Ish va mehnat haqida maqollar

Ish va mehnat haqida maqollar

Ayb yilda emas, mehnatda.

Aravani ot tortar,
Ko’lankasin — it.

Ari zahrin chekmagan
Bol qadrini bilmas.

Ariq qazimasang, otizga suv chiqmas.

Ahdi borning baxti bor.

Ahd qilgan baxt topar.

Baxtingga ishonma, barmog’ingga ishon.

Bekor o’tirguncha, bekor ishla.

Bekordan xudo bezor.

Bersang — olasan, eksang — o’rasan.

Betashvish bosh qayda,
Mehnatsiz osh qayda.

Bir qo’llab eksang,
Ikki qo’llab o’rasan.

Birni birov beradi,
Ko’pni — mehnat.

Birov uchun birov qozon osmas.

Birovning bergani — ko’rgulik,
Mehnatning bergani — to’ygulik.

Bozoringni o’zing qil,
Tegirmoningni o’zing tort.

Bor-bor, ishda bor,
Ishlamagan nonga zor.

Boqsang — bog’, boqmasang — tog’.

Bog’ jamoli — bog’bondan.

Bog’ kimniki — bog’bonniki.

Bog’bonga tog’ yarashmas,
Biyobonga — bog’.

Bog’ni boqsang — bog’ bo’lur,
Botmon dahsar yog’ bo’lur.

Boqimsiz bog’ tog’ bo’lur,
Yurak-bag’ring dog’ bo’lur.

Bo’lsa hamki qo’riq yer,
Hosil berar, to’ksang ter.

Gap bilan osh pishmas.

Gap bilan shoshma, ish bilan shosh.

Gap bilan o’roq o’rish oson.

Gap bilguncha, ish bil.

Gap — boshqa, ish — boshqa.

Gapga — chechan, ishga — mechan.

Gapni oz so’zla,
Ishni ko’p ko’zla.

Daraxt yaprog’i bilan ko’rkam,
Odam — mehnati bilan.

Daraxt — havodan, odam — mehnatdan.

Daryo suvini bahor toshirar,
Odam qadrini mehnat oshirar.

Do’kon to’qisang, bo’z bo’lar,
Charx yigirsang, ip bo’lar.

Do’lanani ko’rganda tog’ esingdan chiqmasin.

Yer boylikning onasi bo’lsa,
Otasi — mehnat.

Yer — ona, suv — ota,
Mehnat — boylik.

Yer ochganning baxti ochilar.

Yer — xazina, mehnat — kaliti.

Yer egasi bo’lma, mehnat egasi bo’l.

Yer qazimasang, oltin chiqmas,
Qarmoq solmasang — baliq.

Yomg’ir bilan yer ko’karar,
Mehnat bilan — el.

Jon koyitmay, ish bitmas.

Jon kuydirmasang, jonona qayda,
Toqqa chiqmasang, do’lona qayda.

Zavqsiz ish — shavqsiz ish.

Iz quvgan izlaganini topar.

Izlaganga tole yor.

Izlagan olim bo’lar,
O’ylagan — fozil.

Intilgan elga yoqar.

It itga buyurar,
It — quyrug’iga.

It yursa, so’ngak topar.

Ish bilan vaqt tez o’tar.

Ish bilan qishning mushkuli bitar.

Ish bilganniki,
Qilich tutganniki.

Ish bitar bo’lsa, haybarakallachi ko’payar.

Ish bor yerda osh bor.

Ish bor yerda xato bor.

Ish boshlaganda — ermak,
Bitmay qolsa — emgak.

Ish buyurdim olti tozga,
Olti toz qo’ydi yozga.

Ish do’sting — jon do’sting.

Ish — insonning gavhari.

Ish ishni topar,
Ko’r — ko’rni.

Ish, ishning ketiga tush.

Ish ishtaha ochar,
Dangasa ishdan qochar.

Ish kuchini yelga berma, yerga ber,
Jamg’armani selga berma, elga ber.

Ish oshga tortar,
Yalqovlik — boshga.

Ish seni yengmasin,
Sen ishni yeng.

Ish ustasidan qo’rqar.

