда тутинг: бойликнинг ўзига яраша қонунлари бор. Бу қонунларнинг аҳамияти бутун олам тортишиш қонуниникидан кам эмас. Бу ҳукм бу ерда ҳам худди суддаги каби ягона: қонунни билмаслик жавобгарликдан озод этмайди. Бойлик қонунларини билмаслик қашшоқлик балосидан халос этмайди. Дунёда пул кўп. Сиз ўйлаганингизданам кўпроқ. Ҳамма гап уларнинг қандай қилиб айнан сизнинг ҳамёнингиз ва ҳисоб рақамингизга келиб тушишини таъминлашда.

Ха, кўпчиликни ўша машҳур савол ҳамиша қийнайди: қандай қилиб кўп пул топиш мумкин? Аммо билибми, билмайми, фақатгина бойлик қонуниятларига амал қилганларгина бунга жавоб топа биладилар.

Проспер Мерименинг “Таманго” деган жуда қизиқ ва ибратли ҳикояси бор.

Унда қулдорлик давридаги воқеа баён қилинади:

“Қул савдогарлари бир гуруҳ занжиларни тутиб, қул қилиб сотиш учун кемада Африкадан Америкага олиб кетадилар. Улар орасида Таманго исимли занжилар сардори ҳам бор эди. Йўлда Таманго қулларни оёққа тургаизиб, исён кўтаради ва экипаж аъзоларини маҳв этиб, бошқарувни қўлига олади. энди улар орқага – Ватанга қайтиб кетиши мумкин эди. Таманго кемани бошқармоқши бўлади. Аммо бу борада ҳеч қандай билими ва малакаси йўқлигидан, бошқариш қонуниятларини билмаганидан, оз бўлмаса кемани чўктириб юборай дейди”

Худди шундай, бойлик денгизига сафарга шиққанлар ҳам кўпинча зарур қонуниятларини билмаганларини учун муваффақияцизликка учрайдилар. Мутахассислар буни Таманго синдроми дейдилар. Бунга дучор бўлмаслик учун билмаган ишингизга қўл урманг, аксинча, аввало нима қилишингиз кераклигини яҳшилаб билиб олинг.

Нима деб ўйлайсиз, автомобил уч, икки ва ҳатто бир ғилдираги бўлмаса, ҳаракатлана оладими? Жамият ҳаёти, инсон ҳаёти ҳам автомобил каби ва моддият унинг бир ғилдирагидир.

Шунингдек,  пул  ишлаб  топишнинг  ўзи  ҳам  алоҳида  бир  машина. Унинг

биринчи  ғилдираги  –  ички  ишонч  ва  сафарбарлик.  Айнан  шу  ишонч сизнинг

 

келажак амалларингиз муваффақиятини таъминлайди. Фақат иқтидорли бўлиш, ҳатто ўта иқтидорли бўлиш ҳам мақсадга эришиш учун етарли эмас. Ўзингизга ишонишингиз, қаътиятли ва сабрли бўлишингиз, мақсадга томон дадил ҳаракатланишингиз ва худди илон каби эгилувчан бўлишингиз керак.

“Бир куни бир донишманд дўстиникига меҳмонга кирибди. Дўсти шароб ичиб ўтирган экан, унга ҳам қуймоқчи бўлибди. Шунда донишманд пиёласини тортиб олибди ва бир неча томши шароб дастурхонга тўкилибди. Дўсти: “Нима гап?” – деп сўрабди. Шунда у: “Билиб қуй, қуядиган идиш бўлмаса, шаробни қанча қуйганинг билан бефойда – барибир мен уни ичолмайман. Бу шароб ичмасликнинг энг тўғри йўли” – дебди”. Агар бу ривоятга биз сўйлаётган мавзу нуқтаи назаридан қарасак, ўзимизга яраша хулосани чиқаришимиз мумкин. Инсон ўзини яхши билмаса, ҳеч қачон ўзини яхши назорат қила олмайди. Демак, муваффақиятга эриша олмайди. Унда бойлик қуйиладиган пиёла бўлмайди. Ёки ўзи билиб-билмай бу пиёлани оқиб келаётган бойликка тутмайди.

Машинанинг иккинчи ғилдираги — пул билан тўғри мулоқот қила билиш қобилияти. Нега кўп тадбиркорлар иш бошида кўп маблағга эга бўла туриб, тез орада синадилар? Чунки улар пул билан мулоқотнинг оддий қоидаларини билмайдилар.