Ish qilganga qop-qop,
Qilmaganga bo’sh qop.

Ish qila olmagan ish tanlar.

Ish qolsa — mehnat,
Osh qolsa — davlat.

Ish quroling soz bo’lsa,
Mashaqqating oz bo’lar.

Ish g’ayratlidan qo’rqar.

Ishga — qo’nim, hosilga — unum.

Ishdan qo’rqmagan — qishdan qo’rqmas.

Ishlagan yerni yashnatar,
Ishlamagan — qaqshatar.

Ishlagan osh tishlar,
Ishlamagan tosh tishlar.

Ishlagan tishlar,
Ishlamagan kishnar.

Ishlagan xor bo’lmas.

Ishlaganning ishi bitar,
Kishnaganning kuni o’tar.

Ishlik kehb, ish orttirar,
Ishsiz kehb, ish qoldirar.

Ishlikning peshonasi terlar,
Ishsizning — bo’yni.

Ishni istaganga emas, bilganga topshir.

Ishning zo’rini mard qilar.

Ishning ko’zini bil,
Erning — tilini.

Ishning o’zini bilguncha, ko’zini bil.

Ishsevarni el sevar.

Iqbolni mehnat ochar.

Yigit degan er bo’lar,
Mehnat ko’rsa, sher bo’lar.

Yigit husni — mehnatda.

Yigitning baxtini mehnat ochar.

Yig’lab-yig’lab yop qazisang,
Kulib-kulib sug’orasan.

Yig’lab-yig’lab marza olsang,
O’ynab-o’ynab sug’orasan.

Yo’l yurgan xazinaga yo’liqar.

Yo’rtgan — o’zar, yotgan — to’zar.

Yo’rg’a otning yo’li bo’lar,
Jo’rtoqining sho’ri bo’lar.

Kezi kelsa, ketmon chop.

Ketgan keltirar,
O’tirgan narx so’rar.

Ketmon chopdim — non tishladim.

Ketmon chopmoq — olmoq-solmoq,
Qo’sh haydamoq — bormoq-kelmoq,
O’roq o’rmoq — o’ynamoq,
Hay-hay ishning og’iri,
Xamir qilmoq, non yopmoq.

Kiygiz kimniki — bilak shuniki.

Kindik qoning to’kilgan joyda joning bor,
Mehnat qilgan yerda moling bor.

Kishi bersa — ko’rimli,
Mehnat bersa — to’yimli.

Kishining qo’lidan ishini olsang,
Og’zidan oshini olasan.

Kumushdek ter to’ksang,
Gavhardek dur olarsan.

Kun qizig’i demagin,
Suyagingni sindirmas.

Salqinni ko’p ko’zlama,
Salqin jonni tindirmas.

Ko’kdan emas, yerdan topasan.

Ko’klam — mehnat bilan ko’rkam.

Ko’nglingni birga ber,
Kuchingni yerga ber.

Ko’ringan tog’ning yirog’i yo’q.

Ko’chatni o’tqazmasang — ko’karmas,
Maqsadni istamasang — topilmas.

Mard yigitning labi yog’lik,
Dangasaning boshi qonlik.

Mardning mardi maydonda sinalar,
Yigitning yigiti — mehnatda.

Mashaqqatsiz baxt kelmas,
Mehnatsiz taxt kelmas.

Mehnat baxt keltirar.

Mehnat bilan yer ko’karar,
Duo bilan — el.

Mehnat va o’qish — og’a-ini.

Mehnat yerda qolmas,
Oltin — yo’lda.

Mehnat kishini boqar,
Yalqovlik o’tga yoqar.

Mehnat, mehnatning tagi — rohat.

Mehnat — rohatning poydevori.

Mehnat tovoq to’ldirar,
Minnat toq kuydirar.

Mehnat shuhrat keltirar,
Yalqovlik — la’nat.

Mehnat etsang erinmay,
To’yar qorning tilanmay.

Mehnat — e’tibor garovi.

Mehnat qancha og’ir bo’lsa,
Keti shuncha shirin bo’lar.

Mehnat qilgan moy oshar.

Mehnat qilding, xo’p qilding,
Minnat qilding, yo’q qilding.

Mehnat qilib topganing,
Qandu asal totganing.

Mehnat qilmay rohat ko’rmas,
Urug’ sepmay ekin o’rmas.

Mehnat qilsang, ko’ksing tog’,
Hurmat qilsang, diling bog’.

Mehnat qilsang, yasharsan,
Katta-katta osharsan.

Mehnat qilsang qaram bo’lmaysan.

Mehnat qilsang qirga,
Qaram bo’lmassan qo’lga.

Mehnat ham egiz-egiz,
Davlat ham egiz-egiz.

Mehnatda sinalgan elda aziz.

Mehnatli non — shakar,
Mehnatsiz non — zahar.

Mehnatli osh osh bo’lar,
Mehnatsiz osh — tosh.

Mehnatning ko’zini topgan
Boylikning o’zini topar.

Mehnatning noni — mazali,
O’g’rining urari — azali.

Mehnatning noni — shirin,
Yalqovning joni — shirin.

Mehnatsiz bilak — o’rinsiz tilak.

Mehnatsiz ish bitmas,
Erinchoqning qo’li yetmas.

Mehnatsiz rohat bo’lmas,
Savobsiz — jannat.

Mehnatsiz topilgan mol hisobsiz ketar.

Mehnatsiz turmush — tuzsiz osh.

Mehnatsiz turmush — o’g’irlik.

Mehnatsiz et yemaydi, bit yeydi.

Ming so’zdan bir ish yaxshi.

Mingta chiroyli so’zdan,
Bitta xunuk ish yaxshi.

Mol boqqanga bitar.

Mol — boqqanniki,
Yer — ekkanniki.

Mol boqqanning barmog’idan moy tomar.

Mol boqqanning moliga boq,
Boqmaganning — holiga.

Mol semirsa, yog’ bo’lar,
Yer semirsa, bog’ bo’lar.

Non yemoqchi bo’lsang,
O’tin tashishdan erinma.

Nonni mehnat topgan,
Mehnatni non topgan.

Obro’ topaman desang, kamtar bo’l,
Qarimay desang, mehnat qil.

Obro’ning onasi — mehnat,
Otasi — sa’yi harakat.

Ovni yo ko’rinmagan otar,
Yo — erinmagan.

Odam — gavhar, qo’li — gul.

Odam ishdan chiqmaydi,
Odamdan ish chiqadi.

Odam qo’li cho’lni bo’ston qilar.

Odamni po’stin emas, ish qizdirar.

Odamning qo’li — gul.

Odamning husni — mehnatda.

Oyog’ing tap-tap etmasa,
Og’zing shap-shap etmaydi.

Oz yesang, ko’p yashaysan,
Mehnat qilsang, ko’p oshaysan.

Olay desang mo’l hosil,
Mehr qo’yib mehnat qil.

Oltin o’tda bilinar,
Odam — mehnatda.

Oltmishingda olma eksang,
Yetmishingda yemishin yersan.

Ot oyog’idan topar,
Odam — qo’lidan.

Ota boyligi yeiga singar,
Mehnat boyligi — elga.

Oq tuya cho’kmas, ko’k tuya turmas.

Oq qo’l — osh egasi,
Kuch qo’l — ish egasi.

Podachi qizining g’ayrati
Poda qaytganda kelar.

Pul yo’q deb qayg’urma,
Ish yo’q deb qayg’ur.

Rohatning onasi — mehnat.

Sen ishni quvsang,
Non seni quvar.

Sepgan xirmon qilur,
Sepmagan — armon.

Sovut kiyib ma’raka*da jon bergan,
Ketmon urib kecha-kunduz non bergan.

So’ziga boqma, ishiga boq.

So’zing kumush bo’lsa,
Ishing — oltin.

Tek turmagan to’q turar.

Terga botgan zaiga botar.

Terlab ishlasang, to’yib yeysan.

Tindim tunda, tinmadim kunduzi,
Bo’ldi qo’y telpagim qunduzi.

Tinmas kampir oyog’i
Oydinda chars yigirar.

Tirishgan yer ustida yashar,
Tirishmagan — yer ostida.

Tirishgan och qolmas.

Tirishgan tog’dan oshar,
Ter to’kkan baxtli yashar.