Учинши ғилдирак – атрофдагиларга таъсир ўтказа билиш қобилияти. Пулни ҳаводан эмас, ўзимизга ўхшаган одамлардан оламиз. Қандай қилиб? Бунинг учун улар билан тўғри мулоқот қилиш, уларга таъсир ўтказиш усулларини билишимиз даркор. Бойлик уловининг тўртинши ва энг сўнгги ғилдираги – ўйлаш санъати. Тақдир ҳеч кимга давлатни шунчаки бериб қўймайди. Пул ривожланган ақл ва соғлом фикрни қадрлайди. Ҳақиқатда ақлли одамларга ҳамиша омад ёр бўлади. Миянгизни ишлатинг, келажагингиз албатта фаровон бўлади! Ва ниҳоят, ёдда тутинг, машина фақат тўрт ғилдиракда юради. Юқорида айтиб ўтилган тўрт омилнинг ҳеч бирини эътиборсиз қолдирманг.

Ҳаракат қилинг! Ҳаракат қилиш – муваффақиятнинг биринчи ва асосий шарти. Пул ўз-ўзидан келмайди. Қўрқув ва дангасаликни бир четга йиғиштириб қўйиб, сизга аталган миллионлар томон ҳаракатни бошланг. Шу пайитгача сизни чалғитаётган фикрлар, одатлар, афсоналардан воз кечинг. Бетакрор ва ўзига хос

 

бўлинг. Хатолардан қўрқманг, улардан ўрганишга одатланинг. Имкониятларнинг эса, битта қўймай ҳаммасидан фойдаланинг.


Мы думаем о богатстве и бедности, о том, как заработать деньги.

Давайте поиграем с вами в игру «вопрос-ответ». Дорогой читатель, я задам вопросы. Дайте ответы себе, а не мне. Так,

Жизнь от зарплаты до зарплаты доставит вам удовольствие?
Вашего дохода недостаточно для удовлетворения ваших потребностей?
Бывают ли в вашей семье ссоры из-за отсутствия?
Не можете осуществить свои мечты из-за отсутствия денег?

Если вы ответили «да» 4 раза на эти вопросы, то это руководство для вас! Социологи отмечают интересный факт: разговоры о деньгах вызывают у людей больший интерес, чем разговоры о любви. Какова причина? 1998 г. Датские социологи спросили общественность: «Что для вас деньги?» Что это дает вам? Деньги это хорошо или плохо? » и получил следующие ответы:

Деньги — это свобода, возможность не зависеть от других людей.
Деньги не выплачиваются, но позволяют заниматься любимым делом.
Деньги помогают осуществить мечту.
Деньги обеспечивают различные удобства и делают жизнь прекрасной.
Деньги обеспечивают комфортную жизнь в старости.
Деньги позволяют помогать нашим близким, родителям, детям, братьям, сестрам и друзьям.
Деньги позволяют дать детям хорошее образование. В то же время было несколько негативных мнений.

Например:

Деньги — это невежество
Деньги вызывают конфликты между близкими людьми.
Деньги дают волю похоти.
Если денег много, счастье исчезнет. Вы живете в страхе потерять его рано или поздно.
Деньги заставляют забыть обо всех других ценностях.
Деньги делают людей жадными и жадными.

Ни один из приведенных выше результатов социального опроса не соответствует действительности. Но из них можно сделать следующий общий вывод: деньги — это зеркало. Он показывает хорошие и плохие стороны человека. Через него выявляются отрицательные и положительные стороны человека. Итак, наши достоинства и недостатки — наши собственные, и деньги не имеют к ним никакого отношения.

Внутри каждого из нас есть богатый человек и бедный человек одновременно. Один из них говорит: «Ты должен жить в умирающем мире», а другой шепчет: «Держись, не потеряй все». Многие люди сталкиваются с неудачами, потому что они не могут принять правильное решение среди этих противоречий. Да, он становится аутсайдером не потому, что ему не повезло в лотерее, он разорился, не имел покупателя на свою продукцию, недоплачивал за свою работу, а потому, что не понял и не смог принять менталитет богатства.

Для многих можно сказать, что деньги – это волшебная палочка 21 века.

Многие из нас до сих пор твердо верят, что Творец дает богатство только Своим любимым слугам. Мы часто намеренно игнорируем слова Творца: «От тебя — усилие, от меня — благословение».