Tirishgan — er,
Tirishmagan — qora yer.

Tirishqoqning teshasi
Toshga chega qoqar.

Tirishqoqning teri chiqquncha,
Ishyoqmasning joni chiqar.

Tovuq ham tirmalab to’yinar.

Tortishmagan topmaydi.

Tusiga qarama, ishiga qara.

To’kilgan — tering, ishlagan — yering.

To’kilsa manglay tering,
Unumli bo’lar yering.

To’rt xotin bir bo’lsa,
Kasbi — o’lan aytish.

Uyqu — g’aflat, mehnat — rohat.

Uringan ish o’rinsiz qolmas.

Uxlagan uyqu olar,
Uxlamagan — yilqi.

Xazina g’oyibdan emas, mehnatdan.

Xarakash eshak yo’lga yaramas.

Xotin-qizning ishini tovuq cho’qib bitirolmas.

Charx yigirsam pul bo’lar,
Boshim dasta gul bo’lar.

Yaxshi-yaxshi yigitlar,
Eshigimga qui bo’lar.

Cho’pchak degan cho’p bo’lar,
Teraversang, ko’p bo’lar.

Elning ko’rki — er bilan,
Erning ko’rki — ter bilan.

Emgak etsang, emarsan.

Er — ishlagan yerda aziz.

Er yigit nomi bilan,
Mehnatda shoni bilan.

Er xizmatdan topar.

Erning g’ayrati tog’ni qo’zg’atar.

Yurti boyning o’zi boy,
Mehnat qilganning qo’li moy.

Yutuqning kahti — mehnat.

Abjir bo’lsa o’g’loning,
Cho’ldan don terar.

Yaxshi bo’lsang kelinchak,
Bo’la ko’rma erinchak.

Qaziybersang, tog’ ham qular.

Qarasang — bog’man,
Qaramasang — dog’man.

Qarasang, qand yersan,
Qaramasang, pand yersan.

Qizil yuzni sarg’aytma,
Aziz qo’lni qavartir.

Qimirlagan qir oshar,
Tig’izlagan tog’ oshar.

Qozon o’tdan, odam harakatdan qizir.

Qorning to’ysa, kekirma,
Bekor yurib, bo’kirma.

Qulday bo’lib ishlasang,
Boyday bo’lib yasharsan.

Quldek ishla,
Bekdek tishla.

Qush qanoti bilan tirik,
Odam — mehnati bilan.

G’ayrat etgan tog’ni kesar,
G’ayrat temir arqonni uzar.

G’ayratlidan ilon qochib qutulmas.

G’ayratlidan quyon qochib qutulmas.

G’ayratlining yuragi qaynar.
G’ayratsizning yuragi o’ynar.

G’ayratsiz bilak — o’rinsiz tilak.

Hamma narsaning otasi — mehnat.

Har kungi va’dabozlikdan,
Bir kungi jonbozlik yaxshi.

Harakating — sog’liging,
Mehnating — boyliging.

Himmat — elning tayanchi,
Mehnat — rohat quvonchi.

Hurmat qilsang, hurmat ko’rasan,
Mehnat qilsang, davron surasan.

Hurmating — savlating,
Mehnating — davlating.


Вина не в году, а в труде.
Аравани от тортар,
Тень — собака.
пчела не курила
Бол не знает цены.
Если ты не выкопаешь канаву, у тебя не будет воды.
В завете есть счастье.
Тот, кто заключает завет, обретет счастье.
Не верь своей удаче, верь своему пальцу.
Работай напрасно, пока не сидишь без дела.
Не дай бог.
Если дашь, то и получишь, если посеешь, то и пожнешь.
Тревога — главное правило,
Где суп без труда.
Если вы используете один,
Вы обхватываете две руки.
Кто-то дает один,
Много работы.
Никто не вешает горшок за кого-то.
Кто-то дал — смотри,
Плод труда — сытость.
Сделай свой рынок,
Молоть на собственной мельнице.
Да, да, на работе,
Жесткий на хлеб, который не работал.
Если смотреть, то сад, если не смотреть, то гора.
Красота сада — от садовника.
Сад принадлежит садовнику.
Гора не годится садовнику,
Биобонга — сад.
Если ты будешь ухаживать за садом, он будет садом,
Бэтмен будет ужасным толстяком.
Беззаботный сад будет горой,
На сердце останется шрам.
Если земля защищена,
Оно приносит плоды, когда вы его теряете.
Кстати, суп не сварился.
Спешите со словом, спешите с делом.
Легко собрать урожай.
Знай работу, прежде чем ты ее узнаешь.
Разговоры разные, работа разные.
Говорить — чечан, работать — механ.
Скажи несколько слов
Посмотрите на работу много.
Красивая с листьями деревьев,
Человек — упорным трудом.
Дерево из воздуха, человек из труда.
Река разливается весной,
Труд возвышает человеческое достоинство.
Если вы ходите по магазинам, он будет серым,
Если крутить колесо, получится нить.
Когда увидишь боярышник, не забудь гору.
Если земля — мать богатства,
Его отец рабочий.
Земля — ​​мать, вода — отец,
Труд – это богатство.
Открывается счастье того, кто открывает землю.
Земля — ​​сокровище, труд — ключ.
Не владей землей, владей трудом.
Если не копать, золото не выйдет,
Если вы не поймаете крючок, это рыба.
Земля зеленеет от дождя,
С трудом — рука.
Под лежачий камень вода на течет.
Если ты не горишь, то где ты горишь,
Если не лезть, то где боярышник.
Неинтересная работа — неинтересная работа.
Преследователь найдет то, что ищет.
Удачи в вашем поиске.
Он будет ученым, которого ищет,
Думал — фозил.
Мне нравится стремящаяся рука.
Собака командует,
Собака — на хвосте.
Если собака гуляет, он найдет ее позже.
За работой время проходит быстро.
Тяжелая зимняя работа закончена.
Как ты знаешь,
Тот, кто держит меч.
Когда работа будет сделана, хайбаракаллахи увеличится.
Там, где есть работа, суп.
Ошибка там, где есть работа.
Когда начинаешь работать — весело,
Если это не кончается, это работа.
Я заказал работу на шесть дней,
Летом наносят шесть порошков.
Ваш деловой друг — ваш лучший друг.
Работа – украшение человека.
Бизнес находит работу,
Слепой — слепой.
Работай, работай.
Деловой аппетит,
Ленивый человек убегает с работы.
Не отдавайте рабочую силу ветру, отдайте ее земле,
Не отдавайте деньги наводнению, отдайте их реке.
Бизнес процветает,
Лень это другое.
Не позволяй работе одолевать тебя,
Вы выигрываете работу.
Боится мастера работы.
Для тех, кто работает,
Пустой мешок за неделание.
Они выбирают работу, которую не могут выполнить.
Если осталась работа — работай,
Если есть суп, то это государство.
Если твой рабочий инструмент — слово,
У вас будет меньше хлопот.
Боязнь трудового рвения.
Работать — моя земля, собирать урожай — моя жатва.
Не боится работы — не боится зимы.
Он делает место, где работает, счастливым,
Не работает — бардак.
Рабочие суповые зубы,Не рабочие каменные зубы.
Рабочие зубы,
Кишнар не работает.
Не будет хора, который работает.
Работа работника окончена,
День Кишнагана пройдет.
Бизнес кехб, увеличивает занятость,
Безработный Кебб уходит с работы.
Потный лоб,
Шея безработного.
Оставьте работу тому, кто знает, а не тому, кто этого хочет.
Он делает все возможное.
Знай глаз работы,
Язык земли.
Познай глаз, пока не познаешь саму работу.
Он любит бизнес.
Икбал много работает.
Будет место под названием Юноша,
Если он будет работать, он будет львом.
Молодой человек на работе.
Труд открывает счастье молодого человека.
Если ты копаешься в слезах,
Ты улыбаешься и вода.
Если ты плачешь и плачешь,
Ты поливаешь его, пока играешь.
Путь ведет к сокровищу.
Кровать чистая, постель чистая.
Седло будет дорогой лошади,
Это будет соль земли.
Когда придет время, кетмон порубить.
Прошли те дни,
Он просит сидячую цену.
Пробежал кетмон — хлеб откусил.
Кетмон чопмок — олмок-солмок,
Двойное вождение — туда и обратно,
Жнец — играть,
Вес работы,
Делать тесто, печь хлеб.
Чья одежда — их запястья?
Есть душа, где проливается пуповинная кровь,
У вас есть недвижимость там, где вы работаете.
Если человек дарит — красавец,
Тяжелая работа — питательна.
Если вы возьмете работу из чьих-то рук,
Вы получите больше из вашего рта.
Если ты потеешь, как серебро,
Ты можешь стоять как жемчужина.
Не говори, что день жаркий,
Это не сломает вам кости.
Не стремитесь к меньшему, чем ваш полный потенциал.
Холод не утопит душу.
Вы найдете его на земле, а не на небе.
Весна прекрасна трудом.
Отдай свое сердце вместе,
Отдай свою силу земле.
До видимой горы нет расстояния.
Если не посадить саженец, он не вырастет.
Если вы не хотите цели, вы ее не найдете.
Губы храброго юноши жирны,
Голова ленивого человека в крови.
Mard’s Mardi тестируется в полевых условиях,
Парень парня на работе.
Счастье не приходит без трудностей,
Ни один трон не приходит без труда.
Работа приносит счастье.
Земля зелена от труда,
С дуэтом — эл.
Работать и учиться — брат.
Труд не остается на земле,
Золото в пути.
Накорми рабочего человека,
Лень горит, как огонь.
Труд, корень труда, есть удовольствие.
Работа – это основа удовольствия.
Работа заполняет тарелку,
Благодарность странно горит.
Работа приносит славу,
Лень — это проклятие.
Если ты усердно работаешь,
Не выпрашивая снега.
Работа – гарантия внимания.
Чем тяжелее работа,
Кэти будет такой милой.
Масло, над которым вы работаете, увеличится.
Ты работал, молодец,
Спасибо, ты уничтожил.
Что вы зарабатываете,
Вы попробовали конфетный мёд.
Он не любит работать,
Он не сеет, не посеяв.
Если ты работаешь, твоя грудь гористая,
С уважением, Дилинг Гарден.
Если ты работаешь, ты живешь,
Ты вырастаешь большим.
Если вы работаете, вы не будете зависимы.
Если вы работаете на берегу,
Поймать, если вы не зависимы.
Работа тоже двойная,
Государство тоже близнецы.
Святой в руке проверенный трудом.
Рабочий хлеб — сахар,
Хлеб без труда — яд.
Рабочий суп будет супом,
Безработный суп — камень.
Он нашел глаз труда
Богатство находит себя.
Вкусен хлеб труда,
Удар вора вечен.
Хлеб труда сладок,
Душа ленивого сладка.Безработное запястье — неуместное пожелание.
Работа не делается без работы,
Ленивый недосягаем.
Нет удовольствия без работы,
Без награды рай.
Товар, найденный без труда, останется неучтенным.
Жизнь без работы — суп без соли.
Брак без труда — это воровство.
Без труда мяса не ест, вшей ест.
Работа из тысячи слов — это хорошо.
Из тысячи красивых слов,
Одна некрасивая работа — это хорошо.
Скот накормлен.
Мол — кормилец,
Йер — экканники.
Масло капает с пальца пастуха.
Взгляни на скот пастуха,
До состояния того, кто не кормит.
Если животное толстое, оно будет жирным,
Если земля плодородна, будет сад.
Если хочешь есть хлеб,
Не плавятся от перевозки дров.
Хлеб заработал,
Трудом заработанный хлеб.
Если хочешь добиться престижа, будь скромным,
Если не хочешь стареть, работай усердно.
Мать престижа — тяжкий труд,
Его отец — усилие.
Охота или невидимая стрельба,
Или не.
Человек — жемчужина, его рука — цветок.
Человек не сдается,
Работа исходит из человека.
Рука человека опустошает пустыню.
Горячая не кожа, а работа.
Человеческая рука – это цветок.
Красота мужчины в его работе.
Если ногой не стучит,
Твой рот не хлопает.
Чем меньше вы едите, тем больше вы живете,
Если ты будешь работать, ты сильно вырастешь.
Урожай богатый,
Прилагать усилия.
Известный в золотом огне,
Мужчина на работе.
Если посадить яблоко в шестьдесят лет,
Когда тебе семьдесят, ты ешь фрукты.
Лошадь находит ногу,
Человек — из рук.
Богатство отца, как пища,
Богатство труда — к реке.
Белый верблюд не тонет, синий верблюд не стоит.
Белая рука — хозяйка супа,
Силовая рука — владелец бизнеса.
Рвение дочери Подачи
Это происходит, когда стадо возвращается.
Не беспокойтесь о том, что у вас нет денег,
Переживаете, что нет работы.
Мать удовольствия — труд.
Если ты гонишься за работой,
Нон сени кувар.
Он сеет и пожинает,
Посев — мечта.
Он погиб в походе в доспехах,
Кетмон бил и давал хлеб день и ночь.
Не смотрите на слово, смотрите на работу.
Если твое слово серебро,
Ваша работа — золото.
Он не один.
Он весь в поту.
Когда вы много работаете, вы едите в свое удовольствие.
Ночью отдыхал, днем ​​не отдыхал,
Все кончено, мой бобер.
Нога беспокойной старухи
Луна полна угольков.
Он живет на земле,
Не пробовали — под землей.
Они не останутся голодными.
Он взбирается на гору,
Потная счастливая жизнь.
Усилие — земля,
Без усилий — чернозем.
Пирсинг усердных
Он попадает в камень.
Пока кожа у прилежных не выйдет наружу,
Душа жадного умрет.
Курица тоже поцарапана.
Он спора не найдет.
Посмотрите на цвет, посмотрите на работу.
Сарай — потей, работай — ешь.
Пот лоб,
Это будет продуктивно.
Если четыре жены одна,
Профессия — умереть.
Сон — это невежество, работа — это удовольствие.
Тяжелая работа не останется незамеченной.
Он спит,
Не спящий — годовалый.
Сокровище не от исчезновения, а от труда.
Харакашский осел не годится для дороги.
Работа женщины не может быть завершена разделкой цыплят.
Если мне исполнится двадцать, у меня будут деньги,
Моя голова будет букетом цветов.
Хорошие парни,
Он будет у моей двери.
Будет палка Чопчак,
Тераверсанг, их будет много.
Красота Эль с землей,
Красота земли с потом.
Эмгак этсанг, эмарсан.
Муж святой там, где работает.
Во имя молодого человека,С честью на работе.
Земля не работает.
Рвение земли двигает гору.
Богач сам богат,
Рука рабочего — масло.
Ключ к успеху — упорный труд.
Если Абжир твой сын,
Зерно собирают в пустыне.
Если ты хорошая невеста,
Не ленись.
Если копать, гора упадет.
Видишь — садовник,
Если ты не смотришь, я собака.
Смотри, ты ешь сахар,
Если не посмотришь, упадешь.
Не делай лицо красным,
Рука святого согнута.
Движущаяся гора поднимается,
Уплотненная гора поднимается.
Горшок горяч от огня, человек от движения.
Когда желудок полон, фыркни,
Иди напрасно и не реви.
Если ты работаешь рабом,
Ты будешь жить как мальчик.
Работай рабом,
Укусить, как клюв.
Живи с птичьим крылом,
Человек — упорным трудом.
Он рубит гору рвения,
Энтузиазм натягивает железную веревку.
Змей от усердия не убежит.
Ревностный кролик не может убежать.
Сердце ревностного горячо.
Сердце усердного заиграет.
Неохотное запястье – неуместное желание.
Отец всего — труд.
Из ежедневного обещания,
День тяжелой работы — это хорошо.
Упражнения — ваше здоровье,
Твоя работа — твое богатство.
Химмат — опора народа,
Работа — это радость.
Если будешь уважать, тебя будут уважать,
Если вы будете работать, вы добьетесь успеха.
Уважение — савлатинг,
Ваша работа – это ваше состояние.

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.
Sirlar.uz
Комментарии: 1
  1. Omonova Ruxshona

    :idea: :idea: :idea: :grin:

Комментарии закрыты.