Но в начале наших слов Эйнштейн:«Бог не любит вселенную» — неправильная идея. Быть богатым или нет зависит только от вашего решения. Итак, кем ты хочешь быть: богатым или бедным? Многое зависит от вас и вашего отношения к деньгам, которое складывалось годами. Что вы думаете? Как вы относитесь к этому?

ты делаешь? Эти вопросы во многом определяют ваши отношения с деньгами.

Помните: у богатства есть свои законы. Значение этих законов не меньше, чем значение всемирного закона тяготения. Приговор здесь тот же, что и в суде: незнание закона не освобождает от ответственности. Незнание законов богатства не избавляет от бедствия. В мире много денег. Больше, чем ты думаешь. Все дело в том, чтобы убедиться, что они доберутся до вашего кошелька и аккаунта.

Да, многих людей всегда волнует тот самый известный вопрос: как заработать много денег? Но знают они это или нет, но найти ответ могут только те, кто следует законам богатства.

У Проспера Мериме есть очень интересная и поучительная история под названием «Таманго».

В нем рассказывается история рабства:

«Работорговцы захватывают группу занзи и везут их на корабле из Африки в Америку, чтобы продать в рабство. Среди них был вождь занджи по имени Таманго. По пути Таманго восстает против рабов, уничтожает команду и берет на себя управление. теперь они могли вернуться на родину. Таманго хочет управлять кораблем. Но так как у него нет знаний и умений в этом плане, и он не знает правил управления, то он говорит, что хоть корабль потопит».

Точно так же и те, кто отправляется в путешествие к морю богатства, часто терпят неудачу, потому что не знают необходимых законов. Специалисты называют это синдромом Таманго. Чтобы этого избежать, не пытайтесь делать то, чего не знаете, наоборот, сначала лучше узнайте, что нужно делать.

Как вы думаете, может ли машина двигаться без трех, двух или даже одного колеса? Жизнь общества, человеческая жизнь подобны машине, а материальность — одно из ее колес.

Также зарабатывание денег — это отдельная машина. Его

Первое колесо — внутренняя уверенность и мобилизация. Это твоя уверенность

обеспечит успех ваших будущих действий. Просто быть талантливым, даже чрезвычайно талантливым, недостаточно для достижения цели. Нужно верить в себя, быть настойчивым и терпеливым, смело идти к цели и быть гибким, как змея.

«Однажды мудрец посетил своего друга. Пока его друг пил вино, он хотел налить его и ему. Тогда мудрец вынул свою чашу, и на стол пролилось несколько капель вина. Друг: «В чем дело?» он спросил. Затем он сказал: «Налей знанием, если нет сосуда, чтобы влить,сколько ни наливай вина, я все равно не могу его пить. Это лучший способ не пить вино». Если мы посмотрим на это повествование с точки зрения темы, о которой говорим, то сможем сделать собственный вывод. Если человек плохо себя знает, он никогда не сможет хорошо себя контролировать. Поэтому не получится. Это не будет чашей богатства. или по незнанию он не подносит эту чашу к протекающему богатству.

Второе колесо машины — умение правильно общаться с деньгами. Почему многие предприниматели начинают с больших денег и вскоре терпят неудачу? Потому что не знают простых правил общения с деньгами.

Третье колесо – это способность влиять на других. Мы получаем деньги не из воздуха, а от таких, как мы. Как? Для этого нам нужно знать, как правильно с ними общаться и воздействовать на них. Четвертое и последнее колесо кучи богатства — это искусство мышления. Судьба никому просто так не дает состояния. Деньги ценят развитый ум и здравый смысл. На самом деле умным людям всегда везет. Используйте свой мозг, ваше будущее обязательно будет процветающим! И, наконец, помните, что машина ездит только на четырех колесах. Не игнорируйте ни один из четырех факторов, упомянутых выше.

Принимать меры! Действие — первое и главное условие успеха. Деньги не приходят сами по себе. Отбросьте свой страх и лень и начните двигаться к миллионам, которые вам уготованы. Откажитесь от мыслей, привычек и мифов, которые до сих пор отвлекали вас. Уникальный и оригинальный

быть Не бойтесь ошибок, учитесь на них. Используйте каждую возможность.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 3
 1. Аноним

  :???: :smile: :smile: :smile:

 2. Komila

  :idea: :idea:

 3. Аноним

  000

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